Politikk - Internasjonal

Kongsvinger2003

Deglobalisering - statenes overlevelsesinnstinkt

De som følger med på verdens samfunnsutvikling, ser at den (verden) befinner seg i en prosess der maktsenteret forskyver seg - fra noen få til mange. Det er faktisk snakk om deglobaliseringsprosessen som vi befinner oss i.

begrepet "globalisering" har ført med seg mange falske forhåpninger og har skaptr misforståelser - blant enkeltmennesker og mellom statene. Globalisering ble feilaktig antatt til å være en god strategi for rettferd og liktfordeling av goder og byrder i verden. Men i praksis ble det helt omvendt. makten var fortsatt konsentrert i USA - både ideologisk, politisk, militært, økonomisk osv. Dette har kommet mer og mer til syne i de siste 15 årene, da mange mennesker startet å føle at en ny kaldkrig var i gang. Andre sat igjen med opplevelsen av at den kalde krigen som startet rett etter WW2, tok aldri slutt og bare forsatte.

Parallelt med dette begynte vi å se tendenser til europeisk fall - både militært, politisk, ideologisk osv. Brussel krever EU-landene til å betale kontingent, samtidig som den ikke har noenting å gi tilbake. I tillegg tvinger USA og Brussel flere europeiske land til å være med på deres egne "vendettaer" i form av sanksjoner mor Russland som, åpenbart nok, klarer seg fint både med og uten sanksjoner.

EU-land ser dette. De er slitne. De vil kunne forsørge seg selv og vil heller ikke at andre makter skal blande seg inn i andre staters politiske, økonomiske og ideologiske interesser!

Derfor deglobaliserer vi oss! Ingen skal si oss hva vi må eller ikke må gjøre. Hvert europeisk land er i stand til å definere sitt beste på egen hånd!

1
1 svar

Washington har sett dette komme for årevis siden, deres mottrekk er:

de såkalte 'frihandelsavtalene' som er kolonisering til fordel for multinationals/internasjonale storbanker

digitalisering av penger, så Wall Street fullt ut kan kontrollere et lands økonomi og tilgang på penger.

Merk at det feite rasshølet og landssvikeren som skal forestille vår statsminister går inn for å avskaffe kontanter innen 2020 - her haster det med å parere ordren fra Washington.

1
Laster...