Politikk - Internasjonal

lusekoftan

67 drept i Etiopia

"Nyhetsbyrået AFP melder at 67 personer skal være drept i Etiopia i forbindelse med demonstrasjonene mot landets statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed.

Protestene herjeer i landet to uker etter at Ahmed ble kunngjort som vinner av Nobels fredspris, ifølge NTB."

Kilde VG Direkte

1
222 svar

Protestene herjeer i landet to uker etter at Ahmed ble kunngjort som vinner av Nobels fredspris, ifølge NTB."

Hva er årsaken til demostrasjonene ? Hva er det han gjør som de ikke liker ?

1

Har vel knertet en del somaliere i den somaliske provinsen også. Virker til å drive et etnisk motivert ønske om en enhetsstat denne Ahmed. Og så spørs det vel hva som egentlig ligger bak denne fredsavtalen med Eritrea.

Et demilitarisert Eritrea ville vært blåbær for Etiopia.

Ahmed har jo også passet på å pleie gode forhold til bandittstater som Kina, Saudi-Arabia, Qatar og Emiratene også, så han har vel litt godvilje å på der dersom det smeller. Og det er mulig Xi Jinping også har hvisket Ahmed ett og annet i øret om hvordan man skal knekke sine motstandere uten at en nødvendigvis må ta militære midler i bruk, jamfør kinesernes satsning på "soft power" mot Vesten under nåværende styre.

1
GiPazzini_85 Har vel knertet en del somaliere i den somaliske provinsen også. Virker til å drive et etnisk motivert ønske om en enhetsstat denne Ahmed. Og så spørs det vel hva som egentlig ligg...

Ahmed har jo også passet på å pleie gode forhold til bandittstater som Kina,

???

Bandittstat høver betre på USA. Kina, eit land som har 600 millionar fleire ibuarar enn Europa og USA til saman, har hjelpt til med å byggja ut infrastrukturen i Etiopia, blant anna jarnbane. Kan ikkje minnast at Kina har vori med på å øydeleggja eit einaste land; korkje Jugoslavia, Irak, Afghanistan eller Libya. I staden har styret løfta hundrevis millionar kinesarar or fattigdom på rekordtid. Snart finst det fleire fattige i USA enn i Kina.

1
Langveg [sitat…] ??? Bandittstat høver betre på USA. Kina, eit land som har 600 millionar fleire ibuarar enn Europa og USA til saman, har hjelpt til med å byggja ut infrastrukturen i Etiop...

Å ikke se at det kinesiske regimet kvalifiserer til begrepet "bandittstat" sier ikke rent lite, Langveg.

Kineserne er i ferd med å rekolonisere Afrika, dreper etniske minoriteter i Kina, driver med daglige territoriale grensekrenkelser utenfor kinesisk farvann og bedriver en statskapitalisme hvor de legger opp til russisk rulett med både internasjonal økonomi og naturressurser. Jo, dette er en ordentlig bandittstat.

2
GiPazzini_85 Å ikke se at det kinesiske regimet kvalifiserer til begrepet "bandittstat" sier ikke rent lite, Langveg. Kineserne er i ferd med å rekolonisere Afrika, dreper etniske min...

dreper etniske minoriteter i Kina

???

Hadde dei drepi ughurar eller kva dei heiter, hadde du nok fortalt oss det med svære overskrifter om det ikkje hadde vori meir enn to. Kor mange har forresten usanske bomber drepi i land som ikkje har gjort dei noko i det heile? Det var noko med bjelken i ditt usafile auga ...

1

Nyhetsbyrået AFP melder at 67 personer skal være drept i Etiopia i forbindelse med demonstrasjonene mot landets statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed. Protestene herjeer i landet to uker etter at Ahmed ble kunngjort som vinner av Nobels fredspris, ifølge NTB."

Det er aktuelt en gammel konflikt som på ingen måte har blitt løst da Ahmed overtok makten etter Hailemariam valgt å retirere fra statsministerposten som den tredje siden 1991, og som har gamle røtter som stundom er umulig å løse til begge parters tilfredshet - det er aktuelt en "innvandrerkonflikt". Siden 1991 hadde man et skjevt regime utefra et etnisk perspektiv, ettersom det var de visjonære og autoritære tigrayanerne som inneha den reelle makten under de to første statsministre. Dette ble endret om av Ahmed som ønsket å utjevne skjevheten, men Etiopia i virkeligheten er et lappeteppe av ulike etnisiteter med en lang rekke konflikter fra gammelt av, spesielt omkring oromoene med muslimsk tro som hadde i de siste århundrer spredt seg inn i landet fra sør og etter hvert fortrengt innfødte som stort sett har kristne tro. Dette har fulgt til en vedvarende uro som har eksistert helt siden det etiopiske keiserriket reetablerte seg i 1800-tallet slik at man underlagt seg oromofolket i omstridte regioner.

