Godt å se store deler av MDG ikke stiller seg bak forslaget til Lan og Hansson :)

Flytte politiske beslutninger så langt bort velgerne at man ikke kan holde noen til ansvar er en politisk struktur ingen nordmann bør godta....

4 gode grunner for at Norge skal si NEI TIL EU
https://neitileu.no/kampanjer/4-grunner

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Uten EU har vi klart....

FNs kåring 'verdens beste land å bo i' 15 år på rad (frem til 2019) Vi topper fortsatt mange av parameterne
(2020 ble en ny grønn indeks lagt inn og som oljeproduserende land har vi falt litt)

Globalt sett er Norge det landet som gir størst andel av bruttoinntekt til utviklingshjelp

Bloomberg mente at Norge håndterte pandemien best

Norge politikk ovenfor Russland har vært samarbeid, dialog og forhandlinger samt at vi har NATO i ryggen som sikkerhet

4 gode grunner for at Norge skal si NEI TIL EU
https://neitileu.no/kampanjer/4-grunner

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Sosiologen og Labour-politikeren Anthony Giddens, som ikke er noen utpreget EU-skeptiker, påpekte en gang at EU ikke ville fått medlemskap i sin egen union.
Mens EU stiller en del minimumskrav til legitime og demokratiske styreformer for å bli medlemsland, har unionen selv noen fundamentale mangler for å være demokratisk
https://neitileu.no/aktuelt/eu-eller-europa

3 av 4 nordmenn sier som kjent NEI til EU. Allikevel skal Høyre, MOT Ernas ønske, sette i gang en EU-debatt. Sperregrensepartiene kaster seg på. Heldigvis sier Jonas, Trygve og Sylvi NEI

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

1

Renkespillet til Høyre og deres medløpere ble avslørt før det ble iverksatt. I dag på frigjøringsdagen passer denne bra:

Vi lar oss ikke binde i nye trellejern eller lar oss lede inn i en ny 400års natt. Vi ble kvitt det tyske åk og jernhælen fra Berlin, og vi bøyer oss ikke for pisken fra Brussel.
Stormaktsvanviddet begynner å vise seg....
https://aktuelltfokus.se/vill-gora-det-omojligt-att-lamna-eu/?cookie-state-change=1580633076899

Kong Haakon 1940:
"Vi retter en inntrengende appell til det norske folk om å stå sammen med oss i befrielseskampen. Om byrden blir tung, om sorg og savn rammer heimene våre, så tap ikke motet. Det er Norges framtid kampen gjelder"
https://neitileu.no/bli-medlem

Vårt forsvar ligger i folket og i NATO - JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Bruke ekstremsituasjoner for å få i gang en debatt for å avgjøre Norges skjebne er både uredelig og uærlig. Høyre med medløpere prøvde seg men har ble avslørt.
Under EØS-redgjøringen(fyllerøret) til Anniken Huitfeldt ble noe liknende prøvd...

NEI-siden gjør seg klare til å gå på barrikadene en 3je gang. Også denne gangen er vi sikre på seier med det store flertallet av nordmenn i ryggen

Nær 600 nye medlemmer hittil i år
Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer
https://neitileu.no/aktuelt/naer-600-nye-medlemmer-hittil-i-ar

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Vi ser flere bruker den populistiske innfallsvinkelen ved å bruke krigen i Ukraina som brekkstang for å starte en debatt det norske folk ikke ønsker. Vi ser til og med enkelte prøver å så tvil om NATO. EU kommer aldri til å erstatte NATO bare så det er sagt.
Et EU uten Storbritannia har uansett gjort EU et mindre relevant prosjekt

EU vil opprette sin egen private hær. Sterke krefter ønsker også at den skal ha 'føderal myndighet'. Altså, i ytterste konsekvens kan de komme til landet uten at de er invitert.

