Når forbindelses linjene mellom børsene kuttes , ved et enkelt bombeangrep av wall street, er muligheten for å drive krigføring gjennom økonomiske sanksjoner borte.

Men hvorfor i all verden skulle Russland velge å begå selvmord ved å bombe Wall Street?

1

9 innlegg har blitt slettet grunnet spamming og avsporing.

Vi ber om at dere forholder dere saklig fremover. Klage eller tilbakemelding på moderering kan tas på e-post til diskusjon@vg.no.

/Mod

1

En kan si det på en annen måte og. Kina og Russland har lettere for å overleve angrep eller skade på sin økonomiske infrastruktur enn USA.

Det er nok temmelig korrekt å betrakte Wall Street som en del av USA's militærvesen. Kanskje mer vitalt enn Pentagon selv. Wall Street ville klappet sammen om det ikke ble foret daglig med våpenkontrakter og forbindelser derivert av dette. Den økonomiske politikken til USA av i dag bygger i høyeste grad seg på derivativer, altså verdier som realiseres utifra teoretiske verdier, hvor USA's hegemoni og reservestatusen til Dollaren er fullstendig vital.

Dette er komplisert, men uansett kan en godt si at så lenge Kina og Russland klarer å forsvare seg, samt ekspandere økonomisk til andre land via ikke-militære metoder, så vil USA slite mer og mer. Verden er dritt lei USA sin innblanding med alt og alle. EU framstår fortsatt som en diltende gigant, fullstendig avhengig av NATO for å føre sin egen utenrikspolitikk og med økende grad av indre ustabilitet, som i USA.

1

President Trump har gjevi ordre om omfattande tilbektrekking frå Afghanisstan. Det likar ikkje NATO-gneralane, og løpeguten Stoltenberg fylgjer opp: – Vi står nå overfor en vanskelig avgjørelse. Prisen for å forlate for tidlig og ukoordinert kan bli svært høy, sier Stoltenberg i en skriftlig uttalelse tirsdag.

Kanskje NATO burde læra seg til å ta namnet sitt på alvar: NA står for nordatlantisk. Den nye usanske forsvarsministeren let seg nok ikkje instruera av NATO. Det ville i så fall vera fyrste gong i soga. Til vanleg er det omvendt.

1

NATO er en terror organisasjon styrt av verdens eneste supermakt , USA.

Gjennom historien er det bare supermakter som har terrorisert og drept andre for egen vinning.

Ved å hevde at USA er verdens eneste supermakt så bare bekrefter NATO tilhengere det vi har påpekt hele tiden. USA er verdenes eneste terrornasjon og supermakter er aldri interessert i fredelige tilstander.

Putin har sagt det selv , Russland har ingen målsetning om å bli en supermakt men de arbeider for å gjøre verden fri for supermakter og dermed for en bedre maktbalanse og betydelig bedre muligheter for demokrati og fred.

Supermakter hater demokrati og fred.

1

Obama uttalte at Russland ikke er noen supermakt siden de ikke projiserer global makt. Javel? Og hva så? Dette sier vel mer enn mye annet hvordan det tenkes iblant makteliten i USA.

Mens USA fortsetter den enorme militariseringen og understøtter proxy-kupp i ethvert land de kan komme over, er Russland opptatt av å bygge opp egen økonomi, samt utvikle stabilitet i sine nær-regioner.

NK er nok en diplomatisk og strategisk fjær i hatten for Moskva. Til tross for det ambivalente forholdet imellom Tyrkia og Russland er ingen av de to interessert i å eskalere en negativ situasjon til noe som bare vil tjene konfliktmakerne i Vesten. Jeg tipper at Syria er neste konflikt som gradvis vil bli ryddet opp nå som det virker som Putin og ErDOGan er mer villige til å jobbe utifra sine ulikheter enn å sabotere kommunikasjon til å komme seg videre.

USA er et imperium som har skaffet seg kraftige banesår utifra indre motsetninger; økonomisk utopi og en fullstendig overstrukket imperiepolitikk.

1
gugler Du synes det er morsomt og er stolt av at Norge er under paraplyen til verdens største krigsforbryter mens du sitter og ler av mennesker som lider av amerikansk intervensjon. Jeg e...

Det er dessverre mange unggutter i Norge som får en liten ståpeis over å se USA bombe i stykker forsvarsløse land. Hva er vel mer opphissende for en tenåringsgutt enn CNN og noen videbomber av bygninger i nok et land uten luftvern?

Og tenk på at vi betaler skattepenger for å sende våre egne "helter" til disse landene og delta i dette.

Jeg er heller ikke stolt av dette, men skammer meg ikke personlig lenger, for jeg har innsett at dette er noe jeg er fullstendig imot. Det er derimot patetisk å se disse ungguttene heie på USA hver gang de bedriver slike rampestreker ovenfor nok et forsvarsløst land.

1

Beslutninger i forsvarsalliansen skal skje i enstemmighet. Når de 30 medlemslandene ikke blir enige, da skjer det ingenting.

Det skjer stadig oftere, ifølge ekspertgruppen. For eksempel:

** Ungarn har blokkert møter i NATO-Ukraina rådet på grunn av en strid om det ungarske språkets status i Ukraina. (VGN)

Det skjer altså stendig oftare ingen ting - og takk for det.

1

Trump trekkjer styrkar også ut av Somalia. ikkje berre frå Afghnasitan og Irak. når deet gjeld Syria er han vist vorten halden for narr av utrugne genralar og krigsleksarar. Kom til å lesa førsteinnleggett her på tråden - De vart skrivi for fire åår sidan, og Trump har hatt ei lien i militærpoliitikken; ikkje starta nye krigar og ikkje ha usanske styrkar i utlandet i utrengsmål. Kampen om verdsherredømet er ikkje miilitær, men økonomisk - tydeleg nok ette hans meining - og det skal ein vera takksam for. Den senile Biden veit ein ikkje kva kan finna på - han er nok meir militarist enn Trump.

