Politikk - Norsk

Biskop

Helsevesenet - En brannfakkel.

Professor Dag Brattlid kaster en brannfakkel inn i debatten om bevilgninger til helsevesenet i sin kronikk i Aftenposten i dag. Han påviser blant annet følgende:

Bortsett fra USA er Norge det land i verden som bruker mest penger på helsevesenet enten man regner det som andel av BNP eller per innbygger. Vi bruker ca 30% flere helsekroner per innbygger enn det myndighetene bruker i Sverige, Danmark eller Storbrittania. 10 – 15 år tilbake i tid var ressursbruken i disse landene på samme nivå som Norge. Det er imidlertid lite som tyder på at vi her i landet har en helsetjeneste som er tilsvarende bedre enn i disse landene.

Norge har en legedekning som er helt i verdenstoppen. På sykehusene finnes det en legebemanning og sykepleierbemanning som i forhold til antall senger og innlagte pasienter er større enn de fleste land det er naturlig å sammenligne med. Likevel er de fleste virkelighetsbeskrivelser preget av at det er en betydelig mangel på personell. Dette fører til stengte senger og avdelinger og knallhard prioritering for å få virksomheten til å gå rundt.

Samtidig viser tilgjengelig statistikk at antall ansatte i helsevesenet de siste årene har økt langt mer enn antall innlagte pasienter eller antall behandlinger som f.eks. antall operasjoner og antall polikliniske konsultasjoner. Selv om sykehusene behandler flere pasienter, utfører hver enkelt helsearbeider i de fleste sykehus langt mindre pasientrettet arbeid enn tidligere, dvs hver sykepleier har ansvaret for færre pasienter, hver lege opererer færre pasienter og har færre polikliniske konsultasjoner enn før og snakker med færre pasienter og pårørende enn tidligere. Den sterke veksten i antall helsearbeidere har også store konsekvenser for kostnadene til sykehusene.

Selv om sykehusene går med økende underskudd, ansetter de hele tiden nye leger og sykepleiere selv om de ikke har råd til å lønne dem. Flere sykehus avdelinger har nå en begynnende overkapasitet og begynner å avertere etter pasienter. Det er derfor et paradoks at mange pasienter fremdeles må vente lenger på behandling. Dette tyder på at manglende planlegging og styring av denne virksomheten i høy grad må være medvirkende til den situasjonen. Det er også slik at de teknologiske forbedringene ofte ikke medfører så stor bedring i behandlingskvalitet eller livskvalitet at det står i rimelig forhold til ressursøkningen. ---------------------------------------------------- Dersom dette er riktig, må man sette fokus sterkt på styring, koordinering og effektiv ressursbruk i helsevesenet og ikke bare på ropet om mer penger og elendighetsbeskrivelser fra helsepersonell og media.

1
30 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Ja,det bør være et mye større fokus på hvordan man får mere ut av midlene til sykehusdriften. Selv mener jeg at det er et feilgrep av regjeringen å gå tilbake fra 60% til 40% av stykkprisfinansieringen. Nå øker ventelistene på de fleste operasjoner igjen. Man bør også ha fokus på at leger og sykepleiere skal drive med aktiv behandling, og ikke sitte i uendelige møter. Erfaringer fra bla Danmark viser at om man systematiserer visse typer kirurgi etter "samlebåndprinsippet" økte antall opererte med opptil 400-500%. Sykehusutstyr er dyrt. Likevel står utstyret ubrukt de fleste av døgnets timer. Målet må være å få flest mulig, fortest mulig tilbake i produktivt arbeid, og da må må man også integrere de private sykehusenes kapasitet. Nøkkelen ligger etter min mening i å la det bli "lønnsomt" for sykehusene å drive behandling.l

1

Du peker på manglende planlegging og styring av denne virksomheten. Sentraliseringen av sykhusene må ha hatt en negativ innvirkning på helsenorge skulle man tro fordi man har nå fått en sykehus organisasjon som er så store at den blir uoversiktelig (høyre hånda vet ikke hva venstre hånda gjør) Kan det være et tidsspørsmål når dette vil kollapse?

1
MilleMaria Du peker på manglende planlegging og styring av denne virksomheten. Sentraliseringen av sykhusene må ha hatt en negativ innvirkning på helsenorge skulle man tro fordi man har nå få...

