Politikk - Internasjonal

leadsman

Iran har henrettet 17-åring

Iran har henrettet den 17-årige Alireza Mollasoltani på onsdag. Henrettelsen ble gjort ved henging midt i gaten Karaj utenfor Irans hovedstad Teheran. Iran har ved flere anledninger henrettet folk på åpen gate. Be kan gjerne være alt fra homofili til drap eller narkotikasmugling. Og de står heller ikke i veien for å henrette mindreårige.

Iranske mydnigheter bruker bevisst henging på offentlig plass for å spre frykt blant befolkningen. Og for å skremme opposisjonen.n

Iran har henrettet 17-åring

1
33 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hercule So wath

Iran gjennomfører henrettelser av mindreårige. Dette er et klart brudd på FNs barnekonvensjon. Dette gjennomføres til tross for at de har ratifisert konvensjonen.

Men om du ikke bryr deg om menneskerettigheter så er det jo din sak.

Om det var et forsøk på engelsk så skrives det what

1
leadsman Iran gjennomfører henrettelser av mindreårige. Dette er et klart brudd på FNs barnekonvensjon. Dette gjennomføres til tross for at de har ratifisert konvensjonen. Men om du ikke br...

Iran gjennomfører henrettelser av mindreårige. Dette er et klart brudd på FNs barnekonvensjon. Dette gjennomføres til tross for at de har ratifisert konvensjonen.

Men om du ikke bryr deg om menneskerettigheter så er det jo din sak.

Akkurat som jeg ikke visste det. Disse FN-konvensjonene er ikke verdt papiret de er skrevet på en gang. Desto større makt et land desto mindre konsekvenser.

Størst konsekvenser får de for de som allrede er svake.

1

Iran har henrettet den 17-årige Alireza Mollasoltani på onsdag. Henrettelsen ble gjort ved henging midt i gaten Karaj utenfor Irans hovedstad Teheran. Iran har ved flere anledninger henrettet folk på åpen gate. Be kan gjerne være alt fra homofili til drap eller narkotikasmugling. Og de står heller ikke i veien for å henrette mindreårige.

Iranske mydnigheter bruker bevisst henging på offentlig plass for å spre frykt blant befolkningen. Og for å skremme opposisjonen.n

Her kreves de Nato bomber, slike som kun rammer slemme mennesker!!

1

Iran har henrettet en mindreårig og USA henrettet en mann basert på hudfarge. Søppelnasjoner begge 2.....

2
leadsman Iran gjennomfører henrettelser av mindreårige. Dette er et klart brudd på FNs barnekonvensjon. Dette gjennomføres til tross for at de har ratifisert konvensjonen. Men om du ikke br...

Iran gjennomfører henrettelser av mindreårige.

Er ikkje viss på at ein 17-åring er mindreårig i Iran. I Tyrkia er seksuell lågalder 14. Skal det vera opp til Noreg å definera kven som er mindreårig? Heldigvis har ein ikkje juridiksjon over andre enn norske statsborgarar og dei som oppheld seg på norsk territorium. At ein jamvel vil bøteleggja nordmenn i utlandet som bryt norsk lov, men ikkje lova i det landet dei er, går langt over grensa, serleg når ein ser gjennom fingrane med politisk korrekte som skaffar seg born via surrogatmor i utlandet. Her i landet er det dessutan fritt fram for abort før - er det fjerde månad? Det sjokkerer nok ein del i andre land utan at dei lagar trådar på debattsider av den grunn. Kanskje vi skulle feia litt for eiga dør og ikkje te oss som gringoar som trur USAs lover står over alle andre lover i verda?

1
valoto [sitat…] Er ikkje viss på at ein 17-åring er mindreårig i Iran. I Tyrkia er seksuell lågalder 14. Skal det vera opp til Noreg å definera kven som er mindreårig? Heldigvis har ein i...

