På engelsk har de begrepet astroturfing for dette, som spiller på en type kunstgress. Det er altså kunstige eller falske "grasrotbevegelser", som har til hensikt å påvirke opinionen ved å skape et inntrykk av at en bestemt oppfatning er mer utbredt enn den er.

Dette er allerede utbredt, og tatt i bruk av alt fra lobbygrupper og interesseorganisasjoner til selskaper som vil promoteres sine produkter. Russerne er garantert ikke alene av stater heller, men ofte vil nok slike oppdrag gå via innleide PR-byråer.

Det bunner egentlig ut i at har man nok penger, kan man påvirke opinionen, forbrukere, politikere og andre beslutningstakere. Våre klipp- og lim-medier som ukritisk kopierer fra hverandre gjør det enkelt å utnytte også de tradisjonelle mediene, i tillegg til de sosiale mediene, Google, Wikipedia osv.

Dette kommer nok bare til å bli mer og mer vanlig, og det er ikke lenger nødvendig å ha et stort antall betalte nettroll. Nå finnes det programvare som kan scripte opprettelse av haugevis med falske kontoer på sosiale medier, med bakgrunnshistorier og interesser som skal få dem til å virke ekte, og disse kontoene kan vedlikeholdes over lang tid før de tas i bruk til det tenkte formålet.

Anbefaler dette klippet fra TEDx om teamet.

2
Plutonium På engelsk har de begrepet astroturfing for dette, som spiller på en type kunstgress. Det er altså kunstige eller falske "grasrotbevegelser", som har til hensikt å påvirke opinione...

Det bunner egentlig ut i at har man nok penger, kan man påvirke opinionen, forbrukere, politikere og andre beslutningstakere.

Astroturfing er et helt nytt ord for meg. Interessant å vite om når en skummer gjennom kommentarene til en avisartikkel for eksempel.

At trollet AdolfH er mot innvandring og tydelig troller om dette er realt nok.

Men at grasrotnissene bedriver astroturfing i organiserte profesjonelle former for å påvirke opinion, politikere osv. under falsk flagg synes jeg faktisk er verre.

Da Oslo OL 2022 strandet tror jeg det var grasrota ble til en stor tue og lasset veltet. Det sto om en ubegrenset statsgaranti og da var nok astroturfing et middel i kampen mot grasrota.

1

Har du som nettdebattant møtt profesjonelle nettroll?

Definitivt. De ligner til forveksling på deg. Du opptrer til forveksling likt et "concern troll". Jeg tror nok absolutt du vet hva astroturfing er for noe ja, du bruker jo ordet lekende lett.

2
Amatør_1 [sitat…] Definitivt. De ligner til forveksling på deg. Du opptrer til forveksling likt et "concern troll". Jeg tror nok absolutt du vet hva astroturfing er for noe ja, du bruker jo...

Jeg har aldri vært engasjert og betalt av noen. Fanatisk opptatt av kjepphestene mine, ja. Men det er mine kjepphester tross alt.

Og astroturfing samt concern troll er helt nye ord for meg hvis karakteristikker ikke passer på en ulønnet amatør.

Nettrolling er selvsagt kjent, men mitt egenoppfunnede ord grasrotnisse eller et snilt nettroll er en karakteristikk til å leve fint med.

Grasrotnisser er langt ifra sjeldne, men å møte disse i organisert form er. Eller kanskje det ikke alltid merkes så lett? De kan vel opptre i flokk og dekker og støtter hverandre?

1
FjodorDVD Jeg har aldri vært engasjert og betalt av noen. Fanatisk opptatt av kjepphestene mine, ja. Men det er mine kjepphester tross alt. Og astroturfing samt concern troll er helt nye ord...

Jeg har aldri vært engasjert og betalt av noen. Fanatisk opptatt av kjepphestene mine, ja. Men det er mine kjepphester tross alt.

Problemet ditt er at når debattanter er enige med Putin og avslører vestlig desinnformasjon og propaganda , så må de de være Putins "profesjonelle" nettroll eller konspirasjonsteoretikere.

At vestlige innformsjonskilder og presse også fare med konspirasjonsteorier er for deg en konspirasjonsteori.

De som har mest å skjule er de som farer med flest konspirasjonsteorier og idag er det vestlige interesser.

2

Har du som nettdebattant møtt profesjonelle nettroll?