Aktuelt er det en seriøs fare for borgerkrig fordi Abiy er en oromo - den første som noensinne hadde kommet til makten i Etiopias historie - og det hadde siden 1991 vært en brutal konflikt mellom sentralmyndighetene og oromofolket som på ingen måte hadde sluttet, istedenfor blir det verre. Det er rapporter om at Abiy ikke hadde grepet inn da militante oromofolk angrepet andre folkegrupper, først og fremst tigrayanerne som presses mot kanten av åpen opprør for hver måned som går. Oromofolket som tidlig var et offer, har blitt en aggressiv overgriper som angrepet alle nabofolk i hensikten om å utrenske "sine" områder og deretter utvide seg i alle retninger. 1,4 millioner har blitt fordrevet på flukt - nesten bare ikke-oromo.

Det kan slutte med at de mektige tigrayanerne vil få nok og prøve å velte Abiy fra makten, men sliter med å finne allierte ettersom de hadde lagt seg med alle andre i sin tid da de hersket i 1991 til 2018. Uansett er situasjonen i søndre Etiopia alvorlig, ved å gi den militante og ekstremistiske OLF fripass hadde Abiy gjort en stor feil, ettersom det åpnet opp for etniske konflikter oppmuntret av OLF som deretter framprovosere responser som ledet til pogromer som rammet folk flest, og uroen har nådde Addis Abeba hvor stemningen ikke er god.

https://www.ethiopia-insight.com/2018/09/26/mob-killings-split-ethiopians-as-political-fault-lines-test-abiys-big-tent/

OLF er en terroristorganisasjon på lik linje med de serbiske paramilitære fra 1991 i tidlige Jugoslavia ettersom de er dypt bekymret for etniske motiverte vold mot ikke-oromo fra gammelt av, med flere massakrer på samvittigheten. Oromo oppfattes som et fremmedelement av store deler av befolkningen i Etiopia selv om de nå utgjør 40 % av folket ettersom de hadde spredt seg svært raskt i de siste 400 år siden de dukket opp som galla.

2
Langveg [sitat…] ??? Hadde dei drepi ughurar eller kva dei heiter, hadde du nok fortalt oss det med svære overskrifter om det ikkje hadde vori meir enn to. Kor mange har forresten usanske...

Både uigurer og tibetanere har lidt triste skjebner grunnet kineserne. Så har man det statsdrevne organtyveriet som Falun Gong-medlemmene blir utsatt for.

Ja, USA har gjort mye kritikkverdig, men det forsvarer ikke at Kina skal holde på som de gjør.

1
Langveg [sitat…] ??? Bandittstat høver betre på USA. Kina, eit land som har 600 millionar fleire ibuarar enn Europa og USA til saman, har hjelpt til med å byggja ut infrastrukturen i Etiop...

Snart finst det fleire fattige i USA enn i Kina.

Kina kan jo begynne å definere fattigdom med litt strengere krav, de bruker jo som kjent krav som er lavere enn selv FN sin fattigdomsgrense når de regner det.

Med FN sin fattigdomsgrense så er det 0 fattige i USA, og 0 fattige i vesten.

Hadde Kina begynt å bruke samme metodikk for fattigdom som er vanlig i vestlige land hadde andelen fattige i Kina steget til 70-80% av befolkningen.

Så å snakke om flere fattige i USA er ganske meningsløst når Kina sin målestokk for fattigdom er veldig mild, vi så det samme når 50C Army prøvde seg på at det var mer fattigdom i HK også.

2
Canucks [sitat…] Kina kan jo begynne å definere fattigdom med litt strengere krav, de bruker jo som kjent krav som er lavere enn selv FN sin fattigdomsgrense når de regner det. Med FN sin...

Der ja..

50C Army er alltid til tjeneste og ”prøver” seg igjen. Hvilken grense er det du snakker om? jeg regner med det er den på 1.90 $ pr dag som verden forholder seg til her.

