Pjekkkert "qpr1 skrev: Pjekkkert skrev: Posefant har noen poenger; hvorfor utdannes det ikke flere leger i Norge, når behovet åpenbart er til stede? Leger og advokater er jo begge to yrkesgr...

Pjekkkert skrev: Det er mulig det faktum at mange studerer medisin utenlands, har forandret tilstanden en smule. Likevel er det vel viden kjent at få leger jobber 37.5 timer i uka, eller hva? Og de fleste fastleger har full kapasitet, noe som gjør at mange må ta til takke med svært dårlige leger, rett og slett fordi det ikke finnes noe annet alternativ. Med flere leger, ville: 1) offentlige og private helseutgifter reduseres 2) kvaliteten på helsetjeneste økes

Dette frykter selvsagt pampene i Legeforeningen for alt i verden (og med god grunn). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Det skulle være meg en sann fryd å jobbe bare 37,5 timers uke. Men det ville nok ikke arbeidsgiveren (Det statlig eide helseforetaket) min like, i alle fall ikke om flere av kollegene mine gjorde det samme. Alle avdelingen har et visst antall stillingshjemler og det taller er jammen ikke for høyt. Jeg kjenner flere leger som har måttet flytte langt avgårde fordi det ikke er jobb til dem på hjemstedet. Det er langtfra bare legeforeningen som er problemet når det gjelder dette, men også staten/departementene mtp opprettelsen av nye stillinger. Når det gjelder de almenpraktiserende fastlegene skal jeg ikke kommentere det så mye, men uansett er det også i kommunene et definert antall hjemler, og det er ikke bare legene som setter begrensningene/rammene for dette.

1
Pee Wee Ja, misunnelse er jo et greit vidunderbegrep å kaste rundt seg i hytt og pine. Hva er det som er så galt med å mene at det burde utdannes flere leger? << Man kan ikke spise frihet,...

Pee Wee skrev: Ja, misunnelse er jo et greit vidunderbegrep å kaste rundt seg i hytt og pine. Hva er det som er så galt med å mene at det burde utdannes flere leger? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Det er ikke så galt å mene at det bør utdannes flere leger, men da må man også sørge for at de legene som kommer ut av "legefabrikken" er gode nok. Og det er ikke så lett uten videre. I den praktisk/kliniske delen av studiene er det allerde nå for mange studenter per gruppe/pasient. Dette gir dårligere læringseffekt. Noe kunne vært avhjulpet med å opprette tilbud om praksis og veiledning også ved mindre sykehus og ikke bare ved universistetssykehusene, men det finnes det hverken midler eller vilje til i det statlig eide sykehusvesenet. Enkelte steder blir turnusleger nesten sett på som en plage/utgift ved større sykehus og antall plasser reduseres. Tjenesten forringes.

1
qpr1 Pee Wee skrev: Ja, misunnelse er jo et greit vidunderbegrep å kaste rundt seg i hytt og pine. Hva er det som er så galt med å mene at det burde utdannes flere leger? --------------...

qpr1: Har du noen oversikt over kjønnsfordelingen på medisinstudiet? Jeg gikk der en liten periode (før jeg fant ut hvor deprimerende det ville være å jobbe med sykdom og død), og det var sterk overvekt av jenter. For å være ærlig, beskymrer deg meg litt.

1
Pjekkkert qpr1: Har du noen oversikt over kjønnsfordelingen på medisinstudiet? Jeg gikk der en liten periode (før jeg fant ut hvor deprimerende det ville være å jobbe med sykdom og død), og...

Pjekkkert skrev: qpr1: Har du noen oversikt over kjønnsfordelingen på medisinstudiet? Jeg gikk der en liten periode (før jeg fant ut hvor deprimerende det ville være å jobbe med sykdom og død), og det var sterk overvekt av jenter. For å være ærlig, beskymrer deg meg litt. -------------------------------------------------------------------------------- Dette jeg nå skriver baserer seg på tall fra juni 2004. Da var det 2585 medlemmer i Norsk Medisinerstudent Forening av disse var 1607 jenter og 978 gutter. Dette gir ca 62% jenter. Medlemskap i NmF er ikke obligatorisk, men jeg tror ikke det er noen vesentlig skjevfordeling mellom kjønnene med tanke på innmelding....

http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=44351

1
Tårn Politikk skrev mye kan nok sies om dette. men ett av de grelleste eksemplene på utdanningskostnader kontra lønn er vel yrkessjåfør ? dette koster opp mot 100 tusen lønna er ca 200...

