Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Ein visste at det går dårleg i Latvia, men Litauen med den vakre og interessante hovudstaden Vilnius slit også. Innpå 1 million menneske har forlati landet dei siste åra, og no kjem meldimnga om at regjeringa har planar om å redusera talet på statlege universitet frå 11 til 5 av økonomiske grunnar, men også av di talet på studentar går ned. På same tid trappar gringoane opp det militære nærveret sitt i landet. Dei skal visstnok verja landet mot russarane. Er det ikkje heilt andre ting ein burde vera oppteken av i Baltikum: Korleis gjera det leveleg for folk flest blant anna ...? Med den forma for kapitalisme og utanlandsk overtaking av næringslivet (bankar, aviser, supermarkmnader osb er på norske, svenske og danske hender, og i Estland har vel finanne teki godt for seg) ein har vori vitne til, kan ein spørja om det i det heile finst ei framtid for dei som veks opp i Baltikum i dag?

2
13 svar

13 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Store-O

På same tid trappar gringoane opp det militære nærveret sitt i landet. Dei skal visstnok verja landet mot russarane.

Dette bildet tok jeg den 14. januar, fra mitt eget vindu, det er amerikanske soldater som springer gjennom ei gate i Vilnius, de hylte også, krigsropet sitt så vinduene rista, ikke så godt bilde, men hele den gata ble etter hvert fylt.

Folketall og alt til side. Det største problemet i dagens Litauen er makthavernes paranoia og angst som fører til total ensretting, sensur og kamp mot alle som opponerer og har andre tanker. Deres angst smitter dermed over på befolkningen.

Du skal holde kjeft og ikke stille spørsmål for eksempel rundt krigshissingen som nå foregår. Folk mister jobb, spesielt lærere og forelesere ved universiteter som mukker er utsatt.

Litauen har også satt opp en 24 timer ”Hot line” der folk kan ringe inn å angi eventuelle ”spioner”, en ren angivertelefon. Blir du sur på naboen, ring og si han har sagt noe positivt om Sovjet-tiden eller Russland.. Denne nye brosjyren om hvordan folk skal organisere motstand og overleve i villmarka når den russiske invasjonen kommer er blitt diskutert før her på VGD,

Her en liten orientering om den.

Det strammes inn på informasjonsfronten, flere russiske TV kanaler blir fjernet fra kablenettet, til tross for at det er disse folk ser på, bare intetsigende søppel blir igjen.. En kuriositet er at FOX news har i flere år vært den amerikanske nyhetskanalen på kabelnettet. Sist vår ble den borte og erstattet med CNN.

Arbeidet mot ”russisk propaganda” skal forsterkes, det nye parlamentet har satt ned en komite som skal arbeide for å strømlinje informasjon i riktig retning. Man er en del av det ”liberale” Europa blir det sagt.. man forsvarer ”ytringsfriheten” ved å fjerne stemmer som ikke passer inn i mafiaveldets verdensbilde.

Dette er også årsaker til at mange tenkende mennesker vil dra fra dette landet, og ja, noen blir faktisk presset ut.

I Latvia er ikke situasjonen så ille. Situasjonen her i Estland vet jeg mindre om for tida.

2

Kasparov

Innpå 1 million menneske har forlati landet dei siste åra,

Ja de har en stor utfordring med demografien, men stemmer dette tallet ditt da? og hva legger du i de siste åra?

Jeg oppfatter de siste åra som la oss si 2 år. og på den tiden har befolkningen sunket i fra 2,878,405 til 2,830,582 pr i dag

Hvis vi sier i fra 2010 har det sunket fra 3,122,835

og fra 1975 3,299,819

hvor kom den millionen i fra kan du dokumentere det på noen måte fordi alle tall vedr. siste årene jeg finner ser annerledes ut

1

puma1

hvor kom den millionen i fra kan du dokumentere det på noen måte fordi alle tall vedr. siste årene jeg finner ser annerledes ut

Langveg sa innpå og definerte ikke de siste årene. Innbyggertallet var på sitt høyeste i 1991 med 3,704 millioner.

