Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Vi avskaffer oss selv

Overskriften stjålet fra Thilo Sarrazin, den tyske sosialdemokraten som omsider ”våknet”, og la grunnlaget for at Märkel, Cameron og Zarkosy kunne erklære at multikulturalismen var død.

HRS ved Rita Karlsen har en artikkel ute om fremskrivning av innvandrings- og befolkningsstatistikken som det er verdt å dvele ved.

Slik utviklingen nå går vil andelen borgere med norsk kulturbakgrunn havne i mindretall en gang rundt 2050. Norge vil fra da av være et land der den opprinnelige befolkningen og dens etterkommere har mistet sitt flertall. (En kan sikkert disuktere om dette skjer i 2050 eller kanskje ikke før i 2070. Det er i denne sammenhengen uansett kun av akademisk interesse)

Det er grunn til å tro at fremskrivningen er noe ”optimistisk”, for alt tyder på at presset fra de landene som ”eksporterer” sin befolkning til Europa vil øke med den politiske, sosiale og økonomiske uroen som der råder, forsterket av en ikke-bærekraftig befolkningsvekst.

I tillegg kommer det faktum at den opprinnelige norske befolkningen og innvandrerbefolkningen vil ha forskjellig demografisk fordeling. Lenge før vi mister det absolutte flertallet i eget land vil barne- og ungdomskullene, og aldersgruppen unge voksne ha tippet over. Det hjelper lite å ha flertall på alders- og sykehjemmene.

I enkelte miljøer i Oslo er flertallet allerede tapt. Vi kan ane hva vi har i vente.

Spørsmålet som uvilkårlig tvinger seg frem er: Hva er det vi holder på med? Har vi virkelig tatt en beslutning, og bestemt oss for, at om 30-40 år skal innvandrere ha overtatt landet vårt?

Har dette merkelige lille folket kalt nordmenn, en av verdens minste nasjoner, med historie tilbake til siste istid, og med tradisjoner vi deler med naboer i Skandinavia og rundt nordsjøbassenget, unisont bestemt seg for å la seg kolonisere?

Har dere registrert at dette noen gang har vært et politisk tema? At vi avskaffer oss selv som nasjon i vårt eget hjemland?

Det ser ut som om vi har satt i gang historiens største sosialpolitiske eksperiment uten noe begrep om hvor det vil ende. Skal du sette opp en villagarasje må all verdens miljøhensyn tas, etter føre-var-prinsippet. For å endre et lands befolkning, og frata en nasjon sitt hjemland, ser det ut til å holde med et knippe politiske utopier.

Paradokset er fullkomment når vi ser våre politiske ledere utrettelig kjempe for andre nasjoners selvstendighet og retten til et territorium de kan kalle sitt eget. Det være seg i Palestina, Kurdistan, Øst-Timor, Tibet, Vest-Sahara, Sør-Sudan etc. Men våre etterkommere skal åpenbart ikke ha den samme retten til et nasjonalt hjemland? Et stykke jord de kan dele med andre som har samme røtter og kulturbakgrunn.

Stoltenberg, Støre, Halvorsen og Solberg er alle, så vidt jeg vet, foreldre. Om få år vil de bli velsignet med barnebarn. Disse vil trolig overleve neste århundreskifte. Da har de etter all sannsynlighet levd sine siste femti leveår som medlem av en nasjonal minoritet i sitt eget land.

Når skal våre ledere spørre seg: Var det dette oppdraget vi ble gitt av våre foreldre? Av velgerne? Og var det den arven vi skulle etterlate til våre etterkommere?

103
384 svar

384 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Pernillel

På 80-tallet het det seg at vi ikke hadde noe innvandring fordi vi hadde innvandringsstopp, likevel ble vi stadig fler. Da de styrende makter ikke lenger kunne holde seg til denne løgnen, endret de det til å hete at innvandring var nødvendig for å imøtekomme eldrebølgen. Da noen så smått begynte å spørre om hvor mange vi isåfall måtte ta inn, og hva som skulle skje når eldrebølgens buffere selv ble eldre og pleietrengende, endret man det atter igjen til å hete at innvandring var nødvendig for å opprettholde velferdstaten og arbeidsplassene. Da noen etterhvert spurte om vi kanskje var å ferd med å bli i mindretall i eget land, ble de møtt med hånlig latter og diagnostisert som paranoide. Samtidig ble det i det stille sørget for at definisjonen av en innvandrer ble slik at de nettopp aldri ville kunne komme i flertall (how convenient).

