Store-O [sitat…] Der kom Pol Pot på banen ja, jeg glemte han da jeg nevnte at det bare var det store spranget som mangla nå i denne tråden som utvakla seg til en antikommunistisk jippo.. Å...

Der kom Pol Pot på banen ja, jeg glemte han da jeg nevnte at det bare var det store spranget som mangla nå i denne tråden som utvakla seg til en antikommunistisk jippo..

Jeg nevnte tidligere at Pol Pot var et spesielt tilfelle, og det er vanskelig å si hva det egentlig var. En slags sinnssyk visjon av livet på landet?

1
Store-O Ja da, jeg så det og innlegget var ikke retta mot deg. Jeg blir bare rasende når antikommunister kommer drassende med Pol pot.. men det viser samtidig så elegant hva de står for.

Nå er også AKP-ml/RV/Rødt eller hva svineriet heter også regnet som kommunister. At de rivaliserer med NKP og til tider var dødsfiender spiller ingen rolle for andre. De er samme ulla for alle som ikke kan fordra kommunisme.

Pol Pot var AKPs yndlingsregime på et tidspunkt. Venezuela på et mye senere. Og det er forskjeller og likheter, men det er menneskefiendtlig søppel begge deler.

Når det gjelder USAs påståtte støtte til Pol Pot og Norges, så finnes denne artikkelen som snakker om nettopp det: En påstand. Dokumenasjonen holder nok litt bedre kvalitetskrav enn din påstand om at CIA finansierer Amnesty, men oppfyller ikke i nærheten av de kravene du stiller til dokumentajson på kommunistiske folkemord.

Det stemmer ikke med virkeligheten og er kommunistpropaganda. Det jeg husker fra perioden visste alle om folkemordet etterhvert, men kommunister forsøkte selvsagt å bagatellisere det og skylde på USA. Ja, noen har den dag i dag nektet å ta avstand fra den støtten de nesesgrus ga mange år etter at hele verden visste om det. Og du manipulerer med å forsøke å skrive om historien og tillegge USA en avgjørende rolle i det som skjedde i Kampuchea.

1
elmalo Nå er også AKP-ml/RV/Rødt eller hva svineriet heter også regnet som kommunister. At de rivaliserer med NKP og til tider var dødsfiender spiller ingen rolle for andre. De er samme u...

Nå er også AKP-ml/RV/Rødt eller hva svineriet heter også regnet som kommunister. At de rivaliserer med NKP og til tider var dødsfiender spiller ingen rolle for andre. De er samme ulla for alle som ikke kan fordra kommunisme.

Pol Pot var AKPs yndlingsregime på et tidspunkt. Venezuela på et mye senere. Og det er forskjeller og likheter, men det er menneskefiendtlig søppel begge deler.

Når det gjelder USAs påståtte støtte til Pol Pot og Norges, så finnes denne artikkelen som snakker om nettopp det: En påstand. Dokumenasjonen holder nok litt bedre kvalitetskrav enn din påstand om at CIA finansierer Amnesty, men oppfyller ikke i nærheten av de kravene du stiller til dokumentajson på kommunistiske folkemord.

Wuups..

Så det er du som bestemmer hvem som er kommunister?

Er det ikke slik her at nettopp dere antikommunister beskylder oss for å støtte alt som kaller seg kommunister og vifter med de rette faner? .. Oi, så var det kanskje ikke slik da ser vi… AKP har aldri vart kommunister eller har aldri hatt kontakt med den internasjonale kommunistiske bevegelse.. samme hva du sier!

Det er altså innhold i politikk, hva man står for og kjemper for som er avgjørende for oss kommunister, ikke navn og farger og symboler på fanene.

Du viser ikke til en ”artikkel” du viser til Wikipedia, det som står der kunne du ha skrevet selv. USA og Norge anerkjente Røde Khmer som de rette representanter for det Kambodsjanske folk i 12 år etter at de ble fjerna fra makten i Kambodsja, av nettop djerve kommunister!! Dette er ikke mer å diskutere.. Ta deg en tur på biblioteket og søk i avisarkiver fra den tiden Pol Pot herjet på dødsmarkene i Kambodsja. Det var avisa til NKP, friheten, som for AKPs og borgerskapets lukkede ører og øyne fortalte om redslene som foregikk der.

