Politikk - Internasjonal

notran

Godal forstår terroristene fra Tsjetsjenia

Hva er det som driver Godal og støtteforeningen for Tsjetsjenia?

Organisasjonen står fram på TV og vi kan lett få inntrykk av at det er snakk om mektige "folkebevegelser" med tusenvis av medlemmer. Stemmer det? Jeg tviler på det, men det er ikke så mye vi kan finne ut via nettet. Signaturen "Shewolf" pekte på forhenv. stortingsreprensentant for høyre, Ingvald Godal.

Dagbladet:

"... Høyre-mannen Ingvald Godal forstår terroristene fra Tsjetsjenia som holder knapt 700 gisler i Kulturpalasset i Moskva ..."

Hvilke krefter er det Godal kjemper for gjennom denne støtteforeningen? Er denne støtteforeningen på noen måte krefter som støtter, oppmuntrer, yter assistanse til, finansierer eller på noen annen måte har forbindelser til (internasjonal) terror?

Nå skal snart Putin besøke Norge og organisasjonen inviterer til demonstrasjoner i den forbindelse. Men hva ville det bety for Norge dersom terroristgrupper og deres støttenettverk skulle få fotfeste i vårt land?

1
11 svar

"notran skrev:

Nå skal snart Putin besøke Norge og organisasjonen inviterer til demonstrasjoner i den forbindelse. Men hva ville det bety for Norge dersom terroristgrupper og deres støttenettverk skulle få fotfeste i vårt land?"

Det er nok grupperinger som er i Norge, men hva med forholdet mellom Danmark og Russland etter dette: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=844519

1

Siden du ikke har satt deg inn i saken gjengir jeg mer enn gjerne det som er grunnlaget for en velfortjent sterk bedømmelse fra www.tsjetsjenia.no Jeg vil også legge til at jeg har tillatelse av Godal til å spre informasjon om konflikten og krigen mot tsjetsjenerne.

"I løpet av siste tiår har verden gjort betydelige fremskritt i retning av en internasjonal rettsorden. Bl.a. ved at brudd på menneskerettighetene ikke lenger anses som et indre anliggende. Sikkerhetsrådet i FN har således iverksatt en rettslig prosess mot overgriperne under 1990-tallets kriser i tidligere Jugoslavia, og tilsvarende etter overgrepene i Rwanda. Det er et svært viktig skritt fremover at herskere ikke lenger kan massakrere egen befolkning og kalle det et indre anliggende.

Det er imidlertid av avgjørende betydning for den videre utvikling at det etterstrebes likhet for loven. Dersom den nye internasjonale rettsorden bare anvendes mot relativt svake overgripere og ikke mot de store og mektige, vil det skapes et inntrykk av at det dreier seg om en klassejustis, og det hele vil snart komme i vanry. Derfor vil denne nye rettsorden stå og falle med at den også søkes anvendt mot de store i verdenssamfunnet. Det viktige her er søkes anvendt. De store kan selvfølgeig blokkere en rettsprosess mot seg selv ved sin vetorett i Sikkerhetsrådet. Men i så fall har verdenssamfunnet i det minste forsøkt å anvende loven likt for alle.

De verste bruddene på menneskerettighetene i verden i dag finner åpenbart sted i Tsjetsjenia, og begås av russisk militært personell. Slik har det vært i store deler av perioden etter 1994. Overgrepene er grundig registrert og dokumentert av fremtredende menneskerettighets- organisasjoner som russiske Memorial, Human Rights Watch, Amnety Innternational, Leger Uten Grenser og vår egen Helsingforskomite. Rapporter fra disse følger vedlagt. En beskrivelse av hva slag overgrep det dreier seg om finnes også i en artikkel i det amerikanske magasinet NEWSWEEK October 14, 2002, som også følger vedlagt.