I 2011 vet vi at etniske nordmenn sannsynligvis vil komme i mindretall om noen få ti-år, eldrebølgen kommer uansett hvor mange vi importerer, om markedet kollapser, og alt vi vet om markedskonjunkturer sier at det før eller senere vil skje, vil arbeidsledigheten hoppe i taket og Norge blir sittende med en stor ikke-flyttbar ex-arbeidsstokk som ikke usannsynlig kommer til å undergrave hele eller deler av nettopp velferdstaten.

Løgnen i dag? Fordi Norge er bundet av en mengde internasjonale avtaler er innvandring bare noe vi må akseptere enten vi vil eller ikke.

Snakk om en total og fullstendig ansvarsfraskrivelse.

14

TheBracket

Stoltenberg, Støre, Halvorsen og Solberg er alle, så vidt jeg vet, foreldre. Om få år vil de bli velsignet med barnebarn. Disse vil trolig overleve neste århundreskifte. Da har de etter all sannsynlighet levd sine siste femti leveår som medlem av en nasjonal minoritet i sitt eget land.

Nok et flott innlegg fra VGDs beste debattant.

Det er helt utrolig at et konservativt parti har blitt med på dette sviket, når vi vet hva denne ideologien dreier seg om, bl. a innen samfunnsutvikling og raske forandringer.

Av ren skjær plikt til våre barn om å overlate de et samfunn i samme - eller helst bedre - stand enn det vi mottok, burde Høyre for lengst blåst støvet av Burke og resten av forgjengerne. I stedet for å etterlate oss noe trygt, forutsigbart og noe vi kunne vært stolte av, kulturelt og politisk, serverer vi dem en demografisk bombe hvis ringvirkninger vi bare kan spekulere i. Det gjør en konservativ trist.

5

simon2

Det er helt utrolig at et konservativt parti har blitt med på dette sviket, når vi vet hva denne ideologien dreier seg om, bl. a innen samfunnsutvikling og raske forandringer.

Du kan så si. Som samfunnsprosjekt er det vi er vitne til så radikalt at det knapt kan forstås som annet enn en ekstremvariant av universell marxisme.

Det er for øvrig interessant å merke seg at denne tråden er fri for forsvarere av den eksisterende politikken. Selv de mest regimetro glimrer med sitt fravær. Betyr det at de ikke vil forsvare politikken? Mangler de argumenter? Eller synes de det er helt greit at Norge om få tiår opphører å være et land der nordmenn er i flertall?

Ellers, tusen takk for pene ord :-)

2

ondoro

Nok et flott innlegg fra VGDs beste debattant.

Nok et innlegg som sprer fremmedhat og som ikke settes i perspektiv på tommeltoppen tenker jeg vi sier.

Vi får bombe Libya litt mer og helst flere land så flyktningestrømmen stanser ikke sant. De som flykter fra bombene kan vi jo la drukne slik NATOS djerve soldater i kapitalens tjeneste gjør.

Stans vestens imperialister i deres kriger og utbytting og dette "problemet" løser seg. Du er jo høyremann så vidt jeg vet? Du får hoppe av vet du og kjempe for sosialisme og frihet for hele menneskeheten.. da slipper du dette. Eller du får ta konsekvensen av det om du fortsatt støtter kapitalismen.

Heldigvis er høyre et anstendig parti på dette området ... enda...

2

q1w2e3r4t5

Nok et innlegg som sprer fremmedhat

Jeg får ikke helt tak i hva dette "fremmedhatet" som du påstår fremkommer i åpningsinnlegget består av. Er det setningen "Slik utviklingen nå går vil andelen borgere med norsk kulturbakgrunn havne i mindretall en gang rundt 2050" du mener fremmer hat mot fremmede?

Er det fremmedhat å påpeke at nasjonalstatens grunnlag, med en befolkning som utgjør en ensartet språklig og kulturell gruppe med felles bakgrunn og historie er i ferd med å forvitre?

4

simon2

Nok et innlegg som sprer fremmedhat og som ikke settes i perspektiv på tommeltoppen tenker jeg vi sier.

