Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Lause valkamputsegner av den nyvalde am. presidenten har vekt til live NATO-diskusjonar. Dei går etter to liner:

1. Med Trump kan det am. engasjementet når det gjeld NATO-solidariteten, verta svekka dersom ikkje kvart land aukar løyvingane til NATO-”forsvaret”. Det gjev forsvarsvener/krigshissarar vatn på mølla, ikkje minst her i Noreg. Forsvaret må styrkast monleg.

2. Trumps venlege utsegner om Russland og Putin kan føra til avspenning. I staden for at NATO-skeptikarane vert styrkte i kravet om oppløysing av NATO i beste fall, men i minsto at Noreg går ut av NATO, har dei heller fått den haldninga at fåren kan vera over og at NATO ikkje lenger er så fårleg for verdsfreden. Det dei ser ut til å ignorera er at i den valtalen der Trump la fram det han ville gjera om han vann valet, ikkje nemner kokrje NATO eller amerikansk engajsement (les krigføring) i utlandet med eitt ord. Han har såleis ikkje forplikta seg til noko som helst på det feltet. Truleg vert alt ved det gamle med amerikansk krigføring i Irak (og Syria), troppeoppbygging i Polen, dei baltiske landa og Noreg blant anna.

Det som ikkje vert sagt, er at det einaste verkelege trugsmålet om ein ny storkrig ligg i eit oppgjer mellom Sambandsstatane og Russland, som kan barka saman over Midausten først og fremst.

For å styrka forsvarsviljen her tillands har ein konstruert trugsmål om russisk åtak på Ukraina, baltiske land – og heilt absurd – på Noreg. Det ein ikkje vil sjå er at NATO-medlemsskap vil trekkja oss inn som eigneleg interesselaus i eit eventuelt storoppgjer mellom Sambandsstatane og Russland.

Det undrar ein at NATO-mostandarar/skeptikarar ikkje kjem tydelegare på bana og krev at Noreg ikkje skal halda fram med å vera ein brikke i eit storpolitisk spel. Vårt land er ikkje meir truga av nokon som helst enn Sveits er det. Og Sveits er ikkje NATO-medlem og heller ikkje medlem av EU.

Burde ikkje Sveits vera eit føredøme for vetug norsk forsvarspolitikk?

2
3,8k svar

3783 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Fernandovonarb

Nå er ikke russland i stand til å angripe vest Europa p.d.d. Ikke har de vel noen umiddelbare planer om det heller vil jeg tro. De er derimot i stand til å skape et forferdelig spetakkel i baltikum hvis de vil. Med en leder som lengter tilbake til Sovjet tiden, og med samme ambisjoner, så er det det som er det mest prekære for Nato. Ved å vise at de ikke tolererer det som skjedde i Georgia og Ukraina der. Makt må møtes med makt.

Jeg skjønner heller ikke hvorfor dette diskuteres. Alt russland har gjort, har blitt møtt med reaksjoner fra Nato. Det er som en konsekvens med landgrabbingen han har gjennomført, som jeg trodde faktisk vi var ferdige med for hundre år siden. Sitte å forsvare russisk imperialisme og samtidig gi skylden på Nato, hvor bakstreversk går det an å bli.

4

DavidSkruiz

Godt innlegg.

2

Langveg

Alt russland har gjort, har blitt møtt med reaksjoner fra Nato

Diverre var svikarregimet til Jeltsin ikkje viljug til og nok heller ikkje i stand til å reagera då NATO braut avtale (Gorbatsjov -Genscher) om at dei baltiske landa ikkje skulle verta innlemma i NATO-systemet, og heller ikkje det tidlegare DDR. I røynda gjorde NATO ein militær okkupasjon av russiske interesseområde. Det er først i våre dagar Russland er i stand tilå reagera på USA- og NATO-aggresjon (jfr Syria).

1

MacanT

Endelig et fornuftig innlegg, helt enig i det du skriver.

1

nothingelse

Nato og EU har "forsvar" så det holder.

Og mye mye mer enn Russland, som faktisk ruster ned . Alt dette snakket om å ruste opp , 2 % etc ,er våpenindustrien som ønsker nye ordrer , intet annen. USA bruker Nato bevisst i sine kriger. Nato har ikke fungert som er forsvars allianse, og det er heller ikke behov for det.

Nato er en interesseorganisasjon for våpenindustrien, med USA i ledelsen. Russland er ingen trussel.

Utrolig bra artikkel fra Dagsavisen.

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/den-gode-den-onde-den-uforutsigbare-1.1171000

4

Langveg

Nato er en interesseorganisasjon for våpenindustrien, med USA i ledelsen. Russland er ingen trussel.

