Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Handelskrig mellom Kina og Sambandsstatane

Det kan virka som USA no hissar til handelskrig mot Kina. Og ein kan sprørja seg om kva konsekvensar dette vil få.

I historisk perspektiv er det interessant å herma frå ein artikkel ein A. J. Rækkebo skreiv i tidsskriftet Samtiden i 1913:

I længre tid har vi kunnet vænte utbrudet av en alminnelig europæisk krig. …. Det er de økonomiske spørsmål der her gjør seg gjældende.

Forfattaren peikar serleg på bomullsindustrien som ein krigsframkallande faktor. Tyskland har så godt som tatt igjen England og vidare heiter det :

I 1907, panikaaret, var tilstanden for bomullsindutrien særlig prekær i de Forenedee stater .... 1908 var kriseaar ikke alene i de Forenede Stater, men også i Schweiz, Belgien, Russland, Østerrike-Ungarn og Spanien.

I 1910 var arbeidsløysa i Sambandss. høgare enn i kriseåret 1907. Det same galdt m.a. Tyskland. Verst var stoda i Storbritannia (britisk India) .

Det bitre fiendskap, som i de senere aar er opstaat mellom England og Tyskland, er netop foranlediget ved, at Tyskland efterhvert har fortrængt England fra de gamle markeder (Mesopotamia m.a. gjennom bygginga av Bagdadbana) Japan har fundet en endnu farligere rival i de Forende Stater, og der har mellom disse to nationer opstaatt det samme hat som mellom Tyskland og England.

Forfattaren tek så føre seg metallindustrien som han meiner har ein endå meir aggresasiv karakter pga overproduksjon (olja var ikkje ein viktig faktor endå)

Hvis det kommer til at utbryte en ny krig i Østen, vil den bli en krig mellem Japan og de Forenede stater av udelukkende økonomisk karakter. (Einaste løysinga han ser, er bindande internasjonale avtaler og overnasjonale rettsinstansar.)

Krigen mellom USA og Japan kom ikkje før 29 år seinare, men i hovudsak fekk forf. rett. Ein kan spørja seg om tilhøva Kina-Sambandsstatane i dag kan samanliknast med dei som rådde mellom Japan og USA frå 1913 og framover. Ein krig treng ikkje koma, og om han kjem, er han ikkje like rundt hyrna. Men ein kan undra på om det ikkje er dei same faktorane som gjer seg gjeldande i dag; kamp om marknader, vern om innanlandsk produksjon, sosial misnøye osb. Mot slutten skriv forfattaren: Hindrer saaledes i enkelte tilfælde de økonomiske spørsmaal krigen (ynske om stabile tilhøve som gagnar handel bl.a.) , er det imidlertid ogsaa disse der som oftest fremkalder den.

Bryggjer det opp til ein handelskrig mellom Kina og USA à la den mellom Japan og USA i føste del av førre hundreåret, og i så fall kor langt vil det gå?

1
25 svar

25 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

JanUlvesten

Jeg hadde faktisk forventet at Trump skulle erklære Kina som valutamanipulator alt den første dagen i det ovale jeg

Dette har jo ikke skjedd, det har i grunnen vært merkelig stille om Kina politikken. Kanskje konsekvensene har blitt forklart til Hr Trump?

For dette kan bli ille for begge parter. I tillegg til de allerede beskrevne skadevirkninger så kan man nevne de 1000 $mrd i US obligasjoner som visstnok Kina eier. Et lite balletak det, for renten som USA må betale kan fort stige om Kina starter å selge.

1

Amatør_1

I tillegg til de allerede beskrevne skadevirkninger så kan man nevne de 1000 $mrd i US obligasjoner som visstnok Kina eier. Et lite balletak det, for renten som USA må betale kan fort stige om Kina starter å selge.

Kina har begynt å selge amerikanske obligasjoner forlengst.

1

JanUlvesten

Kina har solgt en del obligasjoner ja, de har faktisk vært nødt til å intervenere for å støtte yuan og har vel funda det sånn

Men i et handelskrig scenario så vil nedsalget kunne bli signifikant mye større. En slik konflikt vil jo merkes godt på egen valuta over tid, ikke usannsynlig med store støttekjøp av yuan ved å bruke midler frigjort fra salg av US obligasjoner.

