Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Skal vi eie vannkraften i fellesskap?

I forrige uke tok regjeringen beslutningen om å ta opp kampen med ESA om fortsatt offentlig eierskap av vannkraft. Norge avviser dermed ESA sitt krav om tiltak for økt privat eierskap av vannkraft.

Denne regjeringen har vektlagt betydningen av offentlig kontroll og styring i sin avgjørelse. Vannkraftressursene skal være hele folkets eie.

Hjemfall innebærer at vannkraft som havner i privat eie faller tilbake til staten etter 60 år, vederlagsfritt. EØS-avtalens overvåkingsorgan, ESA, mener reglene om at private vannkraftverk tilfaller staten etter 60 år innebærer en forskjellsbehandling mellom offentlige og private vannfall som er i strid med EØS-avtalen. En endring av dagens ordning, slik ESA ønsker, vil bety at private vannfall fritas for hjemfall, som vil føre med seg økt privatisering.

Privatisering og konkurranseutsetting skaper ikke frihet og rettferdighet. Privatisering undergraver demokratisk styring og kontroll, og bidrar til at folk mister innflytelse over sitt eget liv.

ESAs linje er meget problematisk for alle som ønsker fortsatt felles, offentlig eierskap av vannkraft. ESAs løsninger vil kunne medføre at utenlandske eller private eiere sikrer seg norsk vannkraft. Regjeringen har med dette dratt en linje for hvor grensene går ifht Brüssel, og de slår underhånden fast at norsk vannkraft ikke skal være et spekulasjonsobjekt.

Det vil helt sikkert bli tøffe tak når Brussel stevner Norge for EFTA-domstolen. Men dette er samtidig en viktig sak å ta en konfrontasjon på.

http://www.sv.no/partiet/stortingsgruppen/energi/kronikker/dbaFile107084.html

1
10 svar

10 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

october

Etter det forstår ville ESA også godtatt en ordning med hjemfall for alle. Med andre ord at kommunale kraftverk også vil tilfalle staten etter et visst antall år.

Rent effektivitetsmessig er det også et potensielt problem at hjemfallsordningen svekker incentivene til oppfølgingsinvesteringer i kraftverk med hjemfall. Dette kan gå på bekostning av økt produksjonskapasitet.

De som argumenterer mot hjemfallsordningen bruker blant annet dette argumentet, og viser til oljesektoren hvordan ressursrenten kan tilfalle folket (staten) gjennom andre virkemiddel enn hjemfall. For eksempel med ressursrentebeskatning. (eventuelt i enda større grad enn det er allerede i dag på kraftproduksjon).

Med vennlig hilsen October (ottobre@gmail.com) (~) http://october.motime.com/

1

Bjrl

Det problemet du nevner her, october, kan løses ved en slags "split cost, split profit" løsning.

Er det f.eks. 15 år igjen til hjemfallet skal skje, vil neppe en privat eier være interessert i å ta en ekstra kostnad ved opprustning av turbiner alene. Men med Staten som medspiller vil både nåværende selskap og staten kunne tjene på dette.

Mvh Bjrl

1

october

Bjrl skrev: Er det f.eks. 15 år igjen til hjemfallet skal skje, vil neppe en privat eier være interessert i å ta en ekstra kostnad ved opprustning av turbiner alene. Men med Staten som medspiller vil både nåværende selskap og staten kunne tjene på dette.

--> Nettopp. På den annen side vil slike samarbeidsløsninger ha en del andre effekter. Så som at det kan oppstå spill hvor man forsøker å skyve mest mulig kostnader over på staten blant annet.

Gevinsten for staten er jo på den annen side at man får et gratis kraftverk. På denne type monopolvirksomhet er det naturligvis grunn til å spørre seg hvilken gevinst man har av private kraftverk i fremtiden. (Dagens private kraftverk har vel røtter tilbake i en noe annerledes tidsepoke, og er sånn sett mest historisk betinget - etter det jeg kan skjønne).

Det store problemet her er jo at hjemfall for alle vil gå hardt ut over enkelte kraftkommuner, og at dette er politisk vanskelig.

Med vennlig hilsen October (ottobre@gmail.com) (~) http://october.motime.com/

1

trøske

Selvfølgelig skal ikke vannkraftproduksjon og drikkevannskilder bli gjenstand for spekulasjon. Det skylder vi befolkningen å ta avstand fra.Finnes eksempler hvor dette er utnyttet på grov måte f.eks. India, Bolivia, Frankrike...

Kommunale kraftverk som mister rettighetene tilbake til staten vil gi dårligere velferd som konsekvens, for disse kommunene. Jeg betaler ikke strømregningen med glede, men jeg vet at dette kommer min kommune tilgode, da denne eier kraftverk og nettselskap.

På en annen side gir det kanskje en mer rettferdig fordeling av midler fra stat til kommuner ved hjemfall totalt sett.

trøske,mvh

1

Norrakas

Jeg mener elektrisitetsproduksjon burde være et statlig foretak, på linje med drikkevann.

Synes også EU burde legge seg på en linje der man erkjenner at det er statlig ansvar å produsere strøm for privatpersoner og industri. Et samlet Europa burde ha teknologi og ressurser til å produsere enorme mengder elektrisitet uten å skade miljøet, og dette burde gi oss store fortrinn fremfor resten av verden.

Leve Europa!

1

Bjrl

Her syns jeg regjeringen gjør rett i å ta en konfrontasjon, og jeg er glad for at det er Ap som har statsministeren og SP som har energiministeren i denen situasjonen. Den forrige regjeringen var altfor veik i å si fra overfor EU/ESA i viktige saker, men nå har vi en regjering som ikke er redd for å ta en fight.

Vannkraften er en av Norges viktigste ressurser. La oss beholde den på fellesskapets hender i mange år ennå!

Mvh Bjrl

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...