Politikk - Internasjonal

MohammedDuck

De neokonservative og USAs egentlige målsetning.

For enhver som har gått 9/11 i dybden og lest David Griffin, Meyssan, Ahmed, Thompson, Hufschmid og fleres bøker, bør det være tydelig at den offisielle versjonen av den dagen har så mange logiske brister at den ikke kan være sann. Hvilket betyr at USAs hemmelige tjenester og/eller at Bush, Rumsfeld, Cheney må ha vært direkte involvert i å tillate eller planlegge et høyforræderisk massemord på amerikanske borgere. Nok om det, for 9/11 er i virkeligheten bare en nøkkel som er konstruert for å iverksette USAs planer for det nye århundret. Denne tråden er ikke en 9/11 - tråd. Den er en USA og de neokonservatives planer for det nye århundret - tråd.

Bush, Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz, Pearl, General Myers, General Eberhart og andre har i virkeligheten iverksatt trinn en i planen for den totale amerikanske dominans, grunnlaget for det amerikanske imperium. Hvem av dere har egentlig hørt om US Space Command? Det er den nye forsvarsgrenen som alle andre forsvarsgrener skal legges under i USA. Dens formål er totalt herredømme over verdensrommet, ved å utplassere nok spionsatelitter og laserkanoner til å dekke hver kvadratcentimeter av jordkloden. Ethvert annet ikke vennligsinnet land vil bli nektet adgang til denne arenaen, og USA vil ha full kontroll over hele jordoverflaten.

Irak og Afghanistan, via 9/11, er et ledd i dette. Krigene handler om bygging av amerikanske baser over et større område og tilgang til energikilder USA er nødt til å kontrollere for å overleve, samt hindre andre makter i å få tilgang/makt. Irak er bare en unnskyldning for å ha et større militært nærvær i regionen, Afghanistan må kontrolleres for å få oljen til det indiske hav.

Al Qaeda eksisterte ikke før 9/11, men er en frykt-fiksjon skapt av USA for å få kollektiv støtte til å bruke enorme ressurser på de ovenfor nevnte tiltak via/samt å kontrollere samfunnet gjennom å tilfredstille befolkningens ønske om å bli beskyttet mot en trussel som ikke finnes.

På grunn av Sovjetunionens fall fikk USA, eller de neokonservative, behov for et nytt fiendebilde, og dette har de lyktes svært godt med å skape. De muslimske ekstremistene eksisterer først og fremst fordi USA ønsker det, det er to ekstreme parter som hver for seg fungerer likt, de genererer samling og støtte på grunn av hverandres oppkonstruerte eksistens.

1
35 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

President Ronald Reagan dedikerte romfergen Columbias oppskyting til ære for afghanistans freedom fighters, som i dag delvis har utviklet seg til Taliban. Taliban ble i sin tur finansiert og konstruert i et samarbeid mellom CIA og SIS (Pakistans etterretning), etter Sovjets kapitulering, og grunnen var at amerikanske oljeinteresser/oljeselskap ønsket stabilitet nok til å få en oljeledning gjennom landet. Karzai har stått på oljeselskaps og CIAs lønningsliste i lang tid. Taliban viste seg derimot mindre kompetent til å skape sikkerhet, og var ikke samarbeidsvillig nok. Derfor er USA nå i Afghanistan selv, for å sikre oljetilgangen, sammen med NATO. Fienden er Taliban og den offisielle unnskyldningen er å skape demokrati og humanitære forhold.

Kaoset i Irak er planlagt, og derfor en del av en vellykket strategi. USAs hovedmål der er å ha store militære styrker utplassert i regionen, hvilket de nå har. Det eneste som rettferdiggjør en fortsatt tilstedeværelse er kaoset man nå ser, hvilket fungerer aldeles utmerket. Alle medier debatterer på mikronivå, og alle tror at USA har "problemer" i Irak, når det hele er slik det er fordi de ønsket det slik. En planlagt destabilisering som gir grunnlag for fortsatt tilstedeværelse, inntil trinn to i planen kan iverksettes. Iraks og Afghanistans nabolands oljeressurser er innenfor rekkevidde, og de amerikanske basene øker i antall og omfang, makten og kontrollen sprer seg, nøyaktig som de hadde tenkt.

