Store-O [sitat…] Hva skjer nå? Jeg har ingen grunn til å ta noe som helst avstand av Stalins påståtte massemord fremsatt av notoriske antikommunister.. Ja det er viktig å telle lik, for me...

Huh? Først sier du at du tar avstand fra de nesten 800,000 menneskene som fikk dødsstraff under Stalin, og så tar du ikke avstand fra dem likevel? Eller mener du at alle de 800,000 menneskene hadde gjort noe svært alvorlig som var straffbart, men du ikke synes de fortjente dødsstraff for det? For jeg for min del har vanskelig for å tro at det var så mange hardkriminelle i Sovjetunionen, selv om det var over flere tiår.

Hvorfor jeg ikke er med på denne "liktellingen" din? Jo, for enten Stalin stod bak hundretusener, eller millioner, mord, så var han en ondskapsfull morder uansett tall. Det er også derfor jeg ikke diskuterer tallet du oppgir, selv om jeg tror det er høyere.

Og når du nå synes det er viktig å telle lik, og er imot dødsstraff, så håper jeg du tar avstand fra Kina's system med dødsstraff, der vel ingen utenom kineserne selv vet hvor høye tallene er, men iflg. Amnesty International så ble "minst" 1634 kinesere henrettet i fjor. Men de er vel kjøptvog betalt av CIA de også?

1
Scandinoco Huh? Først sier du at du tar avstand fra de nesten 800,000 menneskene som fikk dødsstraff under Stalin, og så tar du ikke avstand fra dem likevel? Eller mener du at alle de 800,000...

Huh? Først sier du at du tar avstand fra de nesten 800,000 menneskene som fikk dødsstraff under Stalin, og så tar du ikke avstand fra dem likevel? Eller mener du at alle de 800,000 menneskene hadde gjort noe svært alvorlig som var straffbart, men du ikke synes de fortjente dødsstraff for det? For jeg for min del har vanskelig for å tro at det var så mange hardkriminelle i Sovjetunionen, selv om det var over flere tiår.

Og når du nå synes det er viktig å telle lik, og er imot dødsstraff, så håper jeg du tar avstand fra Kina's system med dødsstraff, der vel ingen utenom kineserne selv vet hvor høye tallene er, men iflg. Amnesty International så ble "minst" 1634 kinesere henrettet i fjor. Men de er vel kjøptvog betalt av CIA de også?

Hva er det du ikke forstår? ..

Jeg er prinsipppielt imot dødsstraff, er det klart nå. Det gir jeg også ettergivende kraft til både Stalintiden og etter Stalintiden i Sovjet og det gjelder selvsagt Kina og her Cuba som jo også har dødsstraff i sitt lovverk selv om det ikke har vært praktisert på 13 år.

Jeg vet ikke, tror du de langt over en million som ble drept i Indonesia på knappe 2 år på 60 tallet, den halve millionen barn USA drepte i Irak-krigen, eller de mellom 2- 3 millioner (minst) som ble drept i Vietnamkrigen møtte døden ved lov og dom og hadde gjort noe svært alvorlig?? Alt dette et lite eksempel.. etter kamerat Stalins død.

Nei ikke noe wataboutisme, bare en sammenligning så kan hver for seg avgjøre hvor dobbeltmoralen ligger.

Amnesty er selvsagt kjøpt og betalt av CIA for å si det enkelt, men dødsstraffen i Kina er reell, bare man (antikommunister) ikke snart begynner å nevne de i titalls millioner...!!

1
Store-O [sitat…] Hva er det du ikke forstår? .. Jeg er prinsipppielt imot dødsstraff, er det klart nå. Det gir jeg også ettergivende kraft til både Stalintiden og etter Stalintiden i Sovje...

Amnesty er selvsagt kjøpt og betalt av CIA for å si det enkelt

Ja, selvsagt. Det er jo helt åpenbart og du har jo dokumentert dette på en måte som overbeviser deg selv 100%. Det står i sterk kontrast til når noe er grundig dokumentert, som myrderiene til Stalin. Da står ingen dokumentasjon til troende. At alle ledende historikere i denne verden hadde vært enig om at de hadde funnet sted ville ikke hjulpet.

