Store-O Tusen takk.

Ah og jeg glemte det: Du må bare skrive om Colombia alt det du vil, og hvor mye de kan handle med en minstelønn på rundt 240$ - jeg skal gladelig være med i en diskusjon der også. Men jeg har ikke så stor kjennskap til Colombia som til Venezuela - dog kanskje mer enn den jevne nordmann.

Det er folkeavstemning der i morgen, om fredsprosessen. Vi får håpe på fred i Colombia - som, tross FARC-geriljaen, og tross at det fremdeles er langt igjen, har klart mange fremskritt.

1
Langveg [sitat…] Tja, klarer Sidor å auka produksjonen, er vel det eit teikn på at det går oppover og ikkje nedover? Skulle ein tru deg, går jo alt berre dit høna sparkar.. Når du no er i...

Langveg: Her er prislista eg lovde deg. No har eg rekna den ut men dollarkursen på svartemarkedet (litt under) og det same gjeld løna. Prislista:

Poteter (kg): ca. 1$

Løk (kg): ca. 1,1$

Kål (kg): 0,20 $

Gulrot (kg): ca. 1 $

Bananer: 1,3 $

Kjøtdeig: Litt over 3$/kg

Kylling (krydra) pr. kg.: I underkant av 4$/kg (vanleg kylling finn ein ikkje, den er vanlegvis noko billegare).

Eit halvt kg grovbrød: 1,5$

Mozzarellaost (kg): 6,5 $. Vanleg gulost er dyrare, og kvit ost ligg ca. på same pris som mozzarellaen.

Mariekjeks (pk): 1,2 $

400 g havregryn: 1$.

1 l melk (importert frå Colombia): 2,2$

4 rullar toalettpapir (importert frå Kina): 1,3$

Palmolive oppvaskmiddel (importert frå Colombia): 1,7 $

Eg tek og med hundemat, sidan det vart sagt at folk åt hundemat på 90-talet. Den kostar no ca. 5$.

Varer som nasjonalpodusert melk, sukker, tannkrem, shampoo, nasjonalprodusert toalettpapir, tannbørstar, såpe, var det ikkje der.

Bruk så same vekslingskurs, så har mannen i gata 67$ i løn om ein tek med matkupongane. Frå det må ein trekkje ørlite som går til ein slags skatt, då vert det kanskje 60$. Dette er ca. 480 norske kroner. Ein lavtløna nordmann får kanskje 15000 NOK utbetalt i månaden. Det er over 31 gonger meir enn ein venezuelanar får utbetalt, og ein ser kor groteske prisane er om ein gongar med 31: Det er som eit kg poteter skulle kosta 31 $, eller nesten 250 kr. Eller at ein liter melk skulle kosta over 500 kr.

Då er det ikkje vanskeleg å skjøne at ein heil del venezuelanarar ikkje kan eta tre måltid om dagen...

1
Scandinoco Langveg: Her er prislista eg lovde deg. No har eg rekna den ut men dollarkursen på svartemarkedet (litt under) og det same gjeld løna. Prislista: Poteter (kg): ca. 1$ Løk (kg): ca....

Poteter (kg): ca. 1$

Løk (kg): ca. 1,1$

Kål (kg): 0,20 $

Kva har så folk matkupongar til? For nokre år sidan då stoda på Cuba var verre, var eg gjest hjå ei avgått lærarinne som diska opp med eit godt og næringsrikt måltid. Ho greidde seg på løna si og matkupongane. Det gjeld vel også Venezuela. Båe landa har frå langt tilbake neglisjert variert matvareproduksjon. Cuba serleg når det gjeld storfe. Venezuela har i altfor mange år levd på oljeinntektene og importert for mykje av matvarene. Korkje i Cuba eller Venezuela svelt folk. Fatigdomen i Colombia er nok langt verre. Det må du vel vedgå ...? Tippar at om eit par år vil chavistane ha "stått han av" - om oljeprisen held seg og gjerne aukar litt. .

1
Langveg [sitat…] Kva har så folk matkupongar til? For nokre år sidan då stoda på Cuba var verre, var eg gjest hjå ei avgått lærarinne som diska opp med eit godt og næringsrikt måltid. Ho g...

Her får du oppgitt prisar av daglegvarer og løna til ein venezuelanar og så skjønar du likevel ikkje at folk svelt? Matkupongane kjem ikkje i tillegg til desse ca. 60$ - det er ein del av den; for løna i seg sjølv er ca. 22$ pr. mnd.

Klarar du ikkje å skjøne dette, og held fram med å påstå at venezuleanarane ikkje har nok til mat eingong, så er du - unnskyld uttrykket - dummare enn det eg trudde.

