Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Lønnsforskjeller

Det koster en norsk statsborger ca. 300.000 å bli lege her i landet. Det koster en norsk statsborger ca. 150.000 å bli adjunkt her i landet.

Allikevel ser vi adjunkter med en makslønn på 350-380.000 etter 16 år, mens en lege gjerne kryper godt over 600.000 etter 5 år.

Hva er det som gjør at legene er berettiget til den høye lønna etter endt utdanning ... blir de tvunget til å bruke banker med skyhøy rente ?

---

/pF

1
52 svar

52 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Kalbakken

Adjunkt er en mye hyggeligere jobbe enn lege, i tillegg har man ikke samme ansvaret og arebidspresset. Men vi snakker tross alt om to grupper som har til både det ene og det andre på skiva. Det er langt verre at sykelpleiere og andre i helsevesenet tjener 250 000 i året.

1

knutset

Kalbakken skrev: Det er langt verre at sykelpleiere og andre i helsevesenet tjener 250 000 i året. --------------------------------------------------------- 250 000 i grunnlønn husk det. Grunnlønn + div. er gjerne en dobling eller mer av grunnlønn.

1

Human

Petro Populisme (Dagbladet) Men etter den søte kløe kommer den sure svie. Når oljeinntektene synker, må konkurranseutsatt næringsliv bygges opp igjen. Lønnsnivået i Norge må ned slik at industrien kan få tak i den arbeidskraften den trenger. Det blir en svært ubehagelig prosess for alle.

HVIS FREMSKRITTSPARTIET får dominere en regjerings økonomiske politikk etter neste stortingsvalg, er det grunn til å frykte at Statens pensjonsfond-Utland blir slankere enn hva vi i ettertid vil synes var passende. Regjeringen Stoltenberg bør derfor vurdere tiltak som gir alle nordmenn eierskap til oljeformuen allerede i dag. Individuelt eierskap til oljeformuen vil svekke den appellen «petropopulismen» har nå. Men det haster, etter neste valg kan det være for sent."

Skal vi som Nederland få oppleve den Hollandske-syken som beskrevet ovenfor. Den rammet Holland som brukte sine enorme gassinntekter fra Groningen for raskt.

Når ressursene ikke er fornybare, må man bruke hodet, hvis ikke blir våre egne barn rammet stenhardt av den Hollandske syken.

1

hydroid

Når skal man en gang for alle lære at lønn ikke er styrt av hvor lange utdannelse man har. Lønn er i større grad styrt av markedet. Stor tilgang på arbeidskraft gir eksempelvis høyere lønn.. Liten tilgang det motsatte etc.

1

Human

hydroid skrev: Når skal man en gang for alle lære at lønn ikke er styrt av hvor lange utdannelse man har. Lønn er i større grad styrt av markedet. Stor tilgang på arbeidskraft gir eksempelvis høyere lønn.. Liten tilgang det motsatte etc. "

NÅr Frp vil ha lønnsforhandlinger lokalt på den enkelte bedrift, blir de lavtlønnede taperne, da sentrale lavtlønnstillegg vil bli avskaffet.

Liten tilgang til arbeidskraft, vil da bety lønnskutt.

1

hydroid

obs.. oppdaget vist en liten skrivefeil i innlegget mitt:

det skal være liten tilgang på arbeidskraft fører til høyere lønn og ikke omvendt.

1

Pjekkkert

Posefant har noen poenger; hvorfor utdannes det ikke flere leger i Norge, når behovet åpenbart er til stede? Leger og advokater er jo begge to yrkesgruppen som på kunstig vis skaper underskudd på arbeidskraft innen sine felt og er dermed skjermet fra fri konkurranse på markedet.

Jeg har intet imot at noen tjener veldig bra, men ikke når det gjøres på feigt vis. Jeg gjør meg fortjent til lønnen min, selv når det er overskudd på utdannete innen mitt felt.

