Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Nei til KS - Lærerne kan ikke godta dette

Jeg blir stadig provosert over å oppleve den dårlige argumentasjonen og de nedlatende holdningene mange har overfor dagens lærere. Siste skudd på stammen er en bortimot kollektiv utskjelling av lærerne fordi de vil gå til streik.

Jeg ønsker derfor å komme med bakgrunnen for dette: _

Torsdag ble det brudd i forhandlingene mellom KS og Unio. Unio er hovedsammenslutningen som blant annet Utdanningsforbundet er en del av.

I media kommer det dessverre lite frem hvorfor Utdanningsforbundet ikke kan godta forslaget fra KS. Nedenfor skal du få se hvorfor.

"Tilbudet" fra KS inneholder blant annet følgende punkter: __

* KS tilbyr en utvidelse av arbeidsåret med 3 uker.

* KS tilbyr en bindinstid til arbeidsplassen på 40,5 timer pr. uke.

* KS tilbyr en fjerning av undervisningsbegrepet. Det betyr at det ikke lengre er noe skille mellom undervisning og annet arbeid. Man er med andre ord ikke lengre sikret tid til hverken planleggingsarbeid eller etterarbeid. KS mener altså at det ikke lengre er nødvendig for en lærer å hverken planlegge eller ha etterarbeid til sine undervisningstimer i nær forkant av timene.

* KS tilbyr gjennom fjerningen av undervisningsbegrepet også en fjerning av den økonomiske kompensasjonen for å være klassestyrer (kontaktlærer), rådgiver eller inneha andre oppgaver.

* KS tilbyr gjennom fjerningen av undervisningsbegrepet også en fjerning av tidsressurs til å inneha forskjellige funksjoner. Man skal ikke lengre være sikret tid til å utføre de oppgaver som følger med en kontaktlærerfunksjon, en rådgiverfunksjon osv.

* KS tilbyr å fjerne stillingsbeskrivelsen "adjunkt med opprykk". Man skal ikke lengre bli lønnet for å inneha denne posten. Nå skal man bli lønnet som "adjunkt" eller "lærer". Dette betyr en nedgang i lønn på over 13.000 kroner for en adjunkt med opprykk.

* KS tilbyr også å fjerne den ene lektorbeskrivelsen og sammenfatte disse til en lektorbenevning uten tanke på utdanning.

* KS tilbyr å fjerne kapittel 4C i lønnstabellen. Dette vil innebære at kompetanselønnsystemet for lærerne fjernes. Det vil si at det skal bli opp til hver enkelt skoleledelse å bestemme hvilken stillingsbeskrivelse den enkelte lærer skal ha. Er du eksempelvis utdannet lektor (med seks års høgskoleutdanning) kan den enkelte skoleleder bestemme at du ikke skal lønnes som lektor, men bare etter vanlig gammeldags treårig lærerskole. Du får altså stillingsbeskrivelsen "lærer" selv om du bruker din kompetanse som lektor i jobbsammenhengen. Dette innebærer en nedgang i lønn på minimum 50.000 kroner for mange lektorer.

* KS tilbyr å fjerne den nåværende ordningen med vikarlønn. En time vikarlønn skal ikke lengre lønnes etter vanlig undervisningstimelønn, men etter en annen timelønnssats. Dette betyr en nedgang i kompensasjonen for en vikartime på hele 50 %.

* KS tilbyr en fjerning av kriterielønnssystemet for skoleledere. De tilbyr også en fjerning av godtgjøring for byrdefullhet.

* I tillegg tilbyr KS en fjerning av så godt som alle andre generelle særavtaler da de nå ønsker at disse skal forhandles lokalt sammen med mest mulig av lønna. Dette vil skape A og B-kommuner og så langt fra tjene den norske skole og elevenes fremtid. ___

Synes du som leser dette virkelig at det enda er merkelig at vi lærere ikke kan godta KS sitt "tilbud"? ____

Med hilsen Isvott

Lokallagsleder, Utdanningsforbundet.

1
19 svar

19 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Anders81

Du må ikke glemme det glimrende tiltaket med tvungen "kontortid". I teorien høres det "greit" ut at lærere skal være på skolen 8 timer om dagen, fem dager i uken, slik som "alle andre". I praksis fungerer det ikke. En lærer har nemlig omtrent 3t undervisning om dagen, resten av arbeidsdagen går med til forarbeide (Forberedelse til timer, konstruksjon av prøver etc.) og etterarbeide (Retting etc.). I dag gjør en lærer mesteparten av dette arbeidet hjemme, rett og slett fordi skolene ikke har kontorfasiliteter som er tilfredsstillende.