Greit, alle kan ta feil, men både Norge, USA og andre vestlige land burde dypt be Kambodsja og folket der om unnskyldning, slik Kina som også var med på laget den gang tross alt har gjort! Men imperialister har som vi vet ikke skamvett. Da er hele denne diskusjonen om Pol Pot i denne tråden konkludert og avslutta.

1
elmalo Godt mulig, men f.eks. Venezuela står i dag overfor problemet med manglende mat og et dekret er allerede vedtatt om å sende ansatte i privat og offentlig sektor ut på landsbygden f...

Trur faktisk Castro kan verta 100 år før denne trådvasen kan rettast ut att. Kan berre konstatera at leidande norske politikarar ikkje har sagt eitt ord i høve åremålsdagen medan Castro fekk lukkynsking frå ei rad statsleiarar verda over.

1
Store-O [sitat…] Wuups.. Så det er du som bestemmer hvem som er kommunister? Er det ikke slik her at nettopp dere antikommunister beskylder oss for å støtte alt som kaller seg kommunister...

Da er hele denne diskusjonen om Pol Pot i denne tråden konkludert og avslutta.

Ja, det er på sidelinjen av tema, så det er helt ok for meg. Jeg vil ellers bare påpeke at anerkjennelsen av Khmer i FN på ingen måte gjorde noen forskjell i forhold til folkemordet. Dette var jo etter at de var okkupert av Vietnam - altså sto under okkupasjon og Khmer var i eksil i Thailand.

Jeg forbeholder meg retten til å gjenkjenne kommunister selv om de kler seg i ulike variasjoner, ja. En person som kommer og sier han er Høyremann, men er for å kollektivisere landbruket, for eksempel, lukter av giften, selv om han sier han er høyremann. Kall meg gjerne ElMalo McCarthy :-)

1
Langveg [sitat…] Du vert såra og vonbroten når andre karakteriserer deg, men du fyrer laus mot andre. Er det meining skapt i at ein rett dømer nokon for å ha valdteki sambuaren sin 300 gon...

Ja, Langveg, om fyren voldtok sambuaren sin 300 gonger så er det ikkje hennar skuld. Det er straffbart. Tenk om du hadde ein sambuar med seksuelle vanar du ikkje likte, men vart tvinga til å vere med på det, det ville vere ei straffbar handling utført av sambuaren din. Og no er trass alt sex utan samtykkje t.o.m. innanfor faste forhold (sambuarar eller ektefeller) karakterisert som valdtekt i norsk lov. Eg synest ikkje berre det er opprørande, men medievalsk og mannssjåvinistisk når du attpåtil legg skulda på sambuaren, og meinar mannen ikkje har gjort eit menneske fortred sjølv om han har valdteke 16 damer pluss eit valdteksforsøk på ei syttande, pluss mishandling. Dette er det forøvrig tredje gong eg skriv, men du hoppar lett bukk over det, og legg heller skulda på dama. Er det slike haldningar du har (at ein som har valdteke så mange damer pluss mishandla ikkje har gjort eit menneske fortred og gir skulda for valdtekta på offeret) no i Noreg i den 21ste århundre ja då meinar eg heilt ærleg talt at du burde søkja profesjonell hjelp.

Ellestrur eg ikkje du skal vere så redd for at menn skal bli straffa for valdtekt utan å ha begått den.

1
elmalo Nå er også AKP-ml/RV/Rødt eller hva svineriet heter også regnet som kommunister. At de rivaliserer med NKP og til tider var dødsfiender spiller ingen rolle for andre. De er samme u...

Pol Pot var AKPs yndlingsregime på et tidspunkt.

Yndlingsregime var det vel ikke, men de støttet dem definitivt. Men AKP(ml) hadde som kjent ingen praktisk innflytelse på norsk politikk. Det hadde derimot Høyre. Da Vietnam invaderte Kambodsja og Røde Khmer ble presset tilbake til jungelen presset Høyre og Norge på for at Røde Khmer skulle være Kambodsjas legitime representant i FN - etter at brutaliteten de hadde stått for var blitt kjent. Slå den du.