Litt av et 'fredsprosjekt' : "EU må lære seg å bruke maktspråk, sier unionens «utenriksminister» Josep Borrell" som vil opprette EUs private hær

4 gode grunner for at Norge skal si NEI TIL EU
https://neitileu.no/kampanjer/4-grunner

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

Nigel Farage's final speech
https://www.youtube.com/watch?v=LIgmfpHBiDw

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Begynner Ja-siden å bli desperate før kampen har begynt ? Klart, når de er uredelige og uærlige til vanlig er det ikke annet å forvente. Ikke til å stole på....
https://www.dagbladet.no/nyheter/russisk-propagandatjuetalls-medeiere-fra-nei-til-eu/76023110

NEi til EU mobiliserer over hele landet med det store flertallet i ryggen

Nei til EU er en kunnskapsorganisasjon
https://www.facebook.com/watch/?v=1224259448110998

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

EU har bortimot 0 verdi som forsvarsmakt, og det er derfor synd at enkelte partier prøver å så tvil om NATO. Et angrep på et NATO-land vil bli en helt annen krig enn den regionale konflikten vi ser nå. Høyre med medløpere, som har prøvd alt fra å bruke Korona til NAV-saken for å dra i gang en EU-debatt, er nå i gang med Ukraina som brekkstang. Erna sa NEI, partiet sa ja.

EN av medløperne til Høyre er sperregrensepartiet MDG med en dansende Une i spissen(Vi husker valgnatta. Å så flaut, å så pinlig) Det ble fort slutt på dansen den gang, og det skal det bli nå også. En lunken oppslutning i partiet og et tja... til EU viser det.
https://klassekampen.no/utgave/2022-05-10/leder

Uten EU har vi klart....
FNs kåring på 'verdens beste land å bo i' 15 år på rad (frem til 2019) Vi topper fortsatt mange av parameterne
(2020 ble en ny grønn indeks lagt inn og som oljeproduserende land har vi falt litt)

Globalt sett er Norge det landet som gir størst andel av bruttoinntekt til utviklingshjelp

Bloomberg mente at Norge håndterte pandemien best

Norge politikk ovenfor Russland har vært samarbeid, dialog og forhandlinger samt at vi har NATO i ryggen som sikkerhet

Nei til EU er en kunnskapsorganisasjon
https://www.facebook.com/watch/?v=1224259448110998

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

Nigel Farage's final speech
https://www.youtube.com/watch?v=LIgmfpHBiDw

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Høyres heiagjeng i EU-saken, pressen, som i stedet for å ha et kritisk blikk skriver side opp og side ned om at krigen 'presser frem' en ny EU-debatt. Har de helt mistet gangsyn??

Gamle saker som demokrati, arbeidsrettigheter, fiskeri, jordbruk, suverenitet etc. Nevnes ikke med et ord. Pressens våte drøm er at EUs indre skal bety noe for Norge. I dag er ingen opptatt av det, og det lille som skrives ser det ingen som gidder å lese.

Vi skal stoppe deres våte drøm om EUs indre. Nordmenn skal aldri leve under pisken fra Brussel. Med 75% av Norge i ryggen skal vi stoppe vanviddet

Meld deg inn i Nei til EU!
https://www.facebook.com/watch/?v=695823585068681

4 gode grunner for at Norge skal si NEI TIL EU
https://neitileu.no/kampanjer/4-grunner

Støtt ankesaken om ACER
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Vi må sikre oss full suverenitet over norske energiressurser
https://www.smp.no/meninger/leserinnlegg/i/Qy4bKQ/vi-maa-sikre-oss-full-suverenitet-over-norske-energiressurser

Legaliteten ved å knytte Norge til ACER skal til retten. Støtt opp om ankesaken...
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

NEI til EU - Webinar om norsk kraftpolitikk
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/666879774405154

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Europabevegelsen har kastet kortene med uredelige og uærlig taktikk.
Nei-siden plukker selvfølgelig ikke opp hansken kastet fra lurendreiere og falskspillere. Vi hever oss over skittent spill

Nei til EU tar avstand fra Steigan
https://neitileu.no/aktuelt/nei-til-eu-tar-avstand-fra-steigan.no

Nei til EU er en kunnskapsorganisasjon
https://www.facebook.com/watch/?v=1224259448110998

Meld deg inn i Nei til EU!
https://www.facebook.com/watch/?v=695823585068681

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

En ny Napoleon?
President Macron er blant dem som vil styrke EU-parlamentets rolle og innskrenke medlemslanda sin vetorett gjennom endringer av EU-traktatene. 13 land motsetter seg nye reformer
https://www.vk.se/2022-05-09/vem-ska-bestamma-ny-strid-vantar-i-eu?