Ja og det står det respekt av, men de velger yrket selv. Ikke alle velger yrke utifra hvor mye man tjener heller da. ------------- du har forsåvidt rett Tårn. men av alle yrkessjåfører er det de færreste som betaler for utdannelsen selv. det meste av utdanningen foregår via amo-kurser og andre offentlig betalte skoler. hvis ikke ville ikke samfunnet fått utført nødvendig transport. ------- all mulig respekt for de som har valgt dette frivillig. trivsel og interesse for ett yrke er nok viktigere enn lønn på lang sikt. --------- imidlertid er det fullt ut forståelig for de som har blitt mer eller mindre tvangskurset. og i utgangspunktet har liten interesse for yrket at de jamrer over det store ansvaret, kombinert med mye stress og rare arbeidstider. særlig bussbransjen har veldig stor gjennomtrekk. man kan jo nesten spørre seg om dette er lønnsomt for samfunnet i lengden, fremfor og tilby lønns og arbeidsvilkår som gir mer stabile og motiverte arbeidstakere. ------------ og jeg tipper det er mer interessen enn lønnsutsikter som motiverer leger og flygere til og ta denne lange utdannelsen. ------------- best betalt i forhold til utdanningskostnader har vel muligens arbeidere innen industri og bygg og anlegg. ----------- nå er det også slik at ikke bare de rene kostnadene til lærebøker og praksistimer alene kan legges til grunn. noen har muligheten til lengre utdannelse fordi de kan bo hos foreldrene under utdannelsen. dersom utgifter til hybel, mat, klær og alt annet regnes med for de som må ut i verden på egen hånd fra fyllte 18 tas med, blir regnestykket på mange års skolegang fort annerledes. og når det gjelder så voksne folk som dem som kurses til yrkessjåfører, så blir det rett og slett for dyrt og gi grundigere opplæring i forhold til de krav og forventninger som stilles og, muligens i forhold til den lønna samfunnet mener at de er verdt. --------- hva hvis kravet skulle vært 3-årig utdannelse som slett ikke ville vært irrelevant i forhold til krav og forventninger, og så 80-90 % forsvant ut av yrket etter kort tid som følge av lønns og arbeidsvilkår ?

1
steffen Blurb skrev: "Siden det er svært vanskelig for ikke å si umulig for mange å ta legeutdanningen" Og hvorfor er det det..? Jo, fordi inntakskravene er urimelig høye på medisinstudiet...

Det er tøft å komme gjennom studiene til legeutdanning, og det må det være også. Det skal tross alt kvalifisere til å utføre ett arbeide der feilmarginen i utgangspunktet skal være lik null, og eventuelle feil som måtte bli gjort ofte har svært dramatiske konsekvenser. Det er vel ikke så viktig om man har 5 eller 6 i norsk i utgangspunktet, men i en helhetlig vurdering av en kandidat betyr det likevel endel. Det kan f.eks si noe om grundighet og det faktum at det ikke er blitt gjort feil. Det blir noe av det samme som at fraværet står i vitnemålet fra videregående. Det forteller ingenting om en persons faglige dyktighet eller kunnskapsnivå, men det forteller en arbeidsgiver noe om personen likevel. Man kan si hva man vil, men en lektor har ikke på langt nær samme stressnivå eller har de samme kravene til perfeksjonisme som det f.eks en kirurg har i sitt arbeide. Derfor er det selvsagt en meget god grunn for at legen også tjener bedre enn læreren.

Sosialisme, ett annet ord for misunnelse

1
pan12 Det er tøft å komme gjennom studiene til legeutdanning, og det må det være også. Det skal tross alt kvalifisere til å utføre ett arbeide der feilmarginen i utgangspunktet skal være...

Jeg tror at norske leger kunne hatt godt av en kvalitetssikring, der man reeksaminerte allmenpraktiserende i teori fra første og andre år av legestudiet.

Feks. kunne man ta vesentlige momenter fra utdanningen og gjøre det ganske enkelt. Legen skal navngi og plassere minst 50% knokler for å beholde privilegiet.

---

/pF

1
Pjekkkert qpr1: Har du noen oversikt over kjønnsfordelingen på medisinstudiet? Jeg gikk der en liten periode (før jeg fant ut hvor deprimerende det ville være å jobbe med sykdom og død), og...

Pjekkkert skrev: qpr1: Har du noen oversikt over kjønnsfordelingen på medisinstudiet? Jeg gikk der en liten periode (før jeg fant ut hvor deprimerende det ville være å jobbe med sykdom og død), og det var sterk overvekt av jenter. For å være ærlig, beskymrer deg meg litt.

