Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Kommuneøkonomi

Regjeringen varsler en økning i kommunenes inntekter på 6,5 milliarder kroner neste år.

Tror du på regjeringens løfter om styrking av skole og eldreomsorg?

1
18 svar

18 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Luskelarsen

Regjeringen gikk høyt ut ved forrige valg også, og de gjorde også noe i starten. Mange kommuner fikk bedre økonomi.

Så startet elendigheten. Gode lønnsoppgjør spiste opp økte bevilgningene. Åslaug Haga fredet kommunestrukturen og la mye rasjonaliseringsarbeid brakk, Denne regjeringen ønsker å flytte stadig nye oppgaver ut i kommunene. Bevilgningene og kompetansen står ikke alltid i stil.

Totalt sett har det ikke blitt bedre på 4 år og hvorfor skulle man da tro på under nå?

2

Demigod

Staten burde bevilge MYE mer til kommunene. Det er jo tross alt DER folk bor og ikke i "staten". Skal folk få goder av oljepengene eller Norges rikdom så bør kommunene få økte tilskudd slik at det blir merkbart i folks nære omgivelser.

Kommunale veier er horrible av utseende og disse er det bare kommunene selv som må vedlikeholde. Hjelper ikke en dritt om staten bevilger milliarder til samferdsel så lenge kommunale veier står ufinansierte og smuldrer bort.

Så lenge kommunene forblir fattige så vil folks nærområder fortsatt forfalle.

1

Mathit1512

Nei. Dette tror jeg ikke på og hvorfor skulle jeg? Soria Moria erklæringen lovte mer lærertetthet, og det har blitt mindre lærere på skolen. Regjeringen lovte bedre helsesystem (dette, skole, veg og samferdsel er egentlig de eneste oppgavene staten bør ha som hovedansvar), det har derimot blitt mye lengre helsekøer (I Bondevik regjeringen var det en nedgang).

Skolene og kunnskapen har blitt dårligere. Kristin Klemet hadde lagd mange planer om fremtidig bedring av skolesystemet da regjeringsskiftet kom i 2005. Hun foreslo for den rødgrønne regjeringen å forsette med det arbeidet hun hadde lagd frem, men det ble kastet i søpla med det samme. Det er snakk om en regjering som har brutt nesten alle løfter de har gitt. Det hjelper ikke å love og love, når ingenting skjer. Og det hjelper ikke at noe skjer når det utgjør bare en liten prosent av alt man har lovet.

1

MajoritetenTarFeil

Nei, og det finnes ingen god grunn til å gjøre det heller. Dette er valgflesk

1

Knut_

Har allerede sett resultater av bedret kommuneøkonomi med de rødgrønne.

1

Human

Ola og Kari har ingenting å frykte, ifølge økonomiprofessorer ved BI og NHH

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) la fredag fram det reviderte nasjonalbudsjettet for 2009, og festen kan fortsette

"Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), Rolf Jens Brunstad, fikk ingen overraskelser. (nettavisen.no

Ekspansiv finanspolitikk - Det reviderte budsjettet virker fornuftig, og følger som forventet opp punktene i tiltakspakken. Finanspolitikken gjøres enda mer ekspansiv, og regjeringen prioriterer offentlige utgifter og tiltak som kan iverksettes raskt og som kan avvikles dersom situasjonen bedrer seg. Det er ikke like lett å reversere avgjørelsen om oppjusteringen av antall studieplasser, men disse plassene er i det store og hele kanalisert til yrker som vil trenge flere utøvere, som lærere og sykepleiere, sier Brunstad til Nettavisen.

Den største bomba var at Regjeringen vil øke bruke bruken av oljeinntektene med ytterligere 9,5 milliarder kroner. Dette skal ifølge finansministeren sikre folks arbeidsplasser. Arbeidsledigheten ligger nå på 3,1 prosent, men regjeringen ser likevel for seg en økning til 3,75 i løpet av 2008, og en ytterligere økning på ett prosentpoeng i 2010. Det betyr cirka 120.000 arbeidsledige.

- Ser man på tallene i et europeisk perspektiv, ligger vi per i dag på tall som andre land sterkt ville misunne oss. Selv om regjeringen prediker at tallene vil stige, synes jeg ikke utsiktene er alarmerende. I et historisk perspektiv vil de forventede tallene for 2010 ikke overstige ledigheten vi hadde i 2003 og 2004, som ikke akkurat kan sies å ha vært kriseår i norsk historie. Hvis prognosene holder, må jeg si at regjeringen håndterer krisen usedvanlig godt, sier Brunstad.

Ansvarliggjør kommunene Et annet tiltak som vies oppmerksomhet er beslutningen om at frie inntekter til kommunene blir økt med 1 milliard kroner utover de 1,2 fra tiltakspakken.

Her er regjeringen avhengig av at kommunene oppfører seg noenlunde fornuftig, og ikke motarbeider intensjonene ved å bruke den finansielle handlingsfrihetene dette innebærer til å for eksempel halvere eiendomsskatten, slik tilfellet har vært i Bergen kommune, sier Brunstad.

Konsekvensene av finanskrisen har vært usedvanlig små for Ola og Kari Nordmann. Professor Brunstad tilskriver mye av æren til regjeringen, og finner det derfor betryggende at linjen Stoltenberg & Co har lagt seg på videreføres"

Komunene trenger de ekstra 2,2 milliardene som de har fått i årets tiltakspakker.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...