Politikk - Internasjonal

Langveg

Kalde krigarar gjev seg ikkje

Sterke krinsar i Sambandstatane (og Europa) – med New York Times og Washington post i brodden – gjer alt dei kan for å versna tilhøvet mellom USA og Russland. Truleg har folk kring Trump også hatt kontakt med folk frå japansk, kinesisk, israelsk, fransk, britisk og tysk ambassade før valet – men det er det ingen som skrik opp om. Alle ambassadefolk driv på sitt vis etterrøking – dei rapporterer opi eller løynd til heimlandet. Det er berre om ein definerer Russland som ei fiendsleg makt at kontakt med russiske ambassadefolk er ”mistenkjeleg”.

Det mistenkjelege i den skitkastinga som no går føre seg, er at nokon i am. tryggingsteneste har lekt om samtalar, og det uheldige er at Trump kan kvia seg for å besna tilhøvet til Russland. Relasjonane mellom dei to landa kan verta til ein varm potet Trump og administrasjonen hans ikkje vågar ta i. Dei kalde krigarane kan få det som dei vil; rustningkappløpet halda fram og tilhøva Russland- USA gå mot bristepunktet. Ein får vona Trump har styrke nok og harde nok nervar til å gjera alvor av ynsket sitt om eit godt tilhøve til Russland.. ”Systemet” i USA lukkast som regel med å temja presidentane. Det gjeld dei fleste – også Obama- Berre Roosevelt er vel eit unntak. Det var først med Truman dei kalde krigarane igjen fekk overtaket – og sidan har hatt det.

1
24 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Ante ein det ikkje: (Google-omsetjing) *USAs president Donald Trump vil at Russland "gir tilbake Krim" til Ukraina, etter regionens forening med Russland.

Trump, hvis tilbøyelighet for Russland har vært en kilde til press på hans administrasjon, forsøker å virke "tøff" i håndteringen av Moskva.

"President Trump har gjort det veldig klart at han forventer av russiske regjeringen at den de-eskalerer volden i Ukraina og returnerer Krim", sa Det hvite hus' pressesekretær Sean Spicer på den daglige pressekonferanse tirsdag* (Press TV)

Trump er tydeleg nok tvinga tilbake i folden, og alt blir ved det gamle.

1
Langveg Ante ein det ikkje: (Google-omsetjing) *USAs president Donald Trump vil at Russland "gir tilbake Krim" til Ukraina, etter regionens forening med Russland. Trump, hvis tilbøyelighet...

"President Trump har gjort det veldig klart at han forventer av russiske regjeringen at den de-eskalerer volden i Ukraina og returnerer Krim", sa Det hvite hus' pressesekretær Sean Spicer på den daglige pressekonferanse tirsdag

Akkurat dette er ikke noe nytt, det kom jo klart fram i FNs sikkerhetsråd også for vel 2 uker siden, før nå støter er satt inn for å hindre en endring av USAs utenrikspolitikk generelt.

Det er en endring av den bestående politikken som har stått fast i tiår, bort fra kald krig og imperialistiske kriger og regimeendringer generelt som er målet med kampanjen mot Trump.

En bedring i forholdet til Russland er selvsagt vesentlig opp i dette, og Ukraina er sammen med Syria virkelig fronten i å få stanset denne politikken. Der har de så langt møtt veggen, vesentlig på grunn av Russland. Derfor eskaleres fiendebildet til komiske høyder og en president som har sagt han vil bedre forholdet til Russland får dem til å se rødt.

2
Store-O [sitat…] Akkurat dette er ikke noe nytt, det kom jo klart fram i FNs sikkerhetsråd også for vel 2 uker siden, før nå støter er satt inn for å hindre en endring av USAs utenrikspoli...

Det er en endring av den bestående politikken som har stått fast i tiår, bort fra kald krig og imperialistiske kriger og regimeendringer generelt som er målet med kampanjen mot Trump.

Obamas siste år var då prega av boikott mv. av Russland - altså ny kald krig. Ein politkk som ville ha vorti vidareført av H. Clinton. Det er vel denne politikken eliten i Washington og Europa-globalistane vil halda fast på, ikkje i og for seg skjerpa han, men hindra at Trump-administrasjonen går tilbake til oppmjukings- og samarbeidslina.

1
Langveg [sitat…] Obamas siste år var då prega av boikott mv. av Russland - altså ny kald krig. Ein politkk som ville ha vorti vidareført av H. Clinton. Det er vel denne politikken eliten i...

No gløyme du noko viktig. Grunnen til sanksjonane mot Russland (ikkje boikott) er den russiske invajonen og okkupasjonen av delar av Ukraina. Vil Russland ha normale forhold til vesten er det veldig enkelt, avslutt okkupasjonen og trekk alle soldatar vekk frå Ukraina, kan samtidig trekke dei vekk frå Georgia.

