I det høvet kan ein undra på om E. Solberg eller B. Brende vil senda eit aldri så lite lukkynskingstelegram

Det skulle tatt seg ut om Norge sendte lykke telegram til en undertrykkende diktator. Verden blir et bedre sted når Castro-brødrene går i grava.

1
Torotto Men det har jo folk på høyresiden gjort helt siden før krigen! Fra Solhjells artikkel. Beundret Hitler Ifølge Solhjell inneholder høyresidas historie mange eksempler på flørting og...

Solhjells argumentasjon er ikke uttrykk for noe annet enn et uttrykk for den hemninsgsløse løgnaktighet eller snarer det psykotiske selvbedrag som preger sosialister når de skal rettferdiggjøre sin svakhet for stormannsgale diktatorer og sin støtte til diktaturer og totalitære regimer opp gjennom historien.

Demokrati eller ikke demokrati, har aldri vært spørsmålet for dem.

1
fireman56 Så gjerne. Fengsling av politiske opposisjonelle og mange som uttalte seg kritisk til styresettet. Det var en grunn til at så mange satte livet på spill og flyktet i små, synkeferd...

I 1962 ville han la russerne opprette atombaser på øyen men måtte gi seg da amerikanerne raslet med sablene. Den gangen kunne det lett ha startet tredje verdenskrig

Ja, og du er sikkert såpass historisk skolert at du vet at et års tid i forveien ble det gjort et alvorlig forsøk på å invadere Kuba med eksiskubanere og CIA som aktører. Dette tvang Kuba og Castro til å søke allierte for å trygge sin sikkerhet overfor den mektige naboen i nordøst. Kruthsjov hadde allerede på forhånd innyndet seg med Castro, så i 1962 ble det det tillatt Sovjetunionen å opprette rakettbaser på Kuba. Hvordan dette gikk vet de fleste med en viss alder på baken. USA oppdaget rakettbasene ved hjelp av sine spionfly og forlangte at basene måtte fjernes, noe Castro avviste. Det han ikke visste var at Sovjet hadde forhandlet fram en avtale med USA der USA forpliktet seg til å fjerne sine rakettbaser i Tyrkia om Sovjet skulle fjerne sine på Kuba. Denne hestehandelen likte Castro dårlig og han ble mistenksom mot Sovjetunionen etter dette.

Uansett må vi ikke glemme at det egentlige opphavet til denne krisen var invasjonen eller forsøket på invasjon i Grisebukta.

1
qop Solhjells argumentasjon er ikke uttrykk for noe annet enn et uttrykk for den hemninsgsløse løgnaktighet eller snarer det psykotiske selvbedrag som preger sosialister når de skal re...

Demokrati eller ikke demokrati, har aldri vært spørsmålet for dem.

Siden debatten handler om Castro og Castros Kuba, så er det kanskje en ide å konsentrere seg om dette istedet for å servere alskens tøvete, udokumenterte påstander om politiske motstandere.

Her er forresten noen betraktninger om Kuba og det kubanske samfunnets utvikling de senere årene til en nordmann som har bodd i flere år på Kuba og som driver med latinamerikastudier. Innlegget er et svar på et annet innlegg i en debatt om Kuba. Jeg vil hevde at dette er noe mer nyansert enn det vi vanligvis ser på VGD;

"Makt er noe av det mest grunnleggende vi har. Uten makt kan vi ikke leve. Lytt til språket - det handler om å "ha makt over egen hverdag", "å makte å leve (eller gjøre ulike ting)", vi skiller mellom "maktbruk" og "maktmisbruk" osv. I et hvert politisk system hvor folket velger representanter vil det finnes en fare for at disse representantene isolerer seg fra resten av folket. Det finnes også i desentraliserte modeller, hvor man velger lokale tillitsmenn, baserer seg på arbeiderråd eller liknende. Også i disse vil det finnes maktmisbruk. Media misbruker også ofte sin makt. Spørsmålet er ikke hvordan man blir kvitt maktmisbruk - det vil alltid finnes ettersom mennesker gjør feil - men hvordan man reduserer den til et absolutt minimum.

