Politikk - Internasjonal

Langveg

Obamas kråkesong

Det er ikkje nett nokon svanesong Obama syng for tida. Det ser ut som han har til hensikt å gjera tilhøvet til Russland så ulagleg som råd før han går frå borde om vel tjue dagar. Han har utvist 35 russiske diplomatar og fleire tiltak fylgjer. Noko vil allmentta ikkje få kjennedom om. Kva er det han vil oppnå? Skapa mest mogleg trøbbel for etterfylgjaren? Er han sur av di lassevis av amerikansk produserte våpen og ammunisjon er etterlatne av opprørarane i Aust-Aleppo og at det knappast går amerikanaranes veg nokon stad i verda for tida?

1
69 svar

Er han sur av di lassevis av amerikansk produserte våpen og ammunisjon er etterlatne av opprørarane i Aust-Aleppo og at det knappast går amerikaranes veg nokon stad i verda for tida?

Litt usikker på hva dette har å gjøre med russiske hackerangrep på demokraterne, men for all del... Klipp og lim du.

1
peraleks [sitat…] Litt usikker på hva dette har å gjøre med russiske hackerangrep på demokraterne, men for all del... Klipp og lim du.

Litt usikker på hva dette har å gjøre med russiske hackerangrep på demokraterne, men for all del..

Trur du verkeleg Obama meiner at det var på grunn av "russaranes innsats" at Trump vann valet? Her ligg noko mykje meir under. Kva har eigenleg Obama oppnådd utanrikspolitisk i regjeringstida si? Han er nok såra og vonbroten. Putin har teki innersvingen på han.

1

Er han sur av di lassevis av amerikansk produserte våpen og ammunisjon er etterlatne av opprørarane i Aust-Aleppo og at det knappast går amerikanaranes veg nokon stad i verda for tida?

Det er vel heller ett leggspark til Trump, som har skrytt av Putin.

Også kalt snubletråd!

Det mest skremmende er jo at han også har erklært Russland krig :-(

( Cyperkrig) spørsmålet er jo hva dette vil innbære av esklaring?

1
peraleks Nei, men jeg tviler ikke et sekund på at russerne har foretatt seg angrep. Eksakt hva ellers Putin har tatt knekken på, må nok tas med et pent smil. :)

Eksakt hva ellers Putin har tatt knekken på, må nok tas med et pent smil.

Hittil har då Syria vori ein suksess i motsetnad til det amerikanarane har drivi/driv med i Afghanistan. Irak og Libya. Dei krigar /bombar visst mot Mosul, men der er det total informasjonsturke. Kva no det kan koma av. Sidan sist nyår har forresten rublen styrkt seg med 25% mot dollaren.

Du som trur så mykje, trur du at dei russiske diplomatane har drivi hacking?

1
Langveg [sitat…] Hittil har då Syria vori ein suksess i motsetnad til det amerikanarane har drivi/driv med i Afghanistan. Irak og Libya. Dei krigar /bombar visst mot Mosul, men der er det...

Hittil har då Syria vori ein suksess i motsetnad til det ameriknarane har drivi/driv med i Afghanistan. Irak og Libya. Dei krigar /bombar visst mot Mosul, men der er det total informasjonsturke. Kva no det kan koma av. Sidan sist nyår har forresten rublen styrkt seg med 25% mot dollaren.

Haha har det det altså? Ser ikke ut som sivilbefolkningen er like enige, i det hele tatt er det vanskelig å forstå hva verken russerne eller amerikanerne har der å gjøre, enda bedre er det vel å bruke "konflikter" og "suksess" i samme setning.

Ellers vet jeg at russerne er noen gærninger på nettspill, i tillegg har jo Putin tatt den berømte innersvingen på meningsmotstandere og sikret seg tilsynelatende evig makt i beste Gaddafi-stil.

Så noe har han jo fått til.

1

Det er så man gleder seg til presidentskiftet i USA. Obama har vert en så dårlig president i utenrikspolitikken, at en lengter tilbake til Bush sr. Sine dager. Trump kan umulig gjøre det verre enn Obama. I tillegg må han ut på unnskyldningsferd etter innsetningen sin. Først til Russland og deretter til Israel.

1
peraleks Først og fremst må han si unnskyld til Israel fordi det er kjipt å si ifra om at man ikke kan valse over andre å bygge som man vil. Så må han si unnskyld til Russland for at de er...

Hvis han ber Israel om unnskyldning fordi hans forgjenger ikke har nedlagt veto mot en resolusjon om at Israel, som alle andre land, må følge folkeretten, menneskerettighetene og genevekonvensjonene, vil det være en skandale av dimensjoner. Da er han like uskikket til å være president som skeptikerne har spådd.

Hva han skal be Russland om unnskyldning for, er ubegripelig.