Fra før veit vi...
Vill göra det omöjligt att lämna EU
https://aktuelltfokus.se/vill-gora-det-omojligt-att-lamna-eu/?cookie-state-change=1580633076899

Her er det bare å holde seg laaaaang unna...

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Norge og EU - Nei og atter nei
Som følge av den norske EU-debatten har regjeringer falt, partier blitt splittet og nye partidannelser har oppstått. Kåre Willoch og Anne Enger har spilt sentrale roller i hver sin del av denne perioden, og de har også klare synspunkter på Norges forhold til EU i dag
https://tv.nrk.no/program/MDFP13002012

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Tyskland og Frankrike ønsker å styre EU.
De ønsker å fjerne vetoretten, noe som selvfølgelig gjør at de største landene i unionen skal bestemme. Makten blir flyttes enda lenger bort fra nasjonalstatene og 'i lomma' på de største. 13 land motsetter seg nye reformen
https://www.vk.se/2022-05-09/vem-ska-bestamma-ny-strid-vantar-i-eu

"European Union citizens would like the 27-nation bloc to become fairer, show greater solidarity, lead the fight against climate change and make swifter decisions, even if it means scrapping the need for unanimity on some issues, an EU report
showed"

Når de også ønsker en hær med føderal myndighet bør varsellampen lyse....

2

Verdens beste land å bo i UTEN EU....

FNs kåring 'verdens beste land å bo i' 15 år på rad (frem til 2019) Vi topper fortsatt mange av parameterne
(2020 ble en ny grønn indeks lagt inn og som oljeproduserende land har vi falt litt)

Globalt sett er Norge det landet som gir størst andel av bruttoinntekt til utviklingshjelp

Bloomberg mente at Norge håndterte pandemien best

Norges politikk ovenfor Russland har vært samarbeid, dialog og forhandlinger samt at vi har NATO i ryggen som sikkerhet

Nei til EU er en kunnskapsorganisasjon
https://www.facebook.com/watch/?v=1224259448110998

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Mens vi har uredelige og uærlige politikere som prøver å så tvil om NATO til fordel for EU sier Finlands statsminister, Sanna Marin, "Et Nato-medlemskap vil være for sikkerheten til egne borgere". Som de fleste for lengst har forstått er brekkstangpolitikken til Høyre og deres medløpere brukket tvers av.

Et fredsprosjekt som trenger sin egen hær?
EU vil opprette sin egen private hær. Sterke krefter ønsker også at den skal ha 'føderal myndighet'. Altså, i ytterste konsekvens kan de komme til landet uten at de er invitert.
(Det neste blir vel at Høyre og deres medløpere sier at EU skal erstatte FN også?)

1 juni skal Danmark stemme over om de skal delta i EU-hæren. Frykten er at danske soldater skal settes inn i konflikter den danske stat ikke ønsker å blande seg inn.
Josep Borrell(EUs 'utenriksminister') sier 'EU må lære seg å bruke maktspråk' ?

Det ser nå ut til at de største i EU-lekekassa ønsker mer makt. Irriterende land som vil bruke vetorett mot ting Tyskland og Frankrike har bestemt ikke lenger skal få bruke 'veto'. Fra før har de allerede problematiske forhold opp mot demokrati. Ellers er det problematiske ting som arbeidsrettigheter, fiskeri, jordbruk, suverenitet etc.
Vi er allerde verdens beste land, vi trenger ikke dette

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

4 gode grunner for at Norge skal si NEI TIL EU
https://neitileu.no/kampanjer/4-grunner

Nigel Farage's final speech
https://www.youtube.com/watch?v=LIgmfpHBiDw

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Etter at Norge ble med i EØS gikk vi rett inn i en situasjon med medisinmangel....
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2020/03/20/195660017/for-eos-hadde-vi-statlig-medisinaldepot-na-har-vi-medisinmangel

