obs : jeg må jo egentlig mene noe om noe jeg ikke har så mye mening om og da blir meningen : slutt med enhetsprisete billetter på persontransport og monter vekt i døråpningen på fly, båt, tog, buss og trikk. Da beregner billlett / datamaskinen eksakt pris utfra dagsaktuelle vekt.

Helt enig hvorfor skal vi andre være med og betale overvekten av folk som eter seg fordervet? De er jo ofte dobbelt så dyre å frakte på i luften som en normal passasjer.

Sender du en pakke i posten er det jo slik at du må betale for vekten, det samme bør gjelde for passasjerfrakt.

Håper vi får pris pr kg. i fremtiden og de som er uenig kan jo våkne opp og gjøre noe med sin egen situasjon.

2
GoingKronos [sitat…] Nå skal jeg ikke si noe om kostnadsbesparelse. Men det er et sikkerhetsaspekt i det her. Når det regnes på overvekt så gir man passasjerene en snittvekt, men siden befolkn...

Goingkronos : jeg ser sikkerhetsaspektet men drivstoffet blir vel fyllt før ombordstigning ? Jeg innbillte meg at det sikkerhetsmessig ble startet med fulle tanker uansett med tanke på eventuell forsinket landing omflyging. Da vil jo gevinsten ligge i og utnytte maksimalvekten på fraktegods helt nøyaktig. Og sikkert ikke alltid det er nok til og utnytte restkapasitet heller.

der det er mest og spare er helt sikkert på og redusere fart og drivstofforbruk. Bruke litt lenger tid på den samme turen rett og slett.

langsiktig ville nok en dobbelt så stor frakteflåte på skipsfart og halv fart gitt betydelig billigere frakt. Men det harmonerer ikke helt med prinsippene hele transportnæringen i alle sektorer driver etter i dag.

på en flytur jeg var med på ble det mer drivstofforbruk enn beregnet grunnet værforhold. Da ble det mellomlanding og etterfylling. Nok ett sikkerhetskrav fremfor og satse på og bare ha litt i reserve ved ankomst. Ikke koselig akkurat med så mye forsinkelser men bedre enn og fly med selskap som tar sjanser profittmessig.

det må gjerne være lov og med nøyaktig samlet passasjervekt for min del. Så spørs det om dette kan utnyttes til og plassere enkeltpassasjerer så vekten blir lik på begge sider. Skulle vel bety noe mindre luftmotstand ved kompensering av sidenes oppdrift.

1

er ingen luftfartsekspert men hva kan kostnadsbespares på slike ordninger ?

Nå skal jeg ikke si noe om kostnadsbesparelse. Men det er et sikkerhetsaspekt i det her. Når det regnes på overvekt så gir man passasjerene en snittvekt, men siden befolkningen har blitt betydelig tyngre over de 60 årene kommersiell flytrafikk har vært vanlig så må de øke denne snittvekten. Men fortsatt vil det bare bli et anslag, og flyselskapet må naturligvis være på den sikre siden.

Om de får veie passasjerene så vil de få en nøyaktig vekt, og da kan ta med mer fraktegods eller fly med mindre drivstoff. Så det vil sannsynligvis ha en viss økonomisk betydning. Men først må jo et system lages, og det må lages på en måte som ikke er ubehagelig for passasjer - jeg har lest om at alle når de sjekker inn bagasje eller går ombord stiller seg på en plate som sender vekten anonymt til et system som bare legger sammen den totale vekten på passasjerene. Det høres ut som en grei løsning, da blir den enkelte passasjer veid, men verken passasjeren eller personale får vite hva passasjeren veier.

Men et slikt system må være så effektivt at det ikke tar bort noe av effektiviteten som flyselskapene i dag har, og jeg er usikker på hvor mye det faktisk har å si - og om det er verd det.

Jeg tror ikke på at vi vil se billetter solgt etter antall kg på passasjeren, det vil nok støte fra seg for mange - men klart, anorektikere kan jo få seg billige sydenturer om det blir den nye virkeligheten.

1

"er ingen luftfartsekspert men hva kan kostnadsbespares på slike ordninger ?"

Kansje de kan ta betalt pr kg passasjer? :)

Når de vet nøyaktig hva passasjerer og baggasje totalt veier, så kan de beregne mer eksakt hvor mye drivstoff de trenger på turen. Da slipper de å ta med unødvendig mye drivstoff. Hvert kg spart betyr mindre drivstoff-forbruk, og å dra på et par tonn ekstra drivstoff for en langtur over stillehavet kan sikkert måles på forbruket.

(Og på slutten av dette må jeg føye til:TROR JEG. Jeg VET ikke noe her men har bare hatt langt over middels interesse for fly og luftfart, i mange år)

1
Laster...