2
Homo_Erectus [sitat…] Hvorfor må han det? Har han noe å be dem om unnskyldning for?

Når Obama legger om politikken sin på tampen av sin periode, så er det naturlig for resten av verden å lure på om den påtroppende presidenten vil fortsette den politikken som Obama nå etterlater seg, eller om dette er en intern spøk i USA.

Når en sitter i Tel Aviv og er omringet av potensielle fiender, så trenger en virkelig ikke USA sitt dolkestøt i ryggen, slik det skjedde i FN forleden dag. Nå er det ingen hemmelighet at det personlige forholdet mellom Netanyahu og Obama er svært kjølig.

1
peraleks [sitat…] Haha har det det altså? Ser ikke ut som sivilbefolkningen er like enige, i det hele tatt er det vanskelig å forstå hva verken russerne eller amerikanerne har der å gjøre,...

Så noe har han jo fått til.

Han har fått Tyrkia og Iran med på laget om fred i Syria: Om tingingane i Astana (Kasakhstan) skriv Aftenposten:

I tillegg til Kasakhstan, Russland, Iran og Tyrkia må man selvfølgelig ha med representanter for syriske myndigheter og for opprørerne. USA er satt på sidelinjen, men de kan komme med etter at Donald Trump er blitt president, sier Russlands utenriksminister til Reuters.

Egypt er invitert til å bli med på forhandlingene. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å få med Saudi-Arabia, Qatar, Jordan og Irak, sier den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov ifølge Tass.

Det verkar faktisk som også Tyrkia og Iran ser på Obama-administrasjonen som nokså ubrukande ... Dei ventar vel berre på at Obama skal få kra-kra-et seg ferdig.

1
Langveg [sitat…] Han har fått Tyrkia og Iran med på laget om fred i Syria: Om tingingane i Astana (Kasakhstan) skriv Aftenposten: I tillegg til Kasakhstan, Russland, Iran og Tyrkia må man...

I tillegg til Kasakhstan, Russland, Iran og Tyrkia må man selvfølgelig ha med representanter for syriske myndigheter og for opprørerne. USA er satt på sidelinjen, men de kan komme med etter at Donald Trump er blitt president, sier Russlands utenriksminister til Reuters.

Egypt er invitert til å bli med på forhandlingene. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å få med Saudi-Arabia, Qatar, Jordan og Irak, sier den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov ifølge Tass.

Det verkar faktisk som også Tyrkia og Iran ser på Obama-adminstrasjonen som nokså ubrukande ... Dei ventar vel berre på at Obama skal få kra-kra-et seg ferdig.

"Sier Russlands utenriksminister til Reuters".

Hehe, hadde han sagt noe annet så hadde nå jeg blitt overrasket.

1
Nabo Når Obama legger om politikken sin på tampen av sin periode, så er det naturlig for resten av verden å lure på om den påtroppende presidenten vil fortsette den politikken som Obama...

Sier du nå at USA gjennom veto i FN skal gjøre seg til garantist for Israels krigsforbrytelser og brudd på genevekonvensjonene, folkeretten og menneskerettighetene?

Tror du en slik politikk vil tjene USAs sanne interesser i Midtøsten og i verden?

Er verden tjent med at lovløshet, selvtekt, tyveri, okkupasjon og kolonisering får støtte og blir forsvart av USA?

2
Langveg [sitat…] Trur du verkeleg Obama meiner at det var på grunn av "russaranes innsats" at Trump vann valet? Her ligg noko mykje meir under. Kva har eigenleg Obama oppnådd uta...

Kva har eigenleg Obama oppnådd utanrikspolitisk i regjeringstida si?

Han ser ut til å ville gå ut med et brak. Ved siden av å prøve å skape enda mer friksjon mellom USA og Russland og prøve å innbille USAs befolkning at russerne fabrikkerte valget, så skal vi i Europa også måtte ta i mot GMO-kjøtt fra USA som et siste desperat forsøk på å få inn deler av TISA-avtalen på. Dette ved siden av å fortsatt ha problemer i Afghanistan og sett IS bli en seriøs maktfaktor uten å gjøre seriøse forsøk på å gripe inn. (At amerikanske oljeselskaper har kjøpt IS-olje via Tyrkia kan kanskje ha vært et lite hinder).

Hva gjelder av innenriks så er jo Obamacare en solid flopp som ikke bare har ført til overbyråkrati og straffeskatt, men som også fører til kutt i Medicare, noe som vil gjøre livet vanskeligere for blant annet eldre. Pluss så på en doblet statsgjeld og husmannskontrakt med kineserne under hans periode og man vil slite med å se hva som var så bra med Obama.

Det man sitter igjen med er at han var USAs første fargede president, men hva har det å si når han tilhørte det samme etablissementet/ kleptokratiet som folk allerede fra før av var misfornøyde med og ville bli kvitt?

1
Nabo Det er så man gleder seg til presidentskiftet i USA. Obama har vert en så dårlig president i utenrikspolitikken, at en lengter tilbake til Bush sr. Sine dager. Trump kan umulig gjø...

