Dette er nok en beskrivelse (problem) som mange vanlig velgere ser komme.

At de folkevalgte er blinde for problemet er egentlig skremmende, eller er det slik at de tror det er deres barn som skal styre landet videre (sønn som far)

De sier det ikke er så mye å gjøre med situasjonen da da mye av invandringen er styrt av internationale konvensjoner.

Dette er selvfølgelig bare tull, da ingen kan pålegge en suveren stat å avvilke seg sev. ( det er jo det vi praksis holder på med)

Disse konvensjonene er laget av noen som ønsker å komme inn i andres land, med begrunnelser som tilsynelatende er genuine.

eksempel kan være unge asylsøkere, med spesielle rettigheter (etter en eller annen konvensjon). Disse unge kommer ikke til norge av seg selv. De kommer fordi de er sendt av noen som helt klart ser dette som en mulighet til å komme til norge via familiegjenforening senere. Dette vet våre politikere, men velger å lukke øyne, eller å si at dette begrunnes i en eller annen konvensjon.

Familiegjenforening er i den for den praktiseres i norge, aviklet i flere andre land, da de ser hvor galt dette blir i praksis.

Forholder ikke de seg til de samme konvensjonene?

Det kan virke som om våre folkevalgte har som mål å være minioritetsgruppe i eget land, lenge før 2050. Med den farten vi har, er det vel mer sannsynlig at vi er der i 2030.

Det store spørsmåler er: Hvorfor vil de ha det slik?

Det er lang mer enn jeg begriper...

4
njaa Dette er nok en beskrivelse (problem) som mange vanlig velgere ser komme. At de folkevalgte er blinde for problemet er egentlig skremmende, eller er det slik at de tror det er dere...

Disse konvensjonene er laget av noen som ønsker å komme inn i andres land, med begrunnelser som tilsynelatende er genuine.

Konvensjonene er fra en annen tid og for et annet formål. Asylinstituttet stammer fra erfaringene fra siste krig der f.eks nordmenn (i krigens tidlige fase) på flukt fra tyske okkupanter ble sendt tilbake fra Sverige. På samme vis sendte sveitserne tilbake tyskere som hadde flyktet fra politisk forfølgelse.

Det var aldri intensjonen at en somalier på jakt etter en bedre tilværelse skulle krysse halve jordkloden og dukke opp i Norge som "asylsøker".

Og det å bli innrømmet politisk asyl var ment å bli gitt mulighet til midlertidig opphold inntil det var trygt å vende hjem. Ikke livsvarig bosetting med full innmeldelse i vertslandets velferdssystemer.

Det vi driver med i Norge har ingenting med asylpolitikk å gjøre. Det er å legge landet åpent for kolonisering og avvikling av vårt eget hjemland.

11
Kong_Gilmour100

Meget godt innlegg, og soleklar tommel fra meg. Det er befriende å se problematikken så presist formulert og så konkret forklart.

1

Det stemmer at vi fører en politikk som fører til at nordmenn går under. Og ikke bare fører vi en politikk, det blir t.o.m hyllet av Støre. For han har jo indirekte uttalt at han ønsker at nordmenn skal gå under.

1
simon2 [sitat…] Konvensjonene er fra en annen tid og for et annet formål. Asylinstituttet stammer fra erfaringene fra siste krig der f.eks nordmenn (i krigens tidlige fase) på flukt fra t...

Det vi driver med i Norge har ingenting med asylpolitikk å gjøre. Det er å legge landet åpent for kolonisering og avvikling av vårt eget hjemland.

Bra åpningsinnlegg. Synd jeg bare kunne gi en tommel.

Retten til å kolonisere har blitt en del av vår "integreringspolitikk". Integrasjonspolitikken har blitt en segresjonspolitikk, hvor man kan danne egne samfunn med tilgang til det norske samfunn, istedet for å bli integrert som en del av det norske samfunn.

Alle bør se Camerons tale fra februar i år:

http://www.youtube.com/watch?v=z3xsnEzA8Fw&feature=related

1

Stemmer. Neste gong går røysta mi til innvandringsstopp og tilbakesending av flest mogleg "flyktningar" og asylsøkjarar som ikkje har fått statsborgarskap.

Den som vil halda fram med dagens politikk vil at det same skal skje med nordmenn som med eitkvart anna folkeslag som har forsvunne grunna innvandring og mangel på sjølvstyre.

1

Manuela Ramin-Osmundsen er prosjektleder i Helse Sør-Øst med ansvar for arbeidet med likeverdige helsetjenester, og bistår nå Akershus universitetssykehus i utviklingsarbeidet relatert til dette temaet.

- Mangfoldet er her som en del av hverdagen vår, og ikke noe som kommer i fremtiden.

Tall fra Oslo Universitetssykehus viser nå at 7 av 10 fødende kvinner har innvandrerbakgrunn. Siden Ahus fikk ansvar for bydel Stovner og Grorud i 2004 har vi også merket den samme utviklingen. Helsevesenet møter utfordringer knyttet til språk, kommunikasjon, kultur og tradisjoner daglig. - Den enkelte ansatte ser hver dag noe som systemet ikke ser, derfor er det helt nødvendig at vi utvikler god praksis i nært samarbeid med kommunene og bydelene. http://www.ahus.no/modules/module_123/proxy.asp?I=20559&C=979&D=2

Akkurat som vi "rasistene" her i Groruddalen ser ting ikke andre ser.

2
Ormetunge Manuela Ramin-Osmundsen er prosjektleder i Helse Sør-Øst med ansvar for arbeidet med likeverdige helsetjenester, og bistår nå Akershus universitetssykehus i utviklingsarbeidet rela...

Tall fra Oslo Universitetssykehus viser nå at 7 av 10 fødende kvinner har innvandrerbakgrunn.

Det som forsterker den faktiske utviklingen er hvordan