I korthet går overgrepene ut på: Hemningsløs bruk av tunge våpen mot sivile, drap uten lov og dom, tortur, voldtekt både av kvinner og menn, plyndring og gisseltaking med økonomisk motiv. Alt dette i stor målestokk og uten at de ansvarlige risikerer å bli stilt for noen rett. Det finnes hundretalls vitner og titalls torturofre også blant tsjetsjenske flyktninger i Norge. Samlet sett kvalifiserer overgrepene utvilsomt til karakteristikken folkemord.

Vi finner også grunn til å peke på at det nå foreligger en rikholdig litteratur som viser at den første krigen i Tsjetsjenia ble startet (i 1994) fordi dominerende krefter i Kreml mente at daværende president Jeltsin trengte en ”short victorius war” som ledd i kampanjen for å bli gjenvalgt, samtidig som andre var interessert i en krig for å dekke over svindelen med de sovjetiske arsenalene i DDR. Tsjetsjenerne var innstilt på og forberedte seg til forhandlinger, som de russiske lederne den gang snakket om, men som det ikke ble noe av.

Etter at den første krigen var avsluttet i 1996, ble det inngått en avtale hvor det bl.a. het at Tsjetsjenias status skulle fastlegges gjennom forhandlinger innen utgangen av 2001. Disse forhandlingene ble det imidlertid heller ingenting av og i 1999 angrep russerne igjen militært. En betydelig dokumentasjon, som gradvis bygges opp, viser at motivene hadde med oppbygging av Jeltsins etterfølger å gjøre, og også revansje og ønsket i bestemte kretser om igjen å tjene penger på krig. På denne bakgrunn blir det helt galt å koble tragedien i Tsjetsjenia til kampen mot internasjonal terrorisme. Her dreier det seg, tvert imot, om statsdrevet terror mot egen befolkning. I og med avtalen om å forhandle frem en løsning på spørsmålet om Tsjetsjenias status innen utgangen av 2001, blir det også galt å hevde at konflikten dreier seg om Russlands geografiske integritet. Det ville man først kunne ha hevdet etter at slike forhandlinger var prøvd og hadde brutt sammen. Tilgjengelig dokumentasjon peker i stigende grad i retning av at de direkte årsakene til krigene i Tsjetsjenia var at dominerende krefter i Kreml, av forskjellige grunner, ønsket krig. Ansvaret for konsekvensene faller derfor tilsvarende tungt på disse.

På denne bakgrunn anmoder vi den norske regjering innstendig om å fremme forslag i FN om at det iverksettes en rettslig prosess mot overgriperne mot menneskerettighetene i Tsjetsjenia og de som er ansvarlige for disse. Slik det bl.a. er gjort etter tilsvarende overgrep i tidligere Jugoslavia og i Rwanda.

Skulle det nedlegges veto mot å gjennomføre en slik prosess, anser vi likevel at det er viktig at saken reises, av grunner nevnt over, og fordi det vil bidra til å rette verdens oppmerksomhet mot disse overgrepene og derved styrke de kreftene i Russland og Tsjetsjenia som arbeider for å få slutt på krigen og forhandlinger i gang." (Ingvald Godal).

1
pekka280 "notran skrev: Nå skal snart Putin besøke Norge og organisasjonen inviterer til demonstrasjoner i den forbindelse. Men hva ville det bety for Norge dersom terroristgrupper og deres...

pekka280 skrev:

"Det er nok grupperinger som er i Norge, men hva med forholdet mellom Danmark og Russland etter dette: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=844519"

Det har jeg skrevet om under tråden: Russland demonstrerer sin makt.

Og jeg har skrevet ganske mange innlegg tidligere om krigen mot Tsjetsjenia.

1

notran:

1. det går an å forstå, uten å sympatisere.

2. krigen i tjetsjenia er usedvanlig rå, russernes undertrykking svært brutal og konflikten i praksis "uløselig". hvorfor skulle ikke tjetjenerne få sin frihet (fordi russland frykter at resten av imperiet rakner).

du svikter på analytisk evne, notran.

