Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Det har brutt ut opptøyer i Cuba, grunnet det observatører kaller en perfekt storm. Ingen turister(korona), smitte ute av kontroll, revolusjonsgutta fra 59 borte, og alt dette fører til ekstremt vanskelige levekår for innbyggerne.

Er dette starten på undergangen for kommunistene?

3
17 kommentarer

Kommentarer

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Fernandovonarb

Når krybben er tom bites hestene, heter det så fint og passer på Cuba akkurat nå. Ser også at Cubanere i Norge demonstrerer mot det nåværende regime. Dette kan ende stygt.

Tipper Maduro også følger med spent, for dette angår i aller høyeste grad hans eksistens også.

2

Varulv2478

Når krybben er tom bites hestene, heter det så fint og passer på Cuba akkurat nå. Ser også at Cubanere i Norge demonstrerer mot det nåværende regime. Dette kan ende stygt

Flere land legger skylda for dette på USA, og dessverre må det sies at "forsker" Bye tar feil; det er umulig å gjennomføre økonomiske reformer ettersom Cuba har blitt økonomisk isolert siden februar 2021 ved å settes på terroristlisten sammen med en rette nye sanksjoner som har returnert blokaden til pre-1991 - sammen med misbruk av internasjonale finansielle institusjoner. Hele det økonomiske livet i Cuba kveles under blokaden som har fulgt til at regimet i Havana måtte prioritert mye på bekostning av folkets behov.

USA har sagt blokaden vil bli stående fram til kommunistregimet er fjernet, i sann regimeendringsmentalitet.

1

MorganBlueKane

USA har sagt blokaden vil bli stående fram til kommunistregimet er fjernet, i sann regimeendringsmentalitet.

Sannheten er jo at både folket på Cuba, i Venezuela og alle andre sosialistiske regimer er ufrie. Det er flott å se demonstrasjonene som nå bryter ut mot det undertrykkende cubanske regimet, verden burde for lenge siden stått opp mot Maduro og hans sosialistkumpaner, og støttet det lidende folket i Venezuela og på Cuba

2

Varulv2478

Er dette starten på undergangen for kommunistene?

Det hendt fordi kommunistregimet var dum nok til å tillate mobiltelefonforbindelse mellom USA og Cuba siden 2018, som nå er blitt avslått (men ikke mellom Cuba og Latin-Amerika). Covid-19 har skapt økonomisk nedgang og kapitalistisk rikdomsakkumulering over hele verden, i flere og flere land har det oppstått alvorlige uroligheter og som i Chile fulgt det ofte til blind raseri, etterfulgt av dyp apati fordi det finnes ikke troverdige alternativer. Men i land med politisk undertrykkelse eller motsetninger er det veldig farefullt, og det finnes ikke noe som kan overta etter kommunistene, og en amerikansk okkupasjon som visse som Rubio indirekte tar tatt til orde for, vil gjør det langt verre. I Cuba er det egentlig ikke ideologi eller inkompetanse som er skyldig i krisestemningene, det er den amerikanske blokaden som har sørget for at Cuba har blitt meget farlig sårbart ved å ha så få økonomiske inntektskilder som turistene, som i 1996-2018 var veldig viktig for kubanerne. Dermed måtte regimet i Cuba gjøre det som måtte gjøres, og kunne lite annet enn å gjøre som Odyssevs; bandt seg til masten og la skipet seile sin vei, bedende på god hell hele tiden.

Egentlig er demonstrasjonene ikke særskilt stor, bare tusener på det meste, selv om disse er utbredt, og da politiet måtte gripe inn var det som respons på voldsbruk og opprørsakt som da en TV-stasjon var forsøkt stormet. I Norge regnes dette for å være akt av opprør og er meget straffbart. Verre i Cuba. Men det er i sosiale medier mesteparten av begivenhetene skjer, akkurat som i Libya og andre land der sosiale medier "kom utenfor kontroll" med propaganda fra alle kanter. Diaz-Canel som overtok, var etter sigende rasende og beskyldt USA for å ha stått bak, samtidig som all data mellom Cuba og USA avbrytes. Men fordi USA er så nær, er det ikke mulig å ha signalisolasjon.

