Politikk - Internasjonal

elmalo

FNs menneskerettighetsråd

I går ble Saudia Arabia valgt inn som medlem av menneskerettighetsrådet. Andre land som ble valgt inn i går var Kina, Cuba, Russland, Vietnam og Algerie.

Menneskerettighetsrådet har tidligere blitt kritisert for å ha ensidig fokus på Israel, mens land som Cuba, Nord-Korea, Burma, Iran og Sudan helt har sluppet unna kritikk.

Er dette Menneskerettighetsrådet selve symbolet på hvor udugelig FN etterhvert har blitt når det gjelder å løse verdens problemer? Er det uttrykk for et korrupt system når noen av verdens verste land i menneskerettighetsbrudd, som Cuba, får være med å sette dagsorden og definere menneskerettighetene?

2
29 svar
Olekrlunde Om du er trøtt bør du gå å legge deg?. Om du ikke er det så svar på om menneskerettighetssituasjonen i Kina og Russland har blitt bedre etter at de var med i rådet(noe de altså er...

Om du ikke er det så svar på om menneskerettighetssituasjonen i Kina og Russland har blitt bedre etter at de var med i rådet(noe de altså er igjen)?. For formålet med å ha den "dialogen" du snakker om må vel være at de forbedrer seg på det området, eller hva?.

Tror du kanskje ikke en oppmyking av menneskerettigheter i f.eks. øst Europa handler om økt politisk, økonomisk og sosialt arbeid på tvers av tidligere konfliktgrenser. Dialog er sentralt her. Vedrørende Russland og Kina. Selvsagt har det vært stor utvikling på den sosiale fronten her også. Men du vurderer trolig dette ut i fra hvordan vi ser på menneskerettigheter i vårt eget land. Dette blir feil. Et russisk eller kinesisk demokrati, når den tid kommer, vil trolig ikke være særlig likt et nordisk demokrati.

Dialog bygger ned grenser, blokader bygger dem opp. Fryse ut meningsmotstandere har blitt forsøkt med både Cuba og Iran. Svært få vil si dette er hverken meningsfullt eller effektivt.

Ja, jeg bør gå å legge meg, det er sent for de gamle.

2

Er dette Menneskerettighetsrådet selve symbolet på hvor udugelig FN etterhvert har blitt når det gjelder å løse verdens problemer?

Absolutt!

FN har for lengst utspilt sin rolle.

I dag er FN en hindring for verdens utvikling mot friere og mer demokratiske samfunn. Stikk motsatt ved hva FN opprinnelig skulle være.

Det som MÅ gjøres er at vestlige land, forhåpentligvis ledet av USA, må etablere en verdensorganisasjon av demokratiske nasjoner, som kan erstatte FN. Der bare godt etablerte demokratier får stemmerett.

Altså Forenede Demokratiske Nasjoner.

* NeoCeon *

2

Jeg gratulere de land du her nevner ovenfor med valget. da med unntak av Saudi Arabia.. men de må vi jo tåle (nei ikke jeg, jeg legger ned dissens) .. for de vil jo der representere de "vestlige verdier".. De vil nok stemme for all kritikk av de land du her nevner, vær du trygg.

Vietnam ble etter det jeg skjønner valgt med historiske stemmetall.. 184 av 192 nasjoner. Gratulerer til den sosialistiske republikken Vietnam.

2
NeoCeon Det er du som stiller feil spørsmål- Mange diktatorer har slaktet ned millioner av mennesker, ofte av egen befolkning. Dette er har skjedd så mange ganger, i så mange forskjellige...

Mye har blitt bedre i Afghanistan og Irak, men i begge disse landene har vi selvfølgelig en meget primitiv islamisk kultur, og når Islamister kommer fra overalt for å "hjelpe" sine "brødre" i disse landene(f. eks. med selvmordsbombinger), så blir det som det blir. Jeg mener det var riktig å fjerne Saddam og Taliban, og jeg tror de aller fleste rasjonelle og informerte mennesker er enige i det, MEN, selvfølgelig er Islam og islamisk krigføring/terrorisme et mye større problem, som også må bekjempes.