Ifølge den hadde Kina omtrent utrydda fattigdommen allerede i 2015, da var den på 0,7 %, en rest på litt over 700 000 ifølge statistikkene. På samme tid hevdet da Kina at de hadde 70 millioner fattige!! Var den nasjonale grensen laver sa du.

Etter det har de løftet nesten 14 millioner ut av Fattigdom hvert år, regner med brorparten av de 700 000 også er blitt med.

Ellers til informasjon så hadde både USA, Hellas og Spania høyere andel fattige enn Kina i 2015 ut fra 1,90 $ regelen. Siden du snakket om dette med at den ville vært 0 i vestlige land med FNs tall basert på verdensbankens regnemåte!

Viktig også å få med seg at Kina har andre mål når det gjelder å løfte folk ut av fattigdo. Hjelper lite å ha 1,90 $ om du bor på gata:

According to China's guideline on winning the battle against poverty, the government identified that China's poverty reduction should guarantee access to food and clothing for poor population and nine-year compulsory education for children from low-income families. Basic medical needs and good living conditions for the indigent population should also be guaranteed.

Så er spørsmålet hva har dette med Etiopia å gjøre? Ingenting selvsagt så langt. Antikommunister prøver seg med stikk der de kan få det til. Men vi kan vri det over litt.

Når Kina har utryddet si fattigdom har de ikke tenkt å gi seg. Det er noe som heter ”internasjonal solidaritet” vet du. Kina har et veldig godt forhold til Etiopia. Gjennom investeringer og direkte hjelp til landet har de skapt titusener av arbeidsplasser. Etiopia er det 3. landet etter Tibet og Myanmar der Kina har satt opp et senter for fattigdomsutryddelse utenfor Kina.

1
ondoro Der ja.. 50C Army er alltid til tjeneste og ”prøver” seg igjen. Hvilken grense er det du snakker om? jeg regner med det er den på 1.90 $ pr dag som verden forholder seg til her. If...

Fattigdomsgrensa er individuell for hvert land da den er halvparten av medianinntekten til husholdningene i følge OECD. Med en slik definisjon blir det stort sett bare tøys å sammenligne fattigdom i ulike land. Fattigdom i Norge er noe helt annet enn fattigdom i Kina (etter denne definisjonen).

1
Serutover Fattigdomsgrensa er individuell for hvert land da den er halvparten av medianinntekten til husholdningene i følge OECD. Med en slik definisjon blir det stort sett bare tøys å samme...

Ja det er flere måter å regne dette på. Jeg svarte konkret på en påstand ut fra FNs måte basert på 1.90 $ justert for kjøpekraft.

Ca 27 % av befolkningen i Etiopia levde under denne grensa i 2015. Da kan en vel holde seg i Etiopia. Får Håpe Kinas hjelp nå får dette tallet kraftig ned i løpet av en del år.

1

78 døde og de rene pogrom-tilstandene mot utlendinger og andre etniske grupper i Etiopia den siste tiden.

Ahmed har virkelig gjort seg fortjent til fredsprisen.

1

Ahmed vil altså ikke la seg intervjue av pressen i forbindelse med utdeling av prisen. Nobelinstituttet har ikke fått noe redelig svar på hvorfor. Kanskje på tide å revurdere prisutdelingen til denne banditten?

1

Det var bare det som mangler... den tigrayanske delstaten er kommet ut i åpen konflikt med den etiopiske regjeringen. En militærbase ble angrepet av militsstyrker i Mekele - som aktuelt er delstatsmilitæret under kontroll av TPLF. Tigrayanerne har startet et åpent opprør, men det lot til å ha hendt etter regjeringen kunngjort en unntakstilstand for 6 måneder i delstaten, og dermed vil hindre maktbruk av den føderale makten.

I 9. september 2020 hadde en lokal avstemning hendt, til tross for at de føderale myndighetene prøvd å forby dette - selv om det ikke finnes dekning for et slikt maktinngrep ved å påstå at bare føderalmaktens godkjenning er vitalt. Med delstatsvalget betyr det at TPLF vil ha en ny regjering og ny parlament. ("Region" i Etiopia i praksis er delstater i strukturell ordning)

Amhara lot til å slutte seg til Tigray mot regjeringen man ment er blitt upålitelig, hvilken er overraskende ettersom de var gamle fiender - men på den andre siden hadde man vært dypt frustrert mot Abiys manglende støtte mot oromonasjonalistene og disses terror mot ikke-oromo, spesielt disse av kristne tro.

