Store-O En fullsatt FNs Generalforsamling har for igjen få minutter siden stemt for en opphevelse av de Amerikanske kyniske sanksjonen mot Cuba. Men det er endringer på gang.. 191 nasjoner...

Cubas utenriksminister slo fast at USA bare kunne gi opp, Cuba vil aldri oppgi sosialismen og gå tilbake til kapitalismen.

Det ligger i diktaturets natur, å tviholde på makten. Ved frie valg hadde den bulkegjengen havnet på sjøen for lenge siden.

1

En fullsatt FNs Generalforsamling har for igjen få minutter siden stemt for en opphevelse av de Amerikanske kyniske sanksjonen mot Cuba.

Men det er endringer på gang.. 191 nasjoner stemte for resolusjonen, ingen mot og 2 nasjoner, - moder imperialist selv men sin sionistiske tvilling avsto denne gangen fra å stemme!

Cubas Utenriksminister holdt et og glimrende innlegg som grundig forklarte hvilke dramatiske konsekvenser sanksjonene har for nasjonen Cuba, for Cubas folk og en lang rekke andre nasjoner. De som påstår sanksjoner er bagateller og avfeier det med at ”de kan da handle med alle andre” har virkelig noe å sette seg inn i.

Her er det også verdt å ta med sanksjoner imperialistene står i spissen for mot andre nasjoner som alltid blir bagatellisert av deres støttespillere og har like store dramatiske sanksjoner for andre land. Cuba er i særstilling når det gjelder lengden på sanksjonene, men konsekvensene har for andre vært mer dramatiske.

Cubas utenriksminister slo fast at USA bare kunne gi opp, Cuba vil aldri oppgi sosialismen og gå tilbake til kapitalismen.

1
Langveg [sitat…] Kva har så folk matkupongar til? For nokre år sidan då stoda på Cuba var verre, var eg gjest hjå ei avgått lærarinne som diska opp med eit godt og næringsrikt måltid. Ho g...

Langveg: For at du skal skjøne dette med matkupongane litt betre:

1. Minsteløna i Venezuela pr. i dag er på ca. 22$

2. I tillegg lyt arbeidsgivar (ikkje staten!) gje arbeidarane matkupongar til ein verdi av ca. 45$.

3. Minsteløn pluss matkupongar er ca. 67$

4. Av dette blir eit lite beløp trukke, for ein slags skatt. Eg veit ikkje akkurat kor mykje som vert trekt.

5. Iflg. prisar pr. august 2016, trengde ein 384$ for å dekkje det mest naudsynte. Dette har sidan gått opp, men la oss bruke dette sifferet.

6. 384/67=5.73

7. Ein venezuelanar måtte med løn og matkupongar frå september 2016 og prisar frå august 2016, ut med 5,7 gonger minsteløner inkludert matkupongar for å handle det mest naudsynte.

8. Ein venezuelanar måtte med løn ekskludert matkupongar ut med 17 minsteløner frå september, for å handle det mest naudsynte.

1
Langveg [sitat…] Kva har så folk matkupongar til? For nokre år sidan då stoda på Cuba var verre, var eg gjest hjå ei avgått lærarinne som diska opp med eit godt og næringsrikt måltid. Ho g...

Her får du oppgitt prisar av daglegvarer og løna til ein venezuelanar og så skjønar du likevel ikkje at folk svelt? Matkupongane kjem ikkje i tillegg til desse ca. 60$ - det er ein del av den; for løna i seg sjølv er ca. 22$ pr. mnd.

Klarar du ikkje å skjøne dette, og held fram med å påstå at venezuleanarane ikkje har nok til mat eingong, så er du - unnskyld uttrykket - dummare enn det eg trudde.

Mht. Colombia så er straumen av folk begynt å gå andre vegen - venezuelanarane flyttar til Colombia og tradisjonelt har det vore omvendt. Juan Manuel Santos sa for litt over en måned siden at venezuelanerne "invaderer" Colombia, at de kommer til landet og ikke reiser tilbake igjen.

