Dette er jo tatt ut fra dansk, og ikke norsk normal.
Eksempel: Eiede
• hun eiede en sjelden smuk biskuitkande
Eiede som det henvises til er jo "å eie"
Men under ordet eie finnes ikke endelsen "ede"

1
Laster...