Joguslavia - et land som funket bra. Nå splittet og fortsatt konflikter. vesten støttet her muslimene i mot kristne, Norge var med.

Irak: Det mest utviklede og beste av arbaerlandene. Totalt ødelagt og kaos. Sekulært land - nå overtatt av islamister.

Afghanistan: Null narkotika under Sovjet og kvinners rettigheter etablert. Vesten støtter Mujahedin som siden ble til Taliban. Nå topp narkotrafiikk og fortsatt krig. Norge er med.

Libya: Gratis bolig, helse og utdannelse pluss betalt utdannelse også utenfor landet. Verdens største ingeniørprosjekt for å bringe vann til folket. Bombet av vest - med Norge. Nå kaos og ruiner.

Syria: Multietnisk og multireligiøst sekulært land. Gratis utdannelse og helse. Nå full borgerkrig og katastrofe. Takket være Kina og Russland, ikke full krigføring men bare support og leveranser av våpen til islamistiske banditter.

Jo du har rett, ikke bare vestlige men også gulfstatene er med på å "innføre demokratiet" med våpen.

Det er her flere eksempler på at vesten står på islams side når det tjener deres interesser.

1
Hyrro [sitat…] Hva med å stille noen kritiske spørsmål til de påstander som serveres? Hvordan kan noen slakte ned sin egen befolkning rent praktisk, og hvilken rett har vestlige makter t...

Det er du som stiller feil spørsmål-

Mange diktatorer har slaktet ned millioner av mennesker, ofte av egen befolkning. Dette er har skjedd så mange ganger, i så mange forskjellige tilfeller, at jeg ser ikke poenget med å dokumentere det en gang. MEN, det du spør om i forsettelsen, er et eksempel på hvor feilsnudd dine tanker er på dette området. Du spør hvilken rett "vestlige makter"(jeg snakker om etablerte demokratiske nasjoner, vestlige eller ikke vestlige) har til å "bestemme over" folket i disse landene. Vel, i diktaturer så har folket i disse landene ingen røst, ingen stemme, inget valg, det er diktaturet som styrer og overkjører folkets vilje ofte med brutalitet som gjør folkelige demonstrasjoner og opprør tilnærmet meningsløse. Derfor er det fullstendig feil å si at vestlige makter "bestemmer over" dette folket, når dem fjerner diktatorer fra makten og gir folket mulighet til å utvikle demokrati. Tvert imot, dem fjerner dem som undertrykker folket, dem fjerner dem som gjør at folket i landet ikke får bestemme noe som helst. Ditt spørsmål er derfor fullstendig feilaktig. Jeg mener at demokratiske nasjoner har ikke bare en rett, men en PLIKT, til å hjelpe mennesker i nasjoner som ikke har demokrati, til å oppnå frihet.

Jeg mener selvfølgelig at der var svært gode grunner til å invadere Irak og fjerne massemorderen, psykopaten, og diktatoren Saddam Hussein fra makten, uansett om der var masseødeleggelsesvåpen i Irak eller ikke(der var en del, men langt fra så mye som forventet... der er god grunn til å tro at mye av Iraks MØV ble flyttet til Syria i forkant av krigen). Påstandene om MØV ble muligens overdrevne når de siviliserte demokratiske regjeringene med USA og UK i spissen skulle presentere saken for FN(der over halvparten av nasjonene er ikke-demokratiske eller diktaturer), men der kommer vi igjen til selve hovedproblematikken, akkurat det at vi ikke har et internasjonalt organ av demokratier der dette kunne vært behandlet på en god måte, men isteden må gå til et gjennomkorrupt organ som FN, der over halvparten er ikke-demokratiske, og mange av diktaturene samler seg i store organisasjoner(som OIC Organisation of Islamic Conference) for å kunne påvirke FN etter sine ønsker.

