Det er jo bare vas som kommer ut av deg SuiGeneris.

Frp folk og parti tenker totalt annerledes enn SV folk. Vi blir ikke missunnelige på de som har mer, og er glad for at de er folk som er i stand til å skape. (robber ikke fra de alle verktøyene (penger-valgfrihet etc slik SV vil). FrP folk mener at man skal skape verdier og at dette ikke gjøres i byråkratiet. FrP mener at man må øremerke midler slik at penger går dit de skal og ikke som SV/AP i Trondheim som bygger både rådhus og teater mens eldreomsorgen ble kåret til dårligst av alle storbyer. Det er milevis fra SV og FrP i metode. Men alle partier roper at de ønsker folket best mulig, men AP har prøvd gang på gang i lag med SV og vi ser hvordan de fattige, eldre, skole, helse har det?

Forskjellen er også den at FrP har tillitt til folk, mens maktsyke SV folk mener de vet alt bedre enn folk flest (noe som beviselig er galt og har ført fra vondt til verre i alle land der det er prøvd).

Sosialistenes feilslått metode som burde vært på museum "som metode" og har mistet all troverdighet i funksjonalitet. Det er rett og slett på tide med nye tanker og metoder "så roper man" hallo..er det noen hjemme (i SV)? Det er så få igjen av dere (med unntaket av AP). Men der er det også en sterk nedadgående trend. (ref siste 12 år).

1

Det klarer du den dagen alle SVere har gått over til Frp.

Hilsen en som har forandret mening!

1

Det jeg liker minst er politisk korrekt pjatt, og manglende evne til selvstendige meninger. Å komme med standard bortforklaringer basert på "korrekthet" uansett hvilken problemsituasjon en er i, gjør SV uansett.

INGEN partier respekterer jeg så lite som SV.

1
stålballer Det er jo bare vas som kommer ut av deg SuiGeneris. Frp folk og parti tenker totalt annerledes enn SV folk. Vi blir ikke missunnelige på de som har mer, og er glad for at de er fol...

Misunnelsen er selve grunnlaget for Frps politikk. De er misunnelige på lærernes ferie, på fanger som har det for godt i fengslene, på utenlandske som har for høy sosialhjelp, på politikkere som får for mye (bortsett fra Frperne da) på at folk kan få lønn under sykdom, på offentlig ansatte, på fagorganiserte som har for mye innflytelse på arbeidsplassen osv. Dernest kortslutter det hele med at man tror de fattige får mer ved å gi mer til de aller rikeste!

1
tikk Misunnelsen er selve grunnlaget for Frps politikk. De er misunnelige på lærernes ferie, på fanger som har det for godt i fengslene, på utenlandske som har for høy sosialhjelp, på p...

tikk skrev: misunnelige [...] på fanger som har det for godt i fengslene [...] på at folk kan få lønn under sykdom.

------

Det er vel ingen som er misunnelige på fanger og syke? Det gir ikke mening.

Frp vil ikke fjerne sykelønnsordningene? Hvor har du det fra?

1
Laster...