Det neste trinnet vil dreie seg om Iran, og for å etablere et grunnlag for å utføre dette trinnet, står de neokonservative foran et "problem", som de desverre også trolig har planen klar for. Oppslutningen for Irak og Afghanistan er dårlig i den amerikanske befolkningen, og republikanerne ligger an til å tape valget mot de mer moderate og liberale demokratene. Dette må løses, før valget som nærmer seg raskt. Uheldigvis finnes det en løsning for de neokonservative, og gitt deres åpenbare fanatiske besluttsomhet bør det ikke betviles at de vil gjennomføre denne løsningen, uansett hvor dramatisk eller utenkelig vi små mennesker måtte synes den er.

1
Suppetallerken

Å sette seg inn i teorier og fakta/faktoider som angår dette tar langt mer tid enn jeg har anledning til å bruke, men al qaida eksisterte lenge før 9/11. Er det noen som husker ambassadebombingene i 1998? WTC-bombingen i 1993? Den siste er jeg ikke sikker på om det var al qaida som sto bak, men den betød at noe var i gjære.

1

UFO alert - UFO alert - UFO alert.

MOD tipset.

1
MohammedDuck President Ronald Reagan dedikerte romfergen Columbias oppskyting til ære for afghanistans freedom fighters, som i dag delvis har utviklet seg til Taliban. Taliban ble i sin tur fin...

I og med at det neste valget ikke lenger kun kan sikres vunnet i lys av krigen mot terror, fordi 2001 begynner å bli lenge siden, vil det eneste effektive virkemiddelet være å forstørre og forsterke fiendebildet til en størrelse som vil hjelpe de fleste amerikanere til å "forstå" at republikanernes politikk er det eneste som kan gi dem beskyttelse.

Metoden for å skape en slik frykt, gjennom å konstruere en fiende som ikke finnes, trenger bare en gjentagelse, eventuelt trenger man å sørge for at en enda større katastrofe inntreffer. De neokonservative må forsikre seg om at utførelsen av planen for det nye århundret kan fortsette, og ikke hindres av et skifte i amerikansk politikk. De må sørge for å forbli ved makten, øke kontrollen innad i det amerikanske samfunnet og ytterligere forsterke kontrollen av CIA, Pentagon, FBI osv.

Dette kan ikke overlates til tilfeldighetene, så den sannsynlige utviklingen i fremtiden vil være at USA på et snarlig tidspunkt vil bli rammet av et angrep tilsvarende eller større enn, den dagen i 2001. Og ettersom det ikke kan forventes at en fiende som ikke eksisterer vil komme dem til unnsetning og gjennomføre enda en komplett usannsynlig terrorhandling, på riktig tid og sted, vil de nok en gang iverksette et tilfelle av False Flag Terrorism. Av ren frykt vil da republikanernes popularitet stige nok til å vinne en ny periode eller to, og de neokonservative kan fremdeles trekke i alle trådene i sirkuset.

Vision of 2020, er det amerikanske forsvarets primære mål. Gjennom overlegen teknologi erobres og domineres verdensrommet, og US Space Command blir den nye super-forsvarsgrenen til General Myers. Den offisielle forklaringen på å etablere en rom-forsvarsgren er defensivt forsvar mot rakettangrep. I virkeligheten sikres offensiv kontroll, som vil bli så sterk at ethvert bakkemål kan utryddes ved å trykke på en knapp, uten bruk av atomvåpen.

Det som er så tragisk er at verdens befolkning jevnt over er så naive at de kan få seg til å tro at hele det supersofistikerte amerikanske forsvaret, som er designet og funnet kapabelt til å takle et massivt angrep fra tusen jagerfly og raketter, kan utmanøvreres av 19 tullinger med adgang til Microsoft Flight Simulator 2001.