Nå mener Ingvild Kjerkhol(Ap) at vi knytte oss enda sterkere til EU siden Koronamedisinen var en 'suksess'
https://www.tv2.no/a/14789045/
At Israel og Storbritannia som forhandlet på egen hånd og var raskere i gang med vaksinering er glemt, og at på begynnelsen av pandemien var det alle land for seg selv er nok også glemt. (Vedum, som foreslo å forhandle direkte for Norge ble stemplet som Norges Trump?)
I 2021 var det 1100 tilfeller av medisinmangel i Norge? Hva med å opprette et statlig medisinaldepot igjen ? Medisin er beredskap.
Bloomberg mente at Norge håndterte pandemien best, kunne vi ha håndtert den enda bedre ved å forhandle uavhengig??

Når Ja-siden angriper NEI-siden mener man at man bruker 'gamle argumenter', og det kan muligens stemme, da de er like reelle i dag som i går, men Ja-siden bruker stort sett de samme argumentene de også. De siste årene har de prøvd seg på en mer populistisk tilnærming ved å bruke enkeltsaker. Dette er både uredelig og uærlig da landets skjebne og framtid bør og skal diskuteres i en normalsituasjon

Best i alt.
Norge har uten EU klart å bli stort sett best i alt. Den er selvfølgelig litt vrien for Ja-siden å bortforklare. Enten er vi best, eller ligger vi høyt opp :)

FNs kåring 'verdens beste land å bo i' 15 år på rad (frem til 2019) Vi topper fortsatt mange av parameterne
(2020 ble en ny grønn indeks lagt inn og som oljeproduserende land har vi falt litt)

Globalt sett er Norge det landet som gir størst andel av bruttoinntekt til utviklingshjelp

Bloomberg mente at Norge håndterte pandemien best

Norges politikk ovenfor Russland har vært samarbeid, dialog og forhandlinger samt at vi har NATO i ryggen som sikkerhet

4 gode grunner for at Norge skal si NEI TIL EU
https://neitileu.no/kampanjer/4-grunner

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

Nei til EU er en kunnskapsorganisasjon
https://www.facebook.com/watch/?v=1224259448110998

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Sånn går det når en gammel krigsmakt og en gammel kolonimakt skal styre showet...

Vem ska bestämma? Ny strid väntar i EU
https://www.vk.se/2022-05-09/vem-ska-bestamma-ny-strid-vantar-i-eu?fbclid=IwAR063LA7Q7y4gi2VDiJfZueYEpmCSU45jg6EnYjHZwD_s2qIXUQ60wjkQMI

Lekkasjer fra svensk Nato-rapport: Vil styrke sikkerheten
"Et forsvarssamarbeid utenfor Nato avfeies som et realistisk alternativ"
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/MLlM8R/lekkasjer-fra-svensk-nato-rapport-vil-styrke-sikkerheten

Krig som EU-brekkstang kan vel legges død en gang for alle :)

Nigel Farage's final speech
https://www.youtube.com/watch?v=LIgmfpHBiDw

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

30 år med indre marked
Når markedsliberalismen overbelaster velferdspolitikken
https://neitileu.no/aktuelt/30-ar-med-indre-marked

Enda en uredelige og uærlige politiker som synes det er greit å bruke en krig på grensen til Asia for avgjøre Norges skjebne og framtid. Den siste ut er Trine Skei Grande. De prøver seg på en stråmannsargumentasjon på at man må inn i EU siden to land er i krig???

Meg bekjent har aldri Russland ALDRI angrepet et NATO-land???

Når krigen er over skal vi igjen forhandle og drøfte saker med Russland. Norsk politikk har vært, og bør fortsatt være, diplomati og deeskalering.

