Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Det sørkoreanske UD har kalla heim ambassadørane i dei fire stormaktene USA, Russland, KIna og Japan for konsultasjonar. Det same gjeld SN-ambassadøren. Landet har hamna i litt av ei smørje. Tilhøva til Kina pga utplasserring av rakettar - kalla skjold -er svært dårleg, japanarane er i harnisk over koreansk framstilling av krigssoga, og på toppen av det heile vaklar presidenten, som rirsikerer å verta avsett pga korrupsjon. Ikkje rart det koreanske UD tykkjer det er naudsynt med justering av tilhøva til dei fire store. Går det mot krise i Sør-Korea?

1
18 svar

18 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

inspector

Den største "hovudpina" oppstår nok hos Langveg. Tenk at Sør-Korea må samarbeide med USA for å sikre eget territorium med defensive antirakettvåpen !

Situasjonen på halvøya viser igjen at Usa/nato er den beste garantisten for fred, velstand og stabilitet.....

1

Perspektiver

Situasjonen på halvøya viser igjen at Usa/nato er den beste garantisten for fred, velstand og stabilitet.....

Bullshit og nå har USA , ikke uventet , sendt en false flag rakett for å skremme den ny SK regjeringen fra å motsi seg THAAD.

En "uidentifisert" rakett ; Driver USA og registrerer UFO´er .

USA /NATO har aldri vært garantister for fred , velstand og stabilitet men det stikk motsatte.

1

inspector

Perspektiver:

Så du mener at NKs missiltester bare er fake news?

Du snakker om å stikke hodet i sanden for å skjule "hovudpina".....

1

Langveg

Den "progressive" kandidaten Moon Jae-in vann presidentvalet i Sør-Korea sundag med god margin (48%, nestan dobblet så mykje som nestemann) Han vil nok halda fram samarbeidet med USA, men seier at han er viljug til dialog med Nord-Korea. Om han vågar reversera rakett"skjold"oppsettinga, er vel heller tvilsamt, men tilnærming til Kina kan verta ein hovudpine for haukane i Washington.

1

Scandinoco

Tja. Då har eg eit spørsmål til dykk som meinar at avsettelsen av Dilma Roussef var eit "kupp": Er dette og eit kupp? Kvifor/kvifor ikkje? Kva er forskjellen?

1

Amatør_1

Vet ikke, men det hevdes at avsatte Park er USA-vennlig mens mulig påtroppende Moon Jae-In er mer NK-vennlig. Så dersom det er et kupp er det kanskje med motsatt fortegn i forhold til Brasil. Med mange forbehold riktignok.

1

Scandinoco

Amatør: Det eneste jeg vet sikkert, er at jeg synes alle korrupte statsledere bør gå av. Vi har sett at mange har blitt avsatt, noem ganger blir det kalt et kupp - andre ganger ikke. Mange av de som sier slike ting er kupp, ser ut til å mene at eneste måten noen kan gå av på, er under valg; evt. at de selv velger å gå av.

Selv mener jeg at dersom det finnes tilstrekkelig bevis for at noen er korrupte så burde man kunne sette dem av uten å måtte vente til neste valg. I Brasil har vi jo Odebrecht-skandalen og den viser jo at også Lula var korrupt (jeg er egentlig ganske skuffet over dette, da jeg egentlig hadde troen på Lula). Dilma Roussef har nok også sine svin på skogen og dermed synes jeg det var greit at også hun ble avsatt. Det jeg ikke synes var like greitt er at en som ser ut til å være like korrupt, tok over.

1

Langveg

Den sørkoreanske presidenten er no defintivt avsett av Forfatningsdomstolen, val må haldast innan to månader. Sen som skal ta over, får flere problem ¨hanskast med; stagnerande økonomi og eit splitta folk og tilhøvet til Nrtd-Korea.

USA sier avsettelsen er et internt anliggende og ikke vil få konsekvenser for landenes bilaterale forhold. (VGN)

Ja vel, slik er det visst i alle lydrike. Det er dei megtige landa som avgjer kva slags tilhøve mindre statar skal ha til dei, ikkje ein eller annan tilfeldig president eller regjering.

1

Langveg

Det ligg an til nyval i S-K snart, og leiaren for opposisjonspartiet DPK og tidl. gensek. i SN,<a name="top"></a>l Ban Ki-moon skal vera dei sterkaste kandidatane. Om ikkje krisa er djupare enn som så, kan vel val retta på ein del, men dreier det seg om meir fundamentale problem i det s-korenake samfunnet, løyser sjølvsaggt ikkje demokratisk sminking, val ol., noko som helst.

1

Sun_Tzu

Om ikkje krisa er djupare enn som så, kan vel val retta på ein del, men dreier det seg om meir fundamentale problem i det s-korenake samfunnet, løyser sjølvsaggt ikkje demokratisk sminking, val ol., noko som helst

I det koreanske samfunnet legges det ekstremt stor vekt på konformitet. Selv det minste lille avvik fra normen tolereres ikke. Sør-Korea er dessuten ett ekstremt prestasjonssamfunn. Skoleelever og studenter lever under ett enormt press fra foreldre og lærere til å alltid prestere sitt beste. De sitter oppe hele kvelden og halve natta for å studere. Lek og andre fritidsaktiviteter kan de bare glemme.

Kun toppkarakterer er godt nok. Kommer du ikke inn på ett av de to, tre beste universitetene i landet er du mislykket. Noe bedre blir det ikke når man kommer i ut i arbeidslivet; det ekstreme presset for å prestere fortsetter, og mange jobber seg faktisk til døde av utmattelse fordi de ikke får nok søvn og hvile. Så er det kanskje heller ikke noen overraskelse at SK har en av de høyeste selvmordsratene i hele verden.

Jeg vil tro at denne kulturen har gjennomsyret alle deler av samfunnet, inkludert politikken. En liten feil, og du er ut. Nå har ikke jeg satt meg så veldig godt inn i hva den nåværende presidenten har gjort, men hun hadde vel rådført seg med en litt eksentrisk venninne ift. til politiske spørsmål, og dette ble selvsagt ikke godtatt i ett land som SK.

1

Langveg

Skoleelever og studenter lever under ett enormt press fra foreldre og lærere til å alltid prestere sitt beste. De sitter oppe hele kvelden og halve natta for å studere. Lek og andre fritidsaktiviteter kan de bare glemme.

Å laga born får dei visst ikkje tid til heller. S-Korea kjem til å verta gamlinganes land framfor noko, også framom Japan. Fødselsraten er nede i 1,3 - og endrar ingen ting seg, vil folket i S-K døy ut kring år 2750. Då vert det vel berre for nordkoreanarane å marsjera inn...

1

jakoline

Jeg vil tro at denne kulturen har gjennomsyret alle deler av samfunnet, inkludert politikken.

En kultur de deler mye med Japan.

Et samfunn der det kollektive beste står langt over det inviduelle beste.

I Europa er vel dette mer eller mindre omvendt.

På sitt beste er en slik kollektiv mentalitet en styrke ,slik vi så da Japan ble rammet av en tsunami.

På sitt verste gjør dette til at individer der ikke klarer kravene ,tar selvmord.

Dette vil klart også gjennomsyre det politiske i disse landene.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Laster...