Putins nærmeste rådgivere, med Andrey Gurulyov i spissen, diskuterer i et TV-innslag hvordan Russland skulle ha gjennomført en eventuell krig mot Nato. Der hevder han blant annet at London skulle være den første byen som ble bombet, for som han sa: ”Trusselen mot verden kommer fra den britiske verdenen.” Det kom ikke fram noe om hvor mye som ville være igjen av Russland etter å ha bombet London.
Ellers ville det videre forløp se slik ut. Russland skulle ødelegge alle fiendtlige romsatelitter, dernest skulle de slå ut alle anti-missil-system over alt og hundre prosent. Så skulle Warszawa, Berlin og Paris bombes. De skulle slå ut strømnettet i hele Vest-Europa.
Albert Einstein, vitenskapsmannen bak relativitetsteorien (ligningen E=mc2), som i realiteten førte til amerikanernes utvikling av verdens første atomvåpen, som ble sprengt over Hiroshima, Japan 6. aug. 1945, ble i ettertid spurt om hvilke følger kjerneenergiens muligheter i krig ville fortone seg i fremtiden. Han svarte: "Jeg er ikke sikker på hvilke våpen den tredje verdenskrig vil bli utkjempet med, men i den fjerde verdenskrig vil det bli kjempet med pinner og steiner."
Det er ikke vanskelig å forestille seg hva han mente, nemlig at i en tredje verdenskrig utkjempet med atomvåpen ville menneskeheten bli bombet tilbake til steinalderen.
I dag, nærmere åtti år etter uttalelsen, kommer den på dagsorden. Jeg spør; hva i himmelske navn tenker vi på? Menneskeheten teller snart åtte milliarder mennesker og et fåtall sitter på atomknappen og bestemmer om vi skal tilbake til steinalderstadiet?
Jeg vil komme med en oppfordring. Reis deg menneske og rop så høyt du kan under emneknaggen: #alive

1
Laster...