1

qpr1

Pjekkkert skrev: Posefant har noen poenger; hvorfor utdannes det ikke flere leger i Norge, når behovet åpenbart er til stede? Leger og advokater er jo begge to yrkesgruppen som på kunstig vis skaper underskudd på arbeidskraft innen sine felt og er dermed skjermet fra fri konkurranse på markedet.

Jeg har intet imot at noen tjener veldig bra, men ikke når det gjøres på feigt vis. Jeg gjør meg fortjent til lønnen min, selv når det er overskudd på utdannete innen mitt felt. ------------------------------------------------------------------------------------------ Her er det to poenger som må belyses. Allerede med dagens student tall og satsing på utdanningen ved universitetene fallerer nivået på utdanningen. I den praktiske delen av undervisningen er studentene avhengig av at pasientene er villige til å stille opp i undervisningen. Jo flere studenter per gruppe jo dårligere læringseffekt. Likevel er det utrolig mange flere nyutdannende leger per år i Norge nå enn bare for 10 år siden. I tillegg kommer det også et økende antall nordmenn som er utdannet i utlandet.

Kapasiteten og kvaliteten i turnustjenesten er også et eget tema. Det er nå så mange nyutdannede at mange ikke får turnusplass ved sykehusene men må vente i kø i 1/2 til 1 år. Det er ikke lenger så lett å få jobb som lege nå som tidligere, med mindre du drar til Loppa eller Hattfjelldal eller noe sånt......

1

Pjekkkert

"qpr1 skrev: Pjekkkert skrev: Posefant har noen poenger; hvorfor utdannes det ikke flere leger i Norge, når behovet åpenbart er til stede? Leger og advokater er jo begge to yrkesgruppen som på kunstig vis skaper underskudd på arbeidskraft innen sine felt og er dermed skjermet fra fri konkurranse på markedet.

Jeg har intet imot at noen tjener veldig bra, men ikke når det gjøres på feigt vis. Jeg gjør meg fortjent til lønnen min, selv når det er overskudd på utdannete innen mitt felt. ------------------------------------------------------------------------------------------ Her er det to poenger som må belyses. Allerede med dagens student tall og satsing på utdanningen ved universitetene fallerer nivået på utdanningen. I den praktiske delen av undervisningen er studentene avhengig av at pasientene er villige til å stille opp i undervisningen. Jo flere studenter per gruppe jo dårligere læringseffekt. Likevel er det utrolig mange flere nyutdannende leger per år i Norge nå enn bare for 10 år siden. I tillegg kommer det også et økende antall nordmenn som er utdannet i utlandet.

Kapasiteten og kvaliteten i turnustjenesten er også et eget tema. Det er nå så mange nyutdannede at mange ikke får turnusplass ved sykehusene men må vente i kø i 1/2 til 1 år. Det er ikke lenger så lett å få jobb som lege nå som tidligere, med mindre du drar til Loppa eller Hattfjelldal eller noe sånt......"

Det er mulig det faktum at mange studerer medisin utenlands, har forandret tilstanden en smule. Likevel er det vel viden kjent at få leger jobber 37.5 timer i uka, eller hva? Og de fleste fastleger har full kapasitet, noe som gjør at mange må ta til takke med svært dårlige leger, rett og slett fordi det ikke finnes noe annet alternativ. Med flere leger, ville: 1) offentlige og private helseutgifter reduseres 2) kvaliteten på helsetjeneste økes

Dette frykter selvsagt pampene i Legeforeningen for alt i verden (og med god grunn).

1

politikk

PoseFant skrev: Det koster en norsk statsborger ca. 300.000 å bli lege her i landet. Det koster en norsk statsborger ca. 150.000 å bli adjunkt her i landet.

Allikevel ser vi adjunkter med en makslønn på 350-380.000 etter 16 år, mens en lege gjerne kryper godt over 600.000 etter 5 år.

