Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Eigenleg er ikkje amerikanar rett nemning, tråden gjeld dei som bur i Sambandsstatane og ikkje i heile Amerika, men det er typisk for mentaliteten blant USA-borgarar og Nowegians at "amerikanarar" har rett til å råda over heile Amerika og resten av verda med. I Guds eige land har dei rett til å døma andre og sjølve gå fri. No sist ser ein det i samband med OL. Russland skal dømast, men amerikanske utøvarar får løynleg unntak frå dopingreglane av det am. underbruket Wada og kan tylla i seg "medisinar" over ein låg sko. Og allmenta vert ikkje opphissa over dette, men at dei "stakkars" utøvarane får privatlivet sitt lagt ut på nett av hackarar.

USA kan sleppa atombomber, men tillet ingen andre enn dei fem store (og Israel) å ha slike våpen. USA har rett til å bomba laus i kva land som helst, men vert opphissa om andre gjer det. Ein krigsbrotsmann kan vera frå kva land som helst, men ikkje frå USA - i så fall er det berre "amerikansk" rett som kan døma han. Er verda slik at folkeretten gjeld alle andre, men ikkje Sambandsstatane og at inga ikkje-amerikansk makt på denne jord kan stilla ein amerikansk borgar for ein menneskerettsdomstol?

Amerikanarar kan gå inn og drepa kven som helst kvar som helst (jfr. Bin Laden), bortføra folk dei ikkje likar frå presidentstolen sin (jfr. Noriega) eller krevja kven som helst utlevert frå venlegsinna (underkua) land, jfr Assenge.

Gjeld det eitt sett reglar for "Verdsens herrar" og eit anna for resten av verda?

5
191 svar

191 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Amatør_1

Det amerikanske konsulatet i Frankfurt opererer som en CIA hacker base

U.S. Consulate in Frankfurt is a covert CIA hacker base https://twitter.com/wikileaks/status/839117384824852480

In addition to its operations in Langley, Virginia the CIA also uses the U.S. consulate in Frankfurt as a covert base for its hackers covering Europe, the Middle East and Africa.

CIA hackers operating out of the Frankfurt consulate ( "Center for Cyber Intelligence Europe" or CCIE) are given diplomatic ("black") passports and State Department cover. The instructions for incoming CIA hackers make Germany's counter-intelligence efforts appear inconsequential: "Breeze through German Customs because you have your cover-for-action story down pat, and all they did was stamp your passport"

Når man så er innnenfor Schengen, så kan man reise videre hvor som helst og "arbeide".

2

Valerina

Jeg er blitt mer og mer klar over at Saudi-Arabia er landet fra Helvetet. Men det er ikke alene, ja det er heller ikke det største landet fra Helvetet. Saudi-Arabia har en annen stat med som god kammerat og støtte: USA. Pengemakt, krigslyst, grådighet og ønske om å dominere verden, går hånd i hånd. Presidentvalget vil enten gi oss en notorisk hauk i form av Hillary Clinton, eller en annen type hauk, en uberegnelig enn, Donald Trump. Så USA blir ved sin lest, nye kriger er i sikte. Gnisninger med Russland og Kina kan komme til å utløse svært farlige situasjoner.

Fra tid til annen siver det, etterhvert som tiden går, ut opplysninger og historier fra folk som har vandret i maktas innerste sirkler i USA. Nylig sto et intervju i Klassekampen med Lawrence Wilkerson, tidligere stabssjef for USAs tidligere utenriksminister Powel. Han legger ikke fingrene imellom. (mine uthevninger)

Wilkerson forteller: "I dag vet jeg at jeg må gå i graven vel vitende om rollen jeg spilte, hvor enn uviktig den var, i det falske bildet vi tegnet for Sikkerhetsrådet, det internasjonale samfunn og det amerikanske folk, sier Wilkerson.

Det finnes ikke noe al-Qa'ida i Irak når amerikanerne invaderer. Derimot bestemmer terrorgruppa seg for å etablere seg i Irak som en konsekvens av invasjonen. Al-Qa'ida i Irak utvikler seg etter hvert til Den islamske staten (IS), den brutale gruppen som idag besitter landområder i Syria og Irak. IS er en direkte konsekvens av den amerikanske invasjonen i 2003, sier Wiklerson."

Han fortsetter: "-Krigen mot IS har ironisk nok forårsaket en styrkning av al-Qa'idas makt og rekkevidde, sier Wilkerson." (USA er og i allianse med Al'Qa'ida grupperinger i Syria.).