Gamle saker som demokrati, arbeidsrettigheter, fiskeri, jordbruk, suverenitet etc. Nevnes ikke med et ord av Venstre. Nå ønsker til og med de store landene i EU å fjerne mulighet for VETO

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

2

Når NEI-siden går i slaget som venter veit vi at på andre siden står politikere og pressen hånd i hånd. Dette har skjedd to ganger før, og to ganger har det norske folk kommet seirende ut av kampen.....
https://kampanje.com/medier/2022/05/klagestorm-mot-nrk/

Når Ingvild Kjerkhol(Ap) drar frem EUs helseunion blir hun ikke spurt hvorfor ikke Norge skulle forhandle uavhengig, eller at EØS har satt Norge i en situasjon med legemiddelmangel (2021 over 1100 tilfeller av legemiddelmangel i Norge)
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2020/03/20/195660017/for-eos-hadde-vi-statlig-medisinaldepot-na-har-vi-medisinmangel

Pressen burde jo ha et kritisk syn da politikerne prøver å rette all fokus bort fra demokrati, arbeidsrettigheter, fiskeri, jordbruk, suverenitet ??

2

NEi til EU mobiliserer over hele landet med det store flertallet i ryggen. Med 53 prosent som sier blankt NEI, og 21 prosent som er usikre, og bare 26 prosent ja ser det bra ut

Norge og EU - Nei og atter nei
https://tv.nrk.no/program/MDFP13002012

Flytte politiske beslutninger så langt bort velgerne at man ikke kan holde noen til ansvar er en politisk struktur ingen nordmann skal godta....

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

Norsk kraft skal styres fra Norge
https://www.facebook.com/NeitilEU/videos/1092865164860136

4 gode grunner for at Norge skal si NEI TIL EU
https://neitileu.no/kampanjer/4-grunner

Nigel Farage's final speech
https://www.youtube.com/watch?v=LIgmfpHBiDw

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Og når du drar på deg finstasen på 17. mai....

EU kan merke bunaden som klimaversting
En ny miljømerking under utredning i EU skal vise forbrukere hvor miljøvennlig forskjellige klær er. Den norske bunaden er blant plaggene som kan bli merket som klimaversting. Debatten raste i høst, men fortsatt er ikke kriteriene endret
https://www.tv2.no/a/14682976/

Hånden som trekker tråden
EU vil gjøre klesbransjen mer bærekraftig, men overser arbeiderne
"Tekstilstrategien har grønne ambisjoner, men glemmer arbeiderne i regnestykket"
https://neitileu.no/aktuelt/handen-som-trekker-traden

Taxi, jernbane, bemanningsbyrå, energiunionen, EUs minstelønnsdirektiv og offentlige tjenester er noen tema i det nye Vettheftet om arbeidsliv
https://neitileu.no/aktuelt/vett-1-2022-kan-arbeidslivet-reddes-ut-av-eos-fella

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Et EU uten Storbritannia er jo egentlig ikke et EU. Sveits har sagt det er uaktuelt å oppgi sin suverenitet. At makt flyttes så langt bort fra velgeren at ikke noen kan holdes ansvarlig er et system ikke noen nordmann kan leve med.

Til tros for at over 50% av Norges voksene befolkning sier NEI til EU og over 20% er usikre er det noen opportunister som ser mulighet i krise og ekstremsituasjoner.
De skal bruke krig som en brekkstang for å få i gang en debatt det store flertallet av nordmenn kke ønsker

Dessverre ser vi pressen er mer opptatt av å skrive om hvorfor vi skal ha en EU-debatt enn å ha et kritisk blikk på EU. To ganger før har de vært Ja-sidens heiagjeng.

NEi til EU mobiliserer over hele landet. Mens Ja-siden prøver å få fokus bort fra viktige ting som demokrati, arbeidsrettigheter, fiskeri, jordbruk, suverenitet blir det NEI-sidens oppgave å få dette frem i lyset.

Jeg synes det er bekymringsfullt at pressen ikke gjør jobben sin...
https://kampanje.com/medier/2022/05/klagestorm-mot-nrk/

4 gode grunner for at Norge skal si NEI TIL EU
https://neitileu.no/kampanjer/4-grunner

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Stormaktsvanviddet begynner å vise seg....

