blackline [sitat…] Jøss da. Kokain og annen narko er da i all hovedsak ulovlig. Men få organisasjoner har vel smuglet mer av dem enn nettopp CIA. Derfor har den da også fått økenavnet Cocain...

Blackline : ingen president eller politikk kan stoppe økonomien. Så rusmiddelpolitikken vil handle om hva som skal reguleres og omsettes innenfor hvit økonomi.

kokabladene kan tygges slik de er uten store skadevirkninger. Men foredles de til kokain så blir det mye farligere. Khat tygges også som det er og foredles det blir det vel amfetaminliknende ? Foredlet alkohol kan oppnå 96 % renhet og blir farlig. Det samme nok kansje med sterk cannabis. Til nå har alt utenom alkohol stort sett vært totalforbudt som rusmidler og her vet vi ikke annet om den nye presidenten enn at han støtter duterte. Men tviler på at han vil ha størst mulig svart amerikansk økonomi. Vi får bare se...

men skal han unngå at ulovlige innvandrere får så mange muligheter til og tjene svarte penger i USA så må han regulere mest mulig.

1
TrondVaatsveen [sitat…] Slik blir det ikke. Russland og Kina ta rotta på USA. USA har et underskudd som er enormt. I fremtiden bør vi venne oss til at supermakten er Kina, ikke USA. Militær makt...

Trondvatsveen : USA og EU pluss Russland har atomvåpen slik at kinesiske eller kansje fremtidige konvensjonelle styrker fra Midtøsten og Afrika ikke kan invadere landegrensene.

Kina vil kansje vinne økonomisk og hvertfall i samarbeid med India langt overgå samlet økonomi i USA, EU og Russland.

det eneste alle kan gjøre militært blir og bombe i stykker terroristbaser andre steder og ikke bygge opp og styre land. Afghanistan viser det.

innenlands har vel infrastrukturen både i NATO og Russland kontroll på dette enda så lenge ikke muslimsk innvandring fortsetter og i kombinasjon med reiserestriksjoner på land med ekstreme muslimske organisasjoner.

1

tipper kansje på at uansett hvem det blir så vil putin og russland si at nå må vi ruste opp

Trump sier jo det samme.

1
DavidSkruiz Dette har du selvfølgelig en Putin eller kommunist vennlig link på, din gamle kommunist ;)

Det trenger en da ikke. For å se hvor Afganistans Narko dyrkes trenger en da bare Google earth. Og mengdene får en vanligvis via United Nations organisation on drug and crime. Mengden ble heldigvis en del mindre enn 100X året 2001(Foreløpig rapport er kommet). Foreløpig estimat er på 5600 tonn, mot året 2001 med 185 tonn. 223 000 hektar dyrket i 2016 i forhold til 8 000 hektar i 2001. Men det står da at de endelige tall i Final Rapport kunne bli justert noe.

1
Hyrro Hvorfor skal en amerikansk president FÅ MED Russland på noe? Russland er da en suveren stat som bestemmer selv - og de HAR begynt å nedruste. Håper også Trump er selvstendig nok ti...

Russland er da en suveren stat som bestemmer selv - og de HAR begynt å nedruste.

Russland Nedruste? Hva for virkelighet lever du i?

Hva for komiske kilder er det du forholder deg til, din ur-kommunist av en ekte gammeldags Stalinist og vesten hater?

1
blackline [sitat…] Har en hørt slikt møl. Russland ruste ned selv om USA gjør det!!!! USA som bruker 10 ganger så mye penger på våpen og militære som Russland. Eller 5 ganger mer pr innbygge...

USA som bruker 10 ganger så mye penger på våpen og militære som Russland. Eller 5 ganger mer pr innbygger.

Ikke så pussig da Russland er en mikro økonomi i forhold til USA, og Russland bruker selvsagt mye mer på forsvar enn USA med tanke på % av brutto nasjonalprodukt.

Så Russland bruker betydelig mer på forsvar i forhold til sin økonomi enn USA.

Ikke at jeg tror at en vaskeekte sosialist og kommunist kjøper den. De har helt andre kilder å forholde seg til. Fantasi kilder og fantasi virkelighet ;)

2
DavidSkruiz [sitat…] Russland Nedruste? Hva for virkelighet lever du i? Hva for komiske kilder er det du forholder deg til, din ur-kommunist av en ekte gammeldags Stalinist og vesten hater?

Hvilke komiske kilder?

Det finnes kanskje noen ekte gammeldagse stalinister igjen etter at AKPml/RV/Rødt gikk over til sosialdemokratismen, men jeg kjenner ikke til det.

Så nå får du bruke dine "komiske kilder" til å fortelle meg hvorfor du kaller meg stalinist.

Kanskje en ide å følge litt bedre med før du slenger med leppa!

1
DavidSkruiz [sitat…] Ikke så pussig da Russland er en mikro økonomi i forhold til USA, og Russland bruker selvsagt mye mer på forsvar enn USA med tanke på % av brutto nasjonalprodukt. Så Russl...