1

PRC_PDRA

Hvilken "aggresivitet" - har noen blitt drept ennå? Sist jeg sjekket var det Fillippinene (før Duterte) som drepte en taiwansk fisker og rabiate vietnamesere - som faktisk kontrollerer FLEST ØYER i SCS - så endte det med at de drepte flere sivile kinesere i disse opptøyene. Dette var i løpet av 2013 og 2014.

Kina har gitt Duterte en god åpning:

http://www.abc.net.au/news/2016-10-29/philippines-says-china-vessels-have-left-scarborough-shoal/7976964

Kina er veldig greie å ha med så lenge man snakker normalt til de og ikke er en rabiat galning som hater de. Da får man til det meste av avtaler på plass.

Ifølge undersøkelsen av Pew i 2015, så er 54% på Fillippinene positive ovenfor Kina.

http://www.pewglobal.org/database/indicator/24/survey/17/

Nå som Trump har kommet på plass, så skjønner de fleste på Fillippinene at det beste er å samarbeide med Kina og få på plass avtaler. Det er tross alt bare noe uenighet om noen sjøgrenser, som man kan til slutt bli enige om.

Ja, Duterte vurderer også Improved Kilo-class SSK ubåter fra Russland, så Duterte skjønner at det ikke er noe poeng å ha "ekstra fiender" og være helt i ryggen etter USA - et USA som ikke engang vi i Vesten kjenner igjen, med en oransje-sjimpanse i presidentstolen i det Hvite Hus.

http://www.reuters.com/article/us-philippines-russia-duterte-idUSKBN14Q0Z0

1

DavidSkruiz

Hvilken "aggresivitet" - har noen blitt drept ennå?

Om du mener noen må bli drept for å snakke om aggressivitet så vet jeg ikke hvilken planet du bor på. Snakker om skylapper!

1

PRC_PDRA

Om du mener noen må bli drept for å snakke om aggressivitet så vet jeg ikke hvilken planet du bor på. Sna

Til tross for at det er kinesere som ble drept - så er det altså de som er "aggressive" - rart hvordan Malaysia og Fillippinene som er tross alt de som gjør krav på dette området også, blitt veldig gode venner med Kina i det siste.

Litt morsomt at commies i Hanoi ser ut til å slippe all kritikk fra din side.

Men Thailand kan sine saker - bestiller ubåter og tanks fra Kina - de føler ikke mye "aggressivitet" som du snakker om:

http://www.reuters.com/article/us-thailand-china-idUSKBN1590EC

Blir du fornøyd om Duterte bestiller ubåter fra Putzi-Zutzi? Blir du mer glad da? Eller blir du bare mer glad hvis flere sivile kinesere blir drept av rabiate vietnameser / Hanoi-regime, som ser ut til å alltid slippe unna all kritikk i forhold til dette temaet i SCS.

1

fireman56

Hvilken "aggresivitet" - har noen blitt drept ennå? Sist jeg sjekket var det Fillippinene (før Duterte) som drepte en taiwansk fisker og rabiate vietnamesere - som faktisk kontrollerer FLEST ØYER i SCS - så endte det med at de drepte flere sivile kinesere i disse opptøyene. Dette var i løpet av 2013 og 2014.

Hvilken aggressivitet? Denne for eksempel

1

PRC_PDRA

ilken aggressivitet? Denne for eksempel

Gamle nyheter. Se mine linker som er nyere og Manila og Beijing har mye bedre forståelse for hverandre. Flest øyer er det Vietnam som kontrollerer og det er litt morsomt at Hanoi slipper all kritikken her.

Nå er ikke Pew "min", så jeg må nok stole mer på Pew enn på dine egne, subjektive observasjoner. Fakta er at ting har blitt mye bedre de siste tiden, sammenlignet med f eks våren / sommeren 2016.

1

fireman56

Kina er veldig greie å ha med så lenge man snakker normalt til de og ikke er en rabiat galning som hater de. Da får man til det meste av avtaler på plass.

Ifølge undersøkelsen av Pew i 2015, så er 54% på Fillippinene positive ovenfor Kina.

Så Norge er en rabiat galning som hater de? De var rimelig sure og grinete i mange år etter at Jagland tildelte en viss fredspris.

Og jeg kan fortelle deg at den jevne filippiner er rimelig nervøs for følgene av hva kineserne holder på med på disse øyene uansett hva din Pew sier. Og 2015 var vel også før kineserne begynte å surre rundt ute på de øyene.

1

Mrsa2

No har jo Kina plassert ut missil på filippinsk område utan å spørje Filippinene om lov så Kina har ikkje så mykje dei skulle ha sagt.