Wilkerson kommer med denne bredsiden:

"Under Barack Obama, som mange forventet at ville trappe ned krigen mot terror, har krigen istedet bare tatt en ny form. USA har igangsatt en utenomrettslig likvideringskampanje der også amerikanske statsborgere likvideres uten siktelse, rettsak eller dom.

Obama har langt på vei realisert George W Bush sin våte drøm om å gjøre "hele verden til en slagmark". Dronekrigen er trappet opp, og samtidig har spøkelsessoldatene i spesiastyrken Joint Special Opertations Commando (JSOC) gjeninnført...." (flere land nevnes). En viktig grunn til at krigen holdes i livet og utvides, er ifølge Wilkerson penger.

"-USA har skapt et terror-industrielt-kompleks som tjener stort på den såkalte krigen mot terror, og som gjør de involverte svært rike, sier han. Han peker på at USA har brukt krigen mot terror på å øke og utvide våpensalg over hele verden. - Dette inkluderer blant annet våpen for 40 milliarder dollar til land som allerede er i krig, og som ved mangeanledninger har falt i hendene på terrorgrupper som nå vil dem på å drepe vestlige, inkludert amerikanere, sier Wilkerson."

"-Det finnes en favorisering av krig i den amerikanske sikkerhets-politikkhåndboka. Hele systemet, militæret, industrien og politikken, er disponert for krig. Nye politikere føler ofte at de må bevise hvor tøffe de er når det kommer til nasjonal sikkerhets-politikk. Det vil ikke være noe annerledes med Clinton, hun vil faktisk være mer tilbøyelig til å være krigersk." Så langt Wilkerson.

Og mens nye kriger og djevelskap planlegges med død og dæven som resultat, så øker elendigheten for sivilbefolkningen som rammes. Her hjemme er navelbeskuende igang med fantasifostre om at muslimske flyktninger er 'lykkejegere', 'terrorister' osv, som er iferd med å overta Europa og innføre sjaria. De geberder seg, mens mange av dem samtidig hyller USA som står bak mye av faenskapet. De synes å være totalt blinde for slike sammenhenger, da de ikke passer inn i deres agende, som er sverting av muslimer.

Våpenindustrien i USA ler hele veien til baken mellom hver brann de stifter rundt om i verden. Men slikt ser ikke navlebeskurene. USA er en eksportør av terror. Det handler om en maktelite som forsøker lure verden og egne borgere med å fortelle at de kjemper for demokrati, mens de sprer terror og død.

2

Langveg

I går drap am. drone (dronar?) seks menneske i Jemen. Er det noko mindre land utanfor Europa dei ikkje vågar seg på med slik dødbringande krenking - bortsett frå Nord-Korea?

2

Store-O

Siste helg, lørdag+søndag utførte USA over 60 bombetokter i 6 forskjellige land. Da kommer dronene itillegg.

I 2015 utførte USA 23 144 bombetokter over muslimske land, men de er dyktige da, kun 6 sivile har de visst knerta.

De hevder de har drept 25 000 ISIL-terrorister i Irak, samtidig står tallet på terrostiene på stedet hvil, ca 30 000. Da blir det slik etter amerikansk regnemåte:

30 000 minus 25 000 = 30 000.

Profitten for de blodige psykopatene som driver våpenindustrien fram har jeg ikke kjennskap til.

For en uke siden var fredsprisvinner Obama, som er øverstkommanderende for galskapen i Laos, nei da han beklaget ikke. Men han mente USA hadde et „moralsk ansvar“ og bevilget 90 millioner over over 3 år for å rydde bombies, det er en dollar pr. ueksplodert bombe det som er strødd over landet. Disse 90 millionene kan kanskje fjerne 1-2 % av djevelskapen de strødde. 3 dager senere bevilget USA 1,5 milliarder i en hjelpepakket til Saudi Arabia for å spre bomber over Yemen.

Som en illustrajon over hva USA kan klare: Fra 1964 til 1973 i 9 år gjenomførte USA en bombetokt hvert 8. minutt døgnet rundt over et fattig fjelland i Asia, ordren var å bombe „alt som rørte seg“. Forøvrig mister fortsatt rundt 50 sivile hvert år fremdeles livet som et resultat av dette, 90% er barn.

Så kan mannen med den norske „fredsprisen“ i lomma sørge for å pushe på gjennom sin Saudi Arabiske proxyhær så Yemen kan overta rollen fra Laos som verdens mest bomba land. Med påfølgende generasjoner av lidelser og død?

3

Langveg

3 dager senere bevilget USA 1,5 milliarder i en hjelpepakket til Saudi Arabia for å spre bomber over Yemen.

Du gløymer våpenstøttepengar til Israel (dei bombar òg i Syria) som er den største summen nokonsinne.