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Lithuania

1

Store-O

Langveg sa innpå og definerte ikke de siste årene. Innbyggertallet var på sitt høyeste i 1991 med 3,704 millioner.

Folketallet i Litauen steg betraktelig fra 60 tallet og frem til Sovjetunionens oppløsning i 1991. Landet var en av de mest velstående delene av Sovjetunionen, langt framme teknisk med en utviklet teknisk industri, data og IT industri, god infrastruktur og gode utdanningsinstitusjoner. Vilnius Universitet var et trekkplaster for unge fra hele Sovjet.

Kuriositet: Mange nordmenn som kommer til Litauen er imponert over veinettet, og hva de har fått til etter de ble "frie".. Haken ved det er at alle disse flotte motorveiene ble bygd i den Sosialistiske sovjetrepublikk Litauen.

Vel noen flytter hjem fra Norge, ofte på flukt fra det Norske barnevernet, men nedgangen i folketall og hjerneflukt har ingen ende.

I 2016 mistet landet ytterligere 46 500 innbyggere, prognosene for 2017 viser ingen endring, folketallet vil fortsatt synke med rundt 125 pr dag. Situasjonen er den samme for Latvia.

I Litauen er det også et stort overskudd av kvinner.. 54% av befolkningen er kvinner.

Kuriositet, Nabolandet Hviterussland opplever ikke dette, med en solid netto innflytting, spiser de opp det negative fødselsoverskuddet.

Og angående Polen, de har et stort fødselsoverskudd, som spiser opp det negative ved fortsatt utflytting.

2

Kasparov

Langveg sa innpå og definerte ikke de siste årene. Innbyggertallet var på sitt høyeste i 1991 med 3,704 millioner.

Så er siste åra 25 år? og ennå bomme med en god slump, og er det riktig å ta året med den høyeste befolkning for å rettferdigjøre et allerede feil antall i hans kontekst? i år 2000 var befolkningen 3,486,373 det er hele 17 år.

Hverken 25 eller 17 år vil oppfattes som de siste åra i denne konteksten.

1

jensvol

Tilbake til den nidtriste Sovjet-epoken løsningen? Temmelig usikker, jeg

1

puma1

Det er temmelig ekstremt at befolkningen i Litauen ble redusert fra 3,704 mill. i 1991 til 2,848 mill. i 2016.

Men et lite lyspunkt: De vender tilbake fra Norge i alle fall. I 3.kvartal 2016 snudde trenden til nettoutvandring fra Norge til Litauen. Det samme med Polen. Og det ser ut til at det ble forsterket i 4.kvartal, uten at det foreligger offisielle tall pt.

1

Nødutgang

De vender tilbake fra Norge i alle fall. I 3.kvartal 2016 snudde trenden til nettoutvandring fra Norge til Litauen. Det samme med Polen.

Det skyldes antagelig både økende arbeidsledighet i Norge og synkende i blant annet Polen. Dessuten ønsker de fleste av dem å bo i hjemlandet sitt dersom de har muligheten.

2

Slettet-OKSGYG

Her er du inne på et problem som ikke har vært mye omtalt i vesten, nemlig det "brain drain" som har rammet de baltiske landene.

Det har store konsekvenser for et lands økonomi når de er redusert til å eksportere arbeidskraft fremfor å produsere noe selv.

Så nei, dersom denne utviklingen fortsetter så er det ingen fremtid for de som vokser opp i baltikum i dag, bortsatt fra at de forsøker å komme seg til vesten for underbetalte jobber eller for å bedrive kriminalitet.

1

Folkflesk

Her er du inne på et problem som ikke har vært mye omtalt i vesten, nemlig det "brain drain" som har rammet de baltiske landene.

Og ikke minst Polen: En nasjon av utvandrere (blir kanskje litt redusert av Brexit?).

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Laster...