Det er egentlig litt bortkastet å bruke intelligens på folk som ikke tenker rasjonelt.

Dere gjør det ganske enkelt å avkle det menneskefiendtlige systemet dere ønsker å tre ned over hodene på "folket" og hvor manipulativ virkelighetsoppfatning det er som er ute og rusler. Man må være litt spesielt sammensatt for å greie å innbyrdes forene og så leve med en så selektiv virkelighetsoppfatning og ulik vekting av dokumentasjon.

Amnesty er selvsagt kjøpt av CIA. Stalins massemyrderier er bare en (tvilsom) påstand.

1
Store-O [sitat…] Hva er det du ikke forstår? .. Jeg er prinsipppielt imot dødsstraff, er det klart nå. Det gir jeg også ettergivende kraft til både Stalintiden og etter Stalintiden i Sovje...

Jeg forstår ikke, Store-O, hvorfor du i ett innlegg sier du tar avstand fra Stalin's massemord (nærmere 800,000 iflg. dine egne tall), og så i neste skriver at du har "ingen grunn til å ta avstand fra Stalins påståtte massemord". Da er den eneste rasjonelle forklaringer at du mener at alle de omtrent 800,000 dødsdommene (eller ble de kanskje ikke fullbyrdet?).

Selvsagt kommer du med standardargumentet at AI (eller hvilken som helst organisasjon som kommer med tall du ikke liker) er "kjøpt og betalt av CIA". Jeg hadde faktisk tenkt å komme deg i forkjøpet der, og skrive noe slikt som "men det er vel CIA som står bak disse også".

Herregud mann, du gjør jo sakene bare vondt verre. Et kroneksempel på kommunister som får meg til å sky kommunismen som pesten!

Og dobbeltmoralen er det du som står for. Jeg har aldri benektet at spesielt USA har stått bak massemord, og selvsagt tar jeg like mye avstand fra disse som bl.a. Stalin's. Derfor er det du som bruker whataboutisme for å forsøke å bagatellisere, i dette tilfellet, Stalin's massemord, og beskylder meg for dobbeltmoral fordi jeg ikke er med på liktellingen din. En morder er en morder, uansett om han har drept 30 eller 50 mennesker.

1
Scandinoco Jeg forstår ikke, Store-O, hvorfor du i ett innlegg sier du tar avstand fra Stalin's massemord (nærmere 800,000 iflg. dine egne tall), og så i neste skriver at du har "ingen grunn...

Jeg forstår ikke, Store-O, hvorfor du i ett innlegg sier du tar avstand fra Stalin's massemord (nærmere 800,000 iflg. dine egne tall), og så i neste skriver at du har "ingen grunn til å ta avstand fra Stalins påståtte massemord". Da er den eneste rasjonelle forklaringer at du mener at alle de omtrent 800,000 dødsdommene (eller ble de kanskje ikke fullbyrdet?).

Selvsagt kommer du med standardargumentet at AI (eller hvilken som helst organisasjon som kommer med tall du ikke liker) er "kjøpt og betalt av CIA". Jeg hadde faktisk tenkt å komme deg i forkjøpet der, og skrive noe slikt som "men det er vel CIA som står bak disse også".

Herregud mann, du gjør jo sakene bare vondt verre. Et kroneksempel på kommunister som får meg til å sky kommunismen som pesten!

Det står ingen ting om Castro og Cuba i dette innlegget. Då kan eg halde meg på sidesporet ditt og spørja deg igjen: Kor mykje skal til før du skal sky kapitalismen og det parlamentariske demokratiet som pesten: Korkje atombombene over Japan, Vietnamkrigen, åtak på Afghanistan, Irak. Jugoslavia, Libya, gangehandsaminga i Irak og på Guantanamo, mcCarthysme, forfylging av kommunistar i Europa og USA før, under og etter krigen, agentar av typen Orwell, Conquest, Koestler som spreier lygner i antikommunstisk teneste. massakreringa av kommunistar i Indonesia ...? Kunne du vera så gild å svara på dette spørsmålet og ikkje gå rundt den varme grauten. Gjev du kapitalismen carte blanche når det gjeld å utføra illgjerningar?