-- En liten avsporing, men hvorfor er det bekymringsverdig at det utdannes flere kvinnelige enn mannlige leger?

1
pan12 Det er tøft å komme gjennom studiene til legeutdanning, og det må det være også. Det skal tross alt kvalifisere til å utføre ett arbeide der feilmarginen i utgangspunktet skal være...

pan12 skrev: "Det er tøft å komme gjennom studiene til legeutdanning, og det må det være også."

Jeg tror vi er ganske enige, egentlig. Forskjellen er at du har en litt sterkere tro på at toppkarakterer i absolutt alle fag er et "must" for å bli en god lege. Selv de aller beste elever har dager der det glipper litt, og sekseren blir en femmer (liksom leger som kjent ikke sjelden gjør feilbedømmelser, noe som også bare skulle mangle). Det kan jo ellers nevnes at mange med ordinære karakterer fra videregående skole tar legeutdanning etter studier i land med mer liberale opptakskrav, og ender som utmerkede doktorer.

1
 PoseFant  Jeg tror at norske leger kunne hatt godt av en kvalitetssikring, der man reeksaminerte allmenpraktiserende i teori fra første og andre år av legestudiet. Feks. kunne man ta vesentl...

PoseFant skrev: Jeg tror at norske leger kunne hatt godt av en kvalitetssikring, der man reeksaminerte allmenpraktiserende i teori fra første og andre år av legestudiet.

Feks. kunne man ta vesentlige momenter fra utdanningen og gjøre det ganske enkelt. Legen skal navngi og plassere minst 50% knokler for å beholde privilegiet. ----------------------------------------------------------------------------------- Igjen demonstrerer du din uvitenhet for all verden posefant. For det første så er det et stadig krav om gjennomføring av obligatoriske kurstimer for almenpraktiserende leger for å beholde spesialiteten almenmedisin. Spesialitetsgodkjenningen må fornyes hvert 5te år. Dette er i høyeste grad kvalitetssikring. Dessuten er det mange utrolig mye mer viktige ting man bør oppdatere seg på en navn og plassering på knokler... Og forresten, hvilket privilegie er det du snakker om??? Er det spesialistgodkjenningen du mener? Kall det nå det da hvis det er det du mener.

Du har forresten ikke våget å svare på mitt innlegg tidligere i denne tråden der jeg ettertrykkelig påviser din uvitenhet om sykehuslegers lønnsnivå. Hvorfor ikke svare på det først, før du velger å dumme deg ut på nytt.

1
LiKri Pjekkkert skrev: qpr1: Har du noen oversikt over kjønnsfordelingen på medisinstudiet? Jeg gikk der en liten periode (før jeg fant ut hvor deprimerende det ville være å jobbe med sy...

LiKri skrev: -- En liten avsporing, men hvorfor er det bekymringsverdig at det utdannes flere kvinnelige enn mannlige leger? --------------------------------------------------------- Da jeg studerte var vi ca 60/40 med overvekt menn. Nå er det ca omvendt. Menn og kvinner har mange ulike men også forskjellige kvaliteter. Jeg tror ikke skillene på om man blir en god eller dårlig lege går på kjønn men på andre kvaliteter. En god blanding er nok det beste. Det ville ikke være bra hvis de aller fleste var kvinner, men slik det var i gamle gamle dager da nesten alle var menn, var nok ikke bra det heller.

1

Når skal man en gang for alle lære at lønn ikke er styrt av hvor lange utdannelse man har. Lønn er i større grad styrt av markedet. Stor tilgang på arbeidskraft gir eksempelvis høyere lønn.. Liten tilgang det motsatte etc.

1

Adjunkt er en mye hyggeligere jobbe enn lege, i tillegg har man ikke samme ansvaret og arebidspresset. Men vi snakker tross alt om to grupper som har til både det ene og det andre på skiva. Det er langt verre at sykelpleiere og andre i helsevesenet tjener 250 000 i året.

1
 PoseFant  Det får du nok aldri vite :) --- /pF

PoseFant skrev: Det får du nok aldri vite :) ----------------------------------------------------------------- Da er det to innlegg mot deg i denne tråden som du ikke gidder/forsøker å svare seriøst på. Egentlig litt skuffende, særlig når jeg ser fra profilen din at du er Liverpool-fan......