Det er ingen som sier det ikke finnes fattigdom i Colombia. Men minstelønnen i Colombia er 3-4 ganger høyere enn i Venezuela, og selv om matvarer skulle koste dobbelt så mye i Colombia så kan den jevne colombianer handle flere matvarer enn den jevne venezuelaner. Iflg. TeleSur kostet det mest nødvendige i Colombia pr. januar 2016 428 $ - pesoen har visst gått noe opp, så om man veksler i dag så blir det 487$; men om man ser det i forhold til lønnen så trenger den jevne colombianer 2 minstelønner for å ha tilgang til dette. Det er, som du sier, fattigdom.

Men den jevne venezuelaner trenger hele 17 minstelønner når man ikke tar med matkuponger, og 5,7 når man tar med disse (tall fra august - de kan ha variert noe).

Hvem har det da "minst ille"? Hvem har dårligst råd? Colombianerne eller venezuelanerne? Du får finne deg et annet land så sammenligne med - kanskje Haiti? Og når Venezuela er aller nederst på stigen i Latin-Amerika/Karibien så kan vi starte med de afrikanske landene som ligger dårligere an!

Edit: Jøss, ser halve innlegget er på nynorsk og resten på bokmål... Slikt som skjer når ein prøvar seg på "multitasking"!

1
Scandinoco Langveg: Her er prislista eg lovde deg. No har eg rekna den ut men dollarkursen på svartemarkedet (litt under) og det same gjeld løna. Prislista: Poteter (kg): ca. 1$ Løk (kg): ca....

Poteter (kg): ca. 1$

Løk (kg): ca. 1,1$

Kål (kg): 0,20 $

Kva har så folk matkupongar til? For nokre år sidan då stoda på Cuba var verre, var eg gjest hjå ei avgått lærarinne som diska opp med eit godt og næringsrikt måltid. Ho greidde seg på løna si og matkupongane. Det gjeld vel også Venezuela. Båe landa har frå langt tilbake neglisjert variert matvareproduksjon. Cuba serleg når det gjeld storfe. Venezuela har i altfor mange år levd på oljeinntektene og importert for mykje av matvarene. Korkje i Cuba eller Venezuela svelt folk. Fatigdomen i Colombia er nok langt verre. Det må du vel vedgå ...? Tippar at om eit par år vil chavistane ha "stått han av" - om oljeprisen held seg og gjerne aukar litt. .

1
Langveg [sitat…] Tja, klarer Sidor å auka produksjonen, er vel det eit teikn på at det går oppover og ikkje nedover? Skulle ein tru deg, går jo alt berre dit høna sparkar.. Når du no er i...

Langveg: Her er prislista eg lovde deg. No har eg rekna den ut men dollarkursen på svartemarkedet (litt under) og det same gjeld løna. Prislista:

Poteter (kg): ca. 1$

Løk (kg): ca. 1,1$

Kål (kg): 0,20 $

Gulrot (kg): ca. 1 $

Bananer: 1,3 $

Kjøtdeig: Litt over 3$/kg

Kylling (krydra) pr. kg.: I underkant av 4$/kg (vanleg kylling finn ein ikkje, den er vanlegvis noko billegare).

Eit halvt kg grovbrød: 1,5$

Mozzarellaost (kg): 6,5 $. Vanleg gulost er dyrare, og kvit ost ligg ca. på same pris som mozzarellaen.

Mariekjeks (pk): 1,2 $

400 g havregryn: 1$.

1 l melk (importert frå Colombia): 2,2$

4 rullar toalettpapir (importert frå Kina): 1,3$

Palmolive oppvaskmiddel (importert frå Colombia): 1,7 $

Eg tek og med hundemat, sidan det vart sagt at folk åt hundemat på 90-talet. Den kostar no ca. 5$.

Varer som nasjonalpodusert melk, sukker, tannkrem, shampoo, nasjonalprodusert toalettpapir, tannbørstar, såpe, var det ikkje der.