AKP(ml) ga Røde Khmer moralsk støtte, mens Høyre ga dem praktisk støtte. Hva synes du er verst?

1
Up-the-ra [sitat…] Yndlingsregime var det vel ikke, men de støttet dem definitivt. Men AKP(ml) hadde som kjent ingen praktisk innflytelse på norsk politikk. Det hadde derimot Høyre. Da Vietn...

AKP(ml) ga Røde Khmer moralsk støtte, mens Høyre ga dem praktisk støtte. Hva synes du er verst?

Jeg har problemer med å verifisere denne versjonen pga. egen alder og fordi jeg i så fall ville måttet gå til kildene (avisklipp fra samtiden). Alle disse historiene er preget av propagandakrig i ettertid og bildet som dannes er neppe fullstendig. En spesiell versjon fester seg gjerne etterhvert som noen har "vunnet" sannheten. Jeg trenger å vite hvorfor Norge dengang stemte som de gjorde for å ta stilling til det. Ikke hva du eller Store-O mener om hva de tenkte, men hvordan de selv ville beskrevet dette.

Så langt jeg kan se var folkemordet allerede gjennomført på det tidspunktet. Valget var mellom en okkuperende utenlandsk makt som legitimt styre eller Røde Khmer. Og en del av bildet er at Pol Pot uansett var uaktuell å støtte - det var snakk om å stable dette Khmer på beina igjen i en mer moderat variant. Hvem hadde man å stemme på i FN?

I ettertid ser jeg ikke på dette som bidrag til folkemord. Dette var allerede gjennomført. Opplys meg gjerne mer om dette - men jeg er interessert primært en vurdering av hvordan samtiden beskrev dette, propaganda og manipulasjoner er jeg vaksinert mot.

1
Maradona_123 Ser ingen spesiell grunn til å gratulere Castro med dagen, men jeg ser heller ikke den store grunnen til all demoniseringen, mtp at vi(vesten) er/har vært venner med langt verre di...

Ja, noen vil falle for kommunistenes selvbedrag og orwellianske iver etter å viske ut alle forskjellen på diktatur og demokrati. Det er en viktig grunnen til at kommunismen er farligere enn fascisme, og har lykkes i å undertrykke, terrorisere og myrde så mange, mange ganger så mange mennesker som fascismen.

1
elmalo [sitat…] Jeg har problemer med å verifisere denne versjonen pga. egen alder og fordi jeg i så fall ville måttet gå til kildene (avisklipp fra samtiden). Alle disse historiene er pr...

Despite its deposal, the Khmer Rouge retained its United Nations seat, which was occupied by Thiounn Prasith, an old compatriot of Pol Pot and Ieng Sary from their student days in Paris, and one of the 21 attendees at the 1960 KPRP Second Congress. The seat was retained under the name "Democratic Kampuchea" until 1982, and then under the name "Coalition Government of Democratic Kampuchea". Western governments (herunder Norge) voted in favor of the Coalition Government of Democratic Kampuchea retaining Cambodia's seat in the organization over the newly installed Vietnamese-backed PRK, even though it included the Khmer Rouge.

Denne mastergraden er veldig interessant. Se særlig fra 5.7 og fremover.

Det blir litt rart å si at folkemordet allerede var gjennomført på det tidspunktet. Folkemordet var pågående, og det er ingenting som tyder på at de hadde planer om å endre kurs i det Vietnam invaderte.

Pol Pot var fremdeles leder for Røde Khmer da Norge og vesten skaffet dem plassen i FN. Selv om han offisielt gikk av som leder i 1985 var det han som var de facto leder, og det var han han som stod i spissen for Røde Khmer da de kriget mot den nye koalisjonsregjeringen fra 1989. Så jo, det var definitivt Pol Pot sitt parti som satt i FN. Alternativet var selvsagt å anerkjenne den nye regjeringen som Vietnam hadde innsatt.