På meg virker det som om veldig mye går vekk i administrasjon og egentlig dårlige rutiner. Jeg skal ikke si ett ondt ord om "vårt" sykehus, for jeg har relativt gode erfaringer med det, men faktum er at der er mye folk som tilsynelatende barre "surrer" rundt. Min kone lå i 6 uker da vi fikk første ungen. Det var ihvertfall ikke stress på den avdelingen. Der var bemerkelsesverdig mye folk som satt på pauserommene i lange perioder. Der var mye folk som bare luffet rundt og dillet og dallet.

1
pan12 På meg virker det som om veldig mye går vekk i administrasjon og egentlig dårlige rutiner. Jeg skal ikke si ett ondt ord om "vårt" sykehus, for jeg har relativt gode erfaringer med...

pan12 skrev: På meg virker det som om veldig mye går vekk i administrasjon og egentlig dårlige rutiner. Jeg skal ikke si ett ondt ord om "vårt" sykehus, for jeg har relativt gode erfaringer med det, men faktum er at der er mye folk som tilsynelatende barre "surrer" rundt. Min kone lå i 6 uker da vi fikk første ungen. Det var ihvertfall ikke stress på den avdelingen. Der var bemerkelsesverdig mye folk som satt på pauserommene i lange perioder. Der var mye folk som bare luffet rundt og dillet og dallet. ______________________________________________________________

Ja, det var rart med tanke på kapasitet og arbeidsmengde på tidspunktet. For det var du naturligvis opplyst om, eller? Før man uttaler seg om slikt bør man foreta grundigere studier, for det undergraver en ganske stor yrkesgruppe mener nå jeg. Dette er faktisk første gang jeg hører om potensielt undrearbeidet sykehuspersonell. På den andre siden kan slike "muntre" tilstander som du beskriver ha en heller positiv effekt i form av færre sykemeldinger osv. HMS gjelder ikke bare for våre egne arbeidsplasser.....

God helg!

1
MilleMaria Du peker på manglende planlegging og styring av denne virksomheten. Sentraliseringen av sykhusene må ha hatt en negativ innvirkning på helsenorge skulle man tro fordi man har nå få...

MilleMaria

Jeg tror ikke det var noe bedre før man sentraliserte sykehusene. Om stykkprisfinansieringen er 40% eller 60% har nok en viss betydning, men jeg er redd man må lete andre steder etter hovedproblemene.

Det er nok betydelig lettere som professoren gjør å identifisere problemene enn å gjøre noe med dem. Store enheter skaper alltid styringsproblemer i form av byråkratisering. uoversiktelighet, suboptimalisering og manglende koordinering som du peker på. Dette er ikke noe unikt for sykehusene. Det skjer i store bedrifter eller konsern i næringslivet og i store prosjekter. På den annen side har store sykehus anledning til å bygge opp faglig kompetanse, utstyr og erfaringer som pasientene drar stor nytte av kvalitetsmessig.

Slik jeg ser det er det følgende hovedutfordringer man må konsentere seg om:

Selvrådigheten i helsevesenet. Ulike fagmiljøer og avdelinger kjemper for sine interesser uten hensyn til helheten.

Manglende budsjettdisiplin. Det er lettere å få forlatelse enn tillatelse.

Svak koordinering, styring og ledelse av totaliteten. På engelsk har de et ord for dette "This company is managed upside down".

Reorganisering løser ofte ikke noen problemer, de bare flytter på problemene. Jeg har større tro på utskiftninger av ledere som ikke følger spillereglene. Ikke sparke dem, men sette de til andre fornuftige oppgaver f.eks som fagspesialister. Det er ofte ikke riktig at de beste fagekspertene er de mest kvalifiserte lederne. Det må være mulig i større grad skille mellom administrativ og faglig ledelse.

1
skatten_7 Ja,det bør være et mye større fokus på hvordan man får mere ut av midlene til sykehusdriften. Selv mener jeg at det er et feilgrep av regjeringen å gå tilbake fra 60% til 40% av st...

skatten_7

Stykkprisfinansiering har sine ulemper. Hovedproblemet i dag er at noen pasienter og pasientgrupper i dette systemet blir meget "lønnsomme", andre direkte ulønnsomme. Dette går ut over kronikere, psykiatrien og andre med mer ressurskrevende problemer. Private sykehus eller klinikker etableres oftest på bakgrunn av "de lønnsomme pasientene" og tjener godt på dette. Disse trenger heller ikke å ta seg av de ulønnsomme pasientene eller av utdannelse av fagpersonell. Dette tapper offentlige sykehus. I tillegg er stykkprisfinansiering byråkratisk. Man må derfor finne en likevekt i dette.