Bruk så same vekslingskurs, så har mannen i gata 67$ i løn om ein tek med matkupongane. Frå det må ein trekkje ørlite som går til ein slags skatt, då vert det kanskje 60$. Dette er ca. 480 norske kroner. Ein lavtløna nordmann får kanskje 15000 NOK utbetalt i månaden. Det er over 31 gonger meir enn ein venezuelanar får utbetalt, og ein ser kor groteske prisane er om ein gongar med 31: Det er som eit kg poteter skulle kosta 31 $, eller nesten 250 kr. Eller at ein liter melk skulle kosta over 500 kr.

Då er det ikkje vanskeleg å skjøne at ein heil del venezuelanarar ikkje kan eta tre måltid om dagen...

1
Store-O Tusen takk.

Ah og jeg glemte det: Du må bare skrive om Colombia alt det du vil, og hvor mye de kan handle med en minstelønn på rundt 240$ - jeg skal gladelig være med i en diskusjon der også. Men jeg har ikke så stor kjennskap til Colombia som til Venezuela - dog kanskje mer enn den jevne nordmann.

Det er folkeavstemning der i morgen, om fredsprosessen. Vi får håpe på fred i Colombia - som, tross FARC-geriljaen, og tross at det fremdeles er langt igjen, har klart mange fremskritt.

1
Scandinoco Store-O to the rescue igjen, ja. Begynner å se mønsteret nå - når dette har skjedd før så pleier Langveg å forsvinne fra debatten. Men jeg skal skrive et innlegg litt senere til La...

Store-O to the rescue igjen, ja. Begynner å se mønsteret nå - når dette har skjedd før så pleier Langveg å forsvinne fra debatten. Men jeg skal skrive et innlegg litt senere til Langveg, med matvarepriser.

Matvareprisene i Cuba? .. Vel, kan du da også ta med matvareprisene i Colombia sett i forhold til hva de fattige i slummen tjener? Sammenligning liksom.

1
Store-O [sitat…] Ja ikke sant, det handlet i det minste om Cuba og Castro. Og jeg la ved link som gikk inn på de avtalene som var inngått mellom Kina og Cuba. I et innlegg etterpå svarer d...

Store-O to the rescue igjen, ja. Begynner å se mønsteret nå - når dette har skjedd før så pleier Langveg å forsvinne fra debatten. Men jeg skal skrive et innlegg litt senere til Langveg, med matvarepriser.

Ja, jeg har nektet å lese linker, men som vanlig så forteller du ikke hele historien. Jeg nektet å lese linker som du poster av propagandaformål (har ikke tid til å lese løgner for n'te gang). Jeg klikker gjerne pq linker til YouTube, men om de er for lange så ser jeg ikke på dem. Jeg klikker ikke på linker som Store-O mener jeg har "godt av" å lese, for jeg har lest materialet ørten ganger før. Jeg leser ikke konspirasjonsteorier.

Men om noen bruker seriøse linker til å dokumentere sitt poeng så leser jeg dem alltid, og finner ofte feil I det. Og når du kommer med påstander som denne så får du enten dokumentere det og vise til når jeg har gjort det (noe jeg av erfaring vet du ikke kommer til å gjøre) eller bli stående som en løgner eller iallefall en som manipulerer sannheten..

Om trådens tema så foreslo jeg for Lanveg å flytte Venezuela-diskusjonen over til en Venezuela-tråd; noe han ikke tok til følge, så dette får du følger opp med Langveg - igjen. Noe jeg av erfaring vet du ikke kommer til å gjøre.

1
Scandinoco Store-O: Det er dette jeg mener er propaganda fra din side (ganske "suave" denne gangen, om enn...) Kan du fortelle meg hvem som har vært å besøkt.... Hmmmm, skal vi si Hollande? E...

Store-O: Det er dette jeg mener er propaganda fra din side (ganske "suave" denne gangen, om enn...)

Ja ikke sant, det handlet i det minste om Cuba og Castro. Og jeg la ved link som gikk inn på de avtalene som var inngått mellom Kina og Cuba.

I et innlegg etterpå svarer du en annen debattant dette: Men eg har og større tilgang til nyheter enn t.d. deg; dei nyhenda kjem via venner og bekjente, bloggar og aviser som du nektar å lese for dei skriv ikkje det du vil dei skal skrive.