Ikke så pussig da Russland er en mikro økonomi i forhold til USA, og Russland bruker selvsagt mye mer på forsvar enn USA med tanke på % av brutto nasjonalprodukt.

Vel. Nå er det slik at Russland ved flere tilfeller har blitt angrepet av det en i dag kaller vesten.Landet var det som mistet flest både soldater og sivile i WW2. Noe som skulle tilsi at de er relativt friske i minnet om krig i landet.

Mens det eneste angrepet USA har hatt er 19 muslimer med tapetkniver og på en marinebase i stillehavet . De har mistet endel soldater underveis men det har da vært på grunn av egne imperialistiske mål.

Så det burde da være selvsagt at USAs bruk av penger på militæret er og blir basert på angrep på andre nasjoner. Russernes investeringer er selvfølgelig høyere enn USA målt i prosenter av GDP, men er vesentlig mindre i rene penger både totalt og pr hode. Legger en til at landet er større og angrepshistorikk, så er årsaken åpenbar.

Skrudde David her vil nok også påstå at Kina ruster opp. Og de har da bortimot halvparten av USAs militærbudsjett når en regner GDP, mindre enn en sjettepart pr capita.

Så dette viser vel at opprustningspåstandene hektes på whatsoever.

1
Hyrro Hvilke komiske kilder? Det finnes kanskje noen ekte gammeldagse stalinister igjen etter at AKPml/RV/Rødt gikk over til sosialdemokratismen, men jeg kjenner ikke til det. Så nå får...

Hvilke komiske kilder?

Det er jo morsomt at du kommer med en mulig Putin plan nå som Trump er blitt president, men glemmer glatt, som den sleike kommunisten du er, at Putin har rustet opp i sin periode som president.

Er det pussig at man ikke kan stole på kommunister? ;)

1
politikk Blackline : det halmstrået tror jeg Putin henger seg godt på. Vi får se om Russland velger og bruke ressurser på militær eller sivil samfunnsbygging.

Vi får se om Russland velger og bruke ressurser på militær eller sivil samfunnsbygging.

Vel. Er det noe Russland kan ha lært seg de siste hundre år, så er det vel at militæret må være på plass først. Landet mistet vel rundt 20 millioner mennesker på eiga jord under WW2. USA mistet vel rundt 3000 mennesker. Det er vel en femtedel av de Russland mistet på norsk jord alene.

1
blackline [sitat…] Vel. Er det noe Russland kan ha lært seg de siste hundre år, så er det vel at militæret må være på plass først. Landet mistet vel rundt 20 millioner mennesker på eiga jord...

Blackline : foreløpig ingen fare for en ny hitler som ruster opp i Europa. Det måtte i såfall kansje være Putin som ville overta vesten, men det går ikke når NATO har atomvåpen. Og NATO kan heller ikke invadere Russland.

det militære behovet for begge parter er og kunne ødelegge terrorbaser utenfor NATO og Russland.

1
politikk Blackline : foreløpig ingen fare for en ny hitler som ruster opp i Europa. Det måtte i såfall kansje være Putin som ville overta vesten, men det går ikke når NATO har atomvåpen. Og...

Det måtte i såfall kansje være Putin som ville overta vesten,

Et vesten som bruke tyvegangeren av Russerne på våpen. Jo det skulle ta seg ut.

Men du har helt rett, det er Russlands Atomarsenal som er deres forsikring mot Natoangrep. Og det er de nok fullstendig klar over.

1
blackline [sitat…] Et vesten som bruke tyvegangeren av Russerne på våpen. Jo det skulle ta seg ut. Men du har helt rett, det er Russlands Atomarsenal som er deres forsikring mot Natoangrep....

Blackline : jeg tror ikke atomvåpen er noen forsikring for noen av partene slik situasjonen er nå. Ingen hitlerliknende land nå for tiden og ikke mulig for en okkupasjonsmakt og drive ett militært overtatt land med moderne infrastruktur.

foreløpig er bare atomvåpen en fare for alle parter. Og mye verre...hvis innenlands struktur kollapser og terrorister får tilgang.

men det er fare for at både NATO og Russland kan bli overstrømmet av sivile flyktninger fra enda fattigere samfunn og at økende fattigdom blandt egen befolkning kan føre til opprør. Når eksisterende ressurser skal fordeles på flere betyr det mindre til flere og mer fattigdom rett og slett.

1
Hyrro Ja der lever jeg sammen med Aftenposten, tydeligvis. "Russland kutter forsvarsbudsjettet med 100 mrd. - vil dempe konflikten med Vesten"

Hydro : det som kan tale til trumps fordel er at han går ned i lønn og således ha ett uformellt politisk perspektiv og ønsker. Dog tror jeg likevel ikke han hadde gitt opp alt blanko, for han har en familie og formue som vil sikre ham.

kan vi si det samme om Putin ? Vel...selv Putin slipper nok og jobbe som renholder eller sjåfør om politikken mislykkes. Og i verstefall...arbeidsledig / trygdet om politikken og jobben mislykkes.

1
Laster...