Ellers er jeg enig med deg i at det er gode muligheter for å effektivisere drift. En av svøpene i sykehus som i mange andre virksomheter er rapportering og mye unødig byråkratisert "kvalitetssikring" som på en måte skal erstatte personlig ansvar og kompetanse. Her tror jeg man har mye å hente.

1
pan12 Nå lå hun på "føden" i 6 uker, og jeg var der daglig i flere timer. I helgene 7-8 timer daglig. Det ville være rart at situasjonen skulle være lik hele tiden, men slik så det fakti...

Føden er et dårlig eksempel, da fødende i utgangspunktet er friske mennesker. Fødsler bestilles heller ikke til faste tidspunkt, men personellet må være forberedt til enhver tid. Det er også papirarbeid og div som må utføres, selv om det ser ut som de da diller. Vær 6 uker på en medisinsk avdeling, så vil jeg gjerne høre dine erfaringer.

1
vemo72 Føden er et dårlig eksempel, da fødende i utgangspunktet er friske mennesker. Fødsler bestilles heller ikke til faste tidspunkt, men personellet må være forberedt til enhver tid. D...

vemo72 skrev: Føden er et dårlig eksempel, da fødende i utgangspunktet er friske mennesker. Fødsler bestilles heller ikke til faste tidspunkt, men personellet må være forberedt til enhver tid. Det er også papirarbeid og div som må utføres, selv om det ser ut som de da diller. ------------------------------------------------- Det er dette som gjør spørsmålet om effektivisering så vanskelig. Tallenes tale er klare, men det er på et overordnet nivå. Så kan man vise til utallige eksempler og personlige erfaringer som viser det motsatte eller gir inntrykk av det motsatte.

Man kan imidlertid ikke bruke enkelt eksempler som begrunnelse for at hele systemet arbeider effektivt og bare trenger mer penger. Dette gjøres imidlertid systematisk av fagmiljøer og media.

Dersom problemene primært f.eks bunner i suboptimaliserng, dårlig styring og koordinering osv som tidligere nevnt, så gir en slik fremstilling en helt skjev fremstilling av de reelle problemene i helsevesenet.

1

Helsevesenet er annerledes nå enn det var tidligere. Pasientene krever det. Når jeg ser at professorer argumenterer med statistikk blir jeg målløs, for en professor burde ha vett nok til å se bak statistikken.

1
Nevrokirurg Helsevesenet er annerledes nå enn det var tidligere. Pasientene krever det. Når jeg ser at professorer argumenterer med statistikk blir jeg målløs, for en professor burde ha vett n...

Nevrokirurg

Det er riktig at man ikke bare kan se på statistikk. Den er likevel viktig. Det er altfor lettvint å avfeie den slik du gjør.

Statistikken viser at det er en særnorsk utvikling som ikke skjer i de land det er naturlig å sammenligne oss med. Den viser også klart at effektiviteten har vært ganske raskt synkende, at man ansetter mye mer personell uten å ha økonomisk grunnlag til det og at økninger i personell ikke fører til vesentlige bedringer i forhold til pasientbehandling.

Dersom man fortsatt pøser penger inn i et system som ikke tar dette på alvor, så blir det bare et bunnløst sluk. Enten man jobber i offentlig sektor eller i privat sektor bør det bli slutt på at man bare sender regningene til snille staten. Skal vi kunne opprettholde og videreutvikle velferdsstaten på sikt må alle som har muligheter til det bidra og ikke bare sutre og svartmale.

1
Biskop Nevrokirurg Det er riktig at man ikke bare kan se på statistikk. Den er likevel viktig. Det er altfor lettvint å avfeie den slik du gjør. Statistikken viser at det er en særnorsk...

Biskop skrev: Nevrokirurg

Det er riktig at man ikke bare kan se på statistikk. Den er likevel viktig. Det er altfor lettvint å avfeie den slik du gjør.

Statistikken viser at det er en særnorsk utvikling som ikke skjer i de land det er naturlig å sammenligne oss med. Den viser også klart at effektiviteten har vært ganske raskt synkende, at man ansetter mye mer personell uten å ha økonomisk grunnlag til det og at økninger i personell ikke fører til vesentlige bedringer i forhold til pasientbehandling.