1
Langveg [sitat…] Det står ingen ting om Castro og Cuba i dette innlegget. Då kan eg halde meg på sidesporet ditt og spørja deg igjen: Kor mykje skal til før du skal sky kapitalismen og det...

Langveg. Eg har tydelegvis ingen sjanse mot team Langveg/Store-O. Den eine svarar for den andre, og når eg svarar på spørsmål frå Store-O så blir eg skulda for "sidespor". Jaja, eg veit eigentleg at det er slik mange kommunistar opererar.

Men eg får vel svara deg: Eg skyr ikkje demokratiet, men eg skyr dei som misbrukar det. Eg skyr ikkje kapitalismen, eg meinar den gir velstand, sjølv om den ikkje er perfekt, men eg skyr ekstrem kapitalisme på same måte som eg skyr ekstrem sosialisme (les: kommunisme) men ikkje sosialisme. Krigshandlingane du nemner er ikkje demokratiet og kapitalismen si skuld. Og dette med folk som "spreier løgner i antikommunistisk teneste"... Vel, det kan hende dei eksisterar men når kommunistar ikkje har argument og ikkje vil innrømme overgrep i kommunismens namn (som morda dei revolusjonære kubanarane har stått bak) så er argumentet at det er "antikommunistisk propaganda" og då er vi tilbake til Æsops fablar og gjetaren som ropte "ulv". Difor burde du og alle dei som gjer dette, avstå frå å rope "ulv"; forsøkje å vere kritisk til dei feila og overgrepa kommunistane står for, og irettesetja dei som ropar "ulv" heile tida.

Men istaden så gjer de antikommunistane ei stor teneste: De prøvar å skjule, tåkeleggja og benekta overgrep som har blitt begått i kommunismens namn, og støytar med det same ifrå dykk dei som de på ein annan måte ville ha "rekruttert".

Og nei, eg gir ikkje kapitalismen carte blanche for å utføre ugjerningar, slik som de kommunistar gir alt som kallar seg kommunistar eller sosialistar carte blanche til å utføre ugjerningar. Tvertimot så er eg kanskje like kritisk som deg til desse ugjerningane Vesten har gjort. Men det er kanskje litt for komplisert for deg å forstå, sidan ting ser ut til å vere svart/kvitt i din verden... Eller skal eg kanskje seie "kun mørkeraudt eller mørkeblått"?

2
Scandinoco Langveg. Eg har tydelegvis ingen sjanse mot team Langveg/Store-O. Den eine svarar for den andre, og når eg svarar på spørsmål frå Store-O så blir eg skulda for "sidespor". Jaja, eg...

Krigshandlingane du nemner er ikkje demokratiet og kapitalismen si skuld. Og dette med folk som "spreier løgner i antikommunistisk teneste"... Vel, det kan hende dei eksisterar men når kommunistar ikkje har argument og ikkje vil innrømme overgrep i kommunismens namn (som morda dei revolusjonære kubanarane har stått bak) så er argumentet at det er "antikommunistisk propaganda"

Kven si "skuld" er det då?