1

DavidSkruiz

De hevder de har drept 25 000 ISIL-terrorister i Irak, samtidig står tallet på terrostiene på stedet hvil, ca 30 000. Da blir det slik etter amerikansk regnemåte: 30 000 minus 25 000 = 30 000.

kanskje ISIL rekrutterer nye terrorister daglig? Ville vært merkelig om ISIL ikke rekrutterte nye unge menn og kvinner, slik som alle andre organisasjoner.

1

Mrsa2

Her var det mykje vas. Du kan jo begynne med å fortelje kva land USA har pressa til å utlevere Assange. Så kan du komme med ein god grunn til at Bin Laden ikkje fortjente å bli straffa. Og kvifor skulle det vere greit at Russland driv med statdoping. Skulle gjerne hatt ei forklaring på kvifor du vil ha atomvåpen spredd rundt.

2

Langveg

Du kan jo begynne med å fortelje kva land USA har pressa til å utlevere Assange. Så kan du komme med ein god grunn til at Bin Laden ikkje fortjente å bli straffa. Og kvifor skulle det vere greit at Russland driv med statdoping. Skulle gjerne hatt ei forklaring på kvifor du vil ha atomvåpen spredd rundt.

1. At Assange har gode grunnar for å tru at Sverige vil utlevera han til USA etter ei rettssak på grunnlag av dillete valdteksskuldingar (jfr. det utvida valdteksomgrepet i kvinnestatar som Sverige og Noreg), vert styrkt ved at Ecuador har gjevi han politisk asyl. Ecuadors folkerettsekspertar finn at det er skjellig grunn til å tru at ei utlevering til Sverige representerer ein fåre for hans tryggleik og jamvel liv av di dei ikkje festar lit til at Sverige ikkje vil lata seg pressa til å utlevera han.

2. Alle har krav på rettssak og dom jamvel om utgangen er dødsstraff. Det gjeld alle rettsstatar. Dimed vedgår du at Sambandsstatane ikkje er ein rettsstat. Det var ingen ting som hindra dei i å ta Bin Laden levande, men det er også grunn til å spørja kva rett USA har til å gå til slike aksjonar i eit "fritt og sjølvstendig" land som Pakistan. Er ikkje viss på om aksjonen var klarert med pakistansk rettsvesen. Nett som Sambandsst. er livredde for at Noriega nokon gong skal sleppa fri og såleis fortelja noko frå si tid i CIA, var nok am. styremakter livredde for at mykje grums om CIA et co ville koma fram under ei rettsak mot Bin Laden.

3. Eit atomvåpenmonopol gjer ikkje verda vidare trygg, serskilt ikkje når monopolistane ser gjennom fingrane med at Israel har atomvåpen og at to av atommaktene har svært ulike interesser (USA og Russland). Ikkje noko land skal få ha atomvåpen - det må vera hovudsaka. Når NATO byggjer på atom"forsvar" er det ekstra grunn til å forby alle atomvåpen. USA har nyss flaksa med atomvinger like innpå grensa til Nordkorea. Heller ikkje det styrkjer nattesvevnen.

4. Det viser seg altså at Wada gjev unntak frå dopingreglane etter søknad, først og fremst frå am. idrettsfolk. Dette er topphemmeleg. Trur du Wada har gjevi mange unntaksløyve til russiske idrettsutøvarar? Kor mange ameriknarar dreier det seg om? . Det verkar som Wada vil vera aleine om å styra medikamentmisbruket blant idrettsfolk. Nett som alle atomvåpen bør vekk, bør også all form for medikamentbruk i toppidretten bort. Berre friske folk bør få kunna driva idrett på det nivået. Det gjeld også norske langrennsløparar.

2

Mrsa2

3. Eit atomvåpenmonopol gjer ikkje verda vidare trygg, serskilt ikkje når monopolistane ser gjennom fingrane med at Israel har atomvåpen og at to av atommaktene har svært ulike interesser (USA og Russland). Ikkje noko land skal få ha atomvåpen - det må vera hovudsaka. Når NATO byggjer på atom"forsvar" er det ekstra grunn til å forby alle atomvåpen. USA har nyss flaksa med atomvinger like innpå grensa til Nordkorea. Heller ikkje det styrkjer nattesvevnen.

Ideelt sett burde ein ikkje ha atomvåpen, men dessverre er dei alt oppfunne. Når det gjeld Nord Korea så er det ikkje USA som truar med atomvåpen, det er Nord Korea.