Vi lever definitivt i en avgjørende tid, dramatikken vil ikke la vente på seg.

1
MohammedDuck I og med at det neste valget ikke lenger kun kan sikres vunnet i lys av krigen mot terror, fordi 2001 begynner å bli lenge siden, vil det eneste effektive virkemiddelet være å fors...

DETTE ER IKKE EN 9/11 TRÅD.

Selv om 9/11 er nevnt i innlegget så er 9/11 irrelevant i denne tråden, så vennligst hold dere til saken. Saken er amerikansk internasjonal politikk og planene for det nye århundret. Hvilket jeg også håper MOD forstår.

1

Dersom de såkalte neo-cons planlegger å få gjennomført dette er de jo avhengige av å beholde makten. Da var det jo lite taktisk å planlegge kaos i Irak slik at deres popularitet har sunket så mye at de står i fare for å raderes ut av DC. Og hvorfor er du så opptatt av at fiendtlige makter skaffer seg tilgang til verdensrommet?

Legg sammen to og to og se at dette ikke henger på greip!

1
Proam Dersom de såkalte neo-cons planlegger å få gjennomført dette er de jo avhengige av å beholde makten. Da var det jo lite taktisk å planlegge kaos i Irak slik at deres popularitet ha...

To og to er det regnestykket de ønsker at du skal se. Virkeligheten er mer komplisert enn som så. Hvorfor jeg er opptat av fiendtlige makters erobring av verdensrommet? Poenget her er vel at det begås massemord på amerikanere for å oppnå dominansen.

Kaoset i Irak er planlagt i form av at et fredelig Irak ville krevd for mye ressurser, anslagsvis 350 000 amerikanske soldater, og at det da ikke lenger ville kunne rettferdiggjøres at de ble der. Dessuten er det ikke sikkert at et fredelig Irak ville kunne oppnås med dette en gang, så da er det enklere å kalkulere med et akseptert tilsynelatende kaos. Tapstallene er akseptable.

Og alt som skal til for å gjøre de neokonservative kjempepopulære igjen er en kjempesmell. Den kan de iverksette når og hvor de vil. Mitt tips er at de beregner det i forhold til presidentvalget og hvilket tidspunkt Iran bør invaderes på.

Du hadde vel ikke hørt om Vision for 2020 du, hadde du vel? Eller PNAC?

Les litt bøker istedenfor VG så blir du lur.

1

Jeg er redd du det du skriver om her "MohammedDuck er en beskrivelse som er farlig nær sannheten. Og det tragiske er at folk flest er for naive eller for lite opplyst til å se hva som foregår rundt dem. Som du helt riktig påpeker lever vi i en meget avgjørende og farlig tid i verdenshistorien.

1
OpenYourEyes Jeg er redd du det du skriver om her "MohammedDuck er en beskrivelse som er farlig nær sannheten. Og det tragiske er at folk flest er for naive eller for lite opplyst til å se hva...

OpenYourEyes skrev: Jeg er redd du det du skriver om her "MohammedDuck er en beskrivelse som er farlig nær sannheten. Og det tragiske er at folk flest er for naive eller for lite opplyst til å se hva som foregår rundt dem. Som du helt riktig påpeker lever vi i en meget avgjørende og farlig tid i verdenshistorien. ----------------------

Verdenspolitikk hos "de store" er som oftest langt mer avansert og kalkulert enn hva offentligheten er klar over, det skal jeg si meg enig i... Det er likevel et godt stykke mellom (godt begrunnede) teorier og faktiske forhold. Det jeg vil frem til er egentlig bare det at teorier (som denne) må sees på som hva de faktisk ér...Teorier... Jeg er nok en av dem som tror at USA har en "hidden agenda" når det kommer til Midt-Østen, og mye av det MohammedDuck skriver passer ganske godt inn i tanker jeg har gjort meg angående dette tidligere. Det er eksempelvis ikke en miste tvil i sinnet mitt om at USA alltid vil trenge en "ytre fiende" å forholde seg til. Dette er faktisk limet som holder fellesskapsånden i statene sammen. Det har gått fra kommunismen til narkotika-eksporten fra Sør-Amerika, til Saddam, til Al Quaida, og tilbake til Saddam igjen. Nå er det Nord-Korea og Iran som er den største trusselen. Jeg er langt fra noen USA-hater, og det er mye de fortjener kred for.. Men som enhver stormakt, så spiller også dem et skjult politisk spill på verdenskartet.

