Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Økonomene her til lands

Jeg har sånn passelig greie på matematikk, men når det kommer til den innviklede samfunnsøkonomien så skjønner jeg ikke stort. Sikkert fordi jeg ikke er utdannet ;p

Men det undrer meg litt at folk som har mange år bak seg innen økonomi kan ha så utrolig forskjellig syn på ting. Er det ikke en fasit på det der, slik som på matteprøven i 6.klasse? Uenighet er jo bra, ellers blir det vel ikke særlig fremgang på ting heller, men hvem skal man stole på?

Jeg lurer litt på om personligheten til økonomene spiller litt inn her. Kanskje de kan deles opp i 3 kategorier:

1. Den evige "pessimist" som sparte alle konfirmasjonspengene og levde på vann og brød hele studietiden. Vil en slik person forandre seg samme hvor mye økonomi han studerer, selv om alle piler peker i retning av at det kan brukes mer penger?

2. Optimisten som tror alt er mulig og tar litt sjanser.

3. Den nøkterne som kan gå begge veier. _________________________________ What We Do In Life Echoes In Eternity

1
22 svar

22 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

daMonteur

Økonomene spår boligkrakk mens boilgprisene stadig setter nye rekorder.

Fikk en god latter av økonomen som ville sende kraftkrevende industri ut av landet fordi det var samfunnsøkonomisk uforsvarlig. Blir som å sette fyr på huset for å holde varmen.

Vi skal nok ta økonomenes spådommer med en STOR klype salt. Spesielt de med "rødt" slips.

1

Drot

chico skrev: Men det undrer meg litt at folk som har mange år bak seg innen økonomi kan ha så utrolig forskjellig syn på ting. Er det ikke en fasit på det der, slik som på matteprøven i 6.klasse? Uenighet er jo bra, ellers blir det vel ikke særlig fremgang på ting heller, men hvem skal man stole på? ------------------------------------------------------------------------------------------------ Samfunnsøkonomi er som alle samfunnsfag preget av stor usikkerhet, selv om det selvsagt er en fordel for faget at man kan benytte matematisk analyse.

Keynes la for eksempel stor vekt på bruk av finanspolitikk for å styre økonomien, og de fleste av de kjente nordiske økonomene var sosialdemokrater som Ragnar Frisch, Tryggve Haavelmo og Gunnar Myrdal. Leif Johansen var kommunist. Samtidig var (er) nobelprisvinnerne Hayek og Friedman libertarianere, dvs sterke motstandere av statlig innblanding.

Årsaken til disse store forskjellene er vel basert på måter å se verden på. Hvilken menneskemodell og samfunnsmodell benytter man seg av? Samfunnsøkonomi er like mye politikk og et samfunnsfag som det er matematikk, og dermed blir det også usikkerhet og stor uenighet.

1

Frihet-Selvstendighet

Det største spørsmålet, i forhold til FrP's pengebruk, er vel om hvordan man innretter den. Om man investerer 3-6 millirder pr. år til å kjøpe sykehusutstyr for derved å minske helsekøene, blir det ikke DIREKTE økt aktivitet i Norge av det. Man produserer bare mer helse pr. ansatt i helsevesentet.

Videre blir det ikke særlig økt press i Norge om man bygger 4-felts veier fra kristiansand til Trondheim, evt videre, med UTENLANDSKE arbeidere og entrepenører.

Problemet er når man fører en politikk som gir direkte overføringer til den offentlige eller private økonomi, og disse overføringene konsumeres. Det er ingen forskjell om pengene brukes innenlands av kommunal-departementet eller av ola nordmann privat. Dette er inflasjons-drivende, og må unngås i FOR STORE mengder.

Spørsmålet som FrP hevder, er hvor grensen går for mengden penger man kan tilføre innenlandsøkonomien før det er faretruende. Et annet moment er om vi har arbeidskraft nok til å ta unna spesielt mye mer omsetning og produksjon innenlands? Vi bruker allerede store mengder utelandsk arbeidskraft for i det hele tatt å få ting til å fungere

1

DrObjektiv

#Det største spørsmålet, i forhold til FrP's pengebruk, er vel om hvordan man innretter den. Om man investerer 3-6 millirder pr. år til å kjøpe sykehusutstyr for derved å minske helsekøene, blir det ikke DIREKTE økt aktivitet i Norge av det. Man produserer bare mer helse pr. ansatt i helsevesentet.