Mye har blitt bedre i Afghanistan og Irak, men i begge disse landene har vi selvfølgelig en meget primitiv islamisk kultur, og når Islamister kommer fra overalt for å "hjelpe" sine "brødre" i disse landene(f. eks. med selvmordsbombinger), så blir det som det blir. Jeg mener det var riktig å fjerne Saddam og Taliban, og jeg tror de aller fleste rasjonelle og informerte mennesker er enige i det, MEN, selvfølgelig er Islam og islamisk krigføring/terrorisme et mye større problem, som også må bekjempes.

* NeoCeon *

1
coyotito [sitat…] Og sørge for en viss betalingsevne til alle. Dette er fullt mulig. Det er ingen grunn til å tro på at f.eks EU liksom er tvunget til å prøve å bygge velstand gjennom å spr...

Og sørge for en viss betalingsevne til alle

Må man nødvendigvis betale med penger for retten til liv?

Trygge og friske mennesker er det som bidrar til at utviklingen går videre, og vi har uante muligheter her på jorda til fremgang og et godt liv for alle.

Intet er mer verdifullt enn menneskelig arbeidskraft, og det tjener oss alle at denne ressurs blir tatt vare på. Slik som man tar vare på produksjonsmidlene, bygger garasje til bilen og sender den på verksted slik at den kan gjøre jobben sin. Vi sørger for mat til dyrene og bygger hundehus. Vi gir mat, klær og trygghet til våre barn. Ingen av disse forventes eller er i stand til å betale med penger.

Men veldig mye av den menneskelige kreativitet og arbeidsevne lar vi gå til grunne, og trykker opp papirlapper isteden som skal holde vedlike maktkonsentrasjonen hos de som har fått vinnerloddet. Det er det sletteste vedlikehold av ressurser, og er tortur og grusomheter rent menneskelig sett.

Gratis utdannelse, helsevesen, medisiner og bolig er fullt ut mulig, og det har vist seg å kunne gjennomføres. Men det rokker ved makteliten og derfor kalles det diktatur av de som eier media og informasjonen - og det gjøres så effektivt at de fleste tror på det.

1
Hyrro Primært: Arbeid, bolig, utdannelse og helsetjenester - til alle uavhengig av betalingsevne. Uten dette er det også tvilsomt om ytringfrihet og rettssikkerhet fungerer. Det blir sek...

til alle uavhengig av betalingsevne

Og sørge for en viss betalingsevne til alle. Dette er fullt mulig. Det er ingen grunn til å tro på at f.eks EU liksom er tvunget til å prøve å bygge velstand gjennom å spre fattigdom. Eller at det er mulig.

1
NeoCeon Nei, selvfølgelig ikke. Der er mange metoter, mange verktøy som en så mektig organisasjon kunne brukt for å tvinge diktaturer i riktig retning. Men til syvende og sist, om ingentin...

og i de aller værste tilfellene full krig(f. eks. for å stoppe diktatorer som driver med å nedslakte sin egen befolkning).

Hva med å stille noen kritiske spørsmål til de påstander som serveres?

Hvordan kan noen slakte ned sin egen befolkning rent praktisk, og hvilken rett har vestlige makter til å bestemme over folket i disse landene?

Hvordan kan du være så sikker på at disse påstandene ikke ligger i samme gate som masseødeleggelsesvåpnene i Irak?

Hvordan har disse krigene endt opp egentlig? Har det blitt bedre eller verre?

1
Hyrro [sitat…] Full krig med andre ord?

Nei, selvfølgelig ikke. Der er mange metoter, mange verktøy som en så mektig organisasjon kunne brukt for å tvinge diktaturer i riktig retning. Men til syvende og sist, om ingenting annet fungerer, så kan dem også ta i bruk assassinasjoner, hemmelige millitære opperasjoner, og i de aller værste tilfellene full krig(f. eks. for å stoppe diktatorer som driver med å nedslakte sin egen befolkning).

