Du bor selv i vesten og er dermed også en taper i følge deg selv. Du burde kunne svart på spørsmålet selv.

2

Jeg er enig i mye av dette. Når det gjelder begrepet "vesten" tenker jeg vi egentlig må snakke mer om EU og NATO/USA (med alle spyttslikkende vasaller).

Norge og Norden har fortsatt en del kontroll over egen situasjon. Vi har åpne grenser og har hatt det så lenge historien kjenner til det; arbeids og sosiale rettigheter er unike i alle land; kultur er stort sett likt overalt; være klimaktiske og geografiske forhold er de samme og vi har god kvalitet på miljø og sikkerhet.

Det er på) i Sørr-Jylland. 

Over 90% av jernmalmen EU skaffer seg kommer fra Kiruna; Norden er energiuavhengig mange ganger over; vi har en stor grad av innovasjon og selvstendig utvikling; andre naturressurser for framtiden (som f. eks Thorium for atomenergi) er store. Alle disse ressursene er det utopisk å forvente at vi i Norden skal kunne beholde for oss selv i framtiden. Vi gir jo allerede bort masse kraft til EU, samt at vi har latt oss kolonisere med vindmøllemafia fra Tyskland. 

 Norden hadde i sammen hatt den 8. størstee maritime sone og 8. størstee landmasse i verden. Vi hadde hatt 8. eller 9. størstee økonomii i verden regnet i BNP. Dette spredt på50. størstee befolkningsmasse i verden.  Vi har en suveren natur som vi kunne levd i harmoni med uten å

Sikkerhetspolitisk hadde en Nordisk forsvarsallianse klart seg bra med en avspenning av hele Nord-Atlanteren som ledd i en avspenningsavtale med Russland (noe de ville gått med på om dette ble forhandlet fram genuint fra begge sider). Grensekontroll kunne begrenset seg til den lille grensa imot EU i Sør og den lange grensa imot Russland i Øst.

 I dag er oppimot en tredjedel av den befolkningen i hvert Nordiske land åpenlysee tilhengere av en slik ide. Om en hadde hatt ET (og samme) politiske parti i alle landene som jobbet ut ifra felles program ville en slik bred folkebevegelse raskt overkommet den Vestlige propagandapresse og med tiden utviklet egne media. 

Her er det mange muligheter og det er ikke vanskelig å tenke seg at disse tankene vil fortsette å spre seg etter hvert som USA og EU fortsetter å rakne.

1

Jeg ser kritikken Rødts Bjørnar Moxnes har imot det nesten tomme flyet som landet. For en idiot! Før man åpner kjeften i media bør man i det minste sørge for å forholde seg til fakta. Det er ikke Moxnes i nærheten av.

1

Jeg er lei av tullet fra dere som ønsker å ødelegge vårt samfunn. Det var ingen mulighet for suksess i Afghanistan, det er ikke mulig å bygge opp det landet. Og tro ikke vi kan hjelpe dem ved å ta dem inn hit, vi kommer til få enorme problemer i fremtiden.

1
Noreger Jeg er enig i mye av dette. Når det gjelder begrepet "vesten" tenker jeg vi egentlig må snakke mer om EU og NATO/USA (med alle spyttslikkende vasaller). Norge og Norden har fortsat...

Sikkerhetspolitisk hadde en Nordisk forsvarsallianse klart seg bra med en avspenning av hele Nord-Atlanteren som ledd i en avspenningsavtale med Russland (noe de ville gått med på om dette ble forhandlet fram genuint fra begge sider). Grensekontroll kunne begrenset seg til den lille grensa imot EU i Sør og den lange grensa imot Russland i Øst.

Dette er ønsketenkning. Nordisk ungdom er ikke i stand til å forsvare landet. Millennial, og Gen-z er for veike og bortskjemte. Avtale med Russland? De bryr seg ikke om avtaler. Vi trenger USA, det er fortsatt vår beste garanti for ikke å bli bøllet med av Russland.