Videre blir det ikke særlig økt press i Norge om man bygger 4-felts veier fra kristiansand til Trondheim, evt videre, med UTENLANDSKE arbeidere og entrepenører.#

- Og dette tror du på selv? ___________________________________________________________________________________________ Partiet for «folk flest»:

«Pensjonskommisjonen - Pressemelding II 13. januar 2004

Inger-Marie Ytterhorn (FrP) går inn for en folketrygd med lik pensjon til alle, på nivå med dagens minstepensjon i folketrygden. [...]»

1

MoiR

Frihet-Selvstendighet skrev: Om man investerer 3-6 millirder pr. år til å kjøpe sykehusutstyr for derved å minske helsekøene, blir det ikke DIREKTE økt aktivitet i Norge av det. Man produserer bare mer helse pr. ansatt i helsevesentet. ***

Mener du at ansatte på norske sykehus har kapasitet til å gjøre mer enn de gjør idag? Min kone, sykepleier, blir aldri ferdig til 15.30/23.00/07.45. Hun må da sitte og ta papirarbeidet. Mener du at kirurger skal få skarpere kniver slik at de kan operere fortere? Da må vel medisinske leger få rulleskøyter slik at de kommer seg raskere gjennom rundene sine. Skal det produseres mer helse må det ansettes flere!

Frihet-Selvstendighet skrev: Videre blir det ikke særlig økt press i Norge om man bygger 4-felts veier fra kristiansand til Trondheim, evt videre, med UTENLANDSKE arbeidere og entrepenører. ***

I teorien kan man klare å inngå makebytte med grunneiere - jeg tviler - for å ikke bruke penger på grunnervervelse. I tillegg må de utenlandske entrepenørene ta med seg ALT, inkludert strøm til brakkerigger, fra utlandet. Dette vil resultere i enerome kostnader på disse veiene. At det i tillegg er brudd på EØS-reglene at norske entreprenører ikke får legge inn anbud, er kanskje også uvesentlig...

1

Human

chico skrev: Jeg har sånn passelig greie på matematikk, men når det kommer til den innviklede samfunnsøkonomien så skjønner jeg ikke stort.

Spania-Hagen kaller alle økonomene for skredderøkonomer, fordi de advarer mot Frps pengebruk, med påpøsinger til det meste!

1

UrsusX

Når det gjelder økonomenes syn på Frps økonomiske "politikk" så er de ganske så samstemte.

1

chico

Ikke han som var på Standpunkt sist, han gråhåra som var noe sjefs-greie i DNB NOR. Han mente det godt kunne brukes litt gryn, kanskje ikke så mye som FRP vil, men likevel. Han andre som var der virka temmelig streng, uffameg :) _________________________________ What We Do In Life Echoes In Eternity

1

october

chico skrev: Ikke han som var på Standpunkt sist, han gråhåra som var noe sjefs-greie i DNB NOR. Han mente det godt kunne brukes litt gryn, kanskje ikke så mye som FRP vil, men likevel. Han andre som var der virka temmelig streng, uffameg :) __

Den gråhåra gamle mannen er altså konsernøkonom Furunes i DNB NOR. Sjefsøkonom i DNB NOR, Dørum, er mer på linje med han andre strenge mannen. (Andreassen).

Når det gjelder hvorfor ulike økonomer har ulike faglige meninger i forhold til dette kan bero på følgende forhold. - Usikkerhet i størrelsen og tidsforløpet på effekter (som man ellers er enig om). - Ulik vekting av public-choice problematikken. (hva skjer om man fjerner rammene fra politikerne) - Ulik tiltro til avkastningen av spesifikke investeringer.

Med vennlig hilsen October (ottobre@gmail.com) (~) http://october.motime.com/

1

Heeerodes

Samfunnsøkonomene som bl.a Øystein Dørum tar utgangspunkt i økonomiske modeller. Her argumenteres det med at økt pengemengde i økonomien vil føre til inflasjon -og dermed høyere rente.

Frp og enkelte økonomer tar til orde for at økte investeringer vil gi en lønnsomhetsgevinst som gjør at økonomien tåler den økte pengemengden. Dette stiller jeg meg tvilende til, for da blir de økte bevilningene en ren salderingspost. Alt henger sammen, dermed kan man forvente at økte bevilninger til en tunell i Rondane vil føre til at det indirekte pløyes mye penger inn i økonomien.

Løsningen er dermed å kutte offentlige utgifter samtidig som man investerer i infrastruktur og gjennomfører andre tiltak av Ap og Frps plan for aktiv næringspolitikk.