Det hadde vært interessant om du kunne kommentert det som var tema i åpningsinnlegget.

Er det fremmedhat å motsette seg avvikling av ens egen nasjonalstat?

Resten av det sedvanlige røret ditt får du ta opp i en egen tråd.

2

Kong_Gilmour100

Nok et innlegg som sprer fremmedhat og som ikke settes i perspektiv på tommeltoppen tenker jeg vi sier.

Ahh, den episke hersketeknikken hvor man stempler budskapet som fremmehat eller brungrums :)))) Rasismekortet måtte komme før eller senere i en eller annen form,- gud bedre så ynkelig.

1

simon2

I stedet for å etterlate oss noe trygt, forutsigbart og noe vi kunne vært stolte av, kulturelt og politisk, serverer vi dem en demografisk bombe hvis ringvirkninger vi bare kan spekulere i. Det gjør en konservativ trist.

Du har helt rett. Det ligger i den konservative tenkning å forvalte den arv du er gitt til beste for neste generasjon. Samfunnet skal bygges, generasjon for generasjon. For første gang i moderne historie finnes det nå spørreundersøkelser der foreldre svarer at de ikke tror barna vil få det bedre enn de selv har hatt det. Og ja, det gjør oss triste.

Et lyspunkt er at det ser ut til å være et taktskifte på vei. Denne tråden har fått voldsom respons, og det som trolig er den tause og anonyme majoritet har gitt utrykk for sin bekymring. Saklig og uten rasistiske og fremmedfiendtlige formuleringer.

Like interessant er det å merke seg at ingen har stilt opp med seriøse forsøk på å forsvare gjeldende politikk. Det forteller meg at framstillingen i åpningsinnlegget ikke så lett lar seg angripe. Og det er dessverre dit vi er på vei om ikke vi snart bestemmer oss for noe annet.

Men vi må handle nå. Om få år er et for sent.

2

grock19

Skal du sette opp en villagarasje må all verdens miljøhensyn tas, etter føre-var-prinsippet. For å endre et lands befolkning, og frata en nasjon sitt hjemland, ser det ut til å holde med et knippe politiske utopier.

Paradokset er fullkomment når vi ser våre politiske ledere utrettelig kjempe for andre nasjoners selvstendighet og retten til et territorium de kan kalle sitt eget. Det være seg i Palestina, Kurdistan, Øst-Timor, Tibet, Vest-Sahara, Sør-Sudan etc. Men våre etterkommere skal åpenbart ikke ha den samme retten til et nasjonalt hjemland? Et stykke jord de kan dele med andre som har samme røtter og kulturbakgrunn

Dette er som man skulle sagt det selv og viser den komplett absurditet og bakvendtlandet man lever i.

Man sitter og humrer og ler av tidligere tiders religiøse, militære og politiske overtro, feilgrep og idioti man trodde på og gjorde. Ingen av tidligere tiders synder, feil og dumskap kommer til å koste noe i nærheten av like mye - eller være like irreversibelt og umulig å bøte på - som det makteliten idag holder på med.

4

njaa

Dette er nok en beskrivelse (problem) som mange vanlig velgere ser komme.

At de folkevalgte er blinde for problemet er egentlig skremmende, eller er det slik at de tror det er deres barn som skal styre landet videre (sønn som far)

De sier det ikke er så mye å gjøre med situasjonen da da mye av invandringen er styrt av internationale konvensjoner.

Dette er selvfølgelig bare tull, da ingen kan pålegge en suveren stat å avvilke seg sev. ( det er jo det vi praksis holder på med)

Disse konvensjonene er laget av noen som ønsker å komme inn i andres land, med begrunnelser som tilsynelatende er genuine.

eksempel kan være unge asylsøkere, med spesielle rettigheter (etter en eller annen konvensjon). Disse unge kommer ikke til norge av seg selv. De kommer fordi de er sendt av noen som helt klart ser dette som en mulighet til å komme til norge via familiegjenforening senere. Dette vet våre politikere, men velger å lukke øyne, eller å si at dette begrunnes i en eller annen konvensjon.

Familiegjenforening er i den for den praktiseres i norge, aviklet i flere andre land, da de ser hvor galt dette blir i praksis.

Forholder ikke de seg til de samme konvensjonene?