Dersom man fortsatt pøser penger inn i et system som ikke tar dette på alvor, så blir det bare et bunnløst sluk. Enten man jobber i offentlig sektor eller i privat sektor bør det bli slutt på at man bare sender regningene til snille staten. Skal vi kunne opprettholde og videreutvikle velferdsstaten på sikt må alle som har muligheter til det bidra og ikke bare sutre og svartmale.

- Jeg er som du sikkert har forstått ikke motstander av å utvikle velferdsstaten - men jeg ser ikke noe slikt ønske hos de som styrer dette landet. Den statistikken du snakker om sier ingenting om pasientbehandlingen har blitt bedre eller dårligere. Man skal være passe tett for å tro at pasientbehandling kan måles i antallet pasienter som kjøres gjennom systemet.

Utviklingen går mot økt privatisering - og de private tar seg av de lette pasientene, mens sykehusene tar seg av de tunge. Samtidig stilles det mye strengere krav til pasientbehandling enn noen gang. Nettopp fordi vi lever i et opplyst samfunn - der pasientene har peiling på både sine retter og sin sykdom. De krever det siste nye - de krever betydelig flere ressurser enn før. Norge er ett av de få landene i verden der pasienten er Gud og legen en tjener - i resten av verden er det motsatt.

Denne professoren du snakker om tåkelegger det som er viktig ved å henvise til fordummende statistikk.

1

Biskop skrev:

Selv om sykehusene går med økende underskudd, ansetter de hele tiden nye leger og sykepleiere selv om de ikke har råd til å lønne dem. Flere sykehus avdelinger har nå en begynnende overkapasitet og begynner å avertere etter pasienter. Det er derfor et paradoks at mange pasienter fremdeles må vente lenger på behandling. Dette tyder på at manglende planlegging og styring av denne virksomheten i høy grad må være medvirkende til den situasjonen. Det er også slik at de teknologiske forbedringene ofte ikke medfører så stor bedring i behandlingskvalitet eller livskvalitet at det står i rimelig forhold til ressursøkningen. ---------------------------------------------------- Dersom dette er riktig, må man sette fokus sterkt på styring, koordinering og effektiv ressursbruk i helsevesenet og ikke bare på ropet om mer penger og elendighetsbeskrivelser fra helsepersonell og media.

-------------> Endelig et innlegg som er vettig, men så ser man på antall innlegg at dette er noe vanskeligere enn å kste dritt i øst og vest.

Min kone som jobber i sykepleien forklarer situasjonen slik. Sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie er ledet av personell som ideelt sett burde ha brukt sin tid til omsorg og pleie. Ren administrasjon og økonomistyringer skulle vært overlagt annet kvalifisert personell, og selv tatt det faglige ansvar. I dager går all for mye tid bort på slikt som kunne vært løst på anen måte.

Sykehusene, eller helse Norge har fått mye negativ omtale, men i samme omtale er det ikke hensyntatt at enkelte regioner koster mer enn f.eks sentrale Helse Øst. Helse Nord i Finnmark har utrolige utgifter i spredt bosetning, lange tranportetapper med ambulansebil og fly. Dette gjør bl.a at Kirkenes Sykehus har fått et ufortjent negativt fokus på økonomi.

Spesialist tjenestene bør nok sentraliseres til de bedre rustede sykehus, men samtidig er systemet med dagens stykk/diagnose finansiering slik at det er mere fristende for store sykehus å ta opp pasientkonkurransen med de små som kanskje kunne løst bagatellmessige oppgaver like godt. Dette fører til at alle pasienter mer eller mindre er på en eller annen reise, noe som koster flesk.

De større sykehusene burde i større grad tatt de tunge oppgavene, men med dagens system vil "bare" slike behanlinger gi underskudd over tid fordi det er et misforhold mellom diagnosen, behandlingstid og betaling.

Helse Norge bør styres etter samfunnsøkonomiske prinsipper. Regnestykket må være samfunnets kostnader overfor en pasient i sykepenger, behandlingskostnader, og det viktigste av alt, fortjenesten med å få pasienten tilbake i arbeid så fort som råd er. Det rotes bort for mange penger over trygdesystemet fordi helsesystemet ikke fungerer og at mennesker går for lenge, som igjen kan føre til utvidede problemer fysisk og psykisk

Til syvende og sist. Våre pengegriske leger. Hvilken etikk kan en lege ha når han på sin avspasering, ferier etc lar seg ansette i et dansk utleie firma,og deretter lar seg leie ut til tilfeldige kommuner og sykehus til den nette sum av 10 000 og mer i døgnet. Hvis disse legene har slik arbeidslyst, ja da burde de yte litt mere ved sitt faste sykehus.

