Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Angripe land som begår hackerangrep ?

Tidligre USA cybersjef ber militæret angripe hackere og da tenker jeg på Russland som den verste i klassen.Husker også Obama var rasende på Putin og ga klar beskjed vi vet hva dere driver med,slutt med det,ellers ta følgene. Er det ikke på tide at USA nå gir klar beskjed at at cyberangrep er på lik linje med millitært angrep ? Men det store dilema er og skille mellom privat og statelig hackere.

https://www.ft.com/content/27c09769-ceb5-46dd-824f-40b684d681ae

1
37 kommentarer
Trådvisning
Hele diskusjonen

Varulv2478

Den amerikanske maktarrogansen fra Trumps tid har ikke blitt svekket, derimot ser det ut at den har forverret seg - i amerikanske offisielle dokumenter og medieomtalelser virker det som at ikke-amerikanske rettigheter og suverenitet har blitt helt glemt; nylig diskuterte man i kongressen om hvordan å stoppe North Stream 2-prosjektet, uten å fatte at dette ligger utenfor amerikansk lovvirke, under argumentet "that is the Law!" Dette er bare et av stadige flere og flere eksempler på at amerikanerne er på gal vei. Snart er det umulig for USA å respektere endog norsk lov.

Også innenfor cyberteknologi. Det hadde selvsagt vært flere hackingssaker, men her er ordet hacking essensielt - evnen for å komme inn, spionere og deretter trekke seg ut med informasjon som hadde blitt sanket inn. Dette kan IKKE defineres som "cyber attack" eller endog "hackerangrep" fordi det er snakk om inntrengning og tyveri som sett med et nylig innbrudd i Stortinget - der formålet er rett og slett informasjonstyveri. Samme sak med Solar Winds-hackingen og Microsoft-hackingen i nyere tid, og disse ville ha blitt feiet under teppet om det ikke var for militaristiske senatorer som drømmer om å knuse all motstand. Disse alarmerte hele verden for deres egne aggressive målsetninger.

https://www.nytimes.com/2021/03/07/us/politics/microsoft-solarwinds-hack-russia-china.html

Bidenadministrasjonen dermed varslet at de skal "angripe" i en "gjengjeldelseshandling", men dette i seg selv er en umulighet fordi russiske nettsiter og informasjonssentre er lik mye utsatt for hacking som de vestlige - det snakkes ikke høyt i Moskva - fordi det skjer i stillhet uten skadevirkninger. Så da russerne og kineserne gjorde likedan, er det simpelt for å sanke inn informasjon som når profesjonelle tyver ubemerket bryte seg inn, slik at udåden oppdages i ettertiden. Dette er typisk hacking for ren spionasje. Men en mindre og mer destruktiv side av hackingen er cybersabotasje i hensikten om å forvolde seg mot vitale interesser og viktige installasjoner man på forveien brøt seg inn, og til nå dato er bare sett mot Iran - dels med globale konsekvenser med ukontrollerte datavirusspredning. Her hadde Russland og Kina aldri bedrevet cybersabotasje mot vestlige land, selv om Estland i 2009 var det første som opplevd dette, selv om dette bare rettes mot telekommunikasjonsfunksjoner som regjeringsnettsiter fremfor fysiske aktiviteter som kraftverk etc.

Så det som kom fra Russland og Kina er egentlig tyveri i stor skala gjennom utnytting av snarveier og bakdører som oppdages i eksisterende systemer. Bare Israel og USA hadde stått for sann cybersabotasje som sett mot Iran. Lieven med hans artikkel har et poeng ved å påpeke at bevisste cyberangrep for å iverksette skadevirkninger vil være et skritt for langt.

https://responsiblestatecraft.org/2021/03/11/bidens-retaliatory-cyberattacks-against-russia-are-folly/

For det første om man både reise sanksjoner og gjennomføre gjengjeldelseshandlinger, vil det være en selvmotsigelse ettersom russisk lov er lik strengt som amerikansk lov om hackering - og USA må tross alt ha folkerettslig aksept for sine argumenter, ikke ved å bedrive dobbeltmoral. For det andre kan man ikke innlede seg på tit-for-tat "krigføring", myndighetene i Russland og Kina har interne sikkerhetsklarerte nettverk som ikke er mulig å hacke fra utsiden (Putin misliker digitaliserte regjeringsaktivitet), de har generelt langt færre svakheter - Twitter og Google finnes ikke utover to små nisjeprodukter der. Dermed vil andre funksjoner være sårbart.

De krigskåte senatorene bruker ordet "cyberattack" i bevisst hensikt om å åpne for krigshysteriske stemning ved å antyde at hackingssakene var snakk om cybersabotasje - hvilken ikke stemmer. Om Biden skulle besvare cyberspionasje med cybersabotasje med fysiske skadeverk på vitale datasentre og annet, kan dette nemlig oppfattes som krigshandlinger. Da vil Putin besvare dette med liknende handlinger.

"- the belief that the United States can unilaterally set the rules of the international system, and yet set different rules for itself whenever it feels an urgent need to do so."

Dette er en maktarroganse som ikke hadde blitt tatt ned etter Biden ble valgt, istedenfor har den blitt verre og verre; og EU som i februar-mars hadde sluttet seg helt til USA, opplever nå alvorlige følger av dette, uten gevinster fra USA hadde man irritert på seg Russland som truer med å stenge dem ut, mistet kontakten med Venezuela, opplevd å kastes ut fra Syria og fått større troverdighetsproblemer enn tidlig i møte med Iran. EU kom ut i mye bråk, og da man vendt seg mot USA - oppdaget de at ingenting hadde forvandlet seg.

En cybernedrustningspolitikk er umulig så lenge den vestlige arrogansen holdes i livet.

2

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Religion og livssyn

Religion og livssyn

Laster...