Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Frp: Møtet med virkeligheten

Frps realityshow Frps partiprogram er blitt kastet inn i et spesielt brutalt realityshow og stemmes ut kapittel for kapittel. Dagens Næringsliv

Det er selvfølgelig stas for Fremskrittspartiet å gjøre det godt på meningsmålingene. Men slik suksess medfører ikke bare moro. Det blir fort fristende for noen å pirke i hva partiet faktisk står for. Og det ser ut til at det som er kommet frem, har overrasket selv folk i Frp.

Først var det familiepolitikken. Frp vil fjerne all offentlig støtte til barnehager og all støtte til fødselspermisjon. I stedet skal alt samles i barnetrygden for at familiene skal få det Frp kaller valgfrihet. Konsekvensene blir vanvittige barnehagepriser og at mange familier vil tape stort på å få barn fordi fødselspengene blir borte.

Etter noen dagers oppmerksomhet rundt konsekvensene av Frps familiepolitikk viste det seg at det slett ikke er sikkert at Frp vil gjennomføre politikken slik den står i programmet. Parlamentarisk leder Siv Jensen erklærte at før politikken gjennomføres, «vil vi selvsagt gå grundig igjennom og utrede saken». Hun forsikret om at Frp «er veldig klar over at ting henger sammen», og sa at «Kommer vi i en situasjon der vi skal gjennomføre vår politikk, er vi smertelig klar over at ting trenger å utredes.»

Og denne uken skrev Dagsavisen om Frps samferdselspolitikk. Partiet vil som kjent satse mye på vei. Samtidig vil Frp kappe milliarder av kroner i støtten til kollektivtransport. Men heller ikke samferdselspolitikken skal gjennomføres slik den står i programmet dersom partiet får makt.

Frps samferdselspolitiske talsmann, Per Sandberg, har nå innsett at kutt i støtten til tog, buss og trikk vil gi enda flere biler på veiene, så nå sier han at «det er helt umulig å si hva som er et fornuftig nivå» på støtten til kollektivtransport og at «man får et mer realistisk syn på slike ting når man er i posisjon». Det må bety at Sandberg mener partiet ikke har et særlig realistisk syn i dag. Og det kan vi gi ham rett i.

Den høye oppslutningen på meningsmålingene har ført til at Frps partiprogram er blitt kastet inn i et spesielt brutalt realityshow og stemmes ut kapittel for kapittel. Et tredje eksempel er pensjonspolitikken Frp har vedtatt, men slett ikke vedkjenner seg.

I møte med virkeligheten er Frps politikk ikke holdbar. For Frp-formann Carl I. Hagen har det vært viktigere at politikken er populær enn at den henger sammen. Hvis Hagens etterfølger Siv Jensen skal ha håp om å bygge et borgerlig samarbeid, må hun både gjøre Frp mer forutsigbart og sørge for at partiets politikk tåler et møte med virkeligheten.

1
55 svar

55 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

romalm

PÅ tide at noen forstår at folk føler FRP som det eneste alternativet for deres syn, og kanskje bør de andre partiene følge opp sine verdier, lovnader og partiprogram i steden for å hakke på andre partier?

1

LL-Cool-T

Dessverre har venstresiden foreløpig ikke vært i kontakt med virkeligheten, slik Frp har.

1

Plut2

LL-Cool-T skrev: Dessverre har venstresiden foreløpig ikke vært i kontakt med virkeligheten, slik Frp har.

--> Hvilken virkelighet snakker du om? --> Frp sin virkelighet (også kalt drømmen)? - Eller det virkelige liv?

mvh Plut2

1

LL-Cool-T

Plut2, det virkelige liv utenfor byråkratikontorene og trygdekontorene.

1

Human

Når Frps politikk ikke tåler møtet med virkeligheten, så fossror man bort fra partiprogrammet for 2005-2009.

Frp vil som kjent gjøre oss til minstepensjoniser (Alle skal få lik grunnpensjon)

Polske og Baltiske mødre skullle få 120.000 hvert år pr. barn i familiepolitikken

Kollektivtrafiken skal strupes, og bøndene halveres, og matprisene heves.

Spania-Hagen har fremsatt krav om at spansjoler skal lære seg norsk!

1

Mjerka_18

Frp er ikke annet enn de var for 5-6 år siden; et parti folk flest bare lo av.

1

Human

Mjerka_18 skrev: Frp er ikke annet enn de var for 5-6 år siden.

Jo, partiet har blitt mye større!

Per Kristian Foss mener at noe av grunnen er at Frp sier JA til alt.

JA til lavere skatter JA til lavere avgifter JA til alle utgiftsøkninger.

Frp har en visjon som spenner fra pengepung til lommebok, og satser alt på å kjøpe seg velgere.

Foss advarer mot den renteøkningen som vil ramme låntagere og familier, med denne uansvarlige løftepolitikken.

1

Yazzy

Human skrev: Når Frps politikk ikke tåler møtet med virkeligheten, så fossror man bort fra partiprogrammet for 2005-2009.