1
hydroid Når skal man en gang for alle lære at lønn ikke er styrt av hvor lange utdannelse man har. Lønn er i større grad styrt av markedet. Stor tilgang på arbeidskraft gir eksempelvis høy...

hydroid skrev: Når skal man en gang for alle lære at lønn ikke er styrt av hvor lange utdannelse man har. Lønn er i større grad styrt av markedet. Stor tilgang på arbeidskraft gir eksempelvis høyere lønn.. Liten tilgang det motsatte etc. "

NÅr Frp vil ha lønnsforhandlinger lokalt på den enkelte bedrift, blir de lavtlønnede taperne, da sentrale lavtlønnstillegg vil bli avskaffet.

Liten tilgang til arbeidskraft, vil da bety lønnskutt.

1
Kalbakken Adjunkt er en mye hyggeligere jobbe enn lege, i tillegg har man ikke samme ansvaret og arebidspresset. Men vi snakker tross alt om to grupper som har til både det ene og det andre...

Kalbakken skrev: Det er langt verre at sykelpleiere og andre i helsevesenet tjener 250 000 i året. --------------------------------------------------------- 250 000 i grunnlønn husk det. Grunnlønn + div. er gjerne en dobling eller mer av grunnlønn.

1
knutset Kalbakken skrev: Det er langt verre at sykelpleiere og andre i helsevesenet tjener 250 000 i året. --------------------------------------------------------- 250 000 i grunnlønn hus...

Petro Populisme (Dagbladet) Men etter den søte kløe kommer den sure svie. Når oljeinntektene synker, må konkurranseutsatt næringsliv bygges opp igjen. Lønnsnivået i Norge må ned slik at industrien kan få tak i den arbeidskraften den trenger. Det blir en svært ubehagelig prosess for alle.

HVIS FREMSKRITTSPARTIET får dominere en regjerings økonomiske politikk etter neste stortingsvalg, er det grunn til å frykte at Statens pensjonsfond-Utland blir slankere enn hva vi i ettertid vil synes var passende. Regjeringen Stoltenberg bør derfor vurdere tiltak som gir alle nordmenn eierskap til oljeformuen allerede i dag. Individuelt eierskap til oljeformuen vil svekke den appellen «petropopulismen» har nå. Men det haster, etter neste valg kan det være for sent."

Skal vi som Nederland få oppleve den Hollandske-syken som beskrevet ovenfor. Den rammet Holland som brukte sine enorme gassinntekter fra Groningen for raskt.

Når ressursene ikke er fornybare, må man bruke hodet, hvis ikke blir våre egne barn rammet stenhardt av den Hollandske syken.

1
Human Petro Populisme (Dagbladet) Men etter den søte kløe kommer den sure svie. Når oljeinntektene synker, må konkurranseutsatt næringsliv bygges opp igjen. Lønnsnivået i Norge må ned sl...

Human skrev: HVIS FREMSKRITTSPARTIET får dominere en regjerings økonomiske politikk etter neste stortingsvalg, er det grunn til å frykte at Statens pensjonsfond-Utland blir slankere enn hva vi i ettertid vil synes var passende. Regjeringen Stoltenberg bør derfor vurdere tiltak som gir alle nordmenn eierskap til oljeformuen allerede i dag. Individuelt eierskap til oljeformuen vil svekke den appellen «petropopulismen» har nå. Men det haster, etter neste valg kan det være for sent." -------------------------------------------------------------- Det var da voltsomt til klaging på FRP. Så du mener Stoltenberg bør gi eierskap til oljeformuen, dvs. Ola Dunk vil svi av denne formuen kjappere enn det FRP klarer hvis det er det om å gjøre. FRP vil også spare, men å spare seg til fant er en annen ting.

Human skrev: Men etter den søte kløe kommer den sure svie. Når oljeinntektene synker, må konkurranseutsatt næringsliv bygges opp igjen. Lønnsnivået i Norge må ned slik at industrien kan få tak i den arbeidskraften den trenger. Det blir en svært ubehagelig prosess for alle. --------------------------------------------------- Men etter den søte kløe kommer den sure svie. Helt riktig det. Se også rundt deg selv når det gjelder privat. Er det lønnsomt og la huset forfalle? Er det lønnsomt ikke vedlikeholde bilen? Er det lønnsomt å ikke innvestere i enøktiltak? Er det lønnsomt å la vær å innvestere i lønnsomme tiltak.

Hvorfer er det mer lønnsomt å innvestere alt i utlandet som igjen vil være mye sterkere rustet for fremtiden med innvesteringer fra Norge. Er det galt å leie inn arbeidskraft fra utlandt når vi mangler dette. Denne arbeidskraft kunne modernisert og fått Norge opp i en bedre standard.

1
Laster...