Har du unngått å møte dem i noen debatt etter Russlands angrep på Ukraina i 2014?

Det vil si, man må skille mellom hjemavlede politisk høyre og venstreekstreme med innebygd hang til det totalitære på den ene siden, og de betalte trøll på den andre.På Vgd har vi trolig bare de førstnevnte, av følgende årsak:

Våren 2014 dukket det plutselig opp en rekke nye profiler på Disqus med norsklingende navn og dårlig språk, som straks fikk masse tomler opp, slik at innleggene skulle havne øverst og bli mest lest. Altså en kombinasjon av falske profiler og trøll som ga tomler. Samme fenomen fant man etterhvert på Facebook siden mange aviser flyttet debatten dit.

Vgd egner seg dårlig til dette, både siden antall tomler ikke flytter innlegg opp, men bare "drukner" i mengden og generelt har lite nedslagsfelt.

Det siste året har falske profiler blitt redsusert fra både Disqus og face, og man satser mest bare på rykkvis opptomling av innlegg fra noen fast ansatte eksilrussere i Norge a`la Elena Bøhler eller norske rettshavarister som Jan Erik Sansdalen og Jan Pedersen.

Har selv hatt en rekke innlegg på face som har ledet suverent på antall tomler i diverse kommentarfelt som omhandler Russland under artikler på VG og andre. Plutelig, som lyn fra Klar himmel og i løpet av minutter har en eller annet Putinklakkør fått flere. Jeg går forbi og blir liggende et par timer, før det i løpet av minutter kommer mange titals tomler til klakkøren.

Fra Bangladesh og andre hyperfattige land kan man kjøpe tomler for noen cent pr.stk, så man skal ikke se bort i fra at Kreml av økonomiske årsaker også bruker slike tjenester.

3
Larrek [sitat…] Har du unngått å møte dem i noen debatt etter Russlands angrep på Ukraina i 2014? Det vil si, man må skille mellom hjemavlede politisk høyre og venstreekstreme med innebyg...

Putinklakkør

Ordforrådet utvides. Klakkør, godt ord. Måtte slå det opp. Betalt klapper altså. Det minner om noe en ungdomspolitiker fortalte meg etter å vært på elitekurs i partiet. På skoledebatter skulle det være klakkører blant forsamlingen men jeg mener de da ble kalt planter. Det er lenge siden, 30 år minst.

De var neppe betalt, men heller partimedlemmer.

2
FjodorDVD [sitat…] Ordforrådet utvides. Klakkør, godt ord. Måtte slå det opp. Betalt klapper altså. Det minner om noe en ungdomspolitiker fortalte meg etter å vært på elitekurs i partiet. På...

Ordforrådet utvides. Klakkør, godt ord. Måtte slå det opp. Betalt klapper altså. Det minner om noe en ungdomspolitiker fortalte meg etter å vært på elitekurs i partiet. På skoledebatter skulle det være klakkører blant forsamlingen men jeg mener de da ble kalt planter. Det er lenge siden, 30 år minst.

Det er en av årsakene til at jeg sluttet å se på f. eks "debatten". Politkk skal ikke være rene underholdningsshow og selve meningsutvekslingene forsvinner.

Det burde ikke være tilskuere i TV debatter og skal skoledebatter ha en politisk innsynseffekt burde det ikke være lov å klappe , juble eller bue.

Det kan de forskjeliige kan de gjøre når de diskuterer seg i mellom og vurdere kvaliteten i debatten i etterkant.

Eller i et partimøte.

2
Larrek [sitat…] Har du unngått å møte dem i noen debatt etter Russlands angrep på Ukraina i 2014? Det vil si, man må skille mellom hjemavlede politisk høyre og venstreekstreme med innebyg...

Har du unngått å møte dem i noen debatt etter Russlands angrep på Ukraina i 2014?

Eller kanskje..

Are you chatting with a CIA Agent on-line? It’s possible you may already have.

hmm.

"Putins nettroll" har vært tema før her. Det døde fort ut da konklusjonen ble at disse "troll" er som en dråpe i havet i forhold til det som kommer fra den andre siden.

1
Store-O [sitat…] Eller kanskje.. Are you chatting with a CIA Agent on-line? It’s possible you may already have. hmm. "Putins nettroll" har vært tema før her. Det døde fort ut da konklusjon...

konklusjonen ble at disse "troll" er som en dråpe i havet i forhold til det som kommer fra den andre siden.