En borgerkrig er brutt ut.

Amharafolket kan slutte seg til tigrayanerne fordi de har blitt utsatt for omfattende systematiske krigsforbrytelser med velsignelse fra statsminister Abiy, i en grenseregion trakk militære - som forresten kom fra oromofolket - seg ut, slik at ekstremistene i OLF rykket inn og bortførte flere dusin til en skolegård der de ble massakrert i Gawa Qanga søndag 31. oktober. 54 døde ble funnet. Flere tusen ikke-oromo har blitt utsatt for folkemordmetoder av oromofolk i de siste måneder, og hver gang hadde militæret som stort sett består av oromofolk, trukket seg vekk eller endog deltatt i overgrepene.

Her hadde nobelkomiteen gjort en meget katastrofal feil med å gi Abiy fredsprisen - fordi indisiene om at han tilrettelegge volden mot ikke-oromo for å fremme overtagelse av Etiopia og dermed dyttet ut ikke-oromo fra søndre, sentrale, vestre og sørøstre del av landet - er blitt for talløst.

1
Langveg [sitat…] ??? Bandittstat høver betre på USA. Kina, eit land som har 600 millionar fleire ibuarar enn Europa og USA til saman, har hjelpt til med å byggja ut infrastrukturen i Etiop...

Snart finst det fleire fattige i USA enn i Kina.

Ikke bare færre fattige, men mentalt friskere folk og mer intakte samfunn også.

Synes jo i bunn og grunn det ikke er rart at USA har blandet seg inn i denne konflikten også? Her er det jo mulighet til å bringe nok et land inn i ruin. Etiopia er jo dessuten Kristent land, så her burde jo veien vært åpen for USA's Syriske Jihadister til å komme og hjelpe til. Men de er vel opptatt med Nagorno Karabacj for øyeblikket.

Ja huff, hvor "forferdelige" Kina er gitt. Store deler var i kne under Korona'n og det fikk de kontroll på med imponerende metodikk. De siste 10 årene er over 20 millioner kinesere løftet ut av fattigdom, altså hele Nordens befolkning. Problemene med narkotika som sosial utfordring har visst også Kina maktet å snu. Indre stabilitet og turistvennlig land stort sett hele veien fra Vietnams grense til Nord-Korea.

Men (huff) det er jo sant. De har jo ikke disse populistiske liberalkapitalistene til vesten som snakker om "demokrati" da... Og i Vesten tror de jo som sagt at alle deres vasaller foretrekker å sulte ihjel, så lenge de har "stemmerett", eller et "valg" imellom 5 like partier hvert fjerde år.

Tror nok mange millioner av USA's fattige hadde foretrukket å leve i Kina i dag ja...

1

Mye verre enn jeg trodde, amharaene lot til å ha bitt på Abiys retorikk om at TPLF støtter OLF og sto bak massedrap på amharafolk selv om dette ikke er logisk, hvilken tyder på at de er blitt motivert av langvarig fiendtlighet fremfor å forstå hvor faren egentlig lå, og dermed angripe sine potensielle allierte. OLF og TPLF har vært dødsfiender. Det er nå åpen krig i Tigray hvor store deler av det føderale militæret langs grensen mot Eritrea har sluttet seg til TPLF.

ENDF-styrker (ENDF - Ethiopia National Defence Forces) som stort sett består av ambaramilits, har rykket inn fra sør for å kutte av grenseregionene mot Sudan fra resten av Tigray. Dette fulgt til en rekke trefninger i nordvestre Tigray langs vegen mot grensebyen Himora mens regulære ENDF-styrker bindes ned i en rekke trefninger i nordøstre Tigray, der TPLF-styrkene hadde vunnet en rekke mindre seire. Pga. de topografiske forholdene er det ikke mulig for ENDF-styrkene å kunne rykker inn i Tigray utenom smale korridorer som kan lett blokkeres av TPLF-styrkene, hvilken er hvorfor den vestre delen av Tigray var angrepet ettersom det er mer tilgjengelig terreng der mot grensen mot Sudan.

Dessuten er befolkningen i Tigray dypt militarisert etter flere tiår, slik at militærtjeneste mer eller mindre er obligatorisk for den mannlige andelen - og dermed er TPLF i stand til å reise flere titusen trente menn på kort tid, noe som blir lettere av desentraliseringen av militæret i Etiopia ettersom en "region" - som i realiteten er en delstat - kan ha et regulært militærapparat til rådighet. TPLF er allerede en stående delstatshær, som kan ha adgang på flystyrker.