På Cuba har man forsøkt å forhindre maktmisbruk gjennom å ha mange kontrollmekanismer, gjennom valgsystemet osv. Man synes å ha lykkes bedre enn man gjorde i noe østblokkland - hvis ikke ville ikke landet kunne ha overlevd spesialperioden. Jeg minner om at det knapt fantes nok mat i landet enkelte år 1990-tallet. Den fantes spredte opptøyer. Men folkeflertallet holdt ut og holdt fast på prinsippene. En prinsippfasthet man ikke finner maken til noe sted i verden.

> Overført til Cuba ser vi jo at det samme ser ut til å skje igjen. Folket får det ikke stort bedre, mens partieliten har dollar, rikdom og privat eiendom.

Dollar har de neppe, annet enn eventuelt under hodeputene sine, siden det ikke lengre er gangbar mynt på Cuba. Det er lite lønnsomt å ha dollar ettersom man må betale et temmelig saftig vekslingsgebyr, som sannsynligvis vil øke ytterligere, dersom man skal veksle dem inn til Peso Convertible eller Peso Nacional - som er det man kan bruke i butikker på Cuba. Etter hvert blir det imidlertid en valuta. Men en slik overgang må skje gradvis.

At det kan være enkeltpersoner som har oppnådd en viss rikdom gjennom det å ha en god politisk posisjon, er så. Det er jo derfor landet nå setter i gang nok en kampanje mot korrupsjonen. Dette alene viser hvilken klasse som har makten på Cuba. Regjeringen utfordrer både korrupte politikere og de som har tjent seg rik i turistnæringen eller gjennom statsbedriftene.

Men forskjellene mellom politikere og folk flest er langt mindre på Cuba enn i andre land. For på Cuba blir de valgt fra nabolagsnivå, og alle har lik rett til profilering gjennom presse og lokale veggreklamer. Ingen trenger å ha millionkampanjer i ryggen. Hvem som helst kan gå og snakke med et medlem av parlamentet - som i Norge. I latinamerikansk sammenheng er Cuba et egalitært samfunn, selv om forskjellene har vokst dramatisk de siste 15 årene. Jeg skal ikke påstå at det ikke har vært mulig å gjøre noe med dette, men det ville ha vært veldig vanskelig. Cuba er nødt til å forholde seg til at landet eksisterer i en kapitalistisk verden og er avhengig av blant annet turisme. Dobbelvalutasystemet var en nødvendighet for å hindre sulten, for å trekke kapital inn i landet, samtidig som folket fortsatt beholder den formelle politiske kontrollen og gradvis - nå som tidene blir bedre - kan fjerne disse ødeleggende reformene. Cuba er inne i en reformprosess som går i motsatt retning av alt annet i verden (utenom kanskje Venezuela) og som vil endre landet mye i positiv retning for vanlige folk dersom den lykkes.

Hva er det som er galt med å ha privat eiendom? I mine øre som sosialist høres det merkelig ut. Eiendom er makt, og vi ønsker å gi makt til folket. Så vidt jeg vet har det alltid vært et av hovedidealene for den cubanske revolusjon - at folk selv skal eie sine hjem og personlige eiendeler, fremfor å bli avhengige og slaver under huseiere eller stat. Privat eiendom til PRODUKSJONSMIDLENE er derimot i samfunnsfellesskapets hender, med unntak av cirka 10% som er deleid av utenlandske selskaper. Men staten sitter med aksjemajoriteten i disse og kan, når kontraktene går ut, ta tilbake bedriftene, dersom den ønsker det. Man kan stille spørsmål ved hvordan bedriftene forvaltes, men ikke ved eiendomsforholdene. Bedriftene på Cuba er i folkets hender - i allefall på papiret. De har interne demokratiske valg, men er selvsagt underlagt nasjonalforsamlingens samlede vurderinger.

>Dette har bygd seg opp slik at partieliten nå har alt å tape på en sosial omveltning.

Det du kaller for "partieliten" er vanlige folk, Thomas! Denne "partieliten", som du kaller den, setter nå i gang enorme reformer for å sikre en adskillig omfordeling av godene, selv om Cuba allerede er milevis bedre enn andre land i Latin-Amerika på dette området, ettersom ingen sulter og det ikke finnes søkkrike krøsuser som i andre land.

Du burde begynne å lese cubansk presse for å få litt mer balansert informasjon. Det høres ut som om du blir rundlurt av desinformasjonen mot Cuba. Cubansk presse er også ensrettet, men leser man begge deler kan man danne seg et balansert bilde.