Vel, altså nå er virkeligheten den at heldigvis så er en overveldende majoritet i den vestlige sfære, som du også tross alt er en del av, varme tilhengere av et samfunn basert på liberale verdier med utspring i opplysningstida og den franske og amerikanske grunnlov som sikrer demokrati og ytringsfrihet.

Man trenger ikke betale noen for å fronte dette.

Å selge noe så uselgelig i Vest som et dysfunksjonelt mafiabasert regime som det russiske, med nepotisme, et havarert gjennomkorrupt rettsvesen, et nesten ikke eksisterende og dødt sivilsamfunn, det bør koste, hvilket det også gjør.

3

Har du som nettdebattant møtt profesjonelle nettroll?

Her på VGD ser vi veldig lite til Putins nettroll, men vi har mange nettroll fra FrP, den amerikanske og israelske ambassaden

3

"Her på VGD ser vi veldig lite til Putins nettroll, men vi har mange nettroll fra FrP, den amerikanske og israelske ambassaden"

Og hvor mange nett-troll fra LO/AP/SV-ser du?

1
Larrek [sitat…] Vel, altså nå er virkeligheten den at heldigvis så er en overveldende majoritet i den vestlige sfære, som du også tross alt er en del av, varme tilhengere av et samfunn ba...

Vel, altså nå er virkeligheten den at heldigvis så er en overveldende majoritet i den vestlige sfære, som du også tross alt er en del av, varme tilhengere av et samfunn basert på liberale verdier med utspring i opplysningstida og den franske og amerikanske grunnlov som sikrer demokrati og ytringsfrihet.

Man trenger ikke betale noen for å fronte dette.

Så hvorfor vinnes det da tusener av dem på sentre rundt om kring. Arbeidstrening kanskje?

1
Store-O [sitat…] Eller kanskje.. Are you chatting with a CIA Agent on-line? It’s possible you may already have. hmm. "Putins nettroll" har vært tema før her. Det døde fort ut da konklusjon...

"Putins nettroll" har vært tema før her. Det døde fort ut da konklusjonen ble at disse "troll" er som en dråpe i havet i forhold til det som kommer fra den andre siden.

Jeg trodde du viste at på vestlig side så er det ikke nett troll men Cyber krigere.

Og USAs budsjett for dette er som ellers i andre saker. Godt over 10 til 1 i forhold til russerne.

1
nomaz [sitat…] Er Yournewswire.com en troverdig kilde i din verden eller?

En kilde klar og ren mener du? .. Jeg diskuterer ikke kilder, men innholdet i dem. Om de kan verifiseres osv. Var noe feil så er det opp til deg å gå imot det, du har din fulle rett vet du.

Som du sikkert vet har USA et budsjett på over 10 Milliarder US$ for å skape falske nyheter og desinformasjon. Tror du de er alene innen NATO? Disse ”Putins nettroll” er et musepiss i havet i forhold til de som sitter der for å hjernevaske oss og passe på våre meninger. .

Det er vel for eks. ikke på vegne av Putin facebook blir mer og mer ivrig med å sensurere artikler og meninger fra folk som går mot USAs interesser?.. Du burde vite så inderlig vel hvem som følger deg og dine meninger døgnet rundt, har agenter som prøver å påvirke deg og komme med innspill i diskusjoner.

Før du komme med Kina, ja da de har tusenvis av nettroll, helt åpent, som viser ansikt, ingenting er skjult til og med Aftenposten tror jeg det var har vært og besøkt dem på jobben. Vet du hvorfor de er der og hvorfor de viser ansikt? Jeg kan godt fortelle deg det, om interessen er tilstede.

1
blackline Er nok redd for at det er du som gjør det, gitt. I denne saken. Du kan jo lure på hvordan det gikk med de eks.politifolkene som jobbet for den Amerikanske ambassaden i Oslo. Som bl...

Her er du selvfølgelig på ville veier. Men kan ikke vente annet fra de som suger til seg alt fra RT og Sputnik.

[Som du ser så fikk dette etterspill og de involverte fikk sin straff.

E](http://www.tv2.no/a/6025499/)ller kanskje artikkelen er en konspirasjon mellom ambassaden, Skatt Øst og media?

1
Laster...