Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Kina har formulert en utenrikspolitikk basert på harmoni og autonomi. Man søker aktivt kontakt med omverdenen, men man ønsker ikke å pådytte omverdenen sitt eget samfunnssystem eller sine egne verdier. Til en viss grad kan man si at Kina her følger opp sine egne, positive erfaringer etter Nixons besøk tidlig på 70-tallet og det påfølgende mildværet i forholdet mellom USA og Fastlands-Kina.

USA har formulert en utenrikspolitikk hvor man aktivt skal engasjere seg på globalt nivå for å bekjempe terrorisme og spre demokrati, kapitalisme og menneskerettigheter. Primært skal man gjøre dette gjennom forpliktende samarbeid i ulike internasjonale fora, som WTO, FN m.fl og gjennom praktisk samarbeid i kamp mot illegal våpenhandel, narkotika m.m, men man forbeholder seg også retten til å ta ut det man ser som åpenbare trusler mot USA gjennom militære intervensjoner.

I praksis har USAs aktive intervensjonspolitikk bidratt til å skape splid blant deres allierte, polarisere egen befolkning og gjøre USA til et yndet mål for folkelig protest i nær sagt alle verdens land, selv om man også har lyktes i å ta ut to - om enn ikke betydelige - militære trusler mot USA, d.v.s Al Quidas treningsbaser i Afganistan og Saddam Husseins militærapparat i Irak.

I praksis fungerte Kinas harmoniske tilnærmingsmåte helt utmerket så lenge man forholdt seg primært til ett land (USA...) og så lenge man var en utenrikspolitisk miniputt. I dag selger Kina våpen til land som Iran og Sudan i bytte mot olje. Rent formelt er dette ikke i strid med deres linje om autonomi, men hva skjer den dagen ett av disse landene, som Kina forsyner med våpen, finner ut at de ikke liker Kinas tilstedeværelse i landet? Hva om opprørsgrupper eller elementer innen landets væpnede styrker svir av Kinas ambassade og skyter kinesere, med kinesiske våpen? Vil ikke Kina da befinne seg der USA og andre stormakter, har befunnet seg hundre ganger før dem...?

Ville det ikke være i verdens interesse om det nye stormakten Kina aksepterte at man som økonomisk stormakt også må ta politisk ansvar i en global verden, mens den gamle stormakten USA aksepterte at å gjøre ting alene i en global verden ofte vil virke mot sin hensikt?

1
20 svar

20 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

DavidCo

Kina er smarte og det har også Russland blitt. De sitter på sidelinjen i dagens konflikter mens de lar USA "vinne" den ene Pyrrhos-seieren etter den andre. USA utmattes og utarmes, mens Kina og Russland blir stadig sterkere og sterkere i påvente av det endelige showdown hvor USA vil få igjen mangfoldige manger for det de har servert resten av verden!

Håper du ikke befinner deg i Disneyland når det skjer. Men sjansene er vel små for innen den tid er vel alle andre lands innbyggere erklært for potensielle terrorister og nektet adgang til frihetens høyborg som av en eller annen mystisk grunn ar blitt forvandlet til et fengsel!

1

Ceon2

baldviking skrev: Ville det ikke være i verdens interesse om det nye stormakten Kina aksepterte at man som økonomisk stormakt også må ta politisk ansvar i en global verden, mens den gamle stormakten USA aksepterte at å gjøre ting alene i en global verden ofte vil virke mot sin hensikt? ------------------ Jeg syns at så lenge Kina er et diktatur, så er det totalt uakseptabelt at de tar en rolle som et verdenspoliti... selv om det ville blitt en mye mindre rolle en det som USA har. Jo, om de støtter FN eller USA i kampen mot terror, så er det selvfølgelig bra, men om de skal gjøre noe egenhåndig, så tror jeg det fort kan bli store problemer mellom Kina og demokratiske land som USA.

۞ Zuperstar ™

Zuperstar_1@yahoo.com

1

Zeplin

De opprinnelige etniske gruppene i over halvparten av Kinas areal ville nok vært uenige i at Kina ikke pådytter dem verdier eller samfunnssystem, jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier de ville kalt Kina imperialistisk... Xinjian, Tibet, Indre Mongolia++

1

Exodius

"USA har formulert en utenrikspolitikk hvor man aktivt skal engasjere seg på globalt nivå for å bekjempe terrorisme og spre demokrati"

USA er kanskje den verste terroriststaten som eksisterer på jorden. USA står bak, planlegger, utfører, finansierer terrorisme, samt gir trening og fritt spillerom og økonomisk støtte til terrorister.