***

1
Nevrokirurg Biskop skrev: Nevrokirurg Det er riktig at man ikke bare kan se på statistikk. Den er likevel viktig. Det er altfor lettvint å avfeie den slik du gjør. Statistikken viser at det e...

Nevrokirurg

Du bør også forholde deg til virkeligheten. Det er lite som tyder på at behandlingen f.eks i Danmark og Sverige er kvalitetsmessig betydelig dårligere enn i Norge. Det er også lite som tyder på at kvalteten i helsevesenet forandrer seg mye på 1 år. Særlig ikke når det er tvilsom kost/nytte ved mye ny teknologi.

Det er bare tøys at pasienten er "Gud" i Norge og at legen er tjener. Fagmiljøene i helsevesenet er meget sterke og mange gjør omtrent som de selv vil.

Man kan komme med ulike forklaringsmodeller hvorfor ressursforbruket i Norge er så mye større enn f.eks i Danmark og Sverige, men du bedriver ren strutsepolitikk og ukvalifisert synsing når du avfeier enhver kritikk.

1
Biskop Nevrokirurg Du bør også forholde deg til virkeligheten. Det er lite som tyder på at behandlingen f.eks i Danmark og Sverige er kvalitetsmessig betydelig dårligere enn i Norge. Det...

Biskop skrev: Nevrokirurg

Du bør også forholde deg til virkeligheten. Det er lite som tyder på at behandlingen f.eks i Danmark og Sverige er kvalitetsmessig betydelig dårligere enn i Norge. Det er også lite som tyder på at kvalteten i helsevesenet forandrer seg mye på 1 år. Særlig ikke når det er tvilsom kost/nytte ved mye ny teknologi.

- Hvorvidt det er lønnsomt eller ikke, vil ikke vise seg før om en god stund. Det er ikke lønnsomt å oppdage kreft ett år tidligere, men du må gjærne være den som overbringer nyheten om at vi har mulighetene til å oppdage kreft tidlig - men vi lar være. Man må investere i framtiden. Det er dyrt å kjøpe inn nytt utstyr - men så får vi se da, seinere; når belastningsskadene på helsepersonnell kommer for en dag - når de "billige" løsningene skal erstattes med nye "billige" løsninger, der de noe dyrere løsningene holder dobbelt så lenge. Man må klare å tenke lenger fram enn ett år, slik du øyensynlig gjør.

Det er bare tøys at pasienten er "Gud" i Norge og at legen er tjener. Fagmiljøene i helsevesenet er meget sterke og mange gjør omtrent som de selv vil.

- Du avslører at du ikke har peiling.

Man kan komme med ulike forklaringsmodeller hvorfor ressursforbruket i Norge er så mye større enn f.eks i Danmark og Sverige, men du bedriver ren strutsepolitikk og ukvalifisert synsing når du avfeier enhver kritikk.

- Ukvalifisert synsing? Hvilken tilknytning har du til helsevesenet?

1
Yazzy Biskop skrev: Selv om sykehusene går med økende underskudd, ansetter de hele tiden nye leger og sykepleiere selv om de ikke har råd til å lønne dem. Flere sykehus avdelinger har nå...

Yazzy

Det er bra du legger opp til en seriøs debatt.

Din kone har helt rett i at bevilgningene har vært urettferdig fordelt. Noe har blitt rettet opp og mer blir rettet opp i neste års budsjett ved at enkelte regioner har fått/vil få ekstratilskudd. Det vil antakelig fremdeles være en god del skjevheter.

Det som imidlertid ofte gjør dette ekstra komplisert er at det også er betydelige forskjeller i styringen av de forskjellige sykehus og regionene. Endel sykehus er bedre styrt enn andre. Det blir derfor et tankekors når enkelte sykehus nærmest "spekulerer" i budsjettoverskridelser og nekter å gjøre noe særlig med bedre styring av sykehusets midler. Det er vanskelig å belønne slike sykehus med mer penger.

Jeg er også helt enig i at stykkprisfinansiering har en del svært negative sider blant annet som beskrevet..Det er imidlertid også slik at mange mindre sykehus driver en profesjonskamp som er lett å forstå, men vanskeligere å akseptere. De vil gjerne beholde flest mulig funksjoner ved det mindre sykehuset i stedet for å akseptere en effektiv arbeidsdeling eller at kvaliteten i en del funksjoner går vesentlig opp ved større sykehus. Også på dette området må man derfor finne en balanse.

