Noen av ordene i dagens ordstjerne (10. mars) kan stå som eksempler på tullete oppgaver. Ordet HUTR! (av å hutre) er ett eksempel. Detter er en imperativ form som rent grammatisk er tillatt, men som aldri brukes.
Ordet UTTUR er også høl i hue. "Jeg skal ut på tur i dag". Hvem svarer med "god uttur"? Greit med sammensatte ord; kombinasjonene er ubegrenset. Men ordstjernas søken etter ubrukte bøyninger og sammensettinger blir jo helt på jordet.
Bruker VG et dataprogram for å finne på ord som ikke brukes i språket vårt?
Ellers er det ok med ord jeg ikke kjenner eller hørt om. For eksempel navn på spesifikke navn på maskindeler, utstyrsdeler til båt, bil, seletøy eller byggdeler til hus etc. Alltid noe nytt å lære.

Ordstjerna er ok og utfordrende, men den bør skjerpe seg!

Mvh Per Newman
Tlf 918 48 342

2
Laster...