1
MohammedDuck I og med at det neste valget ikke lenger kun kan sikres vunnet i lys av krigen mot terror, fordi 2001 begynner å bli lenge siden, vil det eneste effektive virkemiddelet være å fors...

USA og Sovjet/Russland har hatt romtropper, militære kommandoer for rommet og våpensystemer mer eller mindre ment for bruk i rommet i mer enn femti år. Organisasjonene som sysler med slikt har blitt reorganisert flere ganger under ulike navn. Det militære nærværet i rommet har også variert og vil variere. Så her er det intet nytt.

Jeg tror ellers MohammedDuck blander sammen neo-cons, ulike kapitalkrefter og det militærindustrielle komplekset, hvor både neo-cons og det militærindustrielle komplekset er vage begrepet i utgangspunktet.

Neo-cons brukes om krefter på høyresiden i amerikansk politikk som ønsker en aktiv og intervensjonistisk utenrikspolitikk. De fremstår f.eks som talsmenn for å bruke våpenmakt for å lindre nød og urett i verden. De ser også USA som det mest uviklede landet i verden og fremstår som talsmenn for å bruke alle midler tilgjengelige for å styrke USAs posisjon. Det må dog presiseres at neo-cons er et uttrykk som i all hovedsak brukes av politikere og analytikere som selv ikke bekjenner seg til slike tanker. Det eksisterer altså ikke en gruppe som selv kaller seg neo-cons. Selv om vi historisk kan spore dagens neo-cons tilbake til europeiske innvandrere med sosialistisk og anarkistisk bakgrunn og ulike retninger i det demokratisk partiet.

Det militærindustrielle komplekset er en frase fra 50-tallet og er ment å beskrive forsvarets og forsvarsindustriens gjensidige avhengighet av hverandre og økende makt over det politiske liv. Igjen snakker vi ikke om noe hemmelig forbund men om ganske innlysende mekanismer, som når atomvåpenlabene i USA argumenterer for utviklingen av kjernefysiske bunkerbusters for å holde liv i seg selv. Derimot er det ikke like innlysende at krig er bra for forsvarsindustrien, da krig tenderer til å flytte forsvarsmidlene over fra utvikling til produksjon, mens forsvarsindustrien er mest glad i midler til utvikling.

Kapitalkrefter har vi vel alle en formening om hva er. Marxistisk tenkning fremstiller dem som en homogen masse med felles interesser. Jeg er ikke helt enig i det. Noen kapitalkrefter kan tjene på krig. Andre taper åpenbart penger på krig og krigslignende tilstander.

1
baldviking USA og Sovjet/Russland har hatt romtropper, militære kommandoer for rommet og våpensystemer mer eller mindre ment for bruk i rommet i mer enn femti år. Organisasjonene som sysler m...

Godt at folk holder seg til saken, selv om det mest fristende åpenbart er å diskutere 9/11.

Det fins en helt genial BBC-Dokumentarserie i tre deler som kun holder seg til fakta i kjent BBC-stil, som omhandler muslimsk ekstremisme og de neokonservative maktifigurene i USA. De anbefaler jeg sterkt, for min egen del ble jeg ganske sjokkert over innholdet. Serien heter The Power of Nightmares, og avslører i kortversjon følgende forhold:

1. Al-Qaeda er en marginal gruppe fullstendig uten struktur eller kommandohierarki, helt ute av stand til å fungere som en organisasjon, og er en CIA-konstruksjon. Altså, har vi ikke en fiende, så lager vi en.