Dessverre tror jeg også du har et poeng når det gjelder mange legers fokus på egen lommebok.

1
Biskop Yazzy Det er bra du legger opp til en seriøs debatt. Din kone har helt rett i at bevilgningene har vært urettferdig fordelt. Noe har blitt rettet opp og mer blir rettet opp i neste...

Biskop skrev: Det blir derfor et tankekors når enkelte sykehus nærmest "spekulerer" i budsjettoverskridelser og nekter å gjøre noe særlig med bedre styring av sykehusets midler. Det er vanskelig å belønne slike sykehus med mer penger.

- Man er passe naiv hvis man tror at man får mer penger eller "belønning" dersom man kutter ned på utgiftene. Det er ikke slik det fungerer. Klarer man å kutte ned, får man enda mindre penger neste gang.

1
Biskop Yazzy Det er bra du legger opp til en seriøs debatt. Din kone har helt rett i at bevilgningene har vært urettferdig fordelt. Noe har blitt rettet opp og mer blir rettet opp i neste...

Mindre sykehus spekulerer i pasientens diagnoser når de skriver ut pasienten. Når en pasient skrives ut fra sykehus registreres diagnosene som har vært aktuelle for oppholdet, samt evt. koder for prosedyrer, inngrep osv.

Ved de større sykehusene, i alle fall på østlandsområdet, registeres de diagnosene som er relevante, og som pasienten har vært til utredning/behandling for. Ved mange små sykehus går man systematisk gjennom f.eks lista over medisinene pasienter bruker og registrerer en diagnose for hver ting pasienten tar tabletter mot, selv om ikke behandlingen ble startet under sykehusoppholdet, og selv om sykehuset ikke har gjor annet i forhold til diagnosen enn å dele ut en tablett én gang i døgnet. Det spekuleres også i hva som skal stå som hoveddiagnose for oppholdet, alt ettersom hva som er mest lønnsomt. Mange tror dette ikke skjer lenger, men det gjør det til gangs

1
Nevrokirurg Biskop skrev: Nevrokirurg Du bør også forholde deg til virkeligheten. Det er lite som tyder på at behandlingen f.eks i Danmark og Sverige er kvalitetsmessig betydelig dårligere enn...

Nevrokirurg

Det er strutsepolitikk og ukvalifisert synsing når du unnlater å ta stilling til/overser fakta eller ikke kan belegge dine påstander.

Hvorfor har Norge de 10 -15 siste årene brukt vesentlig mer penger på helsevesenet enn Sverige og Danmark uten å få noe påviselig mer tilbake i form av høyere kvalitet eller økt pasientbehandling?

Hvorfor øker realverdien av ressursbruken i norske sykehus vesentlig på 1 år uten at man kan påvise tilnærmet de samme gevinstene i form av økt pasientbehandling eller bedre kvalitet?

1
Biskop Nevrokirurg Det er strutsepolitikk og ukvalifisert synsing når du unnlater å ta stilling til/overser fakta eller ikke kan belegge dine påstander. Hvorfor har Norge de 10 -15 siste...

Biskop skrev: Nevrokirurg

Det er strutsepolitikk og ukvalifisert synsing når du unnlater å ta stilling til/overser fakta eller ikke kan belegge dine påstander.

Hvorfor har Norge de 10 -15 siste årene brukt vesentlig mer penger på helsevesenet enn Sverige og Danmark uten å få noe påviselig mer tilbake i form av høyere kvalitet eller økt pasientbehandling?

Hvorfor øker realverdien av ressursbruken i norske sykehus vesentlig på 1 år uten at man kan påvise tilnærmet de samme gevinstene i form av økt pasientbehandling eller bedre kvalitet?

.- Du har enda ikke påvist at kvaliteten ikke har bedret seg, eller at vi ikke har "økt" pasientbehandlingen. Du baserer dine utsagn på antallet pasienter som går gjennom systemet, fullstendig blind for at dette ikke sier noe om hva slags pasienter som blir behandlet, eller hvordan de blir behandlet.

1
Yazzy Biskop skrev: Selv om sykehusene går med økende underskudd, ansetter de hele tiden nye leger og sykepleiere selv om de ikke har råd til å lønne dem. Flere sykehus avdelinger har nå...

