Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Et lite knippe Frp-saker, som ren underholdning .

Som ren underholdning har jeg sjekket hva Frp mener om et knippe saker i dette landet:

Man bør unngå å sette i verk tiltak mot CO2-utslipp. SFT må bli mer aktive for å forhindre skade på helse og miljø. ENØK-tiltak være frivillige.

Det er viktig og verdifullt å ha et rikt plante- og dyreliv.

Velferdssamfunnet er avhengig av innsatsen til frivillige organisasjoner.

Fremskrittspartiet vil ikke ta standpunkt i forhold til medlemskap i EU.

Norge trenger et levende kulturliv, basert på frivillighet.

Likestillingsloven og ordningen med likestillingsombud bør oppheves.

Personer med funksjonshemninger skal få like gode muligheter til å fungere i samfunnet som andre, hvis dette lar seg gjøre.

Fylkeskommunen bør nedlegges.

Statens økonomiske utjevning mellom kommunene må reduseres.

Det må stilles krav til å ta ledig arbeid, selv om dette ikke nødvendigvis finnes i bostedskommunen eller er i samsvar med den lediges bakgrunn og utdanning.

Norge bør maksimalt motta 1000 flyktninger og asylsøkere årlig.

Innvandringsstoppen må håndheves sterkere. Norske felles regler, normer og verdier må gå foran hensynet til ønsker hos enkeltgrupper. I tillegg er det en forutsetning for integrering at innvandrere tilegner seg det norske språk.

Asylstatus skal bare innvilges etter individuell behandling og grundig vurdering av søknader om asyl, og ikke kollektivt til grupper. Det bør utarbeides rutiner slik at asylsøknaden må fremmes for norske utenlandsstasjoner.

Familiegjenforening for innvandrere i Norge må begrenses til ektefelle og egne barn under 15 år. Ektefellene må være fylt 24 år, og den samlede tilknytting til Norge skal være større enn den samlede tilknytting til et annet land. Det forutsettes også at de herboende kan forsørge disse.

Kirkeasyl bør ansees som ulovlig og kirkeasylanter bør pågripes og sendes ut av landet.

Folks rettigheter til utbetalinger i folketrygden bør nedfelles i lov, og alle bør motta en «polise» som definerer hva folketrygden dekker og ikke dekker.

Frp vil erstatte handlingsregelen med en retningslinje for hvor mye statens utgifter kan vokse med fra år til år. Handlingsregelen begrenser det finanspolitiske handlingsrommet.

En stabil og lav inflasjon er en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv og en sunn økonomisk utvikling. Derfor må finanspolitikken innrettes slik at den bidrar til lav pris- og kostnadsvekst.

Det må føres en aktiv og målrettet næringspolitikk.

Homofile og heterofile bør ikke ha muligheten til å adoptere barn, eller inngå ekteskap.

En regjeringsdannelse må ha et definert flertallsgrunnlag i Stortinget.

Norges Bank skal ha et hovedansvar for å opprettholde en stabil pengeverdi og må derfor organiseres uavhengig av øvrige statsmyndigheter

Det er ikke en offentlig oppgave å drive bankvirksomhet og derfor bør staten gradvis selge sine direkte eierandeler i norske banker og finansinstitusjoner.

Straffenivået i Norge bør heves. Permisjonsreglementet bør strammes inn.

Vi i Frp motsetter oss inngrep i den private eiendomsrett, slik som sosialisering.

---Kommentarer?

1
17 svar

17 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

nisselue

I denne tråden ser vi litt av det Fugelli advarer mot. Velferdsstaten skal baseres på frivillige organisasjoner. Funksjonshemmedede skal få hjelp hvis det er penger til overs. Det er høyst uklart hvordan andre grupper, f eks enslige mødre eller psykisk syke, skal få hjelp. Blir det almisser etter private innsamlingsaksjoner? Vi skal ta imot maks 1.000 flyktninger i året. Uhjelp må ikke forekomme.

1

Viktork2

nisselue skrev: I denne tråden ser vi litt av det Fugelli advarer mot. Velferdsstaten skal baseres på frivillige organisasjoner. Funksjonshemmedede skal få hjelp hvis det er penger til overs. Det er høyst uklart hvordan andre grupper, f eks enslige mødre eller psykisk syke, skal få hjelp. Blir det almisser etter private innsamlingsaksjoner? Vi skal ta imot maks 1.000 flyktninger i året. Uhjelp må ikke forekomme.

Viktork: Er det ikke litt drøyt å kalle stat og kommune for"frivillige organisasjoner"? Det er de som i FrPs politikk er garantisten for velferdstaten.

De funksjonshemmede skal ha like rettigheter med andre folk; og i dagens samfunn er det vel bare eldreomsorgen som drives etter "om pengene rekker"-prinsippet. Noe FrP vil endre på.