>Det kommer nå an på hvor høyt de setter de grunnleggende marxistiske idealene. Og det kommer an på hva folket kan tillate. Men satt sammen med USAs press og boikott er det en vanskelig situasjon vil jeg si.

Man kan kanskje anklage Cuba for en viss dogmatikk på enkelte områder. Men å gå fra idealene??? På 1990-tallet syklet politikere, leger og bedriftslederne på Cuba til jobb - det fantes ikke bensin i landet bortsett fra til ambulanser, noe mattransport og fly. Også mange politikere hadde for lite mat og ingen kunne unne seg noen luksus, med mindre man hadde venner i Miami (etter dollarreformen- men det tok tid før det kom mange dollarvarer i butikkene), fordi det rett og slett ikke fantes varer i butikkene. Situasjonen var totalt bedriten, frem til cirka 1996-97 når det begynte å ta seg ørlitegranne opp igjen. Mange mente at landet ikke hadde noen fremtid, og ville kollapse akkurat som Sovjetunionen gjorde det. Det er mange som ville kunne ha beriket seg og sine på en slik omveltning. Den fant ikke sted, selv om det var enkeltpersoner som forberedte seg på denne og hadde håpet at de kunne rane til seg statseiendom. Hvorfor fant ikke denne omveltningen sted? Hvorfor forsvarte faktisk de cubanske arbeiderne revolusjonen - selv om mange var og er misfornøyd med den konkrete politikken, med blokaden, med sin egen situasjon, og ønsket og ønsker reformer?

Even Sandvik Underlid

4

Starta en tilsvarende tråd i forumet Aktuelt før denna . Jeg var i tvil om jeg skulle leggen ut på Politikk International, men kom til at saken er aktuell, men ikke nødvendigvis politisk . Det får være en ren gratukasjonstråd .

1

Et godt innlegg av niffen . Det går an å lære noe på VGD også . Anbefaler også : Hva skjer egentlig i Thailand? av Sr Flaming

1
Niffen [sitat…] Siden debatten handler om Castro og Castros Kuba, så er det kanskje en ide å konsentrere seg om dette istedet for å servere alskens tøvete, udokumenterte påstander om poli...

Men satt sammen med USAs press og boikott er det en vanskelig situasjon vil jeg si.

I utgangspunktet ønsket jo Castro, ett alliansefritt Cuba. Dessverre så hadde, store amerikanske selskapene makt og derved kom først et invasjonsforsøk og så boikott. Boikotten hadde som hensikt, nettopp å gjøre livet for folk så vansklig at det ble politiske opprør. Under disse forhold har Castro og Cuba irritert USA noe grusomt, ettersom de ikke har klart å knuse dette lille landets vilje til å bevare sin selvstendighet.

Tommel gitt!

1
Hyrro [sitat…] De har et mer fungerende demokrati, fordi folkets rett til medbestemmelse foregår mellom valgene, som egentlig bare er en godkjennelse av den lista med representanter som...

De har et mer fungerende demokrati, fordi folkets rett til medbestemmelse foregår mellom valgene, som egentlig bare er en godkjennelse av den lista med representanter som hvert distrikt har nominert til å forpakte deres interesser i parlamentet.

Dette illustrerer jo hva som er forskjellen på kommunister og fascister. Der fascister ikke legger skjul på hvilke avskyelige holdninger og metoder de står for, står kommunistene for intellektuell uredelighet og selvbedrag.

Jeg mener, om du blir fratatt dine menneskelige rettigheter, din ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, og blir utsatt for politisk vold og skremming fra regimets organiserte rødskjorter eller svartskjorter, tilfeldige arrestasjoner og fengsling bare for bare å våge og ytre din mening, eller faller inn under mistanke om å være opposisjonell, så kommer det jo ut på ett om regimet kaller seg kommunistisk eller fascistisk. Den politiske volden, undertrykkelsen og terroren er den samme.

Men hva er da forskjellen? Jo, forskjellen er at mens de som selv kaller seg fascister ikke legger skjul på at de er motstandere av demokrati, individuelle friheter og menneskerettigheter, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, rettsstat, elementære rettsprinsipper og andre vestlige verdier, så forsøker kommunistene å fremstille det som om det de forsvarer nettopp er demokrati osv., når de altså i virkeligheten forsvarer fascisme.