Biskop skrev:

Selv om sykehusene går med økende underskudd, ansetter de hele tiden nye leger og sykepleiere selv om de ikke har råd til å lønne dem. Flere sykehus avdelinger har nå en begynnende overkapasitet og begynner å avertere etter pasienter. Det er derfor et paradoks at mange pasienter fremdeles må vente lenger på behandling. Dette tyder på at manglende planlegging og styring av denne virksomheten i høy grad må være medvirkende til den situasjonen. Det er også slik at de teknologiske forbedringene ofte ikke medfører så stor bedring i behandlingskvalitet eller livskvalitet at det står i rimelig forhold til ressursøkningen.

----------------------------

Dette er bare tull....Avdelingen jeg jobber på tok imot 7500 pasienter i 1995 og 14000 i år. Det er knapt en ny stilling her de siste 10 årene, så hver lege behandler omtrent dobbel så mange pasienter nå i forhold til i 1995....Antall legestillinger har først og fremst økt i allmenpraksis etter fastlegereformen, sykehus har ikke råd til å nyansette leger.....Mitt sykehus skal tvert imot kutte i antall årsverk.....

1
Nevrokirurg Biskop skrev: Det blir derfor et tankekors når enkelte sykehus nærmest "spekulerer" i budsjettoverskridelser og nekter å gjøre noe særlig med bedre styring av sykehusets midler. De...

Nevrokirurg skrev: Biskop skrev: Det blir derfor et tankekors når enkelte sykehus nærmest "spekulerer" i budsjettoverskridelser og nekter å gjøre noe særlig med bedre styring av sykehusets midler. Det er vanskelig å belønne slike sykehus med mer penger.

- Man er passe naiv hvis man tror at man får mer penger eller "belønning" dersom man kutter ned på utgiftene. Det er ikke slik det fungerer. Klarer man å kutte ned, får man enda mindre penger neste gang. ---------------------------------------------------------

Snakk om å slå seg selv på munnen. Her bekrefter du jo at det ikke er noen interesse for å drive mer effektivt og at enkelte sykehus spekulerer i dette.

1
torfinnne Biskop skrev: Selv om sykehusene går med økende underskudd, ansetter de hele tiden nye leger og sykepleiere selv om de ikke har råd til å lønne dem. Flere sykehus avdelinger har nå...

torfinnne skrev: Biskop skrev:

Selv om sykehusene går med økende underskudd, ansetter de hele tiden nye leger og sykepleiere selv om de ikke har råd til å lønne dem. Flere sykehus avdelinger har nå en begynnende overkapasitet og begynner å avertere etter pasienter. Det er derfor et paradoks at mange pasienter fremdeles må vente lenger på behandling. Dette tyder på at manglende planlegging og styring av denne virksomheten i høy grad må være medvirkende til den situasjonen. Det er også slik at de teknologiske forbedringene ofte ikke medfører så stor bedring i behandlingskvalitet eller livskvalitet at det står i rimelig forhold til ressursøkningen.

----------------------------

Dette er bare tull....Avdelingen jeg jobber på tok imot 7500 pasienter i 1995 og 14000 i år. Det er knapt en ny stilling her de siste 10 årene, så hver lege behandler omtrent dobbel så mange pasienter nå i forhold til i 1995....Antall legestillinger har først og fremst økt i allmenpraksis etter fastlegereformen, sykehus har ikke råd til å nyansette leger.....Mitt sykehus skal tvert imot kutte i antall årsverk..... ------------------------------------------ Det som gjør diskusjonen vanskelig er at man hele tiden trekker frem enkelteksempler som sikkert er riktige, men som man bruker for å beskrive hele situasjonen i helsevesenet.

Professoren bruker tilsvarende eksempler fra hele sykehus og ikke bare en avdeling der han påviser det stikk motsatte av det du opplever.

Det er også et stort poeng at det er påvist vesentlige forskjeller mellom sykehus i Norge med hensyn til effektiv bruk av ressurser.

Det er forøvrig ingen som har hevdet at det ikke har skjedd store forbedringer innen sykehussektoren de siste 10 årene. Poenget til professoren er imidlertid at denne forbedringen også har skjedd i Sverige og Danmark, men med bruk av vesentlig mindre ressurser.

1
Biskop Nevrokirurg skrev: Biskop skrev: Det blir derfor et tankekors når enkelte sykehus nærmest "spekulerer" i budsjettoverskridelser og nekter å gjøre noe særlig med bedre styring av sy...