Så hvorfor er ikke dette et bidrag til folkemord? Sant nok så begikk ikke Røde Khmer noe folkemord mens de hadde vestlig støtte. Ikke fordi de ikke ville, men fordi de ikke kunne. Hadde de fått fortsette å styre i Kambodsja, slik Norge gikk inn for i FN, så ville dette folkemordet antagelig ha fortsatt.

2

Kva meiner du? Bør norske styremakter ignorera dagen?

Fidel Castro har bursdag? Hvem i helvete bryr seg?

1
Metalman666 Pål Steigan var da på studietur dit en gang i tiden hvor han møtte Pol Pot,i tillegg til at han også senere møtte Mao og Enver Hoxha. Denne fyren og partiet hans støttet Røde Khmer...

Hvem skriver historien om støtte til Pol Pot? Vel ar kan vi lese litt og har mulighet til litt korrigering av PK oppfattelsen av Pol Pol og hva som er feid under teppet.: http://www.friheten.no/gammel//index2.php?option=com_resource&controller=article&Itemid=92&category_id=14&article=465&user_id=31

"Etablerte politiske miljøer støttet Pol Pot i Kambodsja. Ikke bare AKP. Neida, det gikk langt utover AKP.

Dette har Ørjan Østvik skrevet en hovedoppgave i historie om, den heter "Norge og Kambodsja - en studie i bakgrunnen for Røde Khmer-regimet, og norske holdninger til Kambodsja i perioden 1975-1991.” og er full av det som må karakteriseres som politisk sprengstoff.

Fra 1975-79 viste HELE venstresiden enten en sympatisk eller en passiv holdning ovenfor Kambodsjas regime, også utenriksminister Knut Frydenlund (Ap) som godtok rapportene om grove brudd på menneskeretter i Kambodsja, men gjorde svært lite ut av. Den borgerlige siden kritiserte Pol Pots regime. Enn så lenge.

I januar 1979 rykket Vietnam inn i Kambodsja og satte med det en stopper for Pol Pots terrorvelde. AKP svarte med å arrangere en demonstrasjon, og de fikk folk fra alle større norske partier (!) til å skrive under på en annonse i Dagbladet med skarpe angrep på "Vietnams imperialisme". Noen av de som skrev under: Odd Einar Dørum, Erling Bø, Odd Anders With, Gerd von der Lippe, Sidsel Mørch, Torgeir Anda, Solveig Seem, Finn Sjue.

Som noen vil merke seg er det også folk fra Høyre og Venstre i den oppramsningen. Hva var det som hadde skjedd? Jo - ETTER at Pol Pot falt SNUDDE store deler av den borgerlige siden i Norge, og da Norge støttet at Pol Pots eksilregjering fikk landets sete i FN stod storparten av våre politiske miljøer bak og var enige. Dette blir som om Bondevik skulle gå ut og støtte Saddam Hussein sin eksilregjering etter krigen i Irak. Bortsett fra, selvsagt, at USA var på lag med Norge da Pol Pots regjering fikk posisjonen.

I Norges utenrikspolitiske historie, av Rolf Tamnes, kan man lese følgende om situasjonen da Khmer Rouges regime falt i Kambodsja: "I den babelske forvirringen oppsto det en merkelig form for allianse mellom 'de tre Pålene' - Pol Pot, Paul Thyness (H) og Pål Steigan (AKP)". Oida. Men stoppet det der? Å neida! Den OFFISIELLE NORSKE POLITIKKEN var - under både Ap og Høyreregjeringer - lenge å støtte Pol Pot og hans menn. Norge, og andre land, krevde at RK og senere en RK-dominert koalisjon skulle overta makten i Kambodsja før forhandlinger om landets fremtidige styre kunne komme i gang. Det var ikke snakk om å stille noen til ansvar for folkemordet.

Både Aftenposten og Dagbladet støttet RKs FN-post med ikke-innblandingsprinsippet som utgangspunkt. Mye av alt dette skjedde antagelig i en iver etter å motarbeide det Vietnam-innsatte regimet, som neppe var særlig demokratisk, men som iallfall var et stort fremskritt i forhold til Pol Pot og hans kumpaner.