Så det har du ja, du er helt sikker på det? Den eneste jeg forøvrig har sett i debatter rundt dette som åpenlys og helt klart har sagt han/hun nekter å lese linker som blir lagt ut er deg!! Slikt kunne aldri falle meg inn å si.

Men nå er da denne tråden også gått over til å bli 100% Venezuela, så "stikker jeg av".. Du av alle snakker om propaganda.

1
Langveg [sitat…] Tja, klarer Sidor å auka produksjonen, er vel det eit teikn på at det går oppover og ikkje nedover? Skulle ein tru deg, går jo alt berre dit høna sparkar.. Når du no er i...

Ehm... Sidor er eit stjerneeksempel på chavistisk øydeleggjing av produktive bedrifter, og ditt eksempel er akkurat det? Ikkje eingong at dei har auka produksjonen, men har planer om å gjere det?

Før Sidor kan auke produksjonen, trengst det å fiksast og utvida el-nettet. Det er ikkje nok straum for folket; korleis skal det gå om Sidor startar oppatt for fullt, om dei ikkje gjer dette? Dersom Sidor held fram med dagens produksjon og ikkje aukar, så kan dei like godt stengje dørene.

Du etterlyser ting å gleda seg over... Vel, det etterlyser eg og!

Om du ikkje snakkar om landet i seg sjølv, då. Angel Falls, Gran Sabana, Andesfjella, nydelige strender. Folk som er opne og gode (ikkje alle!). Framleis er det att ein del svært gode legar og andre universitetsutdanna som andre land kan misunne Venezuela. Alle over 40 eller 50 - dei yngre har allerede emigrert.

Eg skulle ynskje at eg kunne fortelje deg i alle fall ein positiv ting. Men eg tenkjer og tenkjer, og eg klarar ikkje å finne lyspunkt. Det er sikkert eitt eller anna som er positivt og. Kanskje ein kan kalle det positivt at det finst litt fleire varer i butikkhyllene, men det gognar ikkje dei fattige i det heile tatt - dei har ikkje råd til å kjøpe produkt som er så dyre. Kanskje at dei har gitt nokre tak over hovudet, det er jo positivt, men bustadane er jo ikkje desse menneska sine, og det bekymrar meg i eit land der folk vert sparka frå arbeidet sitt fordi dei brukar ein grunnlovsfesta rett til å skrive under i favør for ei folkeavstemning.

Og sjølv om det skulle vere eit par lyspunkt, så er situasjonen mykje verre no enn t.d. i 1996, då Venezuela sette rekord i inflasjon. Også då, trass i det chavismen hevdar, var det lyspunkt, og situasjonen hadde allereie betra seg i 1998, då Chavez vann valet.

Ah, kafear! Det er mange nye kafear! (Tell det som positivt?)

1
Scandinoco Ah Sidor. Da er det tydelig at du ikke har lest bæret av det jeg har skrevet om Sidor før. Scroll ned på denne siden og ta en titt på grafen. I 2013 hadd Sidor laveste produksjonen...

Så jeg tror du burde finne deg et bedre eksempel...

Tja, klarer Sidor å auka produksjonen, er vel det eit teikn på at det går oppover og ikkje nedover? Skulle ein tru deg, går jo alt berre dit høna sparkar.. Når du no er i Venezuela (Caracas?) - sjå om du kan finna ein einaste ting å gleda deg over. Eller er det også for mykje å krevja av deg?

1

Ah Sidor.

Da er det tydelig at du ikke har lest bæret av det jeg har skrevet om Sidor før. Scroll ned på denne siden og ta en titt på grafen. I 2013 hadd Sidor laveste produksjonen på 30 år - tross at de, iflg. artikkelen, "forventet" høyere produksjon. Merk at produksjonen er på topp i 2007, og etter det så går den bare nedover. Det var i 2008 Sidor ble ekspropiert. Søk ellers på "trabajadores Sidor" så kan du se hvordan de behandler sine arbeidere. Du kan starte med denne artikkelen.