Heldigvis har ein ikkje juridiksjon over andre enn norske statsborgarar og dei som oppheld seg på norsk territorium. At ein jamvel vil bøteleggja nordmenn i utlandet som bryt norsk lov, men ikkje lova i det landet dei er, går langt over grensa

yepp.

1
valoto [sitat…] Er ikkje viss på at ein 17-åring er mindreårig i Iran. I Tyrkia er seksuell lågalder 14. Skal det vera opp til Noreg å definera kven som er mindreårig? Heldigvis har ein i...

Er ikkje viss på at ein 17-åring er mindreårig i Iran.

Tidligere var visstnok myndighetsalder i Iran 18 år for begge kjønn. men etter revolusjonen i 1979 fikk man en islamsk lovgivning. Der myndighetsalder for jenter er ni år og for gutter 15 år. I prinsippet er barn da voksne i juridisk forstand og kan både gifte seg og stilles ansvarlig for straffbare handlinger.

Poenget med denne tråden er at Iranske myndigheter bruker henrettelse ikke bare som straff, men også for å skape frykt i befolkningen. Og gjerne da skremme opposisjonen.

Altså er henrettelsene nærmest å regne som politiske handlinger.

1
leadsman [sitat…] Tidligere var visstnok myndighetsalder i Iran 18 år for begge kjønn. men etter revolusjonen i 1979 fikk man en islamsk lovgivning. Der myndighetsalder for jenter er ni år...

Poenget med denne tråden er at Iranske myndigheter bruker henrettelse ikke bare som straff, men også for å skape frykt i befolkningen. Og gjerne da skremme opposisjonen.

Det er vel hensikta med dødsstraff generelt? Kvifor skulle elles USA drepa folk som har seti i fengsel i over tjue år? Alle tilhengjarar av dødsstraff talar om avkrekkingseffekten...Reint à propos, så var dei strenge straffene i Storbritannia etter uroa nyss tydeleg eit politisk verkemiddel. Det ser førebels ut til å ha fungert etter hensikta.

1
valoto [sitat…] Er ikkje viss på at ein 17-åring er mindreårig i Iran. I Tyrkia er seksuell lågalder 14. Skal det vera opp til Noreg å definera kven som er mindreårig? Heldigvis har ein i...

I Tyrkia er seksuell lågalder 14.

Når det gjelder bøtelegging av nordmenn i utlandet som bryter norsk lov men ikke bryter loven i landet de befinner seg i, er jeg enig med deg. Det blir som om en nordmann kjører bil i utlandet. Han/ hun kjører fort men innenfor loven i landet der han/hun befinner seg. Men i Norge vil man ha brutt fartsgrensen. Skal da norske myndigheter bøtelegge og straffe personen? Det blir jo feil.

Når det gjelder seksuell lavalder må man gjerne tenke seg om to ganger. I Iran er myndighetsalder ni år for jenter. Så en nordmann kan i teorien gifte seg med henne i Iran. I Norge vil det være forbudt. Og personen kan bli dømt for pedofili.

Forøvrig tillater Iran helge-ekteskap, såkalt sigheh. Da kan man være gift i f.eks to timer og ha sex så mye man vil. Sex utenom ekteskap straffes ellers med piskeslag eller steining.

1
valoto [sitat…] Er ikkje viss på at ein 17-åring er mindreårig i Iran. I Tyrkia er seksuell lågalder 14. Skal det vera opp til Noreg å definera kven som er mindreårig? Heldigvis har ein i...

Er ikkje viss på at ein 17-åring er mindreårig i Iran. I Tyrkia er seksuell lågalder 14. Skal det vera opp til Noreg å definera kven som er mindreårig? Heldigvis har ein ikkje juridiksjon over andre enn norske statsborgarar og dei som oppheld seg på norsk territorium.

Dette er ikke noe Norge har bestemt. Det har FN, hvor Iran er medlem i felleskap bestemt blant annet i FN's barnekonvensjon.