1

Perrin33

Slutt å si sånne dumme ting om USA, de har aldri gjort noe galt, de er perfekt.. *grine* ;)

1

Darth40

Kina aksepterer prinsippet om territorialstatens suverenitet, også i egeninteresse fordi de ikke ønsker at andre skal blande seg inn i deres interne forhold og da vil også Kina så langt råd er avstå fra å blande seg inn i andre lands interne forhold. Jeg ser ikke hvorfor det skulle være i Kinas interesse å forandre utenrikspolitisk kurs. Det er ganske selvinnlysende at den eneste som kan true Kina utenrik er USA.

Kina sier helt klart: "Vi ønsker en multipolær verden basert på territorialstatens suverenitet". Når man er en atuoritær stat med massevis av innenrikspolitiske utfordringer synes det å være en rimelig linje å legge seg på.

1

johnnyGG

Kina vil endre seg til å bli mer aggressiv etter hvert som de får flere viktige interesser rundt om i verden. Det er helt uunngåelig.

Snille puser idag, men vi ser jo hvordan de rasler med sablene ift Taiwan allerede. Denne raslingen har kommet sterkere og sterkere. De var omtrent stille for 15 år siden. De bygger enormt på sitt millitærapparat, og budsjettet øker mye fra år til år.

1

tikk

Kina har en tusenvis av år gammel tradisjon for isolasjonisme. Dette er en del av deres politiske kultur. Det tror jeg vi skal være glad for. Taiwan er for Kineserne innenrikspolitikk.

1

Darth40

Det har da alltid vært gnisninger mellom Kina og Taiwan, ganske naturlig egentlig. Oppmerksomheten om kinesiske temaer har dog økt de siste årene. At Kina skal fly rundt å styrte diktatorer og spre demokrati slår meg som ganske usannsynlig og heller naivt så lenge Kina er en autoritær ettpartistat. Med så store innenrikspolitiske utfordringer har heller ikke Kina råd eller vilje til noe imperiebygging. At de kommer til å ha et militærsystem som står i forhold til deres økonomi er derimot selvinnlysende.

1

Andrysha

johnnyGG skrev: Kina vil endre seg til å bli mer aggressiv etter hvert som de får flere viktige interesser rundt om i verden.

*** I saafall faar USA, England og Frankrike godt selskap.

Snille puser idag, men vi ser jo hvordan de rasler med sablene ift Taiwan allerede. Denne raslingen har kommet sterkere og sterkere. De var omtrent stille for 15 år siden.

*** At Kina oensker aa ta tilbake Taiwan er jo bare naturlig. Andre land som Georgia driver med det samme, ovenfor utbryter-republikken Abkhazia for eksempel, med USAs implisitte godkjennelse. Ellers var jo ikke amerikanerne selv saa veldig positive til utviklingen sist en del av USA valgte aa loesrive seg fra resten og erklaere selvstendighet.

Mvh Andrysha

* Tetri K'bili, Shavi Guli * ******************************* White Tooth, Black Heart...

1

baldviking

Darth40 skrev: Kina aksepterer prinsippet om territorialstatens suverenitet, også i egeninteresse fordi de ikke ønsker at andre skal blande seg inn i deres interne forhold og da vil også Kina så langt råd er avstå fra å blande seg inn i andre lands interne forhold. Jeg ser ikke hvorfor det skulle være i Kinas interesse å forandre utenrikspolitisk kurs. Det er ganske selvinnlysende at den eneste som kan true Kina utenrik er USA. ------------ Skal vi se...hva med følgende problemstilling: Kina har et enormt behov for olje og velger å dekke dette gjennom å forsyn et par ustabile regimer med våpen i bytte mot langsiktige oljerettigheter. De ustabile regimene går overende, landene kastes ut i borgerkrig og Kinas olje er truet. Har ikke Kina i praksis da allerede involvert seg i disse landene?

Dette er ikke en kritikk av Kina. Kun et forsøk på analyse. Europeiske stormakter gjorde i prinsippet det samme da de forsynte afrikanske høvdinger med våpen i bytte mot slaver, bare at slavehandelen var verre og mer grusom enn dagens handel med olje.

1

Darth40

Jeg sier ikke at Kina aldri vil blande seg inn i andre staters interne forhold. De så tydeligvis Saddams invasjon av Kuwait som en stor nok trussel til å ikke blokkere sikkerhetsrådet den gang. Derimot er kinesisk utenrikspolitikk drevet av kalkulasjoner om hva som tjener deres nasjonale interesser og idealisme har ingen plass i denne kalkulasjonen, derfor er territorialstatens suverenitet et godt begrep å legge til grunn for kinesisk utenrikspolitikk. Det har også en folkerettsligforankring man kan påberope seg som moralsk alibi.

Jeg tror ikke Kina i de neste tiårene vil drive med megaprosjekter av sosial ingeniørkunst i f. eks midtøsten slik amerikanerne prøver på. Jeg tror heller de ser den type eventyrpolitikk som en trussel mot den frie flyten av ressurser fra midtøsten enn at midtøsten utvikler seg iht egen politisk dynamikk.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Laster...