Det kan virke som om våre folkevalgte har som mål å være minioritetsgruppe i eget land, lenge før 2050. Med den farten vi har, er det vel mer sannsynlig at vi er der i 2030.

Det store spørsmåler er: Hvorfor vil de ha det slik?

Det er lang mer enn jeg begriper...

4

simon2

Disse konvensjonene er laget av noen som ønsker å komme inn i andres land, med begrunnelser som tilsynelatende er genuine.

Konvensjonene er fra en annen tid og for et annet formål. Asylinstituttet stammer fra erfaringene fra siste krig der f.eks nordmenn (i krigens tidlige fase) på flukt fra tyske okkupanter ble sendt tilbake fra Sverige. På samme vis sendte sveitserne tilbake tyskere som hadde flyktet fra politisk forfølgelse.

Det var aldri intensjonen at en somalier på jakt etter en bedre tilværelse skulle krysse halve jordkloden og dukke opp i Norge som "asylsøker".

Og det å bli innrømmet politisk asyl var ment å bli gitt mulighet til midlertidig opphold inntil det var trygt å vende hjem. Ikke livsvarig bosetting med full innmeldelse i vertslandets velferdssystemer.

Det vi driver med i Norge har ingenting med asylpolitikk å gjøre. Det er å legge landet åpent for kolonisering og avvikling av vårt eget hjemland.

11

Hikk

Det vi driver med i Norge har ingenting med asylpolitikk å gjøre. Det er å legge landet åpent for kolonisering og avvikling av vårt eget hjemland.

Bra åpningsinnlegg. Synd jeg bare kunne gi en tommel.

Retten til å kolonisere har blitt en del av vår "integreringspolitikk". Integrasjonspolitikken har blitt en segresjonspolitikk, hvor man kan danne egne samfunn med tilgang til det norske samfunn, istedet for å bli integrert som en del av det norske samfunn.

Alle bør se Camerons tale fra februar i år:

http://www.youtube.com/watch?v=z3xsnEzA8Fw&feature=related

1

alberts

Det kan virke som om våre folkevalgte har som mål å være minioritetsgruppe i eget land, lenge før 2050. Med den farten vi har, er det vel mer sannsynlig at vi er der i 2030. Det store spørsmåler er: Hvorfor vil de ha det slik?

Det er fordi de instinktivt ønsker et klassedelt samfunn basert på etnisitet!

Fremtidens arbeiderklasse, eller rettere formulert: Slave- og tjenrkaste, ettersom alt annet "vanlig" industriarbeid er planlagt flyttet til Asia!

En har allerede i flere tiår oppmuntret ikke-produktive nordmenn til å emigrere, mens arbeidsinnvandrere i alle kategorier er blitt oppmuntret og tildelt privilegier.

Vanlige arbeiderklasse-nordmenn holdes i ørene hva de er verdt, og får sjelden anledning til å karre seg inn i næringsliv eller selvstendig virksomhet, og de vil pent måtte mingle med de andre etnisiteter i de "fattige" bydelene. Allerede er de i ferd med å blande seg og etablere seg som den nye fattigklassen, som etter planen altså skal være en lett identifisèrbar underklasse, uansett hvor stor den etterhvert vil bli!

Spire Elias

2

alipanda

meget godt innlegg.

1

Bleep

Digitodex: "Spørsmålet ditt er besvart (men ikke med ja/nei som du kanskje forventet). Jeg bruker heller ikke ståmenn, men kritiserer den idealistiske 'linjal'- oppfatning der en nærmest skråsikkert uttaler seg om forhold i dette landet om 40-50 år. Jeg har aldri stolt på spåmenn/kvinner, heler ikke her.

Det er ellers en viss forskjell på at det kommer inntrengere til de indianske samfunn med overlegne våpen osv, for å grabbe til seg land og rikdom, sammenliknet med innvandrere til Norge. Det må være en viss proposjon i sammenlikningene."

Nei, spørsmålet mitt er overhodet ikke besvart, det har du elegant danset deg rundt.

Når du påstår at "en nærmest skråsikkert uttaler seg om forhold i dette landet om 40-50 år" og når du insinuerer at vi "kaster oss på bombastiske uttalelser", så er det intet annet enn stråmannsargumentasjon. Det er ingen her som påstår at fremtiden er spikret, vi advarer mot utviklingen statistikk og prognoser viser oss.

2

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...