1
Shewolf Siden du ikke har satt deg inn i saken gjengir jeg mer enn gjerne det som er grunnlaget for en velfortjent sterk bedømmelse fra www.tsjetsjenia.no Jeg vil også legge til at jeg har...

Shewolf skrev: Siden du ikke har satt deg inn i saken gjengir jeg mer enn gjerne det som er grunnlaget for en velfortjent sterk bedømmelse fra www.tsjetsjenia.no Jeg vil også legge til at jeg har tillatelse av Godal til å spre informasjon om konflikten og krigen mot tsjetsjenerne.... ---------

Ja, jeg forstod med en gang at du var her i et oppdrag Shewolf.

At Godal driver sin private "støtteforening" kan så være, men selv Godal burde forstå at når de han støtter tyr til terror, da bør han stoppe opp og foreta en kritisk gjennomgang hva han holder på med.

Som tidligere stortingspolitiker burde han forstå å velge sine ord. Uttalelser om at han ... "forstår terroristene fra Tsjetsjenia som holder knapt 700 gisler i Kulturpalasset i Moskva", er uakseptable. Dette er ikke snakk om bukselomma til Godal, det er snakk om internasjonal terrorisme, det er snakk om krefter som har demonstrert sin evne og vilje til å slå til mot hvem-som-helst og hvor-som-helst. Sivile, sakesløse mennesker fra en rekke land var offrene denne gangen. Hvilken rolle hadde de i krigen i Tsjetjenia? Hva var deres forbrytelse?

Godal vet utmerket godt at det er stor forskjell på terrorisme og krig, selv om begge deler kan være grusomt.

Hvilke krefter er det Godal kjemper for gjennom denne støtteforeningen? Er denne støtteforeningen i kontakt med krefter som støtter, oppmuntrer, yter assistanse til, finansierer eller på noen annen måte har forbindelser til (internasjonal) terror?

Min kritikk av Godal ( = støtteforeningen?) står fast. Godal har en jobb å gjøre - å komme ut med en soleklar fordømmelse av terror og vold mot ikke-stridene som politisk virkemiddel og ta avstand fra sine halvkvedede viser til Dagbladet. Alt annet er bare talemåter. Og en klar bekreftelse på at han IKKE samarbeider med krefter i Tsjetjenia som er involvert i terror eller som støtter slik virksomhet.

Nå skal snart Putin besøke Norge og organisasjonen inviterer til demonstrasjoner i den forbindelse. Men hva ville det bety for Norge dersom terroristgrupper og deres støttenettverk skulle få fotfeste i vårt land?

1
notran Shewolf skrev: Siden du ikke har satt deg inn i saken gjengir jeg mer enn gjerne det som er grunnlaget for en velfortjent sterk bedømmelse fra www.tsjetsjenia.no Jeg vil også legge...

Du notran, du notran... Godal sier at han forstår, men tar avstand fra terroraksjonen. Er ikke det redelig nok for deg? Husker du konfliktene i Sør-Afrika og Nord-Irland? Både ANC og IRA benyttet seg av terror, likevel var det mange som støttet dem i sak. Det går an å ha to tanker i hodet samtidig, vet du. Ikke prøv å mal et bilde av Godal som en ekstremist, for da gjør du skam på deg selv.

1
CeasarXI Vel, hvis man kritiserer Israel for behandlingen av Palestinerne, må man HATE russerne for behandlingen av Tsjetjenerne.

Hat er så mangt. Jeg hater torturen av tsjetsjenerne. Jeg hater ikke russere generelt. Heller ikke russiske soldater. Ikke engang Putin. Eller Bush for den saks skyld. Men jeg hater systemer som gjør systematiske overgrep mulig. Jeg vil bare at verden skal bry seg, selv om det koster oss noen kontrakter med Moskva.

1
StååleStil Du notran, du notran... Godal sier at han forstår, men tar avstand fra terroraksjonen. Er ikke det redelig nok for deg? Husker du konfliktene i Sør-Afrika og Nord-Irland? Både ANC...