2. Det finnes ingen "Sleeper-cells".

3. De neokonservative oppkonstruerte rene fantasier om Sovjetunionen, basert på hallusinasjoner, og fikk fantasiene omgjort til sannheter via press i form av lobbyvirksomhet. CIA sa klart fra om at det de sa var 100% oppspinn, men de neokonservative fikk løgnene sine vedtatt som sannheter til slutt.

4. Ashcroft, Cheney ,Bush, Wolfowitz, Rumsfeld, Pearl driver ren eventyrfortelling i form av skrekkhistorier, om terrorister i USA og utlandet som overhodet ikke finnes, noe de selv åpenbart vet.

Hovedpoenget som belyses meget godt i denne serien er at verdens ideologier, de vestlige ideologier, er oppbrukte av politikerne, som har mislyktes i å få befolkningen til å tro på dem. Man står da med en befolkning som ikke tror på noe som helst av verdier eller fremtid, hvilket truer politikernes makt og deres evne til å holde samfunnet sammen.

Tidligere gikk politikere til valg på grunnlag av visjoner om et bedre liv for folket, mens endringen nå består i at de går til valg fordi de lover å beskytte oss mot mareritt vi ikke forstår og en fiende vi ikke kan se.

Og mens man tidligere handlet ut i fra den vitenskapelige modellen av hva man visste, ut i fra dokumenterte fakta, påberoper man seg nå retten til å handle ut i fra skrekkvisjoner om hva som kan skje, mot en fiende som er usynlig og ikke finnes.

Det tragiske i så måte er at ingen stiller spørsmål ved dette, fordi grunntanken er rettferdiggjort gjennom antakelsen eller fantasien om at selv om vi ikke kan se fienden, eller trusselen, og ei heller kan bevise hans eksistens, så må trusselen være der, et eller annet sted, usynlig eller ikke.

1
MohammedDuck Godt at folk holder seg til saken, selv om det mest fristende åpenbart er å diskutere 9/11. Det fins en helt genial BBC-Dokumentarserie i tre deler som kun holder seg til fakta i...

Jeg tror ikke vi kan snakke om neo-cons som noen dominerende faktor under den kalde krigen. Mange neo-cons ser Ronald Reagen som sin "far", hvilket kanskje ikke er så rart siden han er den mest populære presidenten i nyere, amerikansk historie og dermed fristende å koble seg til, men mange historikere avviser at Reagen kan kalles ny-konservativ. Så akkurat det spørsmålet er omdiskutert. Det er først fra 90-tallet at alle er enige om at det republikanske partiet er dominert av en gruppering vi kan kalle neo-cons. Det er nok uansett snakk om en glidende utvikling, hvor republikanerne gradvis overtar demokratenes rolle som de mest intervensjonsvennlige.

Jeg er enig i at den politiske ledelsen i USA overdrev Sovjets styrke under den kalde krigen, og brukte dette som argument for f.eks romprogrammet og forskning på atomvåpen. Dette er velkjent.

Jeg er også enig i følgende:

"Hovedpoenget som belyses meget godt i denne serien er at verdens ideologier, de vestlige ideologier, er oppbrukte av politikerne, som har mislyktes i å få befolkningen til å tro på dem. Man står da med en befolkning som ikke tror på noe som helst av verdier eller fremtid, hvilket truer politikernes makt og deres evne til å holde samfunnet sammen."

men dette er da heller ikke noe nytt. Sigfried Lenz tok opp dette i bøker på 70 og 80-tallet. Dorris Lessing gjorde det samme. Hvor Europas og vestens fremtid ligger hvis samfunnslimet går i oppløsning er et spørsmål mange av oss søker svar på, men jeg vil påstå at i en slik sammenheng, altså fundamentet for vår egen fremtid, blir amerikanernes kriger i Afganistan og Irak relativt små og ubetydelige. Da bør vi heller spørre hvorfor mange ungdommer (og endel voksne...) morer seg med å knuse vindusruter og tagge jernbanemateriell. Det er mye mer grunnleggende og griper direkte inn i vår egen hverdag.