George Orwell hadde jo rett. For kommunistene blir krig lik fred, slaveri lik frihet og uvitenhet lik styrke.

Mens fascistene er åpne med at de er fascister, er kommunistene fascister som ikke bare har klart å bedra seg selv til å tro at de står for det stikk motsatte - at det er de som representerer anti-fascisme - men jammen har de også klart å lure store deler av verden til å tro det også.

Men folk som har hjerne, de må jo analysere politiske regimer ut fra hvilke virkemidler de bruker. Og der er det ingen vesentlig forskjell på kommunistiske og fascistiske regimer.

Men gang på gang har vi jo sett dette mønstret gjenta seg når kommunistene forsvar diktatorer og totalitære regimer. De fremstiller diktaturene som demokrati.

Så kommunistene er jo da litt mindre primitive enn fascistene. For mens fascistene ikke selv innser at det de står for er helt uakseptabelt, så innser kommunistene at det de står for ikke lar seg forsvare. Men i stedet for da å gi slipp på det, så gir kommunistene seg til å jobbe og jobbe og jobbe for å bedra seg selv og verden om at kommunisme i virkeligheten er det diametralt motsatte av fascisme.

Og det at de der har klart å lure seg selv og så mange andre til å tro på det, det er så i sin tur grunnen til at kommunismen vist seg å være så mye skadeligere og vanskeligere å bekjempe enn fascismen. Det er grunnen til at kommunistiske regimer har kunnet kunnet undertrykke og ødelegge livene til så mange titalls millioner flere mennesker, og til at kommunismens pest har kunnet spre seg og ramme så mange land.

Selv ikke i dag, mens sosialismens katastrofe utspiller seg i Venezuela, med hunger og elendighet, står kommunistene glade og selvtilfredse fram, og mener vi bør hylle en diktators nittiårsdag.

Georg Orwell hadde jo helt rett i sin kritikk av hvor skamløst intellektuelt korrumpert kommunistene er med sin nytale.

Mens en fascist ser deg rett i øya og uten å blunke forsvarer politisk vold og undertrykkelse, ser kommunistene deg rett i øya og kaller diktatur for demokrati. Og uten å blunke prøver de å manipulere deg til å tro på deres selvbedrag om at den fascismen de står for i virkeligheten er demokrati.

Det er så jævlig korrupt!

1
Niffen [sitat…] Siden debatten handler om Castro og Castros Kuba, så er det kanskje en ide å konsentrere seg om dette istedet for å servere alskens tøvete, udokumenterte påstander om poli...

Siden debatten handler om Castro og Castros Kuba, så er det kanskje en ide å konsentrere seg om dette istedet for å servere alskens tøvete, udokumenterte påstander om politiske motstandere.

Her er forresten noen betraktninger om Kuba og det kubanske samfunnets utvikling de senere årene til en nordmann som har bodd i flere år på Kuba og som driver med latinamerikastudier. Innlegget er et svar på et annet innlegg i en debatt om Kuba. Jeg vil hevde at dette er noe mer nyansert enn det vi vanligvis ser på VGD;

"Makt er noe av det mest grunnleggende vi har. Uten makt kan vi ikke leve. Lytt til språket - det handler om å "ha makt over egen hverdag", "å makte å leve (eller gjøre ulike ting)", vi skiller mellom "maktbruk" og "maktmisbruk" osv. I et hvert politisk system hvor folket velger representanter vil det finnes en fare for at disse representantene isolerer seg fra resten av folket. Det finnes også i desentraliserte modeller, hvor man velger lokale tillitsmenn, baserer seg på arbeiderråd eller liknende. Også i disse vil det finnes maktmisbruk. Media misbruker også ofte sin makt. Spørsmålet er ikke hvordan man blir kvitt maktmisbruk - det vil alltid finnes ettersom mennesker gjør feil - men hvordan man reduserer den til et absolutt minimum.

På Cuba har man forsøkt å forhindre maktmisbruk gjennom å ha mange kontrollmekanismer, gjennom valgsystemet osv. Man synes å ha lykkes bedre enn man gjorde i noe østblokkland - hvis ikke ville ikke landet kunne ha overlevd spesialperioden. Jeg minner om at det knapt fantes nok mat i landet enkelte år 1990-tallet. Den fantes spredte opptøyer. Men folkeflertallet holdt ut og holdt fast på prinsippene. En prinsippfasthet man ikke finner maken til noe sted i verden.