Den demokratiske propaganda har som hovudteknikk å overdimensjonera det eventuelt gali realsosialstiske styresett gjer (Det kommunistiske samfunn har ikkje vorti realisert nokon stad) og bagatellisera kapitalistiske/demorkatiske brotsverk, blant anna ved å hevda at dødstala er mykje mindre enn det "den andre sida" hevdar (jfr. Dresden). Ordet massakre vert aldri brukt om demokratiske regime jamvel om amerikanarane har utført massakre så vel i Korea som Vietnam, og det dei har drivi med i Irak, må vel òg kunna kallast massakre på sivile. Engelsk kolonihistorie er elles full av masskrar (jfr India)

Propagandisten Conquests tal på 20 millionar offer i Sovjet er tilbakeviste gong på gong. Du kjem trekkjande med politiske fangar på Cuba og har ikkje noko tal å koma med. Eit døme på slik propganda er den Amnesty nett no driv med ved å hevda at 17 000 er vortne drepne i syriske fengel. Faktagrunnlaget er svært. svært spinkelt.

Du trur du kjem deg unna ved å hevda at alt det galne kapitalsitiske land har gjort, ikkje er systemet sin feil, men du krev at dagens kommunistar skal stå til ansvar for Mposkvaprosessane som i omfang sett i høve til folketalet ikkje omfatta fleire enn det norske rettsoppgjeret etter krigen.

Og endå har eg ikkje konkret fått vita kva det er Castro har gjort, som du krev ein skal ta avstand frå.

1
Langveg [sitat…] Kven si "skuld" er det då? Den demokratiske propaganda har som hovudteknikk å overdimensjonera det eventuelt gali realsosialstiske styresett gjer (Det kommunistiske samfun...

Du tillegg meg påstandar andre har gjort (politiske fangar) og skuldar meg for ikkje å ha skrive konkret kva Castro har gjort, sjølv om eg har skrive det opptil fleire gonger, men mest nylig i svar til Niffen, om dei cubanske dødsskvadronane og t.d. båten "13 de marzo", etter oppfordring frå Niffen (som forøvrig aldri svarte på det). Men svara til dykk kommunistar er alltid at det er antikommunistisk propaganda, eller tåkjelegging/bortforklaringar. Og då er det lite vits i å bruka meir tid på dette. Vi ser jo her at du hyttar med peikefingeren mot AI, fordi dei har skrive om overgrep og mord i syriske fengsel (men hadde det vore opprørarane som hadde gjort det så hadde vel AI sine tal vore god nok dokumentasjon?). Og som Mrsa2 påpeikar, så hadde vel ikkje AI skrive om hemmelege CIA-fengsel, og andre overgrep som t.d. USA står bak?

Mht. politiske fangar så kan vi godt seie 11 millionar. Det er nok å protestera litt så blir ein kasta i fengsel og seinare sett fri, etter veker eller månader i fengsel. Iflg. denne statistikken skjedde dette med over 8000 cubanarar i fjor. Så kan de jo enten seie at det ikkje finst politiske fangar på Cuba, eller seie at "ja, men det er jo berre nokre få titals politiske fangar" og lett oversjå dei tusenvis av "short time" politiske fangar, dei som sit i fengsel t.d. for å skrive "Fidel" og "Raul" på teikningar av grisar. Ellers så vart jo Cuba einige med USA om å setja fri ein gjeng namngitte politiske fangar som ikkje eksisterte.... Men det er vel CIA propaganda det og?

Og så om kva som kapitalistiske land har gjort av ugjerningar... Her ser vi korleis du set heile greia på hovudet. Eg etterlyser at de fordømmer uhyrlighetar begått i kommunismens namn, noko de ikkje gjer, (iallefall ikkje du), og for å vri deg unna dette så forsøkjer du å projisere din eigen oppførsel over på meg, du insinuerar at eg gir Vesten carte blanche for å begå uhyrlighetar på same måte som du gir kommunistar carte blanche for sine uhyrlighetar, og når eg då svarar eg ikkje gjer det så skuldar du meg for å prøve å vri meg unna - medan det er du som prøvar å vri deg unna med denne gjennomsiktige debatteknikken din, som attpåtil inneheld ein god del falske påstander (som t.d. dei eg peikar på i fyrste avsnitt).