Iran har også ratifisert og undertegnet denne avtalen.

1. ALDER 18 ÅR Alle under 18 år er barn, dersom ikke en tidligere alder er lovfestet av staten. (I iran er myndighetsalder 15 år)

6. RETT TIL LIV Staten plikter så langt som mulig å sørge for at barn overlever og får utvikle seg.

37. FENGSEL, DØDSSTRAFF OG TORTUR Barn skal ikke utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Dødsstraff eller fengsel på livstid uten mulighet for løslatelse er ikke tillatt hvis forbrytelsen ble utført før fylte 18 år.

1
valoto [sitat…] Jaaaa?

Jaaaa?

Leste du hele inlegget:

Jeg gjentar og uthever den relevante bestemmelsen som Iran forbryter seg mot og som de selv har ratifisert og undertegnet:

37. FENGSEL, DØDSSTRAFF OG TORTUR Barn skal ikke utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Dødsstraff eller fengsel på livstid uten mulighet for løslatelse er ikke tillatt hvis forbrytelsen ble utført før fylte 18 år.

I norge er f.eks den kriminelle lavalder 15 år. Om vi så hadde hatt dødstraff, ville det likevel ikke vært tilatt å henrette en 17 åring, fordi FN's barnekonvensjon sier at det er forbudt å henrette noen for en forbrytlese de begikk før de fylte 18.

Henrettelsen av 17 åringen i Iran er altså ikke lovlig selv om han etter iransk lov er myndig. Det har Iran selv vært med å bestemme.

1

Her må det vera ugler i mosen. Ein har ikkje anna enn TSs ord for samanhangen. Om det juridiske systemet i Iran er bundi av konvensjonen - og ikkje har teki atterhald, kan ein byrja undra på om om den hengde kan henda skulle vera fylt 18. Elles er det merkeleg at ikkje internasjonale juristar peikar på lovbrotet. (Er det ikkje slik at ein i USA kan døma folk etter at dei er 18, for brotsverk dei gjorde då dei var mindreårige?)

Er redd ingen her på forumet sit inne med nok detaljkunnskap når det gjeld Iran og internasjonale konvensjonar...

1
valoto Her må det vera ugler i mosen. Ein har ikkje anna enn TSs ord for samanhangen. Om det juridiske systemet i Iran er bundi av konvensjonen - og ikkje har teki atterhald, kan ein byrj...

Her må det vera ugler i mosen. Ein har ikkje anna enn TSs ord for samanhangen. Om det juridiske systemet i Iran er bundi av konvensjonen - og ikkje har teki atterhald, kan ein byrja undra på om om den hengde kan henda skulle vera fylt 18. Elles er det merkeleg at ikkje internasjonale juristar peikar på lovbrotet. (Er det ikkje slik at ein i USA kan døma folk etter at dei er 18, for brotsverk dei gjorde då dei var mindreårige?)

Iran undertegnet FN's barnekonvensjon i 1991, og ratifiserte den i 1994

1
valoto Her må det vera ugler i mosen. Ein har ikkje anna enn TSs ord for samanhangen. Om det juridiske systemet i Iran er bundi av konvensjonen - og ikkje har teki atterhald, kan ein byrj...

Det finnes ingen unnskyldning for denne henrettelsen uansett. Gutten var under 18 år selv om Iran henviser til månekalenderen, de har brutt FNs konvensjon som de selv har skrevet under. Det finnes i seg selv ingen formidlende omstendigheter når det gjelder dødsstraff generelt, og disse offentlige henrettelsene. Eneste måtte være at Iran ikke setter folk i bur som aper i tiår før de myrder dem.

Nå skal vi ikke avspore så mye med USA her, uansett hvor ille de er unnskylder det ingen andre. Men i USA kan i enkelte stater barn helt ned i 8 års alderen dømmes som voksne.