ENDF på papiret har 170,000 menn, men tre fjerdedeler av dette er i regionmilitærapparater - noe som har fulgt til bruk av ambaramilits mot tigrayanerne. Bare omlagt 35,000 til 40,000 utgjør den regulære føderale hæren, størrelsen på en divisjon er på 5,000 til 7,000 mann. Fordi FN hadde satt Eritrea og Etiopia under våpenblokade, ment det at etiopierne har altfor lite med våpen, mye av våpenarsenalet fra for tjue år siden er for lengst opprustet. De har også lite med fly; hele flyflåten med få unntak er permanent satt på basen, og må settes i stand på nytt for å brukes på nytt. Den største flybasen i Etiopia er under kontroll av TPLF...

Det kan dermed bli en ragtag-krig som kan bryte opp Etiopia fra innsiden pga. Abiys politikk som så langt har vært skadelig for landets interne orden. Dessuten frykter TPLF at Eritrea vil støtte Abiy ved å invadere Etiopia.

1

Så er det offentlig; verdensmediene tilkjenner at det er brutt ut borgerkrig i Etiopia, mellom TPLF som har samlet støtte fra hele den tigyranske befolkningen som ment de har blitt utsatt for diskriminering og systematisk vold (som med Sri Lanka og tamilene..) og president Abiy som av mange er mistenkt for å være en oromo-sympatisør som i hemmeligheten tilrettelegge for OLF og ekspansjonen av oromofolk inn i resten av Etiopia. Det som er tragisk her, er at mange oppriktig tror OLF og TPLF som hadde en blodig konflikt fram til 2018 helt siden 1980-tallet, samarbeider mot Abiy som kritiseres mer og mer for å unngå å støtte ikke-oromo og skape splitt-og-hersk mellom folkegruppene. TPLF hadde lenge advart Abiy mot å fortsette sin politikk om å gjøre dem til syndebukk for de mindre tiltalende deler av hans politikk, og de hadde nektet å akseptere hans ønsker om større sentralisering av nasjonalstyre som innbar et enmannsregime over et sterkt desentralisert land.

Mye av internettdekningen er tatt ned, men i sosiale medier finnes det en kilde; https://twitter.com/NotWoofers som har gjort det mulig å kunne følge med på hendelsene i Tigray som skal ha kommet under flyangrep av ENDF flyvåpenet som angrepet lokaliteter ved Mekelle. Det er kommet påstander om to fly var skutt ned av TPLF. Ut fra hvordan hendelsesforløpet gikk, tyder alt på at det er egentlig Abiy som var først ut, påstandene om angrep på militærbaser er ikke bekreftet på selvstendig hold og så langt ser det ut at TPLF var regelrett tatt på senga. Offensiven i nordvest så ut til å ha overrasket dem, og de hadde vært meget frenetisk med å forberede seg på åpen krig, hvilken tyder på at de ikke hadde en plan for en væpnet reisning. Ifølge Gebremichael i TPLF hadde man stoppet en plan om å angripe regjeringsbygningene i Mekele, dette kan mene at de hadde ikke ventet seg et forsøk på kupp fordi Abiy hadde truet med å bruke militærmakt mot "den ulovlige regjeringen" siden september fram til nå.

Føderalistene vil knuse Tigray, men innad i militæret merkes det at det er oppstått lojalitetsproblemer, et par dusin høytstående offiserer har hentet sine hattene og stukket av til Djibouti, de nektet å slåss mot sine gamle kollegene ettersom ENDF og TPLF var en og samme fram til 2018. Derfor ser man stort sett kamp mellom angripende militante fra Amhararegionen og regionregjeringsstyrkene som forsvarte deres egne hjem og trakter.

Det er sett at Abiy og hans allierte vil ødelegge TPLF, ment dette er en "terroristorganisasjon", til tross for rollen dette hadde spilt for Etiopia i 1991-2018. De har nektet å akseptere dialog eller megling selv fra Afrikansk Union som har prøvd å trekke inn utenlandske makter, men USA er for opptatt, Kina brydde seg ikke, og EU er maktløst. Man vet at Egypt støtter TPLF under ideen om å lage bråk for Abiy på hans hjemmebane for å få gjennomslag for sine argumenter omkring Nilen.

1
Laster...