Frp vil som kjent gjøre oss til minstepensjoniser (Alle skal få lik grunnpensjon)

Polske og Baltiske mødre skullle få 120.000 hvert år pr. barn i familiepolitikken

Kollektivtrafiken skal strupes, og bøndene halveres, og matprisene heves.

Spania-Hagen har fremsatt krav om at spansjoler skal lære seg norsk!

------------->

For å være ærlig med deg så synes jeg du begynner å bygge deg opp et duste stempel. Nesten uten unntak begynner du med remsa ombla bla Hagen. Bla bla Polen. Bla bla Canada osv. Skal du oppnå respekt, som må du snart gjøre noe for å oppnå det. Alt annet er for dumt.

Tiltråden: Et hvert regnskap / Budsjett må ha en ballanse med en utgifts og en inntekts side. Det forstår du? Er det avvik på en av sidene, må dette fylles opp. For alle statsbudsjett i 5 siste år, er det hentet midler fra det som heter Pensjonsfondet. Dette er politisk akseptert. AP laget handlingsregelen med Schøtten som finansminister, men er bare en styreregel og ikke lovpålagt

Du hevder at Frp bare sier ja, ja. Ved å si Ja til så mye, noe jeg ikke synes, skal de ha dekning. Det har de. Det vi snakker om er at statens inntekter skal brukes på en annen måte. 56000 bønder med samvirkeindustri får over 22 milliarder i støtte, er det fornuftig. Transport i storbyer kan settes på anbud, og likevel ha possitiv inntjening, og såses det på de olegg som går dårlig, hva er galt.

Det vi snakker om er omdisponeringer av statens penger, og for Frp og Høyres velgere er fette OK, og da snakker vi om ca. 40 - 43% av befolkningen. Det er ingen oppegående mennesker som vil rassere landet, men alle må akseptere at det er forskjellige ideologier, og måter å nå målene.

Så er det mange måter å gi stimulans på. Lavere skatter og avgifter er en, Statsstøtte og overføringeren annen. Forskjellen med Frp`s modell er at alle får større netto, og har dermed større handlefrihet til goder av ymse slag. Baksiden for de som skal ha større fradrag pluss mindre skatt, er at det blir ryddet opp i lapskausen av mange fradrag som er laget halvgjennomtenkt gjennom år.

***

1

Human

Yazzy skrev: Human skrev: Når Frps politikk ikke tåler møtet med virkeligheten, så fossror man bort fra partiprogrammet for 2005-2009.

Frp vil som kjent gjøre oss til minstepensjoniser (Alle skal få lik grunnpensjon)

Polske og Baltiske mødre skullle få 120.000 hvert år pr. barn i familiepolitikken

Kollektivtrafiken skal strupes, og bøndene halveres, og matprisene heves.

Spania-Hagen har fremsatt krav om at spansjoler skal lære seg norsk!

------------->

For å være ærlig med deg så synes jeg du begynner å bygge deg opp et duste stempel. Nesten uten unntak begynner du med remsa ombla bla Hagen. Bla bla Polen. Bla bla Canada osv. Skal du oppnå respekt, som må du snart gjøre noe for å oppnå det. Alt annet er for dumt.

Tiltråden: Et hvert regnskap / Budsjett må ha en ballanse med en utgifts og en inntekts side. Det forstår du? Er det avvik på en av sidene, må dette fylles opp. For alle statsbudsjett i 5 siste år, er det hentet midler fra det som heter Pensjonsfondet. Dette er politisk akseptert. AP laget handlingsregelen med Schøtten som finansminister, men er bare en styreregel og ikke lovpålagt"

Tåler ikke Frps politikk møtet med virkeligheten? Har ikke Per-Kristian Foss rett når han sier at Ja til alt, vil føre til kraftige renteøkninger?

1

SIG100

Yazzy skrev: Et hvert regnskap / Budsjett må ha en ballanse med en utgifts og en inntekts side. Det forstår du? Er det avvik på en av sidene, må dette fylles opp. For alle statsbudsjett i 5 siste år, er det hentet midler fra det som heter Pensjonsfondet. Dette er politisk akseptert. AP laget handlingsregelen med Schøtten som finansminister, men er bare en styreregel og ikke lovpålagt =============================== Det er helt rett - og alle partier prøver å få til en balanse. Frp gjør det ikke.

------------------------------------------------- Du hevder at Frp bare sier ja, ja. Ved å si Ja til så mye, noe jeg ikke synes, skal de ha dekning. Det har de. Det vi snakker om er at statens inntekter skal brukes på en annen måte. 56000 bønder med samvirkeindustri får over 22 milliarder i støtte, er det fornuftig. Transport i storbyer kan settes på anbud, og likevel ha possitiv inntjening, og såses det på de olegg som går dårlig, hva er galt. ====================== Landbruksdepartementes totale budsjett er 13 milliarder. Dette dekker både jordbruksavtalen, mattilsyn, forskning etc. Det alt vesentlige er dog landbruksstøtte i forskjellige former. gårdsbruk. Er tallet dine etter Frp-måten - tenk på et tall? Om jordbrukstøtten er fornuftig, kan man jo diskutere. Vi har en selvforsyningsgrad av mat på 50%, og det er ingen som har giddet å sette seg litt inn i norsk landbruk (utenom diskusjoner på pøbben) som tror at det er mulig å oppretteholde et norsk landbruk uten støtte - med unntak av enkelte områder på Østlandet, Jæren og noe melkeproduksjon.