1

Globalistane og NATO-tilhengjarane i Frankrike spelar no russar-kortet i den franske valkampen. Deira kandidat, Emmanuel Macron, som reint à propos ikkje enno har lagt fram valprogrammet sitt, skal vera truga av russisk hacking etc. Ingen spør seg om kva for krefter som står bak den kraftige kampanjen mot "Putin-venen" Fillon. Taktikken ser ut til å vera klår: Macron skal sikrast deltaking i andre runde ved å sanka røyster så vel frå sentrum som "sosialistane" og dei konservative Les Républicains. I andre runde vil ein nok få ein omfattande svertekampanje mot Marine Le Pen. Globalistane/EU-hierakiet vil nok ikkje nøla med å bruka russarkortet mot henne ...

1

VG hermar interessante kommentarar frå ein tidl. amerikansk presidetntrådgjevar:

– Trump vil få store problemer med å gjøre noe som minner om en utstrakt hånd til Russland, uten å utløse en storm av spekulasjoner rundt hans intensjoner, sier tidligere Russland-rådgiver for president George W. Bush, Thomas Graham.

Trump om lekkasjene: – Kriminelle handlinger

Ifølge Politico kan presset mot Trump øke spenningen mellom de to landene til et «farlig nivå».

– Forholdet har vært farlig tidligere på grunn av dårlig kommunikasjon, men kan bli enda farligere hvis Trump tvinges til å overkompensere for å imøtegå kritikken, sier Graham.

Har Trump tæl nok til ikkje å bøya av, eller vil dei kalde krigarane få det som dei vil?

1
Mrsa2 No gløyme du noko viktig. Grunnen til sanksjonane mot Russland (ikkje boikott) er den russiske invajonen og okkupasjonen av delar av Ukraina. Vil Russland ha normale forhold til ve...

Nettopp. Også kan russerne slutte med ondsinnet hacking og annet aggressivt de driver på med.

Dersom de valgte det, ville situasjonen raskt bedret seg. Men Putin skrotet jo avtalen "partnerskap for fred" og valgte en annen linje. Derfor er ting som de er.

1
Homo_Erectus [sitat…] Mener du nå at Trump ikke skal bøye av, men bare kjøre på dersom han får Kongressen og domstolene mot seg?

Det var føst og fremst det som den tidl. rådgjevaren sa som interesserer. Er det fåre for at Trump vil overkompensera og syna seg meir russarfiendsk enn dei kalde krigarane sjølve? Vonleg vil han ikkje gjera det, men presset mot Trump har gjort all tilnærming til Russland mykje vanskelegare.

Meiner du at fiendskap mellom USA og Russland er av det gode? .

1
Langveg Globalistane og NATO-tilhengjarane i Frankrike spelar no russar-kortet i den franske valkampen. Deira kandidat, Emmanuel Macron, som reint à propos ikkje enno har lagt fram valprog...

Globalistane og NATO-tilhengjarane i Frankrike spelar no russar-kortet i den franske valkampen. Deira kandidat, Emmanuel Macron, som reint à propos ikkje enno har lagt fram valprogrammet sitt, skal vera truga av russisk hacking etc.

Samtidig som det er avslørt av WikiLeaks at CIA spionerte på og åpenbart forsøkte å påvirke det franske valget i 2012 (etter Hollande å dømme var det vellykket). Så kan man late som om ikke "Globalistene og NATO-tihengerne" ikke er endel av dette spillet, der de nå ønsker å innsette sin kandidat som ikke har noe valg-program, men der alle medier og "målinger" er skjønt enige om at ingen andre enn han har noen sjanse til slutt. Tenk det.

Det som er gjennomgående er at disse kreftene KONSEKVENT beskylder Russland, uten fnugg av bevis, for hva de selv beviselig driver med.

1
Langveg Det var føst og fremst det som den tidl. rådgjevaren sa som interesserer. Er det fåre for at Trump vil overkompensera og syna seg meir russarfiendsk enn dei kalde krigarane sjølve?...

Meiner du at fiendskap mellom USA og Russland er av det gode? .

Selvfølgelig ikke, ingenting er bedre enn vennskap og et godt forhold mellom Russland og USA.

Men skal dette vennskapet skapes ved en ensidig amerikansk ettergivenhet overfor russiske brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

Fodrer ikke oppbygging av vennskap, tillit og samarbeid at begge parter innretter seg etter hverandre, retter seg etter hverandre og prøver å forstå hverandre?

Hva slags venn er du dersom du ser gjennom fingrene med dine venners forbrytelser og ugjerninger uten å prøve å tale dine venner til rette og få dem på bedre tanker?