Hva er det som gjør at legene er berettiget til den høye lønna etter endt utdanning ... blir de tvunget til å bruke banker med skyhøy rente ? ----------------- mye kan nok sies om dette. men ett av de grelleste eksemplene på utdanningskostnader kontra lønn er vel yrkessjåfør ? dette koster opp mot 100 tusen lønna er ca 200 tusen og stiger til ca 250 tusen etter 10 år og fagbrev. og der blir de livet ut.

1

Tårn

Politikk skrev mye kan nok sies om dette. men ett av de grelleste eksemplene på utdanningskostnader kontra lønn er vel yrkessjåfør ? dette koster opp mot 100 tusen lønna er ca 200 tusen og stiger til ca 250 tusen etter 10 år og fagbrev. og der blir de livet ut. --------------

Ja og det står det respekt av, men de velger yrket selv. Ikke alle velger yrke utifra hvor mye man tjener heller da.

1

Pee Wee

Folk velger ofte ikke yrke selv, de velger det beste yrket de kan få.

<< Man kan ikke spise frihet, men man kan spise libertarianere >>

1

politikk

Ja og det står det respekt av, men de velger yrket selv. Ikke alle velger yrke utifra hvor mye man tjener heller da. ------------- du har forsåvidt rett Tårn. men av alle yrkessjåfører er det de færreste som betaler for utdannelsen selv. det meste av utdanningen foregår via amo-kurser og andre offentlig betalte skoler. hvis ikke ville ikke samfunnet fått utført nødvendig transport. ------- all mulig respekt for de som har valgt dette frivillig. trivsel og interesse for ett yrke er nok viktigere enn lønn på lang sikt. --------- imidlertid er det fullt ut forståelig for de som har blitt mer eller mindre tvangskurset. og i utgangspunktet har liten interesse for yrket at de jamrer over det store ansvaret, kombinert med mye stress og rare arbeidstider. særlig bussbransjen har veldig stor gjennomtrekk. man kan jo nesten spørre seg om dette er lønnsomt for samfunnet i lengden, fremfor og tilby lønns og arbeidsvilkår som gir mer stabile og motiverte arbeidstakere. ------------ og jeg tipper det er mer interessen enn lønnsutsikter som motiverer leger og flygere til og ta denne lange utdannelsen. ------------- best betalt i forhold til utdanningskostnader har vel muligens arbeidere innen industri og bygg og anlegg. ----------- nå er det også slik at ikke bare de rene kostnadene til lærebøker og praksistimer alene kan legges til grunn. noen har muligheten til lengre utdannelse fordi de kan bo hos foreldrene under utdannelsen. dersom utgifter til hybel, mat, klær og alt annet regnes med for de som må ut i verden på egen hånd fra fyllte 18 tas med, blir regnestykket på mange års skolegang fort annerledes. og når det gjelder så voksne folk som dem som kurses til yrkessjåfører, så blir det rett og slett for dyrt og gi grundigere opplæring i forhold til de krav og forventninger som stilles og, muligens i forhold til den lønna samfunnet mener at de er verdt. --------- hva hvis kravet skulle vært 3-årig utdannelse som slett ikke ville vært irrelevant i forhold til krav og forventninger, og så 80-90 % forsvant ut av yrket etter kort tid som følge av lønns og arbeidsvilkår ?

1

qpr1

PoseFant skrev: Det koster en norsk statsborger ca. 300.000 å bli lege her i landet. Det koster en norsk statsborger ca. 150.000 å bli adjunkt her i landet.

Allikevel ser vi adjunkter med en makslønn på 350-380.000 etter 16 år, mens en lege gjerne kryper godt over 600.000 etter 5 år.

Hva er det som gjør at legene er berettiget til den høye lønna etter endt utdanning ... blir de tvunget til å bruke banker med skyhøy rente ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PoseFant, det hadde vært greit om du kunne holde deg til etterrettelige fakta hvis du vil debattere dette her. Når det gjelder lønningene for sykehusleger er det intet hold i påstandene dine.

Fakta er følgende: En nyutdannet lege har en årslønn på: 328500 (Hva er gjennomsnittlig industriarbeiderlønn som alle grupper nå krever, var det ikke rundt 310.000??)