Mht. Colombia så er straumen av folk begynt å gå andre vegen - venezuelanarane flyttar til Colombia og tradisjonelt har det vore omvendt. Juan Manuel Santos sa for litt over en måned siden at venezuelanerne "invaderer" Colombia, at de kommer til landet og ikke reiser tilbake igjen.

Det er ingen som sier det ikke finnes fattigdom i Colombia. Men minstelønnen i Colombia er 3-4 ganger høyere enn i Venezuela, og selv om matvarer skulle koste dobbelt så mye i Colombia så kan den jevne colombianer handle flere matvarer enn den jevne venezuelaner. Iflg. TeleSur kostet det mest nødvendige i Colombia pr. januar 2016 428 $ - pesoen har visst gått noe opp, så om man veksler i dag så blir det 487$; men om man ser det i forhold til lønnen så trenger den jevne colombianer 2 minstelønner for å ha tilgang til dette. Det er, som du sier, fattigdom.

Men den jevne venezuelaner trenger hele 17 minstelønner når man ikke tar med matkuponger, og 5,7 når man tar med disse (tall fra august - de kan ha variert noe).

Hvem har det da "minst ille"? Hvem har dårligst råd? Colombianerne eller venezuelanerne? Du får finne deg et annet land så sammenligne med - kanskje Haiti? Og når Venezuela er aller nederst på stigen i Latin-Amerika/Karibien så kan vi starte med de afrikanske landene som ligger dårligere an!

Edit: Jøss, ser halve innlegget er på nynorsk og resten på bokmål... Slikt som skjer når ein prøvar seg på "multitasking"!

1
Langveg [sitat…] Kva har så folk matkupongar til? For nokre år sidan då stoda på Cuba var verre, var eg gjest hjå ei avgått lærarinne som diska opp med eit godt og næringsrikt måltid. Ho g...

Langveg: For at du skal skjøne dette med matkupongane litt betre:

1. Minsteløna i Venezuela pr. i dag er på ca. 22$

2. I tillegg lyt arbeidsgivar (ikkje staten!) gje arbeidarane matkupongar til ein verdi av ca. 45$.

3. Minsteløn pluss matkupongar er ca. 67$

4. Av dette blir eit lite beløp trukke, for ein slags skatt. Eg veit ikkje akkurat kor mykje som vert trekt.

5. Iflg. prisar pr. august 2016, trengde ein 384$ for å dekkje det mest naudsynte. Dette har sidan gått opp, men la oss bruke dette sifferet.

6. 384/67=5.73

7. Ein venezuelanar måtte med løn og matkupongar frå september 2016 og prisar frå august 2016, ut med 5,7 gonger minsteløner inkludert matkupongar for å handle det mest naudsynte.

8. Ein venezuelanar måtte med løn ekskludert matkupongar ut med 17 minsteløner frå september, for å handle det mest naudsynte.

1

En fullsatt FNs Generalforsamling har for igjen få minutter siden stemt for en opphevelse av de Amerikanske kyniske sanksjonen mot Cuba.

Men det er endringer på gang.. 191 nasjoner stemte for resolusjonen, ingen mot og 2 nasjoner, - moder imperialist selv men sin sionistiske tvilling avsto denne gangen fra å stemme!

Cubas Utenriksminister holdt et og glimrende innlegg som grundig forklarte hvilke dramatiske konsekvenser sanksjonene har for nasjonen Cuba, for Cubas folk og en lang rekke andre nasjoner. De som påstår sanksjoner er bagateller og avfeier det med at ”de kan da handle med alle andre” har virkelig noe å sette seg inn i.

Her er det også verdt å ta med sanksjoner imperialistene står i spissen for mot andre nasjoner som alltid blir bagatellisert av deres støttespillere og har like store dramatiske sanksjoner for andre land. Cuba er i særstilling når det gjelder lengden på sanksjonene, men konsekvensene har for andre vært mer dramatiske.

Cubas utenriksminister slo fast at USA bare kunne gi opp, Cuba vil aldri oppgi sosialismen og gå tilbake til kapitalismen.

1
Store-O En fullsatt FNs Generalforsamling har for igjen få minutter siden stemt for en opphevelse av de Amerikanske kyniske sanksjonen mot Cuba. Men det er endringer på gang.. 191 nasjoner...

Cubas utenriksminister slo fast at USA bare kunne gi opp, Cuba vil aldri oppgi sosialismen og gå tilbake til kapitalismen.

Det ligger i diktaturets natur, å tviholde på makten. Ved frie valg hadde den bulkegjengen havnet på sjøen for lenge siden.

1
Laster...