Og dette går selvsagt begge veier.

1
Homo_Erectus [sitat…] Selvfølgelig ikke, ingenting er bedre enn vennskap og et godt forhold mellom Russland og USA. Men skal dette vennskapet skapes ved en ensidig amerikansk ettergivenhet over...

Fodrer ikke oppbygging av vennskap, tillit og samarbeid at begge parter innretter seg etter hverandre, retter seg etter hverandre og prøver å forstå hverandre?

Det krev blant anna at russarane held seg frå amerikansk banehalvdel og amerikanarane frå russisk. Det er ingen tvil om at amerikanarane med meir eller mindre fordekte rådgjerder har freista trengja grensa for det gamle Russland og Sovjetunionen så langt tilbake som råd. Med amerikanske rakettar i Ukraina - som vel er det endelege målet- er Moskva nådd på 10 minutt eller mindre. Kor lang tid tar det før russiske rakettar kan nå Washington?

1
Homo_Erectus [sitat…] Selvfølgelig ikke, ingenting er bedre enn vennskap og et godt forhold mellom Russland og USA. Men skal dette vennskapet skapes ved en ensidig amerikansk ettergivenhet over...

Men skal dette vennskapet skapes ved en ensidig amerikansk ettergivenhet overfor russiske brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

Menneskerettigheter????

Vel. Du kan nå prøve og ta inn over deg USAs handlinger på 90 tallet opp mot Iraks sivile og Genevekonvensjonen. USA handlinger som spesifikt gjorde spedbarn til Ofre gjennom en periode på over ti år.

Det gjorde ikke engang Nazistene mot Jødene.

1
Homo_Erectus [sitat…] Selvfølgelig ikke, ingenting er bedre enn vennskap og et godt forhold mellom Russland og USA. Men skal dette vennskapet skapes ved en ensidig amerikansk ettergivenhet over...

Fodrer ikke oppbygging av vennskap, tillit og samarbeid at begge parter innretter seg etter hverandre, retter seg etter hverandre og prøver å forstå hverandre?

Det har du vel egentlig rett i. I den sammenheng er vel en lovnad om "ikke et skritt videre østover" til Gorbie sentral.

Tilsvarende motsatt retning har vi vel bare Cubakrisen til å vise. Nærmere reell Atomkrig har vi vel ikke vært.

USA's avblåste angrep mot Cairo i 1967( der 3 fly med armerte atomvåpen ombord var på vei mot Cairo) til tross.

Det hadde tross alt "bare" vært Egypt.

Av og til er dere morsomme.

1
blackline [sitat…] Menneskerettigheter???? Vel. Du kan nå prøve og ta inn over deg USAs handlinger på 90 tallet opp mot Iraks sivile og Genevekonvensjonen. USA handlinger som spesifikt gjord...

Hvor har så jeg benektet at USA fører en forbrytersk utenrikspolitikk og bryter menneskrettighetene? Hvor har jeg forsvart og prøvd å bortforklare og bagatellisere dette? Hvor har jeg benektet at mange amerikanske politikere og militære med all grunn burde stilles for en internasjonal domstol, tiltalt for krigsforbrytelser?

Påstår du at nazistene ikke drepte jødiske spedbarn?

1

For å kommentera ei pressemelding frå den russiske ambassaden

Her er hele Russlands pressemelding - Russland - VG

har VG henta inn ein kommentar frå ein Russlands-"ekspert":

– Dette har vi jo ventet på. Russland trapper opp våpenmessig og retorisk, og det har de holdt på med en stund. Dette er den samme klagingen som kom fra Tsar-Russland og fra Sovjetunionen om at russisk aggresjon er Vestens skyld, sier forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Iver Neumann. …. – Vi skal sitte helt rolig og gjøre nøyaktig som vi har gjort. Også må vi passe på at ikke Russlands autoritære samfunnsordning smitter over på oss. Vi er tilbake der vi var under den kalde krigen, hvor vi må føre en såkalt «containment»-politikk; holde vårt eget hus i orden slik at vi kan stå opp mot russiske anslag, sier han.

No er ikkje NUPI meir uavhengig av den norske stat og regjering enn Rossiskaja Gazeta av den russiske statsleiinga. Neumann er godt betalt for å meina dert han meiner.

Det var kan henda på tide at journalistar byrja tenkja sjølve og ikkje vende seg til statsløna "ekspertar".

1
blackline [sitat…] Det har du vel egentlig rett i. I den sammenheng er vel en lovnad om "ikke et skritt videre østover" til Gorbie sentral. Tilsvarende motsatt retning har vi vel bare Cubakr...

USA's avblåste angrep mot Cairo i 1967( der 3 fly med armerte atomvåpen ombord var på vei mot Cairo) til tross.