* NeoCeon *

1

I går ble Saudia Arabia valgt inn som medlem av menneskerettighetsrådet.

Og enda finner man folk som slitter med å skjønne hvorfor nesten ingen tar FN seriøst lenger...

1
MyDeuxCents [sitat…] Strålende!!! Aldeles strålende! Er det liksom menneskerettighetsforkjemperne Saudi-Arabia og Cuba som vi må forklare oss for hvis vi skulle "bryte de internasjonale forpli...

Strålende!!! Aldeles strålende! Er det liksom menneskerettighetsforkjemperne Saudi-Arabia og Cuba som vi må forklare oss for hvis vi skulle "bryte de internasjonale forpliktelsene" ved å sette asylsøkere i lukkede mottak?

Det underlige er jo at vi ikke får vist om Norge har stemt for at verstingstatene Saudi-Arabia, Kina, Russland, Cuba, Vietnam og Algerie skulle bli medlem. Det nekter nemlig norsk UD å opplyse oss om. UD skylder på at det er det vanlige å ikke opplyse hvordan Norge stemte, mens Harriet E. Berg som er i Norges delegasjon til rådet på ett seminar om menneskerettighetsrådet(gjengitt på nettsidene til Fri Tanke 22.11.2013 skylder på "konfliktforebygging". "Konfliktforebygging"?. Betyr det at Norge ikke kan opplyse om hvordan de stemte fordi det kan fornærme diktaturstatene så mye at diktaturstatene ikke gidder å høre på slike som Berg(som altså har som arbeid å ha dialog med diktaturstatene og få dem på bedre tanker) late som de er interessert i det naive tåkepratet til Berg og co for høflighetsskyld engang?. Man kan si hva man vil om diktaturene: men så uhøflige at de ikke gidder å høre på hva slike som Berg har å si og late som hennes synspunkter interesserer henne er det ikke:-).

Men den samme Berg presterer jo å hevde at det menneskerettighetsfiendtlige supperådet er inne i en svært positiv utvikling også. Det begrunner hun med at det er lagd en del spesialrapporter om menneskerettighetssituasjonen i en del diktaturstater(hun nevner 6, siden rådet ble oppnevnt i 2006 så blir det 1 rapport i året det. Slik de som har lagd de rapportene har jobbet ræva av seg så bør de som lager rapportene få innvilget bonus og flotte ferier i belønning), at alle land blir gjenstand for evaluering av menneskerettighetsrådet(men hun forteller ikke at en rekke land-bla Saudi-Arabia, Kina, Russland, Vietnam og Algerie-nekter FN å etterforske menneskerettighetssituasjonen der) og en resolusjon som beskytter menneskerettighetsaktivister(noen som overhode tror at menneskerettighetsaktivister i land som Saudi-Arabia, Kina og Russland har glede av den resolusjonen?). Denne Harriet E. Berg gir virkelig den norske naivismen og idiotien ett ansikt må jeg si. Men så er hun politiker opplært til å være mer lydig og ukritisk til FN enn Jehovas vitne er til den øverste ledelsen i Vakttårnet i Brooklyn også da.

1
Homers_Law Takk for at det er en som evnet å forstå dette. Dialog er fremdeles et bedre virkemiddel for utvikling enn konflikt.

Dialog er fremdeles et bedre virkemiddel for utvikling enn konflikt.

Til en viss grense.

Grensen ang Saudi-Arabia i særdeleshet har forlengst blitt passert.

Historikere kommer i fremtiden til å klø seg i hodet av undring over den ryggslikkinga vi har hatt internasjonalt til dette mest religiøsfascistiske regime man kan knapt finne dets like til.