No når du har fått konkrete svar på dine spørsmål, sjølv på påstanar eg ikkje sjølv har sett i denne tråden, så går eg ut frå at du a) kjem med standardsvaret om at alt er antikommunistisk propaganda, eller b) vrir svara mine til noko eg ikkje har skrive eller meinar. Eller c) lar vere å svare - så får ein kanskje høyre frå Store-O istadenfor (blir du forresten ikkje litt irritert når andre debattantar kjem ilande til som "ambulansar" og svarar for deg? For det blir eg når andre gjer det mht. mine svar, eg klarar å argumentera sjølv!)

1
Scandinoco Du tillegg meg påstandar andre har gjort (politiske fangar) og skuldar meg for ikkje å ha skrive konkret kva Castro har gjort, sjølv om eg har skrive det opptil fleire gonger, men...

b) vrir svara mine til noko eg ikkje har skrive eller meinar. Eller c) lar vere å svare - så får ein kanskje høyre frå Store-O istadenfor (blir du forresten ikkje litt irritert når andre debattantar kjem ilande til som "ambulansar" og svarar for deg? For det blir eg når andre gjer det mht. mine svar, eg klarar å argumentera sjølv!)

:)

Si meg er dette et diskusjonsforum eller et møte med ordstyrer og fastsatte replikker i riktig rekkefølge? .. Vel vel..

Og ellers.. du sier du blir skulda for sidespor her når du svarer å mine innlegg.. ? Har du hørt om "den som kasta den første stein" ?

Det var du som bare her også i denne tråden bare måtte dra inn Stalin etter Orwel og annet antikommunistisk vas i en tråd om Cuba, konkret i forbindelse med Castros 90 årsdag.

No er det vel berre Mao og det store spranget som manglar, tek du utfordringa?

Tror vi kan være enige om at det er liten vits i å bruke mer tid på dette nå.

Mer ære til Kamerat Castro.. Harlem 1995.

1
Scandinoco Du tillegg meg påstandar andre har gjort (politiske fangar) og skuldar meg for ikkje å ha skrive konkret kva Castro har gjort, sjølv om eg har skrive det opptil fleire gonger, men...

Det er nok å protestera litt så blir ein kasta i fengsel og seinare sett fri, etter veker eller månader i fengsel. Iflg. denne statistikken skjedde dette med over 8000 cubanarar i fjor. Så kan de jo enten seie at det ikkje finst politiske fangar på Cuba, eller seie at "ja, men det er jo berre nokre få titals politiske fangar" og lett oversjå dei tusenvis av "short time" politiske fangar, dei som sit i fengsel t.d. for å skrive "Fidel" og "Raul" på teikningar av grisar

Du skal ha honnør for å skriva underhaldande og med god snert. No har eg endeleg fått noko konkret frå deg: 8000 politiske fangar i året. Når ein så søkjer på dei første som gringoane absolutt skulle ha til å vera politiske fangar, finn ein dette: According to Cuban human rights activists, the government released 19-year-old Diango Vargas and twin brother Bianco Vargas Martin who were arrested in Dec. 2012 and sentenced to 30 months in prison for threatening a state official and disorderly conduct.

Liknande framferd får ein nok straff for i Noreg også.. Og stakkars den cubanaren som skulle koma til å klå på ei norsk jente og ho skuldar han for valdtekt etterpå. Her i landet ville han nok fått minimum tre års fengsel.. Vi har hatt hysteriske rettssaker mot ein am. korgballtrenar (fekk 13 år?) og ein med bakgrunn frå Cabo Verde (?), nemleg Kopseng (21 års sikring enda han ikkje har skadd eitt menneske). Når det gjeld fangar i norske fengsel, er det meir enn nok å ta fatt på jamvel om dei ikkje er "poltiske". Og er nå alle dei 8000 du nemner, "politiske". De fleste kjem nok innunder vanleg kubansk straffelov.

Eg er faktisk ikkje i stand til å hissa meg opp over tilhøve på Cuba, det er tilhøve i ei rad andre land som forskrekkar langt meir.

