Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Det er vel kanskje knapt "tillatt" å stille et slikt spørsmål lenger, men når skal slike tilstander som det man kan lese om i linken snart "avta i intensitet" nede i mange av disse landene? Og er det Vesten som fortsatt "skal ha" (stort sett) skylda for elendigheten, slik man ofte får inntrykk av er "forklaringen" fra visse hold?..

Det må være spesielt skuffende for slike som KrF som jo nærmest var fødselshjelper for den nye nasjonen Sør-Sudan å være vitne til utviklingen der. Jeg husker vår daværende statsminister holdt en flammende og begeistret tale i Spikersuppa foran det kommende valget den gang, og han utbasunerte (tilsynelatende nærmest på sparket..), at nå måtte det vel være en god idé å snarest gi ytterligere én milliard ekstra til dette landet fra bistandsbudsjettet vårt, for nå kom det angivelig til å bli litt av en god utvikling i denne nyopprettede nasjonen, bare det ble bevilget nok penger osv., det skulle Norge og en kvinnelig representant/utsending for KrF nærmest sørge for, kunne man i grunnen få inntrykk av, hun skulle være med nede der og få orden på ting og tang og få landet opp og stå osv. . Finnes det forresten en oversikt over hvor mange milliarder Norge har bidratt med til f.eks. dette landet i årenes løp? Og har det hjulpet?

Men det er jo ille å lese om situasjonen for denne sivilbefolkningen som blir nærmest vilkårlig angrepet av arabiske nomader der. "Ikke fred å få", er vel konklusjonen både for den stakkars sivilbefolkningen og kritiske observatører...

https://www.vg.no/nyheter/ut enriks/i/bnxEwe/den-glemte-krigen-roemte-fra-kulene

1
20 kommentarer

Kommentarer

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Torotto

Men det er jo ille å lese om situasjonen for denne sivilbefolkningen som blir nærmest vilkårlig angrepet av arabiske nomader der. "Ikke fred å få", er vel konklusjonen både for den stakkars sivilbefolkningen og kritiske observatører...

USA shadow war in Afrika. Her

Hvor USA bruker Al Qaida for å rettferdiggjøre sin tilstedeværelse.

Hillary Clinton i 2912.

Al Qaeda is on our side in Syria.

1

Langveg

Generalstaben i Tchad melde i går at Idriss Deby, president gjennom tretti år med militærutdanning frå Frankrike og nyleg utnemdn til marskal "døydde i kamp ved fronten"- Meldinga er teken imot med undring. Ein har vondt for å tru at han vart råka av skyts i kamp. Etter hans død vert ikkje konstitusjonen fylgd, dei militære tek over makta (mellombels?) med den 37-åt gamle sonen til den døde preesidenten, general Idriss Deby Itno, som /mellombels) president. Det er messt så ein kunne tru son har drepi far .. Elles er det den franske hæren som styrer balletten i Tchad og hile Sahel. Han har infisert området frå langt tilbake, no under påskott av kamp mot terrorisme (ymse væpna oppreistgrupper) Talet på militærdiktatur aukar i verda: Egypt, Thailand, Myanmar og nu Tchad.

1

ondoro

Rapport fra Afrika ja. Afrika består av 54 stater.. Her blir Sør-Sudan nevnt som riktig var et klart vestlig imperialistisk prosjekt, og første land som anerkjente denne staten var Israel....

Ellers har linken ingenting med Sør-Sudan å gjøre. Vel like lite som det har med Afrika å gjøre generelt selv om Darfur-provinsen ligger på dette kontinentet.

1

Torotto

Hvordan USA gjennom å støtte despoten Museveni, USA sin man i regionen, hvor de skaper konflikter for å dominere landene rundt og verdifulle råstoff.

Ennå et sted USA bekjemper demokrati og sosial utvikling.

Det blir stadig mer tydelig at USA, bruker terrorister til å innvandrere områder, for så å legitimere egen tilstedeværelse.

Her

Her

Her

Her

2

nostalgikern

Sør-Sudan nevnt som riktig var et klart vestlig imperialistisk prosjekt,

Var det ikke et sterkt ønske fra innbyggerne der å bli skilt fra det muslimske området i nord da? "Skillsmissen" ble vel ikke tredd ned over hodene på flertallet der, "påtvunget" fra utlandet sin side "mot folkeviljen", eller hur?

