JEG ER FULSTENDIG ENIG MED DEG. Følger men politiets anvisning blir man ikke skutt/drept. Varselskudd er en ting. Men er personen(ene) ikke tilregnlige bør det bli en stopp på dennes aktivitet fort som mulig. Vi er nok ikke rent lite tamme i forholdet til den stigende kriminaliteten. ENDER VEL EN GANG I FRAMTIDA AT ENHVER MÅ BESKYTTE SEG SJØL....SOM I VILLE VESTEN, men nåde den som får slike tanker i dagens samfund.

1

Synes det er negativt at politiet får bevæpne seg, om det er en 17'de mai eller hvilken som helst annen dag eller periode, det er en svært lite gjennomtenkt og feilaktig beslutning. Slikt fører til et farligere samfunn, toppen av naivitet er å tro at det er volds-forebyggende, snarere tvert i mot så viser jo statistikk at det drepes flere i land hvor politiet bærer våpen og er mer voldelig. Noen politikere er derimot dum nok til å tro på tullete løsninger som virker mot sin hensikt.

1
Laster...