Mye av dekningen på amerikansk hold er meget dypt ensidig og som hentet rett fra antikommunismens ånd under den kalde krigen, demonstrasjonene i Cuba som regel bli latt i fred, men når demonstranter overfalte andre, plyndre butikker, angrepet politi, og prøvd å tvinge seg inn i viktige installasjoner har disse blitt ulovlige oppviglere som måtte stoppes. Dette ignoreres i USA hvor man har hatt helt presise liknende hendelser i året 2020.

Regjeringslojale folk har gått ut på gatene, og det må tross alt sies at kommunistregimet ikke er så upopulært i det kubanske folket, og det har kommet til massive sammenstøter på gatene. Det er nå flere og flere tegn på at de antikommunistiske demonstrasjonene er organisert fra utsiden, og disse talt i virkeligheten bare få tusener selv hvis de er i 16 byer samtidig, ved å ta i bruk sosiale medier som Facebook for å framprovosere en reisning. I flere måneder i forveien har det vært arrestasjoner og forhør av dissidenter og suspekte individer ifølge HRW, noe som tyder på at myndighetene kan ha fått rede på hva som rører på seg midt under en av de verste kriseperiodene i Cubas historie.

Men alt tyder på at omfanget tok myndighetene i total overraskelse, og det verste som hittil har hendt, er ikke i de kystnære storbyene, men langt ut på landsbygda med de mellomstore byene som Camagüey og Cardenas. Dette skal ha fulgt til panisk stemning i kommunistpartiet, og væpnede politimenn sendes ut for å sperre store deler av Havana og andre store byer, men det er vanskelig å få rede på detaljene fordi det er massevis av rykter, løgn og propaganda.

Får bare håpe på at dette er en gjentagelse av Chile fremfor Libya. Sistnevnt vil bli en katastrofe.

2

kristofferbd

da politiet måtte gripe inn var det som respons på voldsbruk og opprørsakt som da en TV-stasjon var forsøkt stormet. I Norge regnes dette for å være akt av opprør og er meget straffbart. Verre i Cuba.

Har du kilder på at ikke politiet grep inn grunnet den begrensede ytringsfriheten i landet?

1

Varulv2478

Alle kilder er enig - det finnes opptak - om at politiet lot demonstrantene være om disse ikke bevege seg inn på sperrede områder eller ikke grepet til vold. Det var tross alt snakk om "små" demonstrasjoner med flere tusener om gang. Istedenfor blir forkledd politimenn sendt inn for å arrestere utvalgte som hadde utpekt seg med sin atferd, og det er tross alt et forbud mot antikommunistiske slagord i Cuba.

Det er veldig ekstrem propaganda på eteren spesielt fra USA omkring begivenhetene i Cuba. Så ekstremt, at dette begynner å påvirke dømmekraften omkring utviklingen i Cuba, som hvis man hadde fått ekstrem tunnelsyn. Det er observert gang på gang, at amerikanske - og deretter vestlige medier - ignorere eller skjult bort demonstrasjoner og folkelige protester og at bruk av vold ikke fulgt til voldsomme fordømmelser med en gang. Dette viser at det finnes en voldsom fiendtlighet som er meget sterkt ideologisk bestemt, som har kunne diktere medieoppmerksomheten. Som siden 2011 har bidratt til at man gang på gang tok feil, spesielt omkring Syria. Aleppo-hysteriet i 2016 var grufullt!

Diaz-Canel har slått av all internett i landet. Det er litt for mye om sosialmediedekningen som minner om Libya og Syria i 2011, ettersom mye kom gjennom "SOScuba" - som ofte ikke verifiseres på forhold. Og akkurat som i Syria, det kom fra grasrota mobilisert av bakgrunnspersoner, det tok mange år før man fikk rede på sannheten om de "spontane protestene" i Søndre Syria.

Sist gang det var voldelige folkelige protester, var Maleconazo i august 1994 som også raskt utviklet seg til ren plyndring og vandalisme. Hotellene var den gang ofte herjet - og i dag sees det at hotellene på nytt gjøres til mål for frustrasjoner. Og akkurat som den gang, var det også en generasjonskonflikt; de yngre var på gatene - og det var de eldre, noen ganger egne slektninger, som fordrevet dem.

Demonstrasjoner er ikke så uvanlig som det kan høres om i Cuba, men det er svært sjeldent at store og organiserte protester hendt som i juni-desember 2020 som foregikk meget fredelig, da folk hadde antirasisme som tema etter et politidrap på en fargede mann 24. juni 2020.