Med 7 1/2 års ansiennitet er årslønna 427050. Disse satsene har stått uendret siden 1.januar 2003. Her kan du lese avtalen som gjelder og som er fakta.

http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=11603&amp;subid=0

Hvis du ikke tror på dette bare fordi det er fra legeforeningens sider, så kan du godt hente avtalen fra NAVO sine hjemmesider også.

Når du refererer til tall på godt over 600.000 er dette på grunn av at sykehuslegene jobber mye, også på kveldstid, nattestid, i helger og på helligdager. En gjenomsnittlig avtalt tjenesteplan er på ca 44 timer per uke. I tillegg til dette kommer uforutsette vakter som det er vanskelig å vegre seg mot. Hvis du ser på avlønningen i forhold til antall årsverk blir det jammen ikke rare forskjellen.

Antall yrkesaktive år er kortere pga lengre utdanning noe som reduserer såkalt livslønn. Når legen blir ferdig med utdannelsen sin så har adjunkten allerede tjent 1/2 million. Og skatteprosenten blir høyere pga høyere totaltinntekt. En større del av inntekten går også til betjening av studielån.

Om vi endog velger å se bort fra belastningene med kvelds, natt og helgearbeid samt færre arbeidsår, hva blir vi så sittende igjen med:

Legen Adjunkten Total lønn 650.000 380.000 Lønn per årsverk (inkl natt,helg osv) 524.000 380.000 Skatt på bruttolønn ca.37% ca.29% Skatt 239.000 110.000 Nettolønn 411.000 270.000 Nettolønn per årsverk 331.451 270.000 Månedlig nettolønn per årsverk 27.620 22.500 Månedlige utgifter til studielån 1.800 1.100 (dine tall) Nettolønn etter studielån pr mnd 25.820 21.400 Obligatorisk ansvarsforsikring pr mnd 300 0 Disponibel nettoinntekt pr årsverk 25.520 21.400

Legen tjener altså 4120kr pr måned mer per årsverk. Synes du det er veldig mye for belastningen det er å stå ansvarlig for avgjørelser på liv og død. For å slite time etter time på nattestid når adjunkten sover sin søteste skjønnhetssøvn. For å lappe sammen fulle folk på nyttårsaften og trøste ensomme syke på julaften og i påsketider.

Jeg er på ingen måte her ute etter adjunkter eller andre yrkesgrupper, men vil bare belyse det patetiske i å komme med slike tåpelige påstander uten å sette seg inn i fakta. Myten om at sykehusleger tjener så forferdelig godt blir ikke sannere av at den gjentas mange ganger.

1

InternalExile

qpr1 skrev:

Jeg er på ingen måte her ute etter adjunkter eller andre yrkesgrupper, men vil bare belyse det patetiske i å komme med slike tåpelige påstander uten å sette seg inn i fakta. Myten om at sykehusleger tjener så forferdelig godt blir ikke sannere av at den gjentas mange ganger. ----------------------------

Jeg vil si det så enkelt som: Jobber jeg ikke vil ta med den lønnen de har nå, eller uansett lønn, kan jeg ikke kritiserer for hva de får betalt.

Om jeg hadde hatt valget mellom å bli lege (med den lønnen de har) eller en adjunkt, så hadde valget vært enkelt: Jeg ville bli adjunkt.

____________________________________ <The more you scream, the less you hear.>

1

qpr1

InternalExile skrev: Jeg vil si det så enkelt som: Jobber jeg ikke vil ta med den lønnen de har nå, eller uansett lønn, kan jeg ikke kritiserer for hva de får betalt.

Om jeg hadde hatt valget mellom å bli lege (med den lønnen de har) eller en adjunkt, så hadde valget vært enkelt: Jeg ville bli adjunkt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Det finnes nok en del leger som kanskje ville valgt annerledes mtp utdanning om de kunne velge på nytt. Om ikke akkurat adjunkt så kanskje noe annet......

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...