Skjønte du ikke nå at du her bekreftet det jeg sa?

At demokrati eller ikke demokrati, ikke er spørsmålet for de sosialistene som forsvare og hyller diktatorer?!

Altså du siterer en skrulling som nettopp argumentere for at demokrati eller ikke, ikke er det avgjørende, men at det er hans relativiserende forestillinger om makt og maktmisbruk, som er det avgjørende.

Men man skal jo ikke ha satt seg mye inn i den undertrykkelsen, for skjønne hvor moralsk og intellektuelt korrumpert denne betrakningen du viser til er.

Det er nok å skumme gjennom Human Rights Watch World Report 2015: Cuba, eller Wikipedia-artikkelen Human rights in Cuba.

Hjemmelekse for deg: Les gjennom disse to artiklene, og skaff deg så en oversikt over hva denne skrullingens betraktninger utelater om makt og maktmisbruk på Cuba.

Joda, jeg vet. Det finnes ikke en eneste kommunist i verden som er redelig nok til å ta en slik utfordring. For forutsetningen for å bli en kommunist er at du allerede er så uredelig at du ikke er i stand til å ta en slik kritikk. Og det er derfor kommunister er så opptatt av å undertrykke opposisjon. De vet innerst inne selv, at det de står for ikke tåler dagens lys.

1

qop:

Så mange ord uten å ha forstått noe av det jeg skrev.

Mener du også at våre fagforeninger er udemokratiske og fascistiske?

Det er faktisk en lignende rutine det brukes der. Gruppemøter som har sine representanter, klubbmøter også møter i forbundet. Avstemning som er ja eller nei. Fraksjonsvirksomhet (partier) ulovlig.

Men avsettingsretten er også der ikke-eksisterende. Men debatten om det var levende den gangen fagbevegelsen var sterkere enn i dag. I den forbindelse kalt bundet mandat, som rett og slett betyr at den som er valgt skal representere sin gruppe og ikke seg selv.

Mener du kanskje at norske politikere holder det de har lovet gjennom valgprogrammet? Er det ikke akkurat brudd på lovnader som blir kastet fram og tilbake mellom " de borgerlige" og "venstresiden"?

For det første har du som velger ingen innflytelse på hvem partiene setter på valgbar plass, for det andre har du ingen innflytelse på hva denne personen gjør og ikke gjør. Han/hun kan til og med skifte partitilhørighet og likevel bli sittende der og gjøre det stikk motsatte av hva han/hun ble valgt for.

Altså ingen kjøpslov for det aller viktigste, og den eneste muligheten du har som velger, er å kjøpe noe annet neste gang, da heller ikke med noe garanti eller mulighet for å heve kjøpet.

Prøv nå å argumenter i mot, isteden for å gjenta de tirader som alle har hørt før. Blir dere ikke snart lei av å hevde at det ikke finnes kriminelle på Cuba? For alle er jo fengslet for sine meningers skyld????

1
qop [sitat…] Skjønte du ikke nå at du her bekreftet det jeg sa? At demokrati eller ikke demokrati, ikke er spørsmålet for de sosialistene som forsvare og hyller diktatorer?! Altså du s...

Hjemmelekse for deg: Les gjennom disse to artiklene, og skaff deg så en oversikt over hva denne skrullingens betraktninger utelater om makt og maktmisbruk på Cuba.

Har du fått gjort hjemmeleksen din da, - dvs å fått sett på den tyske dokumentarfilmen om Kuba som blir sendt på NRK i disse dager? Eller er det kanskje slik at du regner med at den inneholder for lite av de mange fabrikerte svertekampanje som verserer i vestlig media om Kuba?

1
Hyrro qop: Så mange ord uten å ha forstått noe av det jeg skrev. Mener du også at våre fagforeninger er udemokratiske og fascistiske? Det er faktisk en lignende rutine det brukes der. Gr...

Prøv nå å argumenter i mot, isteden for å gjenta de tirader som alle har hørt før.

Problemet ditt er at du ikke er redelig nok til å stå for det du forsvarer. Det du forsvarer er diktatur. Men i stedet for å være ærlig om det, så gir du deg til å fremstille diktatur som demokrati.