1
Sapient-X [sitat…] Dette er ønsketenkning. Nordisk ungdom er ikke i stand til å forsvare landet. Millennial, og Gen-z er for veike og bortskjemte. Avtale med Russland? De bryr seg ikke om av...

Tull og tøys. Det er bare det at Norsk ungdom ikke har motivasjon for å være med på USA sine eventyr til enhver tid. Likedan er jo dagens forsvar kun et sosialt eksperiment her hjemme, hvor det virker som det viktigste er å være så unik at gutter og jenter i sin mest virile alder er på samme rom. Snakker om å ødelegge Norske menn i feminismens navn. Det er vel ikke så rart at vi ikke har noen navn på de som sendte Helge Ingstad under vannet heller, men vi vet jo at de fleste navigatørene var kvinner.

Hadde vi hatt 6 månederr i hjemmevernsbasert tjeneste med repøvelsee en uke hvert år, såbedre og billigere forsvar. Da kunne de som var motivert for mer, verve seg til spesielle tjenester som marine, flyvere og mobile bakkestyrker. 

Nordiske ungdommer er iblant de sunneste i verden og likedan iblant de skarpeste. Det er klart de ikke gidder å være med i dagens tulleforsvar!! Det hadde ikke jeg giddet heller.

Nårr det gjelder Russerne såbare tull og tøyss at en ikke kan stole påbasert i verden rundt da, og hvor mange land har de ødelagt de siste årene? Og Russerne blødde MER for oss under krigen enn både vi og de vestallierte gjorde.  At de er "bøller", legger jeg til ditt fordummede russofobi såNorge ut av NATO, Nordisk forsvarsunion. Norden ut av EU og Nordisk handels og grenseunion.
1
PerryAndre Du bor selv i vesten og er dermed også en taper i følge deg selv. Du burde kunne svart på spørsmålet selv.

Det er for jævlig for det er ikke sikkert vi klarer å rydde opp og får tilbake arbeidsplassene og verdiskapingen som skal til for å fortsette den vellykkede vestlige økonomien. For andre har lært knepene og vet å bruke statsstyring og andre knep for å underby oss. Men det er generelt. Enda så klarer Norge seg men etter hvert så vil også Norge bli råket av omliggende lands naive tro på liberalismen som EU er tuftet på men som glemmer reglene om å stopp dumping.

1
Sapient-X Jeg er lei av tullet fra dere som ønsker å ødelegge vårt samfunn. Det var ingen mulighet for suksess i Afghanistan, det er ikke mulig å bygge opp det landet. Og tro ikke vi kan hje...

Nei for vi har nok med Bosnia , Kosovo som vi har hatt styrker i 20 - 30 år. Her reiser dansker til Kosovo for å holde kontroll. Jeg vet at eneste måten Norge kan få varig bosetting av utlendinger i Norge ,er at de ikke kan reise tilbake til hjemlandet. Norge er et helvetes kaldt land med en litt mindre begavet befolkning som tror de er meget rike. Er ikke det når du bruker masser av penger på å bo og kjøpe mat. Og dere holder på å selge ut strømmen....

1

Vesten hadde en lang medgangsperiode etter andre verdenskrig. Det er vanskelig å skape vekst når du allerede er blant de med høyest økonomisk utvikling. Å utvikle ny teknologi, måter å organisere samfunnet og utdanningsnivå er krevende. I tillegg kommer det at medgang har en tendens til å skape slappfisker som ikke bidrar så mye til verdiskaping. Et tredje forhold som skaper motvind er at vi har en aldrende befolkning. At vi må regne med lav vekst i forhold til utviklingsland er åpenbart. Men dette går i bølger. Etter hvert må noen andre dra lasset, fødselstallene kommer til å ta seg opp. Det er ren evolusjon.

1

Når de konservative i Danmark vil drøfte om de skal gå inn i VEU som er den EU forsvarsdel , gjennom en folkeavstemming , så er det på bakgrunn av at vi ikke kan stole på USA. De har vist at de ikke er til å stole på , sier Ellemann Jensen.

1
Laster...