StååleStil skrev: Du notran, du notran... Godal sier at han forstår, men tar avstand fra terroraksjonen. ---------

Godal sier: "- Jeg forstår deres handling, selv om jeg ikke forsvarer den."

Det er noe annet, han forstår terroren, han TAR IKKE AVSTAND fra den - selv om han "... ikke forsvarer den".

Men det skulle da bare mangle - en forhenværende stortingsrepresentant som stiller seg opp og FORSVARER terror!

Det er ikke JEG som gjør Godal til ekstremist - det greier han sannelig selv med sine klønete uttalelser. Men tror du virkelig på det selv Ståle, at en politiker som er drillet og finslipt gjennom den politiske prosessen og som har nådd fram til Stortinget innenfor partiet Høyre ikke har kontroll på snakketøyet, eller forstår ordenes valør? Dette er ikke snakk om "ungdomspolitikere", men en tungvekter som også var forsvarspolitisk talmann for partiet.

Det er den ENKLESTE sak for Godal å fjerne enhver tvil - stå fram, og ta et SOLEKLART oppgjør med TERROR som politisk virkemiddel. Og sørg for å fjerne enhver tvil om hvorvidt støttekommiteen, eller noen av dens samarbeidspartnere i Norge eller andre deler av verden pleier omgang med terrorister eller støtter og oppmuntrer terror.

Det burde være en grei sak Ståle, ikke sant?

1
notran StååleStil skrev: Du notran, du notran... Godal sier at han forstår, men tar avstand fra terroraksjonen. --------- Godal sier: "- Jeg forstår deres handling, selv om jeg ikke forsv...

Jo, sikkert. Du har funnet deg en viktig sak her skjønner jeg. Har du skrevet like sterke og engasjerte innlegg mot russernes massedrap i Tsjetsjenia som det du har skrevet for å refse Ingvald Godal? Get your priorities straight..

1

"notran skrev: Hvilke krefter er det Godal kjemper for gjennom denne støtteforeningen? Er denne støtteforeningen på noen måte krefter som støtter, oppmuntrer, yter assistanse til, finansierer eller på noen annen måte har forbindelser til (internasjonal) terror?

Nå skal snart Putin besøke Norge og organisasjonen inviterer til demonstrasjoner i den forbindelse. Men hva ville det bety for Norge dersom terroristgrupper og deres støttenettverk skulle få fotfeste i vårt land?"

Ved å skrive dette innlegget, så virker det som du legitimerer russernes fremferd i Tsjetjenia. Er du ikke klar over at noen av de værste overgrepene som skjer i verden i dag skjer i dette området? Russerne er helt på høyde med israelerne, og så kritiserer du dem som ønsker å demonstrere imot det?

1

Lignende innlegg

Aktuelt oyssol Siste svar

Solbakken om Qatars NRK-arrestasjon: – Det er tragisk

Etter arrestasjonen av de norske journalistene i Qatar, vedgår landslagssjef Ståle Solbakken at Norges Fotballforbunds valg om dialog ikke har vært nok. Samtidig etterlyser han at flere aktører enn NF...
Bilde

Solbakken om Qatars NRK-arrestasjon: – Det er tragisk

Etter arrestasjonen av de norske journalistene i Qatar, vedgår landslagssjef Ståle Solbakken at Norges Fotballforbunds valg om dialog ikke har vært nok. Samtidig etterlyser han at flere aktører enn NF...


Bilde www.vg.no
2
4 svar

Kravstore SV-ere.

En mer arrogant politiker enn denne lederen for nevnte parti, det skal godt la seg gjøre å finne, (vel én enda mer ytterliggående har vel like mye selvtillit og mener seg berettiget til å bestemme dag...
1
2 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Stakkars Støre

Det er farlig å neglisjert strømpris utviklingen i Norge. Jeg ville sørget for ekstra vern rundt ham om det fortsetter som nå. Lund er AP mann men lever i fortiden. En ting er å vinne valg. Annet er å...
1
1 svar
Laster...