Min far er lærer, og forteller at det er mye vanskeligere å jobbe på et trangt lærerkontor med liten pult, og konstant elever som kommer inn med behov for hjelp til diverse. Derfor jobber han hjemme. Hadde KS frigitt midler til bygging av kontorlokaler til lærerne hadde det vært noe annet.

I tillegg ønsker KS å redusere lærerenes ferie til 4 uker i året. Denne ferien er fastsatt og kan ikke taes ut når læreren selv ønsker det (slik som på nesten alle andre arbeidsplasser, hvor man iallefall har noe fleksibilitet på ferieukene sine). Med andre ord skal lærerne sitte rundt omkring på skolene å gjøre ingenting i flere uker, da det ikke er elever tilstede.

Tiltakene er direkte lærerfientlige. De gir ikke bedre undervisning, KS sparer ikke penger på det. Det virker nærmest som et forsøk på å provosere frem streik for å ødelegge eventuell goodwill lærerne har.

1

Tioman

Anders81 skrev: Du må ikke glemme det glimrende tiltaket med tvungen "kontortid". I teorien høres det "greit" ut at lærere skal være på skolen 8 timer om dagen, fem dager i uken, slik som "alle andre". I praksis fungerer det ikke. En lærer har nemlig omtrent 3t undervisning om dagen, resten av arbeidsdagen går med til forarbeide (Forberedelse til timer, konstruksjon av prøver etc.) og etterarbeide (Retting etc.). _____________- En liten rettelse trengs:

snittet for en lærer på barneskolen er 5,2 t per dag og ungdomsskolen er 4,6 t per dag

1

Anders81

Mulig, faren min er VGS lærer, så det er der jeg har de fleste tallene mine. Men allikevel, at lærere har mest mulig fleksibilitet utenfor skoletimene og rådgivertimer er vel bare bra?

1

Tioman

isvotten:

Uten at det gjør saken bedre har KS ikke fjernet kompensasjonen for kontaktlærertjeneten og heller ikke for rådgiver/sosiallærer. Mao de står som før...

1

isvotten

Tioman:

Ja, rett skal være rett..

Men disse løsningene står bare delvis som før. Også på dette punktet legger KS opp til en lokal løsning for hver enkelt kommune (i noen grad også hver enkelt skole), dog innenfor en oppsatt minstesats. ___

Isvott

1

Tioman

isvotten skrev: Tioman:

Ja, rett skal være rett..

Men disse løsningene står bare delvis som før. Også på dette punktet legger KS opp til en lokal løsning for hver enkelt kommune (i noen grad også hver enkelt skole), dog innenfor en oppsatt minstesats. ___

Det skal det ikke legges noe lokk over - KS ønsker jo helst at alt skal bestemmes lokalt...

1

NettFrid

Jeg har ikke en eneste gang tvilt på at overgangen fra stat til kommune har betydd kroken på døra for noenlunde like vilkår for lærere i landet. Jeg har derfor heller aldri tvilt på at denne overgangen vil bety urimelig dårligere skoler og skoletilbud til ganske mange elever i dette landet. Hvis foreldre hadde vært sitt ansvar bevisst, så hadde de stått på lærernes side i denne saken i stedet for å bare fokusere på en mulig forestående streik. JEg blir rett og slett lei meg når jeg hører at folk klager på at lærerne atter en gang kjemper for sin egen lønn. Det er ikke den som er det viktigste saken her. Det viktigste er at KS gjerne vil rassere den norske skole. Det er i alle fall sikkert at jeg ikke kommer til å ta vikartimer eller jobb som lærer igjen hvis jeg ikke får kompensasjon for den utdannelsen jeg har. Og noe etterutdanning kommer ikke på tale, for å si det slik. (akkurat nå er ikke dette en aktuell problemstilling, siden jeg ikke arbeider som lærer for tiden,...)

1

lukrets

jeg kan forstå at lærere ikke vil godta dette, men jeg er uansett på KS sin side. dette betyr at kommunene står mye friere til å nedprioritere skolene hvis de ønsker dette.

jeg støtter alltid det som svekker enhetsskolen og som vil føre til større forskjeller, altså A, B og C-skoler.

lucretius

1

isvotten

Ubegripelig!

Du mener altså at dersom du bor i Oslo så skal dine barn få et dårligere skoletilbud enn de som bor i eksempelvis den særs rike kommunen Bykle i indre Aust-Agder.

Jeg kan rett og slett ikke fatte det.. ____

Isvott

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...