En norsk medlemskapsdebatt blir å skyte på bevegelig mål
49 forslag til et nytt EU har kommet på bordet – i EU. En norsk medlemskapsdebatt blir å skyte på bevegelig mål
https://www.abcnyheter.no/stemmer/2022/05/15/195845166/eu-debatt-i-eu-skjerper-eu-dramatikk-for-norge

Fra før veit vi...
Vill göra det omöjligt att lämna EU
https://aktuelltfokus.se/vill-gora-det-omojligt-att-lamna-eu/?cookie-state-change=1580633076899

Flytte politiske beslutninger så langt bort velgerne at man ikke kan holde noen til ansvar er en politisk struktur ingen nordmann skal godta....

Vi lar oss ikke binde i nye trellejern eller lar oss lede inn i en ny 400års natt. Vi ble kvitt det tyske åk og jernhælen fra Berlin, og vi bøyer oss ikke for pisken fra Brussel.

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2

Stormaktsvanviddet begynner å vise seg....

"Blant annet ventes EU-parlamentet allerede neste måned å fremme forslag om å nedsette en regjeringskonferanse, eller konvent, som skal utarbeide forslag til endringer av traktatene. Et slikt forslag krever bare simpelt flertall blant medlemslandene.

Det fnyser Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod av.

«Det giver ingen mening, at kræfter i EU-Parlamentet nu lufter tanker om endnu tættere EU-integration. [...] Derfor er det meget beklageligt, at kræfter i Europa-Parlamentet fordrejer borgernes synspunkter for at fremme egne snævre institutionelle interesser», skriver han i Politiken.

Kommisjonspresident von Leyens åpning for å fjerne vetoretten også i beslutninger på forsvarsområdet, slo ned som en bombe i Danmark. Der skal innbyggerne 1. juni i en folkeavstemning avgjøre om landet skal slutte seg til EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk. Til nå har de en avtale om å holde seg utenfor det"
https://www.abcnyheter.no/stemmer/2022/05/15/195845166/eu-debatt-i-eu-skjerper-eu-dramatikk-for-norge

2

Til og med Eidsvollsmennene skjønte at å flytte makt ut av landet var en elendig ide.

49 forslag til et nytt EU er på bordet. Mye makt overføres fra nasjonalstatene til Brussel:
Slutt på vetorett. Krav om enstemmighet gjøres om til flertallsbeslutninger. Særlig skal dette gjelde utenriks- og sikkerhetspolitikk, der beslutninger skal fattes med kvalifisert flertall. Ett unntak forblir spørsmålet om opptak av nye medlemsland.
EU-parlamentet får overført betydelig overnasjonal makt, som rett til å fremme lovforslag og vedta EUs budsjetter.

Man skal fremme internasjonale valglister der velgerne stilles overfor valg av parlamentarikere fra flere land, ved valg til EU-parlamentet. Nå er hovedregelen partilister som velgerne kjenner i de enkelt landene.
EU skal få økte egne inntekter (utover landenes bidrag) og få harmonisere og koordinere skattepolitikk.

Man skal gjenåpne forhandlinger om en egen overnasjonal grunnlov for EU.
Dublin-avtalen om asylsøkere skal endres slik at asylsøkere blir «solidarisk», det vil si via flertallsavgjørelser, fordelt på medlemslandene. Altså ordningen som møter så stor motstand at EU til nå ikke har klart å gjennomføre den.

Dokumentet slår også fast at EU-landene skal ha lovfestet minstelønn, noe de nordiske fagbevegelsene og landene motsetter seg, fordi det utfordrer forhandlingsretten. Dessuten skal man ha en felles sysselsettingspolitikk på EU-nivå. EUs kompetanse på området sosialpolitikk skal styrkes"
https://www.abcnyheter.no/stemmer/2022/05/15/195845166/eu-debatt-i-eu-skjerper-eu-dramatikk-for-norge

Kort avstand mellom politikere og folk er et gode
https://www.facebook.com/watch/?v=203078234705333

I dag står flaggstangen naken
blant Eidsvolls grønnende trær.
Men nettopp i denne timen
vet vi hva frihet er.

JA til FN, JA til NATO - NEI til EU

2
Laster...