(Kollektiv)Transport settes stadig ut på anbud. Besparelsene er stort sett marginale og har mer med redusert tilbud eller ansettelsevilkår å gjøre enn effektivitet. Ingen selskap klarer seg uten statsstøtte - på langt nær.

------------------------------------------ Det vi snakker om er omdisponeringer av statens penger, og for Frp og Høyres velgere er fette OK, og da snakker vi om ca. 40 - 43% av befolkningen. Det er ingen oppegående mennesker som vil rassere landet, men alle må akseptere at det er forskjellige ideologier, og måter å nå målene. ===================== I så fall er det grunn til å spørre om Frps ledelse er oppegående eller bare kunnskapsløse. En rekke av deres forslag vil rasere ordninger bygd opp gjennom årtier. Deres uhemmede oljepengebruk vil rasere norsk økonomi. Fortsatt har Frp til gode å framskaffe en økonom som går god for deres budsjett - det sier kanskje noe om kvaliteten?

--------------------------------------------- Så er det mange måter å gi stimulans på. Lavere skatter og avgifter er en, Statsstøtte og overføringeren annen. Forskjellen med Frp`s modell er at alle får større netto, og har dermed større handlefrihet til goder av ymse slag. Baksiden for de som skal ha større fradrag pluss mindre skatt, er at det blir ryddet opp i lapskausen av mange fradrag som er laget halvgjennomtenkt gjennom år. =========================== Ja, Frp prioriterer skattelettelser - spesielt til høytlønte. Det er imidlertid feil å si at den fører til at alle får større netto. De med fast godt betalt jobb og god helse kommer nok ut på pluss - mens de som av ulike grunner faller utenom skal finansiere børstraktorene.

Det vil alltid være behov for å gå igjennom fradrag og skattesystem. Å kalle dagens fradragsordninger halvgjennomtenkt er imidlertid kunnskapsløst. Fradragene (og for den saks skyld trygde/støtteordninger) er der fordi det er en behov å ta hensyn til grupper i samfunnet som ellers ville blitt rammet urettferdig hardt. Et enkelt skattesystem uten fradragsordninger er nok enkelt, men det er på ingen måte rettferdig. Det vil i så fall føre til at man må opprette en rekke nye støtteordninger - som neppe ville krevd mindre byråkrati. F.eks. fradrag for særlig store sykdomsutgifter - det er der for å hjelpe økonomien til som har store utgifter til sykdom. Dette løses ikke nødvendigvis ved gratis helsetjenester - da er en rekke andre ekstrautgifter man kan ha. Men det kan fjernes - og erstattes med en direkte støtte, som det da må søkes om.

Yazzy skrev: Tror neppe det finnes det parti i landet for tiden som slåspå alle fronter, og er angrepet av så mange. Foss en del andre aktører hevder det, og det er greit. Svaret er ideologi, og den store forskjellen er hvordan man oppnår målene. ============= Og Frps ideoligi er den mest kyniske av alle - liberalismen. Den er i praksis de sterkeste rett. De samfunn som sies å være basert på dette har enorme forskjeller mellom fattig og rik, og generelt sett store sosiale problemer.

----------------------------- Som tidligere sagt så er det fremlagt budsjettforslag med ballanse. Derav blir det ulikbruk avmidler fra Petroliumsfondet for hver enkelt parti. ============== Å kalle Frps budsjett for et budsjett i balanse, er en bløff av dimensjoner. Dersom du bruker 50-100 milliarder av sparekontoen hvert år i tillegg til 70 milliarder i renter(avkastning), kan det neppe kalles at du har balanse i økonomien. At Frps budsjett ikke henger på greip, er dokumentert så mange ganger at jeg gidder å gå inn på det her.

------------------------- Hoved trekket for de sørste forskjellene er at Frp senker skatter ogavgifter for alle,og lar denenkelte styre bruken av sine penger i størst mulig grad. Frp som går lengere enn høyre i skatteletter som stimulans og katalytt,møyer et annet system som føres av de rødgrønne som heller er tilhengere av skatter og avgifter, og som bruker subsidier og overføringer som katalytt. ===================== Dersom man skal bruke en katalytt - bør man bruke en som stimulerer den prosessen man ønsker. Skattelettelser vil alltid favorisere høyinntektsgruppene - det er tross alt de som betaler skatt. Inntekter opp til gjennomsnittsnivå, får i snitt like store overføringer tilbake fra staten som det de betaler i skatt - moms dog holdt utenom. De som finansierer ballet, er stort sett de med høye lønnsinntekter - de aller rikeste betaler %-vis lite skatt. Det er selvsagt i tråd med et liberalistisk syn at de

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...