Biskop skrev: Nevrokirurg skrev: Biskop skrev: Det blir derfor et tankekors når enkelte sykehus nærmest "spekulerer" i budsjettoverskridelser og nekter å gjøre noe særlig med bedre styring av sykehusets midler. Det er vanskelig å belønne slike sykehus med mer penger.

- Man er passe naiv hvis man tror at man får mer penger eller "belønning" dersom man kutter ned på utgiftene. Det er ikke slik det fungerer. Klarer man å kutte ned, får man enda mindre penger neste gang. ---------------------------------------------------------

Snakk om å slå seg selv på munnen. Her bekrefter du jo at det ikke er noen interesse for å drive mer effektivt og at enkelte sykehus spekulerer i dette.

- Jeg kan ikke se å ha bekreftet dette noe sted. Jeg avfeier helt enkelt dine løgner om en påstått belønning til de som skjærer ned. Det går utover pasientene - og ingen får noen annen belønning enn nye nedskjæringer.

1
Biskop torfinnne skrev: Biskop skrev: Selv om sykehusene går med økende underskudd, ansetter de hele tiden nye leger og sykepleiere selv om de ikke har råd til å lønne dem. Flere sykehus...

torfinnne skrev: Professoren bruker tilsvarende eksempler fra hele sykehus og ikke bare en avdeling der han påviser det stikk motsatte av det du opplever.

-----------------------------

Dag Bratlid tror jeg jobber på St. Olavs hospital (han gjorde det i alle fall). De skal kutte 300 årsverk inkludert sykepleiere og leger så vidt jeg leser.....har noen en link til denne artikkelen ?

1
Biskop Nevrokirurg Det er riktig at man ikke bare kan se på statistikk. Den er likevel viktig. Det er altfor lettvint å avfeie den slik du gjør. Statistikken viser at det er en særnorsk...

Man skal ikke trekke frem enkelte tilfeller, men det er nettopp veldig mange tilfeller som forteller at det fungerer ikke så bra som det skulle ha gjort i et land med den "beste" velferdsstaten.

Jeg stod en gang bare for 3 år siden 7 mndr i ventekø for en spesialist, og etter det 10 mndr. for å komme inn til kirurgi. Det var frustrerende. Jeg har dog vært innlagt 3 ganger, og en av gangene i 3 uker, og jeg må si at behandlingen, service, omsorg, alt var absolutt fantastsisk hver gang. Da tenkte jeg på alt man høre fra andre, og tenkte at jeg måtte ha vært veldig heldig, eller det er ikke så ille som mange vil ha det til. jeg tror at fleste leger, sykepleier og resten av personal gjør sitt best.

Så kanskje problemet er ikke mangel på penger, men veldig dårlig admnistrasjon, og da må det ranskes opp. Det nytter ikke bare å putte mer og mer penger i, uten å finne hva grunnen til problemet er. Og løser det. Dårlig admnistrasjon burde gi grunnen til sparken som i private selskaper, da begynner det kanskje å hjelpe.

1

Lignende innlegg

Aktuelt 9000XTR-CSE Siste svar

Frøya- Skyld på dere selv.

At Frøya er skutt og drept er vel og bra når det ble som det ble. Dere skuelystne som ikke respekterte henne og hennes naturlige liv, fora henne og plaga henne med deres egen egoistiske nysgjerrighet...
3
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

CNN 3 Uker i Ukraina

Les CNN og deres beskrivelse av krigen. Det avslører norske media og norske militæret sine løgner. Russerne er 5 til 1 mot Ukrainere. Det ser ikke lyst ut for ukrainerne . Nå brukes q verdenskrigførin...
1
6 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Brokollaps

Når beregningene blir for svake. Når broberegningene ikke er sjekket skikkelig. Men der er brukt sjablonger/maler i beregningen. Og hvor seriøst er det egentlig å bygge store konstruksjoner i tre? Jeg...
1
3 svar

Trond Giske redder AP

Støre har gjort AP til Ansvarsløst Parti, og siste meningsmåling der AP ligger på 19% og Sp på 6% og Høyre på 29%, har ikke hatt særlig stor interesse for mediene. (Jeg bare tenker på hvordan aviser o...
Bilde

Kraftopprørere i Ap strømmer til Giske

Trond Giskes lokallag har i sommer passert 800 medlemmer og er suverent størst i Arbeiderpartiet. Misnøye med regjeringens energipolitikk er hovedforklaringen, sier han.


Bilde www.nrk.no
2
2 svar
Laster...