Om Sidor klarer å øke produksjonen eller ikke, står det igjen å se. Det er ikke nok at Maduro sier de skal produsere mer, og først må de forsøke å komme opp igjen på 2007-nivå. I 2015 var produksjonen på bare 25% av hva Sidor har kapasitet til, og i oktober 2015 historisk lav. Kapasiteten har de, mht. infrastruktur og maskiner (om ikke de er ødelagt siden 2008, som så mye annet); så det skulle i teorien ikke være så vanskelig å komme oppover igjen.

Så jeg tror du burde finne deg et bedre eksempel...

1
Langveg [sitat…] Kvar i Venezuela er du? Interessant at du har våga deg ein tur til dette landet der folk svelt og lid. Får inntryk av at du er i ferd med å revurdera inntrykket ditt noko....

Nei, eg revurderar ikkje inntrykket i det heile teke. Som eg har skrive mange gonger på forumet så er Venezuela av spesiell interesse for meg pga. dei mange tiåra eg har opphaldt meg i landet - eg var der under El Caracazo og før det; eg var der under kuppforsøka i 1992; under kuppforsøket 10 år seinare. Eg såg korleis Chavez gjekk frå å vere det mange meinte var ein "madman" med lita eller ingen støtte, til å bli president. Eg kan beskrive til deg i detalj regjeringane til Lusinchi, Perez 2 og Caldera 2, og eg kan fortelja deg akkurat kvifor Chavez i det heile teke kunne verte president. Og eg kan skrive under på om at "La cuarta" var ille; så er "La quinta" endå verre; eg opplevde aldri ei slik mangel på basisvarer og service som no. Det er trist å sjå ut vindauget og sjå regnet frå orkanen Matthew hølje ned, og opne krana på vasken utan at ein drope kjem ut. Det er trist å sjå korleis lyset går i nøyaktig to timar enkelte stader, rasjonert utan forvarsel.

Endå verre er det å prate med folk som seier at dei aldri kan eta 3 måltid pr. dag, og at dei av og til legg seg om kvelden utan noko anna enn vatn i magen, fordi dei gir det dei har av mat til ungane sine.

Matkupongar har eg og skrive om før: FYI så var det ikkje Chavez som innførte desse; men Caldera. (Dette er ting pressa du les ikkje skriv noko om: For dei var "La cuarta" 100% negativ, og gjorde ingenting for folket; men sjølv om det var mange manglar så er dette fullstendig feil - mange ting folk trur Chavez innførte - som t.d. gratis skule - eksisterte lenge før han kom til makta). Grunnen til at Caldera innførte matkupongar var hovudsakeleg at dette vart ein bonus som ikkje skulle reknast med i løna når ein rekna ut div. lovfesta bonusar, og heller ikkje i den "gyldne fallskjerm" alle venezuelanarane har rett til, når dei sluttar i ein jobb. Dette for at arbeidsgivarane skulle ha råd til å betale arbeidarane ei høgare månadsløn, slik at desse kunne ha meir å rutte med året rundt og ikkje berre ved jula. Matkupongane har tradisjonelt vore akkurat det - ein bonus; og løna har vore mykje høgare enn verdien av desse. Men problemet den venezuelanske staten har no, at det er dei som er den største arbeidsgivarane i Venezuela, med fleire millionar ansatte - mange av dei heilt unødvendig (for å få arbeidsløysa ned, men mange gjer ikkje noko meir enn å heva løn og i ny og ne hjelpe til med valkampen til dei raude, og gå i demostrasjonstog for desse, etc.) Dette gjekk når staten hadde pengar å rutte med, men no har dei ikkje det lenger. Dei har ikkje råd til å betale arbeidarane dei bonusane som er rekna ut frå løna (utan matkupongane); difor er verdien av matkupongane - som forøvrig arbeidsgivar må betale for arbeidarane - no mykje høgare enn sjølve løna, som ligg på omtrent 22$. Dette betyr at den jamne venezuelanar har ca. 67$ å rutte med pr. mnd. (ingenting, når dei må betala internasjonale prisar på mange varer); men julebonusen deira, og den gyldne fallskjermen, vert rekna ut med 22$. Altså er det ikkje større bonusen dei får.