1

PRC_PDRA

No har jo Kina plassert ut missil på filippinsk område utan

Dette ble gjort når - før eller etter Duterte? Er det SAM HQ-9 du tenker på? Er ikke så rart at de er utplassert når man har en Kina-hatende president i USA.

Manila og Beijing har et veldig godt forhold nå etter at Duterte kom til makten.

Den nyeste nyheten fra Duterte er at han ønsker at Kina skal patruljere visse områder ved Fillippinene.

http://www.reuters.com/article/us-philippine-militants-china-idUSKBN15F1AV

Så forholdet mellom disse to er veldig godt nå for tiden og det er veldig bra.

1

fireman56

Så forholdet mellom disse to er veldig godt nå for tiden og det er veldig bra.

Det forholdet er vel ikke helt på topp når man tenker på Kinas aggressivitet når det gjelder øyene i sørkinahavet som er og har vært filippinske men som Kina plutselig begynte å gjøre krav på. De driver visst med litt av hvert der og den vanlige filippiner er ikke udelt glad for dette.

Hva gjelder Duterte så vet vel ikke han helt hvem han skal gå til. Han har jo vendt seg mot Russland også, samt at han har uttalt seg positivt om valget av Trump, så han prøver nok å spille på flere hester samtidig, noe som, i dette tilfelle kanskje ikke er så smart

1

Langveg

Den nye US-adminstrasjone har ikkje sagt stort i det siste om tilhøvet til Kina, men i går var den am "forsvarsminsteren" i Seoul og gjorde avtale med S-Korea om utplassering avTHAAD-rakettar. Dei skal liksom vera retta mot NK, men Kina ser det som ei svært uvenleg handling, ikkje minst mot Kina. Talsmannen i det kinesiske utanriksdep. sa i dag at Kina er bestemt imot utplasseringa som skal byrja i år. Kva mottiltak Kina kan treffa, kan ein jo spørja seg om.

1

PRC_PDRA

Kva mottiltak Kina kan treffa, kan ein jo spørja seg om.

Om en måned blir forsvarsbudsjettet offentliggjort, så man kan følge med på det - hvor mange prosent i kinesiske Yuan forsvarsbudsjettet har økt - og trekke fra vanlig, normal inflasjon på 2 - 3%, så ser du nettoøkningen. Det blir nok en pen økning iallfall, men man må øke dessverre når man har en Kina-hatende mentalt-forstyrret psykopat i det Hvite Hus. Så det å utplassere THAAD - hvis det skjer, fordi en viss andel av opposisjonen i Sør-Korea er faktisk mot dette, så bidrar ikke THAAD-utplasseringen til noe annet enn at Kina øker forsvarsbudsjettet sitt og Kina har mye å gå på. Kina bruker bare rundt 2% av BNP på forsvarsbudsjettet sitt og den utgjør også en veldig liten andel av statsbudsjettet i sin helhet.

1

Langveg

Her er korleis New York Times ser på saka i tilfelle handelskrig: (Google-norsk):

Men Kina kan bli bedre plasser enn USA for å ta slag. Og Kina vilo sikkert svare. En lederartikkel i Kinas Global Times, et talerør for kommunistpartiet, er nok ikke langt unna i sin advarsel om at amerikansk handling ville bety: "En gruppe med Boeing bestillinger vil bli erstattet av Airbus. Amerikanske auto og iPhone-salget i Kina vil lide et tilbakeslag, og amerikanske soyabønner og maisimporten vil bli stoppet. "

Kina har flere måter å gjengjelde. Det kan hindre statseide selskaper i å gjøre forretninger med amerikanske bedrifter. Det kan begrense tilgangen til viktige varer, som det gjorde som svar på en fisketvist med Japan ved å stoppe eksporten av såkalte sjeldne jordmineraler avgjørende for elektronikkindustrien. Det kunne slappa av for å bekjempe piratkopiering av amerikanske patenter og opphavsrett.

Noen av USAs mest vellykkede selskaper ville få det tøft. De fleste av Apples iPhone, for eksempel, blir satt sammen i Kina. Monteringskostnader utgjør mindre enn 4 prosent av verdiskapingen av enheten. Kina kan tvinge fram en stans i produksjonen på liten kostnad iPhone for seg selv, mens Apple ville møte en dypt forstyrrende dyrt forsøk på å flytte produksjonen andre steder.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Laster...