Kan du lese følgende Human Rights Watch World Report 2015: Cuba og Wikipedia-artikkelen Human rights in Cuba, liste opp hva av det som fremkommer her som er det stikk motsatte av demokrati, og så prøve å slutte og bedra deg selv og andre til å tro at det er demokrati du forsvarer.

1
Niffen [sitat…] Har du fått gjort hjemmeleksen din da, - dvs å fått sett på den tyske dokumentarfilmen om Kuba som blir sendt på NRK i disse dager? Eller er det kanskje slik at du regner...

Prøver du å avfeie min henvisning til Human Rights Watch World Report 2015: Cuba og Wikipedia-artikkelen Human rights in Cuba, som svertekampanjer?!

Altså dette er bare uoppriktighet. Det er noe du ikke kan begrunne det rasjonelt, ikke sant?!

1
qop [sitat…] Problemet ditt er at du ikke er redelig nok til å stå for det du forsvarer. Det du forsvarer er diktatur. Men i stedet for å være ærlig om det, så gir du deg til å fremsti...

Problemet ditt er at du ikke er redelig nok til å stå for det du forsvarer. Det du forsvarer er diktatur. Men i stedet for å være ærlig om det, så gir du deg til å fremstille diktatur som demokrati.

Problemet ditt er at du ikke diskuterer sak, men meg som person, krydret med begreper du ikke er villig til å diskutere.

isteden for å bruke forslitte begreper, så forventer jeg at du tar for deg min beskrivelse av vanlige folks medbestemmelse i Norge i forhold til om jeg hadde bodd på Cuba?

Har jeg samme mulighet i Norge til å møte den representanten jeg stemte på øye for øye, i en tale-og forslags sammenheng? Om han skifter standpunkt eller parti, hva så?

Når Cubas forfatning er bygget på planøkonomi, så er mulighetene for å forandre dette riktignok svært små, dersom ikke et slikt forsøk finansieres av utenlandsk kapital. Men er det i tilfelle særlig demokratisk?

Hva med den kapitalstøttede markedsøkonomien i Norge? Finnes det noen mulighet for å forandre dette, dersom ikke bare jeg, men et flertall av folket ville det? Er det mulig, mener du?

Dette er eksempler på to forskjellige økonomiske system, og begge er like fastlåst på begge sider. Er så det ene demokratisk og ikke det andre?

Hvordan definerer du diktatur, forresten?

1
Hyrro [sitat…] Problemet ditt er at du ikke diskuterer sak, men meg som person, krydret med begreper du ikke er villig til å diskutere. isteden for å bruke forslitte begreper, så forvent...

Problemet ditt er at du ikke diskuterer sak, men meg som person, krydret med begreper du ikke er villig til å diskutere.

isteden for å bruke forslitte begreper, så forventer jeg at du tar for deg min beskrivelse av vanlige folks medbestemmelse i Norge i forhold til om jeg hadde bodd på Cuba?

Hvorfor er det så forferdelig vanskelig for dere kommunister å bare innrømme at når dere forsvarer et diktatur, så er det ikke demokratiet dere forsvarer? At for dere er det ikke avgjørende om et regime er demokratisk eller ikke. Det avgjørende for dere er at det er kommunistisk. Og så lenge det bare er kommunistisk, så er dere villig til å forsvare diktatur. Men så er problemet deres at dere bare er for intellektuelt uredelige til å stå for det dere faktisk står for. Og i stedet for å stå for det, prøver dere å innbille dere selv og andre at det egentlig er demokrati dere forsvarer, når dere forsvare diktatur.

1
qop Men selv om du ikke kan begrunne det rasjonelt, så sier du det likevel, for å kunne forvare det selvbedraget og den fornektelsen du lever i, når du forsvarer diktatorer og diktatur...

Politiske fanger er ofte et spørsmål om hvilken side man ser det fra. Hvis man mener at Arne Treholt var en ”politisk fange” så har nok Cuba hatt politiske fanger. Men i likhet med Treholt er de alle dømt etter landets lover, og for de flestes vedkommende, for mot betaling å ha konspirert med en fremmed fiendtlig makt for å undergrave landets myndigheter og samfunn.

Den fremmede fiendtlige makten er selvsagt USA, da Kuba fremdeles er i krig med stormakten, og så lenge USA ikke hever blokaden og avblåser handelsboikotten mot Kuba vil krigstislstanden vedvare.