Jeg må straks innrømme at dette var helt ukjent for meg, men jeg vet selvfølgelig ikke alt. Jeg synes dog det lyder noe konspiratorisk.

SOVIETS ALMOST NUKED ISRAEL IN 1967 AFTER THE DELIBERATE ATTACK ON THE USS LIBERTY BY ISRAEL WHICH PROMPTED JOHNSON TO RECALL THE NUKING OF CAIRO, SOVIETS SAVED THE LIBERTY CREW FROM CERTAIN DEATH.

1
Mrsa2 No gløyme du noko viktig. Grunnen til sanksjonane mot Russland (ikkje boikott) er den russiske invajonen og okkupasjonen av delar av Ukraina. Vil Russland ha normale forhold til ve...

USA og deres allierte er ikke i noen posisjon til å stille slike krav mot Russland, ettersom de selv er en aggresiv part i flere land i verden. Invasjon og pågående bombing av ganske mange land. At dem kommer slike krav, er for å vise Russland m.fl at det er USA som skal herske verden og deres allierte får en del av kaka.

1

Putin er avhengig av skape seg ytre fiender slik alle ledere som vil prøve å sitte lengst mulig med makten. Klassisk diktator mekanisme.

En forestilt ytre fiende får folket til å glemme mer og mer indre fattigdom og skakkjørt økonomi, samtidig som statsoverhodet kan stramme inn på rettighetene til folket med rikets sikkerhet som begrunnelse.

En klassiker. Samme histore om og om igjen.

1

USA ønsker det samme som Russland. innflytelse. Mens Russland stort sett har ønsket innflytelse over sine naboland som bl.a Georgia og Ukraina, har USA ønsket innflytelse og rett til å bestemme over land i hele verden.

Du skriver: "En forestilt ytre fiende får folket til å glemme mer og mer indre fattigdom og skakkjørt økonomi, samtidig som statsoverhodet kan stramme inn på rettighetene til folket med rikets sikkerhet som begrunnelse."

Du snakker som om ikke den finnes fattigdom her i vesten. I USA har antall fattige økt med 8% siden 2008. til 14,5% eller 45,3 millioner. I EU lever 16,4% i fattigdom.

De fleste vestlige lands økonomi er skakkkjørt fordi man tror kapitalisme er tingen. Men i stedet for å håndtere disse problemene som politikere og finans skaper, skaper vi oss ytre fiender for å få folk til å ikke tenke så mye på indre problemer i landet.

I vesten har man innført lover som har innskrenket våre rettigheter i rikets sikkerhetens navn.

Alt handler om kontroll. Enten landet heter Russland, USA, Kina eller Tyskland. Her i vesten ble folk som var mot atomvåpen sett på som en trussel. Folk i Norge som var i mot høyspentmastene over bl.a Hardangervidda ble stort sett fremstilt som et problem for nasjonale politikere og kapitalkreffter.

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

CNN 3 Uker i Ukraina

Les CNN og deres beskrivelse av krigen. Det avslører norske media og norske militæret sine løgner. Russerne er 5 til 1 mot Ukrainere. Det ser ikke lyst ut for ukrainerne . Nå brukes q verdenskrigførin...
1
12 svar
Aktuelt 9000XTR-CSE Siste svar

Frøya- Skyld på dere selv.

At Frøya er skutt og drept er vel og bra når det ble som det ble. Dere skuelystne som ikke respekterte henne og hennes naturlige liv, fora henne og plaga henne med deres egen egoistiske nysgjerrighet...
3
2 svar
Aktuelt silas Siste svar

Vil stenge strømmen via smartmåleren

"Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet." Må si vi har ordnet oss bra i dette lan...
Bilde

Nettselskaper vil stenge strømmen din via smartmåleren

Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet.


Bilde www.nrk.no
1
26 svar
Aktuelt silas Siste svar

238 Euro per MWh nå!

Gassprisen i Europa har vært stabil og rimelig takket være stabil produksjon fra Norge og Russland. Prisen har vært et sted mellom 18-20 Euro per MWh og bunnet ut i 2020 på 4-5 Euro per MWh. Akkurat n...

EU Natural Gas - 2022 Data - 2010-2021 Historical - 2023 Forecast - Price - Quote

Natural gas futures linked to TTF, Europe's wholesale gas price, were trading around the €230-per-megawatt-hour mark, not far from an all-time high of €300 hit in March in the aftermath of Russia's in...


Bilde tradingeconomics.com
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Brokollaps

Når beregningene blir for svake. Når broberegningene ikke er sjekket skikkelig. Men der er brukt sjablonger/maler i beregningen. Og hvor seriøst er det egentlig å bygge store konstruksjoner i tre? Jeg...
1
6 svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
5 svar
Laster...