Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Frps næringspolitikk

Ny artikkel i Dagsavisen om Frp politikk. Frp vil:

"Partiet vil ha et lavest mulig skattetrykk, store avgiftslettelser og et flatere skattesystem. "Veksten i offentlig sektor må holdes lavere enn veksten i privat sektor. "Frp vil styrke den private eiendomsretten og sier nei til formuesskatt og arveavgift. Dessuten bør loven om eiendomsskatt oppheves. "Fjerne subsidier til næringer, bransjer og bedrifter. "All leting, utvanning, transport, foredling og distribusjon av olje og gass i størst mulig grad skal foretas av private selskaper. "Gradvis redusere statens direkte eierinteresser i Statoil og andre oljeselskaper. "Gi norsk skipsfart internasjonal handlefrihet og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. "Gjøre en kritisk gjennomgang av støtte og subsidieordninger for norsk jord- og skogbruk. Målet er en gradvis avvikling av ordningene. "Oppheve odelsretten, konsesjons-, bo- og driveplikten i landbruket

1
21 svar

21 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Rank_1

Biskop skrev: Ny artikkel i Dagsavisen om Frp politikk. Frp vil:

"Partiet vil ha et lavest mulig skattetrykk, store avgiftslettelser og et flatere skattesystem. "Veksten i offentlig sektor må holdes lavere enn veksten i privat sektor. "Frp vil styrke den private eiendomsretten og sier nei til formuesskatt og arveavgift. Dessuten bør loven om eiendomsskatt oppheves. "Fjerne subsidier til næringer, bransjer og bedrifter. "All leting, utvanning, transport, foredling og distribusjon av olje og gass i størst mulig grad skal foretas av private selskaper. "Gradvis redusere statens direkte eierinteresser i Statoil og andre oljeselskaper. "Gi norsk skipsfart internasjonal handlefrihet og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. "Gjøre en kritisk gjennomgang av støtte og subsidieordninger for norsk jord- og skogbruk. Målet er en gradvis avvikling av ordningene. "Oppheve odelsretten, konsesjons-, bo- og driveplikten i landbruket

Så Dagsavisen synes at alle disse punktene til FRP er noe piss? Dagsavisen er en knall-rød avis. Ikke så rart de er imot privatisering. Jeg er faktisk enig i FRP i alle disse punktene her.

1

Biskop

Rank_1:

Det er ikke noen bombe at du er enig med Frp.

Ta noen punkter du er for:

Et mye mer usosialt skattesystem. De rike får store skattelettelser og de som tjener lite bare smuler gjennom flatere inntektsskatt, fjerning av formueskatt, arveavgift og eiendomsskatt.

Fjerne all støtte til næringer, bransjer og bedrifter. En politikk stikk i strid med hva de faktisk har gjort for sjøfolkene etter at partiet fikk støtte fra rederiforbundet.Dessuten en rasering av distriktsnorge.

Selge alle store statlige bedrifter som Statoil, Norsk Hydro, DnBNor, Statkraft og Telenor ut av landet.

Sørge for at rikingene i Norge kan overta store gårdsbruk, gjøre de om til golfbaner og ha praktbygg som feriested etter at bøndene er borte.

1

Rank_1

Biskop skrev: Rank_1:

Det er ikke noen bombe at du er enig med Frp.

Ta noen punkter du er for:

Et mye mer usosialt skattesystem. De rike får store skattelettelser og de som tjener lite bare smuler gjennom flatere inntektsskatt, fjerning av formueskatt, arveavgift og eiendomsskatt.

--Flat skatt er bra. Mange land har flat skatt og der fungerer det utmerket. Bunnfradraget vil bli økt slik at det vil komme de lavtlønte til gode. Fjerning av formueskatt, arveavgift og eiendomsskatt. Disse skattene er veldig usosiale. Hvorfor betale skatt på noe man eier. Tar man vekk formueskatten vil det komme mange småbedrifter til gode slik at de kan utvikle seg. Nesten ingen land i Europa har formueskatt lenger

Fjerne all støtte til næringer, bransjer og bedrifter. En politikk stikk i strid med hva de faktisk har gjort for sjøfolkene etter at partiet fikk støtte fra rederiforbundet.Dessuten en rasering av distriktsnorge.