10 minutter med Maria Zakharova (tekstet på engelsk) er verd å se. Her får Obama attesten sin opplest.

Russia: Obama was the most evil President

Maria Zakharova, Russia's Foreign Affairs Spokesperson, has stated on a national TV show that Obama will go down in history as one of the most evil Presidents and Administrations.

1
Amatør_1 [sitat…] Basert på hvilke eksakte beviser sier du dette? Hva slags konkrete "angrep" mener du har foregått? Har dette avgjort valget i USA?

1. Den såkalte "cyber-krigen" har foregått i mange år allerede og er vel hos nordmenn best kjent som diverse angrep amerikanerne gjorde på atomverken i Iran deriblant.

2. Samling av såkalte hemmelige dokumenter er i størst grad det en fremmed stat er ute etter. Eller tror du det var høyst tilfeldig at Wikileaks plutselig fikk tilgang på slike dokumenter?

3. Nei, det har jeg ei sagt heller.

1
Homo_Erectus Kan du utdype? Bør ikke USA heller presse og tvinge Israel til forhandlingsbordet for å få en fredsavtale og en løsning på konflikten før det er for sent?

USA ble til ved å fortrenge originalbefolkningen. Russland er blitt belønnet for å innlemme det som var Krimhalvøya i Ukraina. Kina lager kunstig øyer i Stillehavet som de har tenkt å hevde suverenitet over i tillegg til territorialfarvannet rundt. Den russisk enklaven Kaliningrad er ikke tilbakeført til verken Polen eller Tyskland. Petsamo er fremdeles en del av Russland, ikke Finland. Kort fortalt så lønner forbrytelser seg, når det gjelder hvor en setter ned gjerdestolpene. Dette skal selvfølgelig ikke gjelde for staten Israel, kun de andre, det er dobbeltmoral i praksis.

1
peraleks 1. Den såkalte "cyber-krigen" har foregått i mange år allerede og er vel hos nordmenn best kjent som diverse angrep amerikanerne gjorde på atomverken i Iran deriblant. 2....

Jeg spurte etter konkrete beviser. Vet du hva beviser er? Dette er bare løse påstander uten noen referanse til noe som helst

Om Wikilieaks:

Julian Assange: Our source is not the Russian government https://www.youtube.com/watch?v=Kc0AKGJwX9o

Ingen har hevdet at innholdet i Clinton og Podesta-epostene fra Wikileaks er på noen måte feilaktige, selv ikke Hillary Clinton eller John Podesta har hevdet dette. Det er poenget.

1
Nabo USA ble til ved å fortrenge originalbefolkningen. Russland er blitt belønnet for å innlemme det som var Krimhalvøya i Ukraina. Kina lager kunstig øyer i Stillehavet som de har tenk...

Har ikke Israel fått noe ingen annen nasjon har fått nå i vår tid? Er ikke hele Israel en koloniststat der europeere som aldri tidligere hadde satt sin fot i Midtøsten, ranet til seg hjemlandet til den innfødte lokalbefolkningen?

Og fikk ikke de europeiske kolonistene verdens samtykke og godkjennelse til denne forbrytelsen?

Burde de ikke da være fornøyd med de har fått og ikke rane til seg mer?

Når det gjelder de tidligere tyske østområdene, så har Tyskland gjennom fredsavtaler frasagt seg alle krav på disse områdene.

En fredsavtale mellom Israel og palestinerne må selvfølgelig også innebære at palestinerne frasier seg alle krav på det som nå er Israel.

1
Homo_Erectus Har ikke Israel fått noe ingen annen nasjon har fått nå i vår tid? Er ikke hele Israel en koloniststat der europeere som aldri tidligere hadde satt sin fot i Midtøsten, ranet til s...

En fredsavtale mellom Israel og palestinerne må selvfølgelig også innebære at palestinerne frasier seg alle krav på det som nå er Israel.

Og som vi vet så vil det aldri skje. Det som engang var PLO har så vidt jeg husker godkjent Israels eksistens, men det vil aldri Hamas gjøre, så da er en like langt.

Obama fikk fredsprisen av Norge før han knapt hadde begynt sin første presidentperiode. Det kan selvfølgelig ikke Obama klandres for, det er utelukkende Nobelkomiteen i Norge sin feil, likevel så var han med å starte krigen i både Libya og Syria. Så han kan også kalles en krigshisser i tillegg til å være en svak president utad. Jeg tror historien vil dømme han hardt som den svakeste to-perioders presidenten som har vert i USA.

Den arabiske våren som han i utgangspunktet var positiv til smuldret vekk mellom fingrene hans, og ble til en fimbulvinter, han greide aldri å bestemme seg for hvilke hest han skulle satse på der.

Norge er heller ikke uten skyld, da Norge var med å forsyne Iran med 60 tonn uran. Selvfølgelig som en del av avtalen USA inngikk med Iran.

2
Laster...