1

Langveg

Men fokkeviljen på Krim, i Donbass, Abkhasia, Sør-Ossetia etc skal ikkje respekkterast ....? Det skal han bere i Kosovo og Sør-Sudan ..

1

Langveg

Det er vel kanskje knapt "tillatt" å stille et slikt spørsmål lenger, men når skal slike tilstander som det man kan lese om i linken snart "avta i intensitet" nede i mange av disse landene? Og er det Vesten som fortsatt "skal ha" (stort sett) skylda for elendigheten, slik man ofte får inntrykk av er "forklaringen" fra visse hold?..

Du seier deg sjølv imot, i alle fall når det gjeld Sør-Sudan. Var det ikkje vestlege makter som konstruerte Sør-Sudan? Var det ikkje stort sett dei same maktene som øydela Libya? Og no held dei på i Mali osb. Hadde Vesten lati Afrika i fred, kan du nok ha rett i noko, reint bortsett frå at stoda ikkej er så ille som mange vil ha det til i heile Afrika .Det er faktisk framgang mange stader når det gjeld levestandard og levealder, industriproduksjon etc.

1

nostalgikern

Hadde Vesten lati Afrika i fred, kan du nok ha rett i noko, reint bortsett frå at stoda ikkej er så ille som mange vil ha det til i heile Afrika .Det er faktisk framgang mange stader når det gjeld levestandard og levealder, industriproduksjon etc.

Det blir vel snart ekstra bra der nå da sikkert, nå som visstnok Kina sprer sin innflytelse i så veldig mange områder der... (Enkelte som kjenner forholdene bedre enn jeg gjør, hevder jo at det nærmest er en form for ny-imperialisme som bedrives, men kineserne er sikkert stort sett ønsket der, kan man få inntrykk av).

Merk, jeg for min del skrev ikke "heile Afrika".

1

norball

Afrika er og blir Europas ansvar. Det var europeerne som pakket sakene og dro i hu og hast fra land hvor de hadde tegnet grensene selv, bygget institusjonene og stått for sikkerheten. Så det går ikke an for Europa å bare late som om Afrika ikke finnes, og det går ikke an å sammenligne Afrikas stater med Europas nasjonalstater.

1

Videoseven

Det er vel fordi Afrika ikke er ferdig med sin revolusjon enda.

Europa var eid av eneveldige fyrster. Så gjorde folket opprør, drepte sine herskere og dannet sine nasjonalstater. Afrika begynte bra. Folket gjorde opprør og fjernet sine herskere. Nå trenger de bare å trekke grensene, så har de den samme forutsetningen.

Dette blir selvfølgelig en brutal periode på samme måte som i Europa. Millioner av drepte i en etnisk rensing, men det er muligens dette som må til for at en skal ha en fungerende nasjonalstat.

Sør-Sudan er et slikt eksempel. Der hadde en svarte som ble undertrykket av arabere. Nå er en i den brutale overgangsfasen der grensene settes. Problemet er, som mange andre steder i Afrika, islam mot kristendom.

1

nostalgikern

Dette blir selvfølgelig en brutal periode på samme måte som i Europa. Millioner av drepte i en etnisk rensing, men det er muligens dette som må til for at en skal ha en fungerende nasjonalstat.

De siste av statene på dette kontinentet fikk vel sin frihet/selvstendighet fra kolonimaktene sånn ca. på 60-70-tallet vel?, så de burde vel hatt bra tid til å ordne seg på som de ønsker i kraft av å være selvstendige nasjoner nå, skulle man anta. For du skriver at det blir en brutal periode, og da må vel tolkes som en "spådom" om tida framover? Hva mener du f.eks. med "millioner av drepte" og at dette "må til". Er det noe konkret land eller område disse dine brutale spådommer gjelder for fremover, kan du vise til det? Litt av en "spådom" i tilfelle.

Av respekt for at "alle mennesker er like", (ref. menneskerettserklæringer/ FN osv.), så bør det vel være greit å diskutere forholdene på et hvilket som helst kontinent, skulle man kunne tro, så da er vel utviklingen også på dette kontinentet "lovlig diskuterbart" og også interessant, må man vel sånn i utgangspunktet kunne gå ut ifra...

1

Corvus

Det var europeerne som pakket sakene og dro i hu og hast fra land hvor de hadde tegnet grensene selv

Og hvorfor dro de fleste europeerne i hui og hast?

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Laster...