1

Div

UrsusX skrev: Når det gjelder økonomenes syn på Frps økonomiske "politikk" så er de ganske så samstemte.

-- Nå ja, husker ikke navnet, men en av de som har fått nobelspris i økonomi støtter oppom frps økonomiske model.

Grunnen til at økonomer er så uenig er jo fordi økonomi baserer seg på mange forskjellige TEORIER, og teorier er ikke noe fasit. Om det er at vi kan bruke mye penger eller at vi "får" innflasjon hvis vi gjør det så er det bare spekulasjoner før vi ser resultatet.

1

DrObjektiv

#husker ikke navnet, men en av de som har fått nobelspris i økonomi støtter oppom frps økonomiske model.#

- Påstår du at Kydland støtter Frps økonomiske politikk? He he, har du hørt på maken... ;-D

1

Biskop

Ragnar Frisch var en glitrende norsk sosialøkonom som vant Nobelprisen i økonomi for arbeider innen økonometri. Han var en av de første som gikk inn for en aktiv motkonjunkturpolitikk. Det ble i sin tid spøkefullt sagt om han at han var kommunist fordi antall variabler dermed ble redusert.

Det denne historien illustrerer er at det ofte ikke er så stor forskjell blant økonomer om virkningen av forskjellige økonomiske modeller. Det som imidlertid ofte fører til en del uenighet er de verdivalg som ligger implisitt i mye av det økonomene presenterer, dvs økonomene foretar implisitt valg av mål for den økonomiske politikken eller under hvilke rammebetingelser den skal operere uten at dette kommer tydelig frem.

Dette gjenspeiler seg i ulikt syn på fordeling, arbeidsløshet, næringsnøytralitet, statens rolle i politikken kontra individuelle valg, forurensning og miljøeffekter, hva som er velferd osv.

Mye økonomisk tenkning er preget av "amerikansk" tankegang, dvs hvordan kan vi oppnå mest effektivt størst mulig vekst over tid i økonomien med mest mulig effektiv bruk av ressurser. Dette fører som oftest frem til at den nordiske modellen ikke er den beste. Likevel fungerer den i praksis mye bedre enn det meste annet.

Det var for en god del år siden mange amerikanske forretningsfolk og økonomer som mente at japansk økonomisk politikk var et skoleeksempel på håpløs økonomisk politikk. Den hadde likevel på det tidspunktet ført til en makeløs fremgang.

Blant norske økonomer har jeg ennå ikke sett noen som vil forsvare å benytte 29 milliarder mer oljepenger til skattelettelser til de som har mest fra før og netto 27 milliarder mer oljepenger i all hovedsak til mer konsum slik Frp vil. Dette prøver Frp for tiden å bortforklare ved å si at de satser bare på mer investeringer i ny infrastruktur. Det er ikke sant.

1

Blurb

Biskop skrev:

Ragnar Frisch var en glitrende norsk sosialøkonom som vant Nobelprisen i økonomi for arbeider innen økonometri. Han var en av de første som gikk inn for en aktiv motkonjunkturpolitikk. Det ble i sin tid spøkefullt sagt om han at han var kommunist fordi antall variabler dermed ble redusert. ---------------------

Frisch var faktisk også gullsmed :-)

Jeg tror imidlertid Keynes var den første som tok til orde for motkonjunkturpolitikk, og i hvertfall den som fikk noe oppmerksomhet omkring det.

Frisch var /er ellers ikke spesielt kjent for sitt bidrag til økonometrien, til dross for at han introduserte begrepet. Hans elev Trygve Haavelmo fikk imidlertid nobels ærespris for reine teoretiske arbeider innenfor økonometri.

Etter disse, har flere fått æresbevisninger i feltet økonometri/matematikk/økonomi og den mest kjente er vel kanskje John Nash.

1

Biskop

Blurb:

Universitetet i Oslo skriver om Frisch:

"Ragnar Frisch leverte et betydelig antall banebrytende arbeider innen økonometrien, og for dette ble han belønnet med den aller første nobelprisen i økonomi, som han delte med nederlenderen Jan Tinbergen. Under depresjonen i 30-årene var Frisch en av de første sosialøkonomer som gikk inn for en aktiv konjunkturpolitikk, dvs. å øke den totale etterspørsel i samfunnet ved å øke statens aktivitetsnivå, og dermed statens utgifter".

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...