1
Homers_Law [sitat…] Tror du kanskje ikke en oppmyking av menneskerettigheter i f.eks. øst Europa handler om økt politisk, økonomisk og sosialt arbeid på tvers av tidligere konfliktgrenser. Di...

Selvsagt har det vært stor utvikling på den sosiale fronten her også.

At det har vært en utvikling i positiv retning i Russland og Kina er mildt sagt en underlig påstand. Det tror jeg menneskerettighetsgrupper er svært uenig med deg i for å si det meget pent.

Og da kan man spørre: om ikke Norge-som ble med i det menneskerettighetsfientlige supperådet(de er ikke det nå)- var farlig naive når de argumentet for at vi burde bli medlem på samme måte som du argumenterer nå: Nemlig at det er nødvendig å ha en dialog med diktaturene for å presse dem i riktig retning. Det nytter ikke å preike når den du preiker med ikke gidder å høre på deg, eller hører på deg for høflighets skyld bare for å drite i det når du ikke lenger er der vet du. Og det er landene som bryter menneskerettighetene som bør kritiseres, er det ikke?. Så hvorfor skjer det i så liten grad?, kan det ha noe med at mange av dem sitter i det rådet som skal fordømme dem, eller at andre diktaturer sitter der og beskytter dem?.

Men noe positivt har da Norge oppnådd: De har greid å gjøre det tydelig at Norge er imot de gjentatte forsøkene fra muslimske land(med støtte fra diktaturer som Russland) på å forby blasfemi(ett forsøk som dessverre gjenspeiler den brune holdningen til dette menneskefientlige supperådet vil mange si), det er vel stort sett det de oppnådde av betydning også.

Må jo legge til at takk gudsjellov så kan ikke supperådet vedta bindende resolusjoner, dermed behøver ingen å bry seg noe som helst om hva de mener.

1

I går ble Saudia Arabia valgt inn som medlem av menneskerettighetsrådet. Andre land som ble valgt inn i går var Kina, Cuba, Russland, Vietnam og Algerie.

Strålende!!! Aldeles strålende! Er det liksom menneskerettighetsforkjemperne Saudi-Arabia og Cuba som vi må forklare oss for hvis vi skulle "bryte de internasjonale forpliktelsene" ved å sette asylsøkere i lukkede mottak?

Hvorfor ikke gi dem Nobelprisen i fred som takk for innsatsen?

1
BreakingBad Nå er jeg spent. Hva mener du menneskerettigheter er eller burde være?

Primært: Arbeid, bolig, utdannelse og helsetjenester - til alle uavhengig av betalingsevne. Uten dette er det også tvilsomt om ytringfrihet og rettssikkerhet fungerer. Det blir sekundært og uten reell verdi, med mindre de er mange nok og gjør opprør i felles flokk. Men der er det ikke alltid at ytringsfriheten gjelder likevel i de landene som rangerer høyest på lista.

1

Dette er så hårreisende at jeg finner nesten ikke ord.

Alle sier at FN er så fantastisk ,og at vi slavisk må følge alt hva FN sier og mener.

Dette er et tilbakeskritt for alle dem som er opptatt av likestilling, ytringsfrihet, religionsfrihet, og frihet til å forelske seg, og gifte seg med den man SELV vil.

Hvordan er det mulig at disse landene skal være med på dette i FN regi??????

1

Er det uttrykk for et korrupt system når noen av verdens verste land i menneskerettighetsbrudd, som Cuba, får være med å sette dagsorden og definere menneskerettighetene?

Kanskje på tide å diskutere hva menneskerettigheter egentlig er eller burde være?

1

For å ha det på det rene. Saudi Arabia som medlem i dette råd vil ikke resultere i et umiddelbart opphør av menneskerettighetsbrudd. Men det kan være et av mange steg. Det har vært over et tiår med skjulte forhandlinger i Myanmar for å få partene til å tilnærme seg hverandre. Før det har de forsøkt 50 år med krigføring. Jeg tipper det første alternativet hvor grupper samarbeider har større sjans for å lykkes.

