Earthquakejente

har de lov å håndhilse da?

1

Ms. Clinton, how does it feel shaking hands with such a person??

Som man roper i skogen får man svar.

1
ondoro Ihvertfall får imperialistdronninga det. Ellers har Kong Abdulah benådet kvinnen som skulle piskes for å ha kjørt bil.

Ellers har Kong Abdulah benådet kvinnen som skulle piskes for å ha kjørt bil.

Har ikke hørt om dette i nythetene her i Norge. Må det en konge til for å gjøre en slik dom ugyldig? Det må jeg si er et rettsvesen som jeg ikke riktig kan følge, jeg mener som en opplyst statsborger i et demokratiskt land som Norge. Hvem trur denne kong Abdallah han er, en guddomelig gestalt? Benåder han også personer som skal halshogges?

1
hobbykokk1 Kongen i statsråd i vårt eget lillle rike kan også benåde, uten sammenligning forøvrig. Altså er ikke det at statsoverhodet kan benåde noe unikt i SA.

Det er sikkert greit at noen kan bli benådet av en viss spesiell person. Jeg mener da for den dømtes vedkommende, ikke for rettsvesenet i seg selv.

Men hvad betyder dette? At de som skal dømme ikke vill, ikke kan, ikke får komme med en rettferdig, human dom? Dette er et spill med rettferdigheten, nemlig at den siste instansen er en enkelt person. Hvad hvis det kommer en annan konge til makten med en annen oppfattning om straffeutmåling?

1
chris2508 Det er sikkert greit at noen kan bli benådet av en viss spesiell person. Jeg mener da for den dømtes vedkommende, ikke for rettsvesenet i seg selv. Men hvad betyder dette? At de so...

Dette er et spill med rettferdigheten, nemlig at den siste instansen er en enkelt person.

Men slik er det altså i så og si alle land her i verden. Problemet her er nok heller i hvilken grad rettsvesenet i landet er transparent og uavhengig, hva slags rettssikkerhet borgerne har, hvorvidt lovverket er rimelig og hvorvidt straffene står i rimelig forhold til forbrytelsene.

Så vidt jeg vet kan alle statsoverhoder benåde, jeg klarer ikke å se at det er et stort problem. I de landene vi liker å sammenligne oss med har dog ikke statsoverhodene dømmende makt.

1

Ms. Clinton, how does it feel shaking hands with such a person??

Bedre å håndhilse enn å gå til krig synes nå jeg. Man burde kanskje spørre seg hvilke prinsipper som ligger til grunn for hvem "som er med" og ikke, i det gode selskap av diktatorene. Men en slik øvelse ville formodentlig føre til akutt forvirring og tvil om ens eget kjære Norge er så fredselskende og solidarisk som man skal ha det til.

1
Earthquakejente har de lov å håndhilse da?

Nei, helst ikke, for da kommer man borti hverandre. Derfor ble også Mullah Krekar hoppandes sint etter at Shabana Rehman "løftet" ham på TV for noen år siden.

Den modige kvinneaktivisten som kjørte bil i noen minutter i Medina var nevnt på BBC. Hun ble dømt til 10 piskeslag for dette, men som Ondoro påpeker ble hun benådet av kongen.

Kanskje en gang i fremtiden kan kvinner få kjøre bil der uten å bli dømt til piskeslag. Kanskje til og med uten å ha med anstand.

1

. Et samfund der en kvinne blir pisket offentlig kun fordi hun kjører bil . Kan et slik samfund kalles sivilisert??

Tja,hadde man kalt Norge "sivilisert" om vi hadde pisket til straff mennesker vi kalte negre om de våget å sette seg bak rattet for å kjøre bil?

Jeg hadde sagt nei.

Rasediskriminering og kjønnsdiskriminering er to sider av samme sak:man graderer menneskeverdet etter hva de er født som.

1
jakoline [sitat…] Tja,hadde man kalt Norge "sivilisert" om vi hadde pisket til straff mennesker vi kalte negre om de våget å sette seg bak rattet for å kjøre bil? Jeg hadde sagt nei. Rasedi...

Rasediskriminering og kjønnsdiskriminering er to sider av samme sak:man graderer menneskeverdet etter hva de er født som.

Nettopp!

Det blir så latterlig når folk for eksempel snakker om Israel som et apartheid. Saudi Arabia er et av verdens verste apartheid-regimer, altså kjønnsapartheid!

Helt merkelig at verden ikke bryr seg mer om dette...

1
ondoro Ihvertfall får imperialistdronninga det. Ellers har Kong Abdulah benådet kvinnen som skulle piskes for å ha kjørt bil.

Ellers har Kong Abdulah benådet kvinnen som skulle piskes for å ha kjørt bil.

Ja jeg spør meg om denne benåding skjedde av ren humanisme fra kongens side eller om det låg politiske motiv bakom, f.eks. frykten om at havne i dårlig ry i den vestlige verden,eller i det minste et enda dårlige enn tidligere.

1
Laster...