Diskusjonen kokar etter mitt syn ned til dette: Skal kommunistar stå til ansvar for alt som har vorti gjort i kommunismens namn gjennom tidene , og slepp demokratar" frå eit tilsvarande ansvar når det gjeld det systemet dei sver til så sterkt at dei vert "kvalm av kommunsmens brotsverk". Då må dei ta asnvar for litt av kvart og ikkje berre skuva det frå seg. Om du kan ta på deg ansvaret for Vietnamnkrigen, åtaket på Libya, Irak og Afghanistan, skal eg meir enn gjerne ta på meg ansvaret for Castros Cuba og gjerne Sovjetunionen med.

1
Langveg [sitat…] Du skal ha honnør for å skriva underhaldande og med god snert. No har eg endeleg fått noko konkret frå deg: 8000 politiske fangar i året. Når ein så søkjer på dei første s...

Langveg, du burde halde deg for god til å skulde meg for å ha skrive ting eg ikkje har skrive. For det første skreiv eg i forrige innlegg at du tillegg meg utsagn andre har gjort, og viser til at eg allereie har svart på andre spørsmål du meinar eg ikkje har svart på. Det ignorerar du lett og held fram med same tonen.

Og så seier du at eg skreiv "8000 politiske fangar i året". Eg viste til ein statistikk og beskriv korleis den kubanske regjeringa set folk i fengsel for ting som å skrive Raul og Fidel på griseteikningar, og så setja dei fri og det bagatelliserar du og.

At du klarar å seie at ein mann som har mishandla og voldtatt mange kvinner "ikkje har skadd eit menneske" seier svært, svært mykje om deg. Det skremmer meg at folk kan ha slike meiningar i vår tid! Eg lurer etterkvart på kven i allverda det er eg diskuterar med - skremd ville eg vere om eg traff på deg i levande live om det er slike verdiar du har!

1
Store-O [sitat…] :) Si meg er dette et diskusjonsforum eller et møte med ordstyrer og fastsatte replikker i riktig rekkefølge? .. Vel vel.. Og ellers.. du sier du blir skulda for sidespor...

Store-O, du projiserer igjen.... Ser ellers ikke at du sier noe til debattanter som f.eks. Langveg når han gjerne vil at jeg skal skrive det han vil. Eksempelvis, hvorfor svarer han på det eg skriv i ein annan tråd i denne, om det berre er gratulasjoner til Fidel Castro som skal skrives i denne tråden?

Jo, fordi debattanten Langveg er kommunist og må skjermes på alle måter. Men Scandinoco kommer med ubehagelige fakta som må tåkelegges. Tåkeleggingsmetoden ser vi alle hva er...

1
Scandinoco Langveg, du burde halde deg for god til å skulde meg for å ha skrive ting eg ikkje har skrive. For det første skreiv eg i forrige innlegg at du tillegg meg utsagn andre har gjort,...

At du klarar å seie at ein mann som har mishandla og voldtatt mange kvinner "ikkje har skadd eit menneske" seier svært, svært mykje om deg. Det skremmer meg at folk kan ha slike meiningar i vår tid! Eg lurer etterkvart på kven i allverda det er eg diskuterar med - skremd ville eg vere om eg traff på deg i levande live om det er slike verdiar du har!

Du vert såra og vonbroten når andre karakteriserer deg, men du fyrer laus mot andre. Er det meining skapt i at ein rett dømer nokon for å ha valdteki sambuaren sin 300 gonger slik norsk rett har gjort når det gjeld Kopseng? Om du trur at slik form for valdtekt er mogleg, seier det svært mykje om dei, men kan henda endå meir om ei ludrete sambuerske. Trur såvel tidlegare sovjetisk som kubansk rett spaparer(sparde folk for slikt.

1

Ser ingen spesiell grunn til å gratulere Castro med dagen, men jeg ser heller ikke den store grunnen til all demoniseringen, mtp at vi(vesten) er/har vært venner med langt verre diktatorer. Noen spesiell grunn til at Castro er ekstra ille, eller er det bare kald-krig mentalitet som henger igjen?