2

Noreger

Hvorfor har Cuba-styret PLUTSELIG endt opp på den ukentlige lista til den "uavhengige" presse da? Det er jo utrolig hvor de plutselig bryr seg om "demokrati" der etter alle de år hvor dette ikke knapt har blitt nevnt av journalistene. Her stikker det nok dypere enn som så. Det er ingen "color revolution" i Saudi-Arabia, selv om det vel er flere overgrep der enn i Cuba?

 Nei, saken er nok heller den atbryte ned Cuba nåblir mer økonomisk bistand fra Russland og Kina. Samtidig måbarrierer til en fullstendig isolasjon av Venezuela, som jo er den store prisen. 

VZ har jo både verdens største reserver av olje og gull ifølge mange analytikere og en rekke andre metaller. OM landet får i gang en handel med disse varene og det ikke skjer i dollar (som neppe Maduro vil gjøre) så er det enda et banesår for dollaren. Dette vil jo selvsagt USA gjøre lat for å forhindre. Iran, Russland og Kina holder jo på å bygge opp landet på hver sine måter og tiden er knapp for imperiet.

     Dette vil nok bli nok et mislykket kuppforsøkk ifra USA sin side. Det begynner å bli utrolig mange tap nåbli mye verre og mye mer brutal opptreden ifra landet sin side. 

   Det er mye statsgjeld som begynner å forfalle og som måselvsagt kan skje), såbetale ut denne gjelden. Nåselvsagt Norge begynne å telle påselv, eller iallfall Europa. Men det vil vel neppe skje uten at vi fårr ny regjering og til og med DA er jeg usikker påbak slike opprørr ender det aldri bra om samme opprørr lykkes. Heldigvis ser det ikke ut som det er noen massiv folkemengde av "spontane opprør" her, og befolkningen som sådann har heller ikke mye av våpenn. 
 Dette gårr nok bra for det Kubanske folk. 
1

Varulv2478

Det er kommet opplysninger om at protestene i Cuba som var utløst av omfattende misnøye med den økonomiske situasjonen, kan ha vært dels klimarelatert - hele sukkerindustrien har blitt slått ut av sterk fuktighet i et mye varmere værlag enn normalt, og da man måtte få maskinene og apparatene i stand på nytt, var det verken olje eller penger å få tak på. Turistindustrien har kollapset som et resultat av Covid-19 som i tillegg utløst meget alvorlige finansielle konsekvenser for et land som har satt seg i sterk gjeld. Og sist, men ikke minst; av en eller andre grunn hadde kommunistregjeringen nektet å motta omfattende støtte fra Russland og Kina og deretter ville satse på egne ressurser i året 2020 - en strategi som vist seg å være feilslått. Olje fra Venezuela enten utebli eller kommer i for små mengder fordi all oljeproduksjon der konsentreres for å holde i livet landbruket som trenger brensel. Og det som er verst; er at Biden hadde nektet å stoppe Trumps vedtak om å sanksjonere alt pengeoverførsel mellom Cuba og resten av verden. Dermed kunne ikke familier i utlandet overfører viktige valuta til sine slektninger i hjemlandet.

Det var så ille, at FN hadde i våren sendt en bekymringsmelding og dette fulgt til et meget nylig generalforsamlingsmøte hvor 99 % av verdenssamfunnet vil stoppe den amerikanske blokaden, bare to land stemt mot - USA og Israel. Diaz-Canel hadde sine ordene i behold når han påpekt dette. Mexico gi full støtte til Cuba i denne saken. Her har meksikanerne en veldig god grunn, for i januar 2021 hadde Trump helt uventet satt Cuba på terroristlisten som gjør blokaden av landet lik total som mot Iran, og Biden til tross for sterk press fra Latin-Amerika hadde nektet å reversere dette fram til nå.

På flere hold tar republikanerne nå til orde for et amerikansk angrep for å hærta Cuba "i frihetens navn".

1

Varulv2478

Og det må ikke glemmes at kommunistregimer som hendt med folkelig aksept som i Cuba, Kina og Vietnam (nord) er mye seigere enn kommunistregimene i Øst-Europa. Langt mer seigere.

1

Kurtkanon2

Langt mer selvdestruktive, ja. So? La dem lide. Det er selvpåført.

2

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Laster...