--Poenget her at med FRP sin politikk så får man betydelige avgifts- og skattelettelser slik at da trenger man ikke disse subsidiene. Det sier seg selv. Det er bare tull å betale veldig mye i skatt og så betale det ut som subsidier etterpå.

Selge alle store statlige bedrifter som Statoil, Norsk Hydro, DnBNor, Statkraft og Telenor ut av landet.

--Ingen ting galt med å privatisere disse selskapene. Hva skal staten egentlig med disse selskapene.

Sørge for at rikingene i Norge kan overta store gårdsbruk, gjøre de om til golfbaner og ha praktbygg som feriested etter at bøndene er borte.

--Bøndene blir ikke borte. Dessuten er det slik i dagens landbrukspolitikk at mange av bøndene har jobb ved siden av slik at de er hobbybønder (80% av dem). Jeg mener at ved å kutte i landbruksstøtten med 4,5 milliarder så kan man rasjonalisere landbrukspolitikken ved f.eks å slå sammen gårder osv. Dessuten legges det ned 3000 + gårder i året bare for å si det sånt. Legger vi ned 26000 ulønnsomme gårder i løpet av en 4 års periode slipper¨vi å gjøre den samme jobben i 8 år bare for å si det sånt. MAnge bønder mottar mer i landbruksstøtte enn hva de klarer å tjene selv som bonde. Derfor er disse gårdene ulønnsomme.

Jeg lurer rett og slett på om du er ansatt av AP for å skrive piss om FRP. Det finnes mange måter å styre Norge på. Her har jeg gitt deg svar på hvordan FRP har tenkt seg i deler av politikken sin. MEn for sosialistene er det viktig å skattlegge folk i hjel og skrive piss om høyresiden. Alt det jeg har skrevet nå står og i H sitt program og noe i V og KRF sitt program.

1

october

Biskop skrev: "Fjerne subsidier til næringer, bransjer og bedrifter. "Gi norsk skipsfart internasjonal handlefrihet og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår.

--> Ja, her er vi jo konsistente... FrP-retorikken er jo gjerne kjapt ute med å gi spesialvilkår. (Nå senest ville de vurdere det nærmere for fiskeflåten). Statlige næringsfond har de også ivret for, og har en heller statskapitalistisk ånd over næringspolitikken. (Hedstrøm-linjen). Hva mener de for eksempel om industrikraft?

Med vennlig hilsen October (ottobre@gmail.com) (~) http://october.motime.com/

1

Biskop

Børsen blir spurt om salget av statlige aksjer:

Men det er ingen fare med mange småaksjonærer framfor færre børsaktører med store aksjeposter?

Nei poenget er at vi her på børsen har både store og små aktører, sier Eikrem. Men han ser også store fordeler av at staten er tungt inne i norske børslokomotiver som Statoil og Hydro.

Det skyldes at vi her til lands ikke har store nok kapitalmiljøer som kan gå inn om staten selger ut sine aksjer. Hadde staten solgt seg helt ut av Statoil, ville selskapet i dag raskt ha havnet på utenlandske hender, sier kommunikasjonsdirektør Per Eikrem.

1

InternalExile

Biskop skrev: Børsen blir spurt om salget av statlige aksjer: ......... Det skyldes at vi her til lands ikke har store nok kapitalmiljøer som kan gå inn om staten selger ut sine aksjer. Hadde staten solgt seg helt ut av Statoil, ville selskapet i dag raskt ha havnet på utenlandske hender, sier kommunikasjonsdirektør Per Eikrem. ...............

FRP: "Gradvis redusere statens direkte eierinteresser i Statoil og andre oljeselskaper. ----------------------------------------------

Muligens spørsmålet ble litt feil stilt?

Tenker da på svaret man fikk: ".....ville selskapet i dag raskt ha....." ____________________________________ <The more you scream, the less you hear.>

1

Biskop

Jeg er redd det ikke hjelper med et nedsalg over tid. Jeg er rimelig sikker på at blant annet utenlandske institusjonelle investorer ville finne aksjen så attraktiv at konklusjonen ville bli den samme.

Et nedsalg er ideologisk begrunnet og ikke økonomisk. Staten trenger ikke pengene fra et nedsalg. Det ville forøvrig være trist om Telenor, Norsk Hydro, Statkraft, DnbNor og Statoil havnet på utenlandske hender.

Er du ikke enig?

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...