Saudi-Arabia har i alle fall fått dårlegare økonomi pga låg oljepris gjennom lengre tid. No fortel RT /russisk fjernsyn/ at offentleg administrasjon har gått over til den greogorianske kalenderen for å spara løn til funksjonærar for 11 dagar i året. Løna er rekna ut på årsbasis, og det muslimske året er 11 dagar kortare enn det den gregorianske kalenderen opererer med. Det er elles difor ramadan alltid flyttar på seg frå år til år. (I det muslimske månestyrde året er det 354-355 dagar).

2
Laster...