FrPs program sidestiller psykisk syke med fysisk syke i forhold til hjelpetilbud. Jeg er enig i at tilbudet ikke er bra nok i dag, og FrP vil bedre det. Men det er virkelig ikke pent å kalle finansieringen av sykehusene for "almisser". Eller staten for "privat". Men det er kanskje riktig å kalle statsbudsjettet for en "innsamlingsaksjon"...

1000 flyktninger + FN-kvoten pr. år er vel det FrP har gått inn for? Som de fleste ser har ikke Norge kapasitet til å ta ansvar for en større mange enn dette hvert år.

Uhjelp kan alle stå for, om de ønsker det. En skal ikke se bort i fra at FrP kan være med på enkelte Uhjelpstiltak som har selvhjelp som mål.

Viktork - d'altra parte ========================= "La mine ord gjenlyde i dypet av din sjel: Når folk kritiserer sionismen, så mener de jødene - ta ikke feil av det!" (Martin Luther King Jr., "Brev til en antisionist venn" Saturday Review, Aug 1967) http://bedreliv.blogspot.com/ ddt skrev: "Israel er ingen legitim stat. At Israel fjernes fra kartet er etter mine øyne greit."

1

DrObjektiv

#Frp vil erstatte handlingsregelen med en retningslinje for hvor mye statens utgifter kan vokse med fra år til år. Handlingsregelen begrenser det finanspolitiske handlingsrommet.#

- Jeg lurer virkelig på om Frp har forstått hva handlingsregelen går ut på...

#En stabil og lav inflasjon er en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv og en sunn økonomisk utvikling. Derfor må finanspolitikken innrettes slik at den bidrar til lav pris- og kostnadsvekst.#

- Dette stemmer absolutt ikke overens med det alternative stasbudsjettet de la fram i fjor høst...

1

nineup

Veldig mange bra saker, ikke alt jeg er enig i, men jeg tipper at veldig få som avgir stemme i dette landet faktisk er enig med sitt parti i ett og alt.

10. februar 2006, dagen da ytringsfriheten avgikk ved døden. Vi bør snart "Ta en Frankrike" i kampen mot avgiftskåte politikere. Jeg hater sosialister

1

onyx

**ET par setninger fra Frp’s eller FpU’s program/manifest::

-Fremskrittspartiet mener på prinsipielt grunnlag at det ideelt sett burde være en friest mulig bevegelse over landegrensene av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.

-FpU mener at alle mennesker har rett til å erverve eiendom og bosette seg hvor i verden de vil. Menneskers rett til fri ferdsel begrenses bare av andres krav på beskyttelse av sin private eiendom.

1

Kalbakken

"-FpU mener at alle mennesker har rett til å erverve eiendom og bosette seg hvor i verden de vil. Menneskers rett til fri ferdsel begrenses bare av andres krav på beskyttelse av sin private eiendom."

Betyr det i praksis at hvite mennesker har rett til og erverve eiendom og bosette seg hvor de vil?

Har vanskelig for å tro at Fpu mener dette gjelder ikke-vestlige.

1

onyx

Kalbakken skrev:

"-FpU mener at alle mennesker har rett til å erverve eiendom og bosette seg hvor i verden de vil. Menneskers rett til fri ferdsel begrenses bare av andres krav på beskyttelse av sin private eiendom."

Betyr det i praksis at hvite mennesker har rett til og erverve eiendom og bosette seg hvor de vil? Har vanskelig for å tro at Fpu mener dette gjelder ikke-vestlige.

***Utsagnet gjelder generelt - og er helt i samsvar med Frp's program: "Fremskrittspartiet mener på prinsipielt grunnlag at det ideelt sett burde være en friest mulig bevegelse over landegrensene av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft."

Husk Frp er et liberalistisk parti!

1

KHWS

nanook skrev: ................. ### Umiddelbart slår det meg at de har mange saker de vil ta seg av Har sosialistene det samme eller er detbare øking av skatter og avgifter som vanlig samt økonomisk støtte til terrosrister?

1

Perrin33

Senke skattene er en godt ide så lenge det ikke bare gjør eliten rikere.. avgiftene kan gå ned på mange ting, som f.eks en nødvendighet som mat og medisin++.. Noe er bra på listen andre ting ikke bra i det hele tatt, har ikke tid til å redegjøre så mange nå..

Nå skal vel ikke folk [vet ikke om du gjør det da] som støtter USA og Israel fullt ut skal skrike høyest om å hjelpe terrorister, ettersom jeg vet går pengene stort sett til å hjelpe et undertrykket folk som lever i fattigdom og ikke direkte i støtte til terrorist delen av Hamas..

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...