1
MohammedDuck President Ronald Reagan dedikerte romfergen Columbias oppskyting til ære for afghanistans freedom fighters, som i dag delvis har utviklet seg til Taliban. Taliban ble i sin tur fin...

utrolig bra! her har du truffet blink....

in a time of universal deceit, telling the thruth is an revelutionary act! -george orwell

her er noen filmer som gjør deg klokere på krigen mot terror:

http://video.google.com/videoplay?docid=1130731388742388243&q=war+on+terror

http://video.google.com/videoplay?docid=6619753987505107802&q=olbermann

dokumenterte fakta om 9/11:

http://www.prisonplanet.com/articles/October2006/211006Deception.htm

http://video.google.com/videoplay?docid=8119854514684528700&q=david+ray+griffin

hvis du vil skjønne noe mer om irak les: greg palast -armed medhouse!

og hvis du bedre vil forstå hvem som er den største terrorist trusselen mot verdensamfunnet! les: NOAM CHOMSKY -HEGOMONI ELLER OVERLEVELSE

1
MohammedDuck To og to er det regnestykket de ønsker at du skal se. Virkeligheten er mer komplisert enn som så. Hvorfor jeg er opptat av fiendtlige makters erobring av verdensrommet? Poenget her...

Herre jemini for enhaug med svada!! Hva er det med dere folk-ser dere spøkelser rundt hvert gatehjørne?

Dette er jo ikke annet enn en haug konspirasjonssvada, det samme svadaet som har vært servert de siste 50 årene, bare med forskjellige fiendebilder. Dekning for det du påstår finnes ikke, dokumentasjonen for denne type teorier er stort sett denne latterlig dårlige BBC-serien og namedropping av så mange neo-cons og gemeraler som mulig. Bland inn prosjektnavnene på noen amerikanske militære prosjekter og den store satan selv, PNAC så høres det ekstra skummelt ut..

PNAC er jo i himmelens navn ikke noe annet enn en tenketank dedikert til å spre amerikanske ideer (flott!!).

Og hvorfor er alle her så redde fpr amerikansk dominans? Da er vi sikret trygghet for den vestlige livsstil-ikke noe er bedre enn det.

Å gå rundt og være redd for at fiendtlige stater IKKE får utplassert våpen i verdensrommet er jo intet annet enn absurd. Hva er egentlig problemet deres?

1
Proam Herre jemini for enhaug med svada!! Hva er det med dere folk-ser dere spøkelser rundt hvert gatehjørne? Dette er jo ikke annet enn en haug konspirasjonssvada, det samme svadaet som...

Proam skrev: Og hvorfor er alle her så redde fpr amerikansk dominans? ------------------- Det har nok veldig mye med amerikanske mediers økende dominans. Så godt som alle disse litt sære og morsomme konspirasjonsteoriene som dukker opp har jo sin opprinnelse i USA... ;-)

1
Proam Ja, jeg har lest innleggene og jeg lo godt:-) Hvorfor var det dagens? Ut ifra hva som er skrevet her anser jeg det for å være et relevant spørsmål..

Proam skrev: Ja, jeg har lest innleggene og jeg lo godt:-) Hvorfor var det dagens? Ut ifra hva som er skrevet her anser jeg det for å være et relevant spørsmål.. ---------

Slike tåpelige innlegg ser man hver dag.

Mange av dere kommer KUN med svada og drittsnakk i stort sett alle trådene her. De som legger ut teorier, legger med dokumentasjon, kilder, henviser til bøker osv... Mens det eneste dere klarer å lirke fram, er stort sett: "Sett litt for mye X files?", "Skrullete konspirasjonsteorister." osv..

Og selfølgeli må vi ikke glemme; "UFO alert UFO alert."

Da vil heller jeg stille dere det samme spørsmålet som du stilte ovenfor: Hva feiler det dere?

1
whitestrain Proam skrev: Ja, jeg har lest innleggene og jeg lo godt:-) Hvorfor var det dagens? Ut ifra hva som er skrevet her anser jeg det for å være et relevant spørsmål.. --------- Slike tå...

MohammedDuck legger frem en politisk analyse på en helt grei måte. Flere av oss mener at den analysen ikke holder vann og påpeker fra milde til alvorlige svakheter ved den. Proam går kanskje litt langt i språkbruken sin, men han har helt rett i at alt det MohammedDuck skriver også kunne ha vært skrevet på 50-tallet eller ved forrige århundreskifte. Slike konspirasjonsteorier er en del av amerikansk kultur.

1
whitestrain Proam skrev: Ja, jeg har lest innleggene og jeg lo godt:-) Hvorfor var det dagens? Ut ifra hva som er skrevet her anser jeg det for å være et relevant spørsmål.. --------- Slike tå...

Har ikke nevnt noe om UFOer bare så det er sagt..

Poenget er at det kan skapes konspirasjonsteorier om det meste. Å dokumentere dette ved å linke til artikler og bøker som er skrevet av folk som er like paranoide som dere beviser jo i himmelens navn ingenting.

Og jeg etterlyser stadig svar på HVORFOR dere er så redde for amerikansk dominans.. Hvorfor er det så viktig at fi får utplassert våpen i verdensrommet? Personlig mener jeg at det er en guds lykke dersom USA får monopol her.

Uansett hva dere sier klarer jeg ikke å la være å le når konservative think-tanks i DC hauses opp til å være en nemesis mot verdensfreden:-)

Her er en like godt dokumentert konspirasjonsteori: Slottet, UD, den am. ambassade og den israelske ambassade ligger bare noen hundre meter fra hverandre og danner en firkant på kartet. Tilfeldig? Neppe!! Dokumentasjon: Kartet over Oslo Sentrum http://trafikanten.no

Den amerikansk/sionistiske konspirasjon for verdensherredømme vil ingen ende ta!!

1

MohammedDuck skrev: Hvem av dere har egentlig hørt om US Space Command? Det er den nye forsvarsgrenen som alle andre forsvarsgrener skal legges under i USA. Dens formål er totalt herredømme over verdensrommet, ved å utplassere nok spionsatelitter og laserkanoner til å dekke hver kvadratcentimeter av jordkloden. Ethvert annet ikke vennligsinnet land vil bli nektet adgang til denne arenaen, og USA vil ha full kontroll over hele jordoverflaten. ----------------------------------------------------

Ta en kikk på denne posten http://vg.transact.no/Item.asp?GroupID=181&Group=UFO&ThreadID=1107354&Thread=USA%20gjort%20krav%20p%E5%20verdensromet%20n%E5%3F%20Som%20DP%20vitne%20sa

Dr. Wernher von Braun var dypt involvert i USA's millitære rakettprogram. http://en.wikipedia.org/wiki/Wernher_Von_Braun

1
eternal MohammedDuck skrev: Hvem av dere har egentlig hørt om US Space Command? Det er den nye forsvarsgrenen som alle andre forsvarsgrener skal legges under i USA. Dens formål er totalt h...

US Space Command er faktisk nedlagt, slått sammen med de strategiske missilstyrkene og underlagt USSTRATCOM ->

http://www.smdc.army.mil/

I tillegg har vi NORAD ->

http://www.norad.mil/

hvis ansvar det er å forsvare det nord-amerikanske luftrommet, også mot angrep fra rommet.

Dette er snakk om organisasjoner med røtter tilbake til 50-tallet.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
5 svar

Trond Giske redder AP

Støre har gjort AP til Ansvarsløst Parti, og siste meningsmåling der AP ligger på 19% og Sp på 6% og Høyre på 29%, har ikke hatt særlig stor interesse for mediene. (Jeg bare tenker på hvordan aviser o...
Bilde

Kraftopprørere i Ap strømmer til Giske

Trond Giskes lokallag har i sommer passert 800 medlemmer og er suverent størst i Arbeiderpartiet. Misnøye med regjeringens energipolitikk er hovedforklaringen, sier han.


Bilde www.nrk.no
2
2 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
4 svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
2 svar
Laster...