Gerhard Helskog har ikke laget noen programmer om dette. Bernt Hagtvedt nevner det ikke i sine skarpladde kronikker. Hvert annet år er det AKP som skal tas, og det har de gjort seg fortjent til, men hvorfor skal det offisielle Norges støtte til en av historiens verste diktatorer TIES I HEL?

S."

(hentet fra tråden 'Pol Pot-debatten som IKKE tas' fra VGD 24.09.03 15:42)

3
Scandinoco Ja, Langveg, om fyren voldtok sambuaren sin 300 gonger så er det ikkje hennar skuld. Det er straffbart. Tenk om du hadde ein sambuar med seksuelle vanar du ikkje likte, men vart tv...

Ellestrur eg ikkje du skal vere så redd for at menn skal bli straffa for valdtekt utan å ha begått den.

Du har ikkje skjøna poenget. Det er først og fremst straffeutmålinga eg reagerer på. Minstestraffa er no 3 år, og "offeret" får alltid økonomisk oppreising. Det gjeld også i Hemsedalssaka der dei frikjende vart dømde tilå betala 300 000 i erstatning. Når det gjeld sexatleten Kopseng, kunne han like gjene ha drepi dei 16 kvinnene. Straffa han fekk er den same som Breivik har fått - altså den maksimumsstraffa som kan gjevast her i landet - 21 år. At du ikkje tykkjer det er urimeleg, er eg ute av stand til å skjøna - likeins at du tykkjer det er heilt greitt at han vart dømd for å ha valdteki sambuersken sin 300 gonger. Sume land tillet få overtramp når det gjeld politisk agitasjon mot styre og samfunnssystem , andre land som Noreg går heilt av skaftet når det gjeld valdtekt med og utan hermeteikn. Eller som Wessel sa det: Der er brudne potter i alle lande. Mindre i Cuba enn mange andre stader, forresten.

1

Eg synest straffa til Kopseng er grei (du hoppar igjen over dei andre 16 damene som anmeldte han, samt den fysiske valden mot sambuaren og let som alt er hennar skuld).

Det er Breivik si straffa som er for låg. Om han kjem ut att når han har sona ferdig er det vel mogleg at han framleis er ei fåre for samfunnet. Om Kopseng skulle koma ut igjen om nokre få år ville han og halde Fram med sexforbrytelsane sine. Sakkundige meinar at ikkje eingong behandling vil hjelpa han, ein av grunnane er at han ikkje eingong innrømmer forbrytelsane. Men du trur jo meir på forbrytaren enn på alle ofra, så så er det lite vits i å fortsetja denne diskusjonen. Men eg noterar meg haldningane dine - 100℅ manssjåvinistiske. Og må seie eg er ganske forskrekka over desse - det var ein vekkjar for meg at folk framleis kan tenkja slik....

Mht. at eg "ikkje har skjøna poenget" så var reaksjonen (og forskrekkelsen) min innleiingsvis at du skreiv at Kopseng ikkje hadde skada noko menneske. Valdtekt og mishandling er å skade menneske, i mange tilfelle var valdtektene utført med grov vold. Deretter at du Kun fokuserar på sambuaren og attpåtil beskriv ho (offeret) som "luddersk" medan du beskriv mannen som ein "rundbrennar" - altså er dama "luddersk" fordi ho heldt fram (under truslar) i eit valdeleg forhold, medan overgriparen - som låg med omtrent alt som kunne gå - anten dei ville eller ikkje altså er ein "rundbrennar"!

Og no er det altså straffeutmålinga du reagerar på....

1

Der det finnes undertrykkelse finnes det alltid kommunister som applauderer det.

Så også på Cuba.

1
Metalman666 [sitat…] Det overrasker meg ikke om det faktisk stemmer.

Var det kun den lille setningen tatt ut av sin sammenheng du siterte du så i innlegget? Det var altså dette som ikke ”forundret” deg. : ”Fra 1975-79 viste HELE venstresiden enten en sympatisk eller en passiv holdning ovenfor Kambodsjas regime,”

Du burde lest litt videre så ville forhåpentligvis mer forundret deg.