Du spør om det er optimisme å sjå når oljeprisen har gått opp. Det er det ikkje. Det var visst ein viss optimisme etter opposisjonen sin braksiger i desember, men no er det pessimismen som rår, verre enn nokon gong før; for folk trur ikkje Maduro vil gå friviljug av, og fordi regjeringa blokkerar alle tiltak dei ikkje er einige med, ved hjelp av Høgsterett. 90% av dei eg snakkar med, - inkludert dei som alltid støtta Chavez -meinar at så lenge Maduro sit ved roret så vil ikkje situasjonen bli betre - oljepris eller ikkje oljepris. Det er mange som ikkje er her lenger; dei har emigrert til Colombia, Panama, Costa Rica, USA, Canada, og nokre få til Europa - fortrinnsvis Spania, då det er der dei kjenner språket.

Men du seier du vil ha førstehands rapport. Som du vil ta med ei klype salt.... Eh... Er det då noko vits i å gi nokon førstehands rapport? Men vi kan jo gjere dette: Seinare i dag så skal eg visst på eit supermarked. Etter det så kan eg gi deg prisane på dei varene vi får tak i, eller er disponible - om du vil, oversett til USD, eller rekna ut i kor mykje det er i prosent av minsteløna. (Det finst visst og eit system som heiter CLAP der folk skal kunne kjøpe ting billegare - men det fungerar visst ikkje så bra heller).

Eg ventar framleis på linken til Ultimas Noticias-artikkelen som skal beskriva desse bedriftene som opnar. Eg er spent på å sjå kva det gjeld; for her snakkar folk helst om alle bedriftene som har stengt eller forlete landet.

PS. Kva om vi tek denne diskusjonen på ein av Venezuelatrådane (of your choice) - sidan denne her handlar om Fidel?

1
Scandinoco Langveg. Eg les mange venezuelanske aviser - også Ultimas Noticias. Ja, t.o.m. Telesur er eg innom av og til (men eg tek nyheitene deira med ei klype salt). Det er elles ganske så...

Og akkurat no er eg i Venezuela. Eg veit ikkje kva bedrifter du siktar til, men eg ser mange varer i hyllene - colombianske varer, med prisar som liknar dei europeiske, og i enkelte tilfeller, over det. Men ein venezuelansk arbeidar tenar ca. 67$ (matkupongar inkludert, for løna i seg sjølv er ca. 22$ og resten er matkupongar).

Kvar i Venezuela er du? Interessant at du har våga deg ein tur til dette landet der folk svelt og lid. Får inntryk av at du er i ferd med å revurdera inntrykket ditt noko. Systemet med matkupongar kjenner eg frå Cuba der folk heller ikkje svalt. Matkupongar er faktisk eit sosialt tiltak som skal bøta på tilgangen til basisvarer for folk som har dårleg råd. Trur fleire enn eg vil vera interesset i førstehandsrapportar frå deg - jamvel om eg vil lesa dei med ei klype salt ..Er der ikkje ein viss optimisme å spora no etter at oljeprisen har gått opp?

1
Langveg Det var ikkje ein serskilt artikkel eg hadde i tankane, ville berre oppmoda deg til å lesa Ultimas Noticias ein gong imellom. Reint a propos likar eg å lesa kinesiske aviser ol på...

Langveg.

Eg les mange venezuelanske aviser - også Ultimas Noticias. Ja, t.o.m. Telesur er eg innom av og til (men eg tek nyheitene deira med ei klype salt). Det er elles ganske så spesielt at du vil bestemme kva aviser eg skal lese.... Men eg har og større tilgang til nyheter enn t.d. deg; dei nyhenda kjem via venner og bekjente, bloggar og aviser som du nektar å lese for dei skriv ikkje det du vil dei skal skrive. Og akkurat no er eg i Venezuela. Eg veit ikkje kva bedrifter du siktar til, men eg ser mange varer i hyllene - colombianske varer, med prisar som liknar dei europeiske, og i enkelte tilfeller, over det. Men ein venezuelansk arbeidar tenar ca. 67$ (matkupongar inkludert, for løna i seg sjølv er ca. 22$ og resten er matkupongar).