1

Gledelig nyhet!

NATOs Joint Warfare Center (JWC) på Jåttå i Stavanger oppgraderes.

https://www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/joint-warfare-center-pa-jatta-oppgraderes/

Med det nye, oppgraderte fjellanlegget vil JWC kunne levere svært komplekse øvelser til NATOs kommandostruktur på en mer effektiv og strømlinjeformet måte. Jeg anser dette prosjektet som en milepæl for JWC, da det vil gjøre oss bedre egnet til å levere øvelser og samtidig gjøre NATO bedre. Det viser også Norges fremragende støtte og samarbeid med NATO og JWC. Arbeidet med fjellanlegget er allerede pågående, og neste steg for oss vil være å kunne ta det i bruk. Det er noe både jeg og staben min ser frem til, sier han.

3

Enda flere gode nyheter, men ts får nok feber av det.

Sverige og Finland kan være på vei inn i Nato.

Det er nemlig politisk flertall for en slik opsjon, altså mulighet, hos begge våre nordiske naboer i øst. Onsdag stilte de fem borgerlige partiene i Sverige seg bak et slikt vedtak. Fire av disse partiene har lenge ivret for et svensk Nato-medlemskap, men nå overrasker Sverigedemokraterna ved å sette døra på gløtt.

I Sverige og Finland skuler man på hverandre og vil ikke ensidig ta det neste steget inn i Nato. Det må eventuelt bli en samlet innmarsj. De er selvsagt allerede "nesten" medlemmer, men skal vi tippe de er fullverdie medlemmer innen 3 år.

2
nometalhorse Enda flere gode nyheter, men ts får nok feber av det. Sverige og Finland kan være på vei inn i Nato. Det er nemlig politisk flertall for en slik opsjon, altså mulighet, hos begge v...

Sverige og Finland skuler man på hverandre og vil ikke ensidig ta det neste steget inn i Nato. Det må eventuelt bli en samlet innmarsj. De er selvsagt allerede "nesten" medlemmer, men skal vi tippe de er fullverdie medlemmer innen 3 år

Vet ikke om det er så gode nyheter.

https://www.aftenposten.no/verden/i/jPJ1n/russland-advarer-finland-mot-aa-bli-nato-medlem

1
nometalhorse Enda flere gode nyheter, men ts får nok feber av det. Sverige og Finland kan være på vei inn i Nato. Det er nemlig politisk flertall for en slik opsjon, altså mulighet, hos begge v...

I Sverige og Finland skuler man på hverandre og vil ikke ensidig ta det neste steget inn i Nato. Det må eventuelt bli en samlet innmarsj. De er selvsagt allerede "nesten" medlemmer, men skal vi tippe de er fullverdie medlemmer innen 3 å

Når mener du det bør være det riktige tidspunktet for NATO å erklære krig mot Russland , Kina ,Iran og nk og starte et full skala militært angrep ?

Den økonomiske krigserklæringen og den medfølgende økonomiske verdenskrigen ble vedtatt før min levetid og er i ferd med å vippe over i NATOs disfavør.

NATO blir tvunget til å angripe militært.

Man kan godt definere den pågående økonomiske verdenskrigen som den tredje verdenskrigen , sammenlign bart med 1ste verdenskrig der Tyskland endte med en økonomisk "kilevink" , så kommer den en fjerde , NATO er tvunget til å angripe , som kommer med å ende som den andre vedenskrig. Den angripende parten , NATO blir kjempet ned.

1
gugler [sitat…] Når mener du det bør være det riktige tidspunktet for NATO å erklære krig mot Russland , Kina ,Iran og nk og starte et full skala militært angrep ? Den økonomiske krigserk...

Den økonomiske krigserklæringen og den medfølgende økonomiske verdenskrigen ble vedtatt før min levetid og er i ferd med å vippe over i NATOs disfavør.

NATO blir tvunget til å angripe militært.

Man kan godt definere den pågående økonomiske verdenskrigen som den tredje verdenskrigen , sammenlign bart med 1ste verdenskrig der Tyskland endte med en økonomisk "kilevink" , så kommer den en fjerde , NATO er tvunget til å angripe , som kommer med å ende som den andre vedenskrig. Den angripende parten , NATO blir kjempet ned.

He he, morsom du :)

1
nometalhorse Enda flere gode nyheter, men ts får nok feber av det. Sverige og Finland kan være på vei inn i Nato. Det er nemlig politisk flertall for en slik opsjon, altså mulighet, hos begge v...

Ja, TS og de andre Moskva-tro har for tiden fint lite å glede seg over :)

Det eneste som mangler er det formelle. Både Sverige og Finland har i en årrekke anpasset forsvaret til å passe inn i NATO. Samøvelser, skarpe operasjoner under NATO ledning, utstyrskompatibilitet osv.

Senest i forrige måned hadde man øvelser i Sverige der spesialstyrker fra USA og resten av NATO var på plass.

1

Tyrkia har no kjøpt antiluftskytsbatteri S-400 frå Russland, og Sambandsstatanes utanriksminister varslar sanksjonar mot Tyrkia. Først og fremst er det nok ikkje omsyn til NATO-samarbeidet som ligg bak, men reine økonomiske interesser. Den usanske krigsindustrien vert utkonkurrert. Det står vel ikkje noko i NATO-pakten om at ein berre skal kjøpa våpen frå andre NATO-land?

1
Laster...