Nå stemmer det ikke at HELE venstresiden i Norge støttet Pol Pot og røde Khmer! Norges kommunistiske parti sammen med alle (med ett unntak) sosialistiske land og kommunistiske partier støttet ikke disse ideologisk syke massemorderne. Som jeg nevnte så skrev partiavisa Friheten hele perioden om redslene på dødsmarkene i Kambodsja, til ”venstresiden” og borgerskapets døve ører.

USA har et meget stort ansvar for det som skjedde. Gjennom sin støtte til sin innsatte diktator Lon Nol serverte de det kambodsjanske folk på sølvfat til disse morderne.

Og altså, etter at Vietnams hær frigjorde Kambodsja fra redslene ble de fortsatt støttet i over 10 år.. da med både ”venstresiden” og høyresiden i samstemt kor.

Men her har vi jo nå sett et nyord.. vist nok et reformert og moderat, Røde Khmer? .. Det klinger noe kjent ved dette moderate i forhold til imperialistisk krigføring også i i 2016!

Ja unntaket var Kina , en skammelig historisk realitet! Men som jeg sier så har de i det minste gjort opp for seg, har Norge det? USA sitter altså enda i dag skammelig og uetisk og forlanger penger tilbake for lån de ga til sin egen diktator Lon Nol..

Men nå er dette historie og spørsmålet er hvordan en står i dag og hvordan en reagerer i lignende aktuelle sammenlignbare konflikter.

Kambodsjas statsminister og leder for Det Kambodsjanske folkets parti 2016: Hun Sen praise China and blames USA

1
Store-O [sitat…] Wuups.. Så det er du som bestemmer hvem som er kommunister? Er det ikke slik her at nettopp dere antikommunister beskylder oss for å støtte alt som kaller seg kommunister...

Store-O: "Er det ikke slik her at nettopp dere antikommunister beskylder oss for å støtte alt som kaller seg kommunister og vifter med de rette faner?"

Den beste måten å motbevise dette, er å ta avstand fra/kritisere overgrep og feil begått av kommunistiske/sosialistiske regimer som skjer pr. i dag. Det har jeg sett lite av, mens jeg har sett veldig mye dobbeltmoral. Det er opptil dere å gjøre og si ting som kan endre på dette inntrykket.... Og da sikter jeg ikke til forherlinger og kommunistiske propaganda...

1
Store-O Var det kun den lille setningen tatt ut av sin sammenheng du siterte du så i innlegget? Det var altså dette som ikke ”forundret” deg. : ”Fra 1975-79 viste HELE venstresiden enten e...

Nå stemmer det ikke at HELE venstresiden i Norge støttet Pol Pot og røde Khmer! Norges kommunistiske parti sammen med alle (med ett unntak) sosialistiske land og kommunistiske partier støttet ikke disse ideologisk syke massemorderne. Som jeg nevnte så skrev partiavisa Friheten hele perioden om redslene på dødsmarkene i Kambodsja, til ”venstresiden” og borgerskapets døve ører.

Finnes disse artiklene tligjengelig? Det vil i så fall være til NKPs heder.

Så årsaken til kritikken var altså ikke den bitre rivaliseringen med AKP og hvem som støttet Moskva og hvem støtter Peking?

Mye interessant saksopplysning her. At hele venstresiden (med unntak av NKP) støttet Khmers plass i FN som legitim representant forbauser ikke. Graden av unnfallenhet og forsøk på å dekke over slikt svineri går langt utover kommunistpartiene, vi ser de samme tendensene i SV (som nå har slettet sin Heia Chavez-side) og venstresiden i AP. Graden av benektelse og unnfallenhet går gradvis over på høyresiden i AP et sted.

At Høyre-folk støttet dette har det ennå ikke kommet en troverdig forklaring på. Jeg forstår fortsatt ikke _deres_ resonnement for dette, selv om jeg vil tro at det er et prinsipielt valg ut fra situasjonen med okkupasjon, kombinert med at Vietnam også var kommunistinfestert.

1
Laster...