1
Langveg [sitat…] Du skal ha honnør for å skriva underhaldande og med god snert. No har eg endeleg fått noko konkret frå deg: 8000 politiske fangar i året. Når ein så søkjer på dei første s...

Skal kommunistar stå til ansvar for alt som har vorti gjort i kommunismens namn gjennom tidene , og slepp demokratar"

Dette skrev Store-O, og Langveg skrev at kommunismen aldri har blitt realisert noe sted.

Her er det flere problemre:

- Det er mange steder det har vært forsøkt gjennomført og det har alltid endt med katastrofe. Er det da rasjonelt å spørre hvordan man skal unngå å gjøre samme feilene, dvs. ende opp i diktatur, fattigdom og massedrap (i de verste tilfellene)?

Og så dilemmaet: Hvis kommunismen faktisk _er_ noe annet enn Cuba, Kampuchea og Fastlands-Kina, Sovjet, Allendes Chile osv: Hvorfor støtter dere da likvel disse regimene som har blitt til ved drap og underveis har sultet befolkningen og sender gratulasjonstelegram istedetfor å ta avstand fra dette? Hvorfor er "løsningen" å forsøke å skjule/skrive om historiene?

Konklusjonen, rent rasjonelt, blir da at dere _vet_ at kommunismen bruker disse virkemidlene, men dere hykler det vekk og forsøker å skjule det, for å manipulere fattigfolk i sårbare land til å støtte noe de ellers ikke ville støttet.

1
Langveg [sitat…] Du vert såra og vonbroten når andre karakteriserer deg, men du fyrer laus mot andre. Er det meining skapt i at ein rett dømer nokon for å ha valdteki sambuaren sin 300 gon...

Langveg, det er snakk om valdtekt av 16 damer og valdtekstsforsøk på ei anna, pluss mishandling. Ellers er det faktisk valdtekt dersom ein mann har sex med sambuaren, om ikkje ho vil ha sex. Og du snakkar om "ludrete sambuerske" - det går rett og slett kaldt nedover ryggen på meg. Kvifor dama ikkje braut ut av forholdet veit eg ikkje men så har sett mykje rart, så....

Eg er ikkje "vonbroten" men eg er skremd av at eit menneske kan prestere å seie at ein slik fyr ikkje har skada nokon. Eg trur du burde revidere haldningane dine mht. kvinner, evt. søkje hjelp.

1
Maradona_123 [sitat…] Akkurat denne er litt annerledes føler jeg, Pol Pot hadde en slags sinnssyk versjon av livet på landet, vet ikke hva man skal kalle det.

Godt mulig, men f.eks. Venezuela står i dag overfor problemet med manglende mat og et dekret er allerede vedtatt om å sende ansatte i privat og offentlig sektor ut på landsbygden for å produsere.

Selvsagt har vektleggingen, hastigheten og virkemidlene variert, men det er utrolig hvor mange ganger man gjentar det samme og forventer ulike resultater.

1
Scandinoco Langveg, det er snakk om valdtekt av 16 damer og valdtekstsforsøk på ei anna, pluss mishandling. Ellers er det faktisk valdtekt dersom ein mann har sex med sambuaren, om ikkje ho v...

Kvifor dama ikkje braut ut av forholdet veit eg ikkje men så har sett mykje rart, så....

Det burde du kan henda fundera på.

Denne sambuersken melde han ikkje før åtte andre var på pletten (sidan vart det visst 7 til som bistandadvokaten rota fram heilt tilbake til 2002). Ein kan vel rekna med at rundbrennaren nok har legi med fleire hundre i sin karriere, slik at det er forbausande at ikkje fleire heiv seg på, eit "offer" får jo om lag 250 00 kroner i oppreising, som rettsofferet må betala (staten legg ut). Ver snill å slutta med karakteristikkar av folk som ikkje har det norske synet på "valdtekt". Eg vil påstå at rettstryggleiken for menn som vert skulda for valdtekt i Noreg, er langt dårlegare enn for "poltiske" fangar på Cuba og straffa mange goner høgare. ..