2

Mrsa2

4. Det viser seg altså at Wada gjev unntak frå dopingreglane etter søknad, først og fremst frå am. idrettsfolk. Dette er topphemmeleg. Trur du Wada har gjevi mange unntaksløyve til russiske idrettsutøvarar? Kor mange ameriknarar dreier det seg om? . Det verkar som Wada vil vera aleine om å styra medikamentmisbruket blant idrettsfolk. Nett som alle atomvåpen bør vekk, bør også all form for medikamentbruk i toppidretten bort. Berre friske folk bør få kunna driva idrett på det nivået. Det gjeld også norske langrennsløparar.

Og du kan dokumentere at amerikanske idrettfolk får bruke doping etter søknad til Wada?

2

Corvus

2. Alle har krav på rettssak og dom jamvel om utgangen er dødsstraff. Det gjeld alle rettsstatar.

Det kan du si, men i tilfellet Bin Laden så tviler jeg på at noen land har noen motforestillinger mot at han ble drept. Helt topp.

1

Hyrro

Så kan du komme med ein god grunn til at Bin Laden ikkje fortjente å bli straffa

Det er ganske greit å utpeke noen som farlige despoter uten lov og rett. Derfor tas de livet av, isteden for å stilles for en domstol.

Det er et svik mot verdens befolkning, ved å sørge for at all informasjon også dør med den drepte.

Lynsjing og drap i offentligheten, som også skjer, bringer oss tilbake til middelalderen. Det er en skam for en verden som kaller seg sivilisert.

1

Langveg

Det er en skam for en verden som kaller seg sivilisert.

Er det ei sivilisert verd? UDA og UK driv jo piratverksemd mot pengar som tilhøyrer den venzuelanske ststen, og Trump trugar med både det eine og det andre om ikkje den venezuelanske hæren slepp inn den "humantinære hjelpa". Ein tvangsoperasjon er vel rette ordet.

1

BigGeorge

Her var det mykje vas

Leste trådtittelen med interesse men da jeg leste åpningsinnlegget forsto jeg fort at det bare var en stakkar uten evne til å forstå sammenhenger som skrek etter litt oppmerksomhet.

Bare å la denne tråden synke og dø !

1

Amatør_1

Haha... det var vel derfor du fant grunn til å svare i denne tråden da?

1

Langveg

Tidlegare i dag rotebomba gringoane igjen, men denne gongen gjeld det Afghanistan. Stakkars verdspolitiet, det er ikkje så greitt å halda styr på alle bombemåla. I det siste tilfellet dreier det seg nok om vaskekte tabbebombing, men spørsmålet kva dei eigenleg meinte med å bomba syriske styrkar, står framleis opi.

Minst 8 politioffiserar vart drepne i amerikansek bombeåtak i den sentrale Urzugan-provinsen i Afghnistan (Press-TV)

Kva feiler det gringoane, og kva feiler det resten av verda som ikkje tek dei i øyra og stiller dei til ansvar for drap og misgjerningar?

2

Scandinoco

Langveg, det er nok resten av verda som feilar og. Dersom vi verkeleg vil at det skal vere fred i alle verdas land, lyt vi droppe politikk i det heile teke, og dra alle i øyra - ikkje berre USA.

Diverre er det mange som ser verda ut ifrå kva for politiske briller dei har på. Mange frå venstre ser ut til kun å sjå på det USA gjer, og jamvel så gir dei USA skulda for ting dei ikkje er skuld i. På same måte er det mange frå den andre politiske sida som kun fokuserar på kva andre enn USA gjer på, og feiar deira "feil" under teppet, eller unnskuldar dei. Dersom vi skal leite etter skuld, så har begge desse gruppene like stor skuld.

Eksempelvis bombar og Russland, dei har og si skuld i Ukraina, Kina har dødsstraff for ting som er utenkjelege i Vesten, i Afrika skjer det masse som vi vel å sjå bort frå - ofte fordi ein ikkje kan skulde på utanforståande, eller fordi det er for langt vekke frå oss. Nord-Korea er dagens styggaste diktatur. Og slik kan ein halde fram.

Berre ved å ta av oss dei politiske brillene - raude eller blå - kan vi forvente å få noko gjort!

1

Langveg

Diverre er det mange som ser verda ut ifrå kva for politiske briller dei har på. Mange frå venstre ser ut til kun å sjå på det USA gjer, og jamvel så gir dei USA skulda for ting dei ikkje er skuld i.

Går ut ifrå du har fått med deg at USA er engasjert militært verda over i langt sterkare grad enn noko anna lad. Det er ingen som har bomba i så mange såkalte sjølvstendige statar etter 2. verdskrigen som Sambandsstatane. Om Trump vil slutta med det, er det von om at synet på USA som opphav til kaos og død i land etter land, vil kunna endra seg.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Laster...