Og kvart år held dei eit rutinetoppmøte som media freistar dramatisera. Det er ikkje meir dramatisk enn generalforsamling i Kongsberg Våpenfabrik. Hovudaksjonæren krev større økonomisk innsats frå dei mindre aksjonærane, og dei fylgjer lydig opp.

2

Store-O

Og nå bekreftes det at USA, - våpenindustriens fremste lobbyist krever at alle NATO land skal fordoble sitt krigs-budsjett til minst 4% av BNP.

2

Amatør_1

Nato er en interesseorganisasjon for våpenindustrien, med USA i ledelsen. Russland er ingen trussel.

Korrekt.

1

MacanT

Russland, som faktisk ruster ned

He he, dagens gullkorn :)

1

MacanT

Gledelig nyhet!

NATOs Joint Warfare Center (JWC) på Jåttå i Stavanger oppgraderes.

https://www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/joint-warfare-center-pa-jatta-oppgraderes/

Med det nye, oppgraderte fjellanlegget vil JWC kunne levere svært komplekse øvelser til NATOs kommandostruktur på en mer effektiv og strømlinjeformet måte. Jeg anser dette prosjektet som en milepæl for JWC, da det vil gjøre oss bedre egnet til å levere øvelser og samtidig gjøre NATO bedre. Det viser også Norges fremragende støtte og samarbeid med NATO og JWC. Arbeidet med fjellanlegget er allerede pågående, og neste steg for oss vil være å kunne ta det i bruk. Det er noe både jeg og staben min ser frem til, sier han.

3

Noreger

Kanskje på tide å ta en titt på de militærstrategiske disponeringene rundt i verden? Sånn for å se hva som foregår? Personlig mener jeg det overhodet ikke er noen tvil om hvem som er aggressoren og hvem som higer etter å dominere andre:

USA har snart 1000 baser rundt om i verden i over 100 land. I Europa har de nå foretatt nyposteringer i land som grenser opp til Russland og bare i Norge har de nå stasjonert atomvåpenbærende bombefly og økt styrketallet av Marines med 100. I Midt-Østen er det nå opptrapperinger på gang etter noen år med noe som lignet på reduksjon. I Afghanistan har NATO/USA nå antydet at de vil forsinke uttrekkingen av styrker noe som selvsagt kan blusse opp hele konflikten igjen. I Asia bedriver USA konstante utfordringer av Kinas territorialitet OG har flåtestyrker tett opp til politisk sårbare områder.

I tillegg kommer alle operasjonene som finansieres fra CIA og Vestlig etterretning med å stimulere til kupp av statsmakt overalt ifra Russland (!), Hong Kong, Thailand, Hviterussland og Venezuela, bare for å nevne de fremste. I tillegg har USA en jernhånd på flere land i Afrika, noe som vil bli enda sterkere nå som Kina bygger ut infrastruktur til disse landene. Kort sagt; der Kina bygger broer, veier og havner, bygger USA nye militærbaser eller sender militære styrker.

I det store og hele velsignes ALT dette ifra NATO sine medlemsland, noen mer enn andre. Her er vel Norge i "mer" kategorien, men det er vel egentlig få som sier nei til noe som helts.

Russland har per i dag en utenlandsk base i Syria, hvor de bistår en lovlig valgt regjering i å slå tilbake den USA-støttede Wahhabist-koalisjonen. Kina har vel INGEN baser i utlandet og ingen flåtestyrker utenfor egne farvann.

Hverken Russland eller Kina driver og styrter andre lands regimer.

I det hele tatt kan en ikke komme utenom å definere NATO&USA som de verste aggressorene i denne verden. 90% av konflikter hadde tatt slutt av dem slev om ikke disse gruppene og deres etteretninger hadde hatt en finger med i spillet.

Nå har NATO rett og slett gjort Norge til et første rekkes bombemål for Russiske atomraketter. Ørland og Værnes har veldig sannsynlig blitt dette ETTER USA's siste posteringer. I tillegg har disse tingene skadd det gode forholdet som (over tid) har blitt bygd opp i Barents-området.

Hvorfor kan vi ikke begynne å diskutere vår rolle i NATO og om vi er tjent med å bli der under nåværende premisser? Alt vi sitter igjen med nå er å ha delansvar for USA sin imperialist politikk, mens vi samtidig forsurer forholdet til en nabo som tross alt mistet rundt 60000 mennesker da de befridde Finnmark i 1944. For meg er det like viktig å diskutere en framtidig EØS-rolle som å diskutere hvorvidt vi fortsatt bør være med i dagens NATO.

3

Fernandovonarb

Gurgler er perspektiver. Vi vet hvordan han var, så trenger ikke mer oppmerksomhet enn det.

3

MacanT

He he, det burde man innsett med en gang :)

Men ikke alltid lett, Putin trollene som stadig dukker opp i alle forum og tråder er jo nok så like.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Laster...