Politikk - Internasjonal

Libertinius

Nederland: - Velferdsstaten er ikke bærekraftig

Så har omsider folk begynt å erkjenne det DLF har sagt i lang tid: Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Nederland er først ute med å varsle avskaffelse av systemet som belønner uansvarlighet og latskap, og straffer ansvarlighet og produktivitet.

3
19 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

I Tyskland gjorde de liberale et katastrofalt dårlig valg, så den stemmer nå ikke helt den trenden der.

1

begynt å erkjenne

Nederland har da ikke anerkjent noe som helst. Det DLF-gjengen bør anerkjenne er at miksen som heter "innvandring + EU-medlemskap + NATO-medlemskap og penger til 35 nye F-35 kampfly har man alltid penger til uansett + Hollandssyken = most land.

Det siste Nederland trenger er enda mer "liberalisering" enten det gjelder NATO, EU, innvandring, eller griser som vil at formuene deres skal være større enn de allerede er, gjennom ytterliggere "skattelettelser".

Er det noe denne oppskriften viser, så er det at DLF sin "liberalisering" fører til døden. Nederland har alltid blitt kjent som et "liberalt" land.

4
Libertinius DLF er sterkt imot EU. DLF er for frihandel. Hva er det du mener er så forferdelig med å la folk leve i fred, da? Fredelig sameksistens fører til døden? Jeg sliter med å forstå log...

Hva er det du mener er så forferdelig med å la folk leve i fred, da

Folk lever i fred, hva er problemet? Problemet er EU, frihandel, krig, NATO, skattelettelser, griser som leker på Børsen som i grisebingen og ikke minst så er problemet massiv innvandring.

Først ødelegger man Sovjet-systemet, så flytter halve Øst-Europa til Nederland. Det er jo rett og slett konge, enig? hehe.

Så vi får "liberalisere" mer, slik at hele landet går i oppløsning. Nederland er ikke USA, og europeiske land som blir utsatt for slikt, går gjerne som regel i oppløsning. Europa har ikke historisk sett slike "regimer" ved makta. Man har ikke slik tankegang.

Ellers så skjønner jeg ikke hva du prater om hva gjelder ungdommer og UK. LibDems kommer til å bli utsatt for massiv valgvoldtekt, våren 2015.

2

Blant annet en av masseinnvandringens kostnader, det samme vil vi nok måtte møte her I norge i løpet av de neste 20-30 år om ikke før.

1

Det er ingenting i den artikkelen som tilsier at regjeringen i Nederland går god for DLF-politikk.

Regjeringen sier at den nåværende velferdsstaten ikke er bærekraftig da den går med underskudd, ikke at alle former for en eller annen velferdsstat ikke er bærekraftig. Det er heller ingenting der om at Nederland planlegger å kvitte seg med offentlig skole, alt av offentlig helsevesen, osv.

1
Trimaran Blant annet en av masseinnvandringens kostnader, det samme vil vi nok måtte møte her I norge i løpet av de neste 20-30 år om ikke før.

Blant annet en av masseinnvandringens kostnader

Innvandring er en kostnad kun i kombinasjon med velferdsstaten. Uten velferdsstaten vil alle som kommer til Norge måtte tjene selv til livets opphold. Da vil innvandring være en god ting, for jo flere goder blir produsert, jo høyere blir levestandarden for alle på sikt.

1
Libertinius [sitat…] Innvandring er en kostnad kun i kombinasjon med velferdsstaten. Uten velferdsstaten vil alle som kommer til Norge måtte tjene selv til livets opphold. Da vil innvandring v...

Nordmenn vil i større grad måtte konkurere mot utlendinger i stort monn, arbeidsgivere viser allerede nå at de går for de billigste som ofte gir F i sikkerhet og regler. For meg er en Nordmann 1000 ganger mer verdt enn en svenske eller tysker når det kommer til arbeid i Norge.

Det er andre verdier enn de rent økonomiske som er like viktige for mange nordmenn. På den annen side det ville selvsagt ekskludere mange av de som er ute av stand til å bidra og som oversvømmer landet.

Det er allikevel ett eksperiment jeg ikke er villig til å ta det krever nok en helt annen mennsketype enn det vi har for øyeblikket i landet.

1
zetta Det høres jo veldig dramatisk ut at Nederland vil avskaffe velferdsstaten.

"Dramatisk"?

Vel:dette er jo selve kjernen i konseptet "EU". Som så mange har ment er et "fredsprosjektet".

Mulig det. Men prosjektet er også å skape et slags "Europeisk" USA:En union.

Da må de som bor i Hellas,ha det like bra/dårlig som de der bor i Nedreland. Eller Sverige.....

Og siden vi i Norge har nærmest EU her også,om ikke i navnet så i gavnet,så vil det bli slik også her.

Velferssamfunnet har forlengst blitt gitt opp:det vi nå ser ,er kun en gradesvis nedtrapping for oss alle.

Middelklassen vil bli radert bort.

Tilbake vil det være arbeiderklassen/underklassen. Og en overklasse.

1
jakoline "Dramatisk"? Vel:dette er jo selve kjernen i konseptet "EU". Som så mange har ment er et "fredsprosjektet". Mulig det. Men prosjektet er også å skape et slags "Europeisk" USA:En un...

Velferssamfunnet har forlengst blitt gitt opp:det vi nå ser ,er kun en gradesvis nedtrapping for oss alle.

Det stemmer nok greit.

Dette er relevant for saken, fra Daily Mail i går:

Now work for your benefits: Ministers to unveil tough crackdown on payments to jobless

A US-style ‘work for dole’ scheme could reduce Britain’s vast benefits bill

Ministers say jobless should do community service and work experience

Those who refuse to do so face losing their welfare payments

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2434182/Now-work-benefits-Ministers-unveil-tough-crackdown-payments-jobless.html

Moroa er over!

1

Jeg har vansker med å ta folk som med hud og hår sluker en politikk som går utpå å framelske fattigdom klasseforskjeller og motsetninger i samfunnet (ordet samfunn er nesten ikke rettferdig å benytte ovenfor libertinere for de skjønner ikke eller vil ikke skjønne innholdet i begrepet) på alvor.

Libertaneres politikk er utpreget på den måten at enkeltindividet suverent er tatt ut av sin sammenheng i et samspill med andre. Enhver for seg selv. Det skal være lov til å albue seg fram i en eller annen hodeløs konkurranse (for hva er målet og meningen med denne fullstendig hensynsløse politikken der en ikke trenger å ta hensyn?). En skal kunne benytte seg av andre kun med formål å gjøre det best for sg selv uansett hva prisen måtte være for andre. Dermed er mennesket redusert til et middel og ikke et mål.

Libertinere har ikke tanke for at når medlemmer i et samfunn gjør saker og ting så vil andre kjenne effekten av det. Mangelen på å se sammenhenger viser hvor idiotisk libertineres oppfatning av samfunnet er.

Så det er klart libertinere vil applaudere når samfunnets sikkerhetsnett reduseres og helst faller bort. For da er jo de som ikke reddes fritt vilt for alle som skruppelløst vil benytte dem. Vi vil får en raskere utvikling i retning av enorm rikdom for noen få og stor fattigdom for mange.

3
Motstrøms Jeg har vansker med å ta folk som med hud og hår sluker en politikk som går utpå å framelske fattigdom klasseforskjeller og motsetninger i samfunnet (ordet samfunn er nesten ikke r...

Så det er klart libertinere vil applaudere når samfunnets sikkerhetsnett reduseres og helst faller bort. For da er jo de som ikke reddes fritt vilt for alle som skruppelløst vil benytte dem.

Hah, det er ikke ofte vi er enige, men dette innlegget fortjente en tommel.

1
Trimaran Blant annet en av masseinnvandringens kostnader, det samme vil vi nok måtte møte her I norge i løpet av de neste 20-30 år om ikke før.

tipper det er borte seinest 2 perioden med høyrestyre hvis de sitter 8 år som moderaterna i sverige. Først gjelder det vel å selge unna så mye statlig eiendom som overhode mulig til rike investorer så mannen i gata ikke merker så mye de første 4 åra, så de får sjangs til 4 nye år. Det er mye som kan selges ut her i landet, vi har vannkraft og statoil bl.a. Tipper renteøkning og prisstigning gir folk flest nok å slite med hvis de planlegger å sitte lenger enn 4 år nå, så hadde vært forsiktig med alt for mye kutt.

1
Motstrøms Jeg har vansker med å ta folk som med hud og hår sluker en politikk som går utpå å framelske fattigdom klasseforskjeller og motsetninger i samfunnet (ordet samfunn er nesten ikke r...

Så det er klart libertinere vil applaudere når samfunnets sikkerhetsnett reduseres og helst faller bort.

Problemet er at verden idag er satt i pant...verdensøkonomien idag er blitt avhengig av en mer sofisikert versjon av pantebanken.

Lån av deg selv:gå inn og pant gullklokka:gå ut med penger. Litt av det samme prinsippet.

Dette har sosialistiske land,såvel som kapitalistiske,vært med på å skape.

En eier av en statsobligasjon kan frigjøre kontanter ved å selge og i samme stund binde seg til å kjøpe senere tilbake obligasjoner til enforhånd bestemt pris.

I praksis et lån med statapapirer som sikkerhet.

Lignende foretninger kan gjøres med andre typer verdipapirer,og den samme sikkerheten brukes mange ganger i en lang rekke av transaksjoner.

Dette har samlernavnet shadowbank/skyggebank,et banksystem utenfor bankene.

Aktørene her er alle som vil låne eller har store penger å plassere:banker,hedgefond,forsikringsselskaper,stater...

Mye av pengene kommer direkte fra "vanlige folk."

Skyggebankensystemet har vokst seg raskt før kristen,og er idag blitt større enn den vanlige banksektoren.

Dette fenomenet bidrar sterkt til den økende gjelden i verden,og vil forårsake voldsomt kræsj når det sprekker.

Systemet er nemlig avhengig av at det finnes en stor mengde verdipapirer som kan belånes,og som betraktes som "sikre".

Finansverdens "smøremiddel.

Når krisen slo til i 2008,viste det seg at mange av de "sikre verdiene" var skrap.

Skyggebankenes lånemaskin bråstoppet:vanlige banker som var blitt avhengige av sin mer lysskye kusine fikk da også store problemer..

Verdens sentralbank måtte rykke ut for å "redde bankene".

I takt med at krisen har overgått til statsgjeld (Staten lånte bankene penger:dvs vanlige folks skattekroner) har problemet blitt værre:tilgangen til sikkerhet mindre og mindre og etterspørselen økt.

Banken Credit Suisse viser til at "supersikre" verdipapirer i euro og dollar har krympet med 45%,fra 22 000milliarder dollar i 2007,til nå 12 000 milliarder dollar.

Mye av sikkerheten har blitt sugd opp av sentralbanker der kriserammede banker har pantsatt alt av verdi for å låne.

Europeiske centralbanken ECB har gradesvis blitt tvunget til å senke kvalitetskravene ("man kan pantsette skrap fra garasjen")

I hele verden råder nå brist på sikre tilganger,og de som er igjen sloss det om,noe som forklararer den lave renten på statsobligasjoner.

Og verre vil det bli:Internationelle Valuttafondet IMF mener at verdens banker må øke sin tilgang på sikre statsobligasjoner med 4000 milliarder dollar.

Forskere på fenomenet (IMF) har vist til at avhengighen av skyggebankene og bristen på tilganger er årsaker til at massiv stimulans ikke virker:saker fungerer ikke slik man trodde.

Lånemaskonen står og hakker og pengene når ikke ut der den skal gjøre nytte:noe som gjør at arbeidsledigheten stiger.

F.eks kan man si at skyggebankene har tatt mange lands pensjonspenger fra "vanlige folk",for å låne til bankene som etterpå låner ut våres penger til oss selv...

Kan også legge tilat Goldman Sachs tjener på både markedets oppturer og nedturer,og er også sterkt involvert i en rekke regjeringer...også sosialistisk ledede...

Når så stater i Europa,inkludert Norge,har åpnet for en strøm av innvandrere fra områder der ligger i kultur fjernt fra oss,med den fare for dannelse av pararellsamfunn,med sterk befolkningsvekst og dertil stadig økende krav om at stadig flere skal kunne ta del i velferdssystemet....

Når dette kollapser....

Vel:jeg vet ikke hvem som vil "applaudere" dette fallet mest:det kaoset som kan oppstå,sågar borgerkriglignende tilstander når krybben plutselig blir tom og samholdet i samfunnet spriker i alle retninger.

Men i ly av det fallet,så kan selvsagt selve kjernen til problemet:den boblen som idag finnes ved skyggebanksystemet,forbli uoppdaget....

Og de som tjente seg rike på dette,oppføre seg som de globalister uten land som de er i hjertet,og forflytte seg til tryggere steder.

Mens vanlige folk står tilbake med regninga.

1

Lignende innlegg

Løgnene fra SP og AP

Tidenes løgn er avslørt og bekreftet av løgnerne selv, SP og AP i Posisjon - som nå bekrefter at norsk kommuneøkonomi er svært solid. De fleste av oss har ennå vondt i hodet av gneldringen til rævglef...
Bilde

Norske kommunar er sinte for koronapengar som vart borte

Regjeringa vert skulda for løftebrot om koronakompensasjon. – Økonomien i kommunane er god, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).


Bilde www.nrk.no
1
11 svar
Aktuelt silas Siste svar

70% inflasjon i Tyrkia

Mange land sliter nå med skyhøy inflasjon. Sudan på topp med utrolige 260%, Venezuela på andreplass med 222%, Estland med 18,8%, Russland med 17,8% og Ukraina med 16,4%. Nato-landet Tyrkia har hele 70...
2
2 svar

Stortinget og dagligvarer . . . . . .

Stortinget tar (latterlige grep) og mener nå de skal få ned matvareprisene. Og eieren av den største kjeden som består av ASKO, Kiwi, Meny, Spar, Joker . . . . . og medeier i Bama og Nortura (sammen...
Bilde

Dagligvarekaos på Stortinget: Ap og Sp ble parkert tross «svært liten» uenighet

SV brøt ut av forhandlingene og dannet flertall med Høyre og andre partier selv om det var svært liten uenighet mellom dem og regjeringen. – Høyre er ikke er ærlige om hvorfor Sp og Ap ikke er en del...


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Aktuelt silas Publisert

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
0 svar
Laster...