1
elmalo Godt mulig, men f.eks. Venezuela står i dag overfor problemet med manglende mat og et dekret er allerede vedtatt om å sende ansatte i privat og offentlig sektor ut på landsbygden f...

Det er klart, ingen systemer er feilfrie, men ren sosialisme har vist seg å feile igjen og igjen. Dog, Pol Pot sitt regime var egentlig en helt annen grad av feiling, og var markant annerledes enn de tradisjonelle sosialist-regimene vil jeg si. Det var også det verste, vil jeg påstå, kanskje det mest brutale og dis-funksjonelle diktaturet i nyere historie.

1
Mrsa2 Det at du meina at det er heilt greit å voldta kvinner betyr ikkje at resten av verda er einig med deg. Når ein tillegg veit kva du meina om Holocaust og Stalin sine myrderi.

Det at du meina at det er heilt greit å voldta kvinner betyr ikkje at resten av verda er einig med deg.

For å gjera det heilt klårt; eg er mot valdtekt når det verkeleg dreier seg om valdtekt - det vert no karakterisert som grov valdtekt. For førti år sidan var det det ein vart dømd for i Noreg. Alt det andre sludderet kan du dra ut på landet med (til Hemsedal t.d.). Heldigvis vert det norske og svenske synet på valdtekt delt å svært få land elles i verda.

For å gjera det heilt klårt, eg er motstandar av drap på folk anten det vert utført av statsmakta i Tyskland eller USA eller kvar som helst. Det er berre det faktuelle grunnlaget ein kan diskutera, og då kjøper eg ikkje typiske "demokratiske" propagandanummer. Og då slettes ikkje om Cuba.

1
Maradona_123 Det er klart, ingen systemer er feilfrie, men ren sosialisme har vist seg å feile igjen og igjen. Dog, Pol Pot sitt regime var egentlig en helt annen grad av feiling, og var markan...

Det er klart, ingen systemer er feilfrie, men ren sosialisme har vist seg å feile igjen og igjen. Dog, Pol Pot sitt regime var egentlig en helt annen grad

Der kom Pol Pot på banen ja, jeg glemte han da jeg nevnte at det bare var det store spranget som mangla nå i denne tråden som utvakla seg til en antikommunistisk jippo..

Å dra fram Pol Pot burde antikommunister vite er lite klokt .. Faktisk er det i dag temming klart at USA overlot Kambodsja til denne slakteren, og som vi vet anerkjente vesten han som det kambodsjanske folkets ”rettmessige leder” i årevis etter at Vietnam gikk inn og fikk slutt på svinets herjinger.

I Norge i årevis var det ett parti, en politisk retning og en avis som i årevis forsøkte å fortelle folk om redslene på dødsmerkene mens det pågikk som verst… Det var kommunistene, NKP og partiets avis Friheten, for borgerskapets totalt gjengrodde ører.. Men så var det vel slik at vi kommunister roper hyll hyll bare noen vifter med den rette fanen.. eller??

Det er helt riktig at Kina skammelig nok sammen med USA og Norge støttet denne djevelen, mens så har da i det minste Kina innrømmet sine feil og gjort opp for dem overfor Kambodsja! De to er i dag gode allierte og Kina gir stor støtte og hjelp til landet.. Men så var det vel vi kommunister som aldri kan innrømme feil eller nedre ting.. eller??

USA på sin Side sitter enda og forlanger tilbake sin diktatorgjeld (Lon Nol) fra landet de har et hovedansvar for å ha ødelagt og selv bombet tilbake til steinalderen..

Nei sosialismen har ikke feilet overhodet, Cuba her er et glimrende eksempel på det... Lytt til Ecuadors president Correa

Ecuadoran president Rafael Correa on Sunday denounced "fantasies of trickle-down theories" and said that it's neoliberalism, not socialism that has failed his region.

1
Laster...