Eg meinar at dersom du påstår noko og legg ved ein link så bør den linken vere som dokumentasjon på påstanden din og ikkje eit forsøk på å få andre til å lese dei avisene du meinar dei skal lesa.

Og eg er svært interessert i kva halmstrå du klengjer deg til, så ver venleg å sende meg linken til den artikkelen som skriv om desse bedriftene som visstnok er komne i drift att.

1
Store-O Kamerat Fidel har hatt en del storfint besøk de siste dagene. Først kom Irans President å hilste på. Så kom Japans President Shinzo Abe innom å hilste på. Forøvrig første Japanske...

Store-O: Det er dette jeg mener er propaganda fra din side (ganske "suave" denne gangen, om enn...)

Kan du fortelle meg hvem som har vært å besøkt.... Hmmmm, skal vi si Hollande? Eller Santos? Eller Duterte? Eller hvem som reiser i begravelsen til Shimon Peres? Ikke det, nei. Så, hvorfor skal vi fortelle verden hvem som har besøkt Fidel i det siste?

1
Scandinoco Er det for mykje å krevje at du linkar til artikkelen, og ikkje til ei side som igjen linkar til mange aviser i verda?

Det var ikkje ein serskilt artikkel eg hadde i tankane, ville berre oppmoda deg til å lesa Ultimas Noticias ein gong imellom. Reint a propos likar eg å lesa kinesiske aviser ol på nett. Dei er langt meir positive enn vestlege. Fortel om utvikling i industri og vitskap og også om kultur og naturvern (vakre reservat). Det er faktisk sumt å gleda seg over i denne verda, ikkje berre i Kina, men også på CUba og i Venezuela - skulle faktisk tru i Sambandstatane òg, men då må ein langt bort frå allmannavegen. . .

1
Scandinoco Sendte siste innlegg ved en feil, og fikk ikke skrevet det ferdig. En ting har du delvis rett i, Niffen: Jeg tror på kapitalismen. Det gjør også kineserne, og det er den som har hj...

Til tross for at vi har skrevet side opp og side ned om alt dette, og advart om at dette ville komme, har venstresiden her på forumet og generelt støttet den sinnssyke økonomiske politikken Chavez/Maduroregimet har drevet

Det er vel å krevja for mykje av deg at du kastar eit blikk på Últimas Noticias.

Der kan ein lesa om fleire verksemder som har komi i gang (att) og produserer naudsynte industrivarer.

1
Store-O [sitat…] Herlig :)) Neida, det finnes en del flere kommunister, som du vet er det verdens største politiske bevegelse, og stadig økende, trangt om plassen i telefonkiosken. Halvpa...

Kamerat Fidel har hatt en del storfint besøk de siste dagene.

Først kom Irans President å hilste på.

Så kom Japans President Shinzo Abe innom å hilste på. Forøvrig første Japanske president som besøker Cuba.

For 2 år siden hadde Castro besøk av Kinas President, Kamerat Xi, nå kom Kinas Statsminister, Kamerat Li Kaqiang innom for å hilse på.

Sistnevnte kom i spissen for en stor delegasjon og det er undertegnet en rekke avtaler på flere plan mellom Folkerepublikken Kina og Republikken Cuba.

Her en video fra CCTV om det besøket, og en del av avtalene/samarbeidet framover.

1
Niffen [sitat…] Det kan godt være at kunnskapen kommer lett til deg, noe den forøvrig gjorde til meg også tidligere. Ikke minst den tiden jeg gikk fortidens videregående på et av landets...

Ikke all kunnskap selvsagt - som du helt sikkert vet så har vi alle forskjellige måter å lære på; og er flinkere på enkelte områder enn på andre. Forsåvidt ikke relevant.

Jeg er nok noen år yngre enn deg - det er ikke mye jeg husker av Cubakrisen - men jeg er gammel nok til å ha opplevd den kalde krigen, også som voksen. Som mange av oss egentlig ikke trodde ville komme hverken fra USA eller Østblokken, etterhvert.

1
Laster...