Skriveriene i vestlig presse har det til felles at Cuba gjennom de siste 57 årene ikke har noen positive trekk, at folket er undertrykt og styret er korrupt og udugelig. Artiklene ligner til forveksling stoff som kommer fra ”dissidenter”, og fra Miamibaserte regjeringskontrollerte, og finansierte, medier som bl.a. Radio og TV Martí. Deres oppgaver er utelukkende negative. Dette er veldokumentert og koster amerikanske velgere 24 millioner dollar i året. Systemet sysselsetter 111 heltidsansatte, 83 deltidsansatte, sender 75000 e-brev og et ukjent antall SMS og 1000 DVD pr uke som de selv påstår når 50000 husholdninger på Cuba. Tenk på det, - så store journalistiske ressurser og bare en eneste oppgave: Å ødelegge Cuba slik det er, og fore all verdens ”qoper” med propaganda.

Manglende demokrati ? Flere norske fagorganisasjoner som ikke kan beskyldes for å støtte diktatur samarbeider med cubansk LO (CTC). Cubanerne stemmer ved valg og nominerer kandidater gjennom folkelige organer. Parlamentet har 600 delegater og gir cubanerne større innflytelse over sine daglige liv og virke enn for eksempel EU- borgere, noe som er tydeligere enn noensinne. De har riktignok ikke flerpartivalg men så har heller ikke kommunistpartiet og dets ungdomsbevegelse anledning til å nominere kandidater eller drive valgkamp. Cuba er fortsatt i krig med USA, og til sammenligning hadde heller ikke det lovlige Norge flerpartivalg under krigen. (Sitat: Terje Enger).

1
Hyrro [sitat…] De har et mer fungerende demokrati, fordi folkets rett til medbestemmelse foregår mellom valgene, som egentlig bare er en godkjennelse av den lista med representanter som...

De har et mer fungerende demokrati

Amnesty er uenig med deg i dette...

Forfølgelse av menneskerettsaktivister, journalister og bloggere i Cuba har økt markant de to siste årene. En ny Amnesty-rapport viser at myndighetene bruker nye metoder for å kneble opposisjonelle...

Du skal ikke så inderlig vel godta den urett som ikke rammer deg selv...

1
qop [sitat…] Hvorfor er det så forferdelig vanskelig for dere kommunister å bare innrømme at når dere forsvarer et diktatur, så er det ikke demokratiet dere forsvarer? At for dere er d...

Hvorfor er det så fryktelig vanskelig for deg å respektere at noen mener noe annet når det gjelder innholdet i begrepet demokrati enn det du gjør. Hvorfor er det så vanskelig for deg å respektere at noen har andre meninger om deg overhodet?

Nei det er ikke vanskelig overhodet å forsvare det du hevder er og betegner som diktatur.

Du har jo allerede tapt alt i denne diskusjonen med innlegget ditt i går der du spleiser fascisme og kommunisme, et typisk innlegg tatt rett ut av læreboka for antikommunister som overhodet ikke er verdt å kommentere. (Jamfør Godwins Lov).

Det er for øvrig ingen grunn for noen til å ta seg nær av verken det du der skrev eller dette jeg her siterer fra deg. Du kan møte oss med redelige argumenter og konkrete eksempler. Vakre ord som demokrati og menneskerettigheter har ingen betydning uten innhold.

Ja vi forsvarer det vi står for, med rak rygg, finnes ingen grunn til noe annet, så får du bare fortstette å stille diagnoser, og som her påstå at man er ”intellektuelt uredelige” fordi vi faktisk står for det vi mener og forsvarer det, ikke slik du påstår at vi gjør det motsatte.

Det er helt soleklart at en hver som kaller seg kommunist, sosialist eller Marxist vil mene at demokratiet på Cuba er langt mer utviklet og fungerer bedre enn i de vestlig borgerlige flerpartidemokratiet.

Men jeg synker ikke så lavt fordi du mener noe annet, at jeg påstår du egentlig forsvarer diktaturer mens du påstår du forsvarer demokrati av den grunn.

For øvrig selvsagt gratulerer med dagen til Kamerat Fiedel Castro. Ingen nåværende eller tidligere statsleder som ennå lever fortjener mer rosende ord en denne fantastiske mannen.

3
Laster...