USA er den desidert største forbryteren mot FNs barnekonvensjon, de har da heller ikke undertegnet den slik Iran har gjort. I USA sitter over 3000 personer fengslet på livstid for forbrytelser de har begått som mindreårige. 14 åringer har fått livstidsdommer. Straffesystemet i USA er perverst, men det unnskylder overhodet ikke Iran i denne saken. Iran er verdensmester i henrettelser av mindreårige. USA sluttet heldigvis med denne skikken i 2005.

Men å pakke barn i fengsel for evig tid til forlystelse sammen med voksne voldtektsforbrytere er slett ikke bedre.

1

Har aldri tykt at det skulle vera så mykje verre å hengja ein 17- enn ein 18-åring. Ein massemordar på 17 skal altså kunna sleppa dødsstraff? Det viktige er vel alvoret i brotsverket? Anten får ein diskutera dødsstraff eller ikkje, aldersgrenser frå 15 år og oppover vert nokså irrelevante. Så lenge siviliserte land som Noreg bombar i framande statar og tillet fri abort, er det vanskeleg å engasjera seg i dødsstraff-spørsmål. Det er liksom ikkje av dei store sakene. Ein som ikkje har respekt for andres liv, skal vel ikkje kunne venta at ein skal ha respekt for hans?

1
Hercule So wath

Hercule skrev:

So wath

€€€€€

Ja da vet vi hva du synes om å henrette en syttenåring, som hevder han handlet i selvforsvar, da han begikk drapet. I motsetning til i USA, så fikk han ingen mulighet til å anke saken ( selv om Ondoro synes retten til å anke en dødsdom er en forferdelig ting ).

Humanisten Hercule har vist sitt sanne jeg.

Ondoro oversaker, for i en annen tråd så hyllet han Iran og Amadin så opp i skyene at det føltes litt sært. Men all ære for at han sier han var i mot denne henrettelsen.

1
Stutttjukken Hercule skrev: So wath €€€€€ Ja da vet vi hva du synes om å henrette en syttenåring, som hevder han handlet i selvforsvar, da han begikk drapet. I motsetning til i USA, så fikk han...

( selv om Ondoro synes retten til å anke en dødsdom er en forferdelig ting ).

? :)

gulp her går det unna... Det synes ondoro det nemmelig, det forteller stuttjukken så da så.

Ut over det har jeg skrevet ett innlegg i tråden her der jeg sa min mening om denne dødsdommen og statlige ritualdrap generelt.

1

Er skuddene i Sarajevo nære nå ?

Begynner vi allerede å bevege oss mot en ny 1´ste verdenskrig. Vestens økonomi siger nedover og maktfaktorer utenfor vesten ypper seg.

Så hvor og når faller "skuddene i Sarajevo". Obama kjemper innbitt for å hindre avstemming om Palestinsk stat i FN. En krig som ender i en ydmykende "versailles traktat" og 20-tallets depresjon overtar. Jeg orker ikke å tenke på hva som blir det neste.

Er Russland vår tids Frankrike ? og Kina vår tids USA ?

NATO angriper Russland og spiller er igang.

Muslimer er vår tids jøder og islamofobien lyser.

1

Det er nokså grotesk å registrere at noen er så besatt av hat til Usa og vesten at de til og med får seg til å forsvare/bagatellisere henrettelser på gata av en 17 åring i Iran!

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
23 svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
23 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Liberale samfunn sin skyld

Det som skjer på Kongsberg og i København viser svakheten ved det noen kaller det liberale samfunn. Jeg kjenner begge land og det som slår i mot meg er den dårlige psykiatrien. Unge som ikke komme ut...
1
8 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
41 svar

F16 til Tyrkia

Så fornærmer USA Tyrkia med å bare tilby istedet for F35. Nato vinner for tiden på alle fronter og russerne bør snarest legge ned våbnene. Norske TV kanalane driver balansert nyhetsdekning. Neste måne...
1
6 svar
Laster...