1
Homers_Law [sitat…] *Gjesp*

Om du er trøtt bør du gå å legge deg?.

Om du ikke er det så svar på om menneskerettighetssituasjonen i Kina og Russland har blitt bedre etter at de var med i rådet(noe de altså er igjen)?. For formålet med å ha den "dialogen" du snakker om må vel være at de forbedrer seg på det området, eller hva?.

1
Homers_Law Takk for at det er en som evnet å forstå dette. Dialog er fremdeles et bedre virkemiddel for utvikling enn konflikt.

Og hva har denne "dialogen" i FN's menneskerettighetsfientlige råd(som virker som noe som FN's nå avdøde generalsekretær Kurt Waldheim kunne ha funnet opp, det er det ikke. Det var Kofi Annan som er gudfaren for dette brune supperådet) ført til av forbedring i menneskerettighetssituasjonen i diktaturene som har vært medlem?. Både Kina og Russland har for eksempel vært medlem før, er menneskerettighetssituasjonen i de to landene blitt bedre etter at de var medlem?. Neeeei.

1
NLHE Eller kanskje det er et ledd i arbeidet med å bedre menneskerettighetene i de landene?

Ja de diktaturene som foreløpig har vært med i dette menneskerettighetsfientlige supperådet har jo blitt så flinke på området menneskerettigheter så... Eller forresten: det har de ikke blitt. Faktisk finnes det vel ikke ett eneste eksempel på at diktaturer har blitt bedre på menneskerettigheter etter å ha vært med der når jeg tenker meg om.

Lurer på om Kofi Annan som fant på å erstatte den utskjelte forgjengeren fortjener å få noe ala Ig Nobel-prisen(ig står for det engelske ordet Ignoble, altså uverdig, simpel, tarvelig, ussel) hvert eneste år etter å ha vært fadder for det menneskerettighetsfientlige supperådet som vel for lengst har overgått forgjengeren i skandaler og i å ble utskjelt.

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

CNN 3 Uker i Ukraina

Les CNN og deres beskrivelse av krigen. Det avslører norske media og norske militæret sine løgner. Russerne er 5 til 1 mot Ukrainere. Det ser ikke lyst ut for ukrainerne . Nå brukes q verdenskrigførin...
1
12 svar
Aktuelt 9000XTR-CSE Siste svar

Frøya- Skyld på dere selv.

At Frøya er skutt og drept er vel og bra når det ble som det ble. Dere skuelystne som ikke respekterte henne og hennes naturlige liv, fora henne og plaga henne med deres egen egoistiske nysgjerrighet...
4
2 svar
Aktuelt silas Siste svar

Vil stenge strømmen via smartmåleren

"Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet." Må si vi har ordnet oss bra i dette lan...
Bilde

Nettselskaper vil stenge strømmen din via smartmåleren

Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet.


Bilde www.nrk.no
2
26 svar
Aktuelt silas Siste svar

238 Euro per MWh nå!

Gassprisen i Europa har vært stabil og rimelig takket være stabil produksjon fra Norge og Russland. Prisen har vært et sted mellom 18-20 Euro per MWh og bunnet ut i 2020 på 4-5 Euro per MWh. Akkurat n...

EU Natural Gas - 2022 Data - 2010-2021 Historical - 2023 Forecast - Price - Quote

Natural gas futures linked to TTF, Europe's wholesale gas price, were trading around the €230-per-megawatt-hour mark, not far from an all-time high of €300 hit in March in the aftermath of Russia's in...


Bilde tradingeconomics.com
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Brokollaps

Når beregningene blir for svake. Når broberegningene ikke er sjekket skikkelig. Men der er brukt sjablonger/maler i beregningen. Og hvor seriøst er det egentlig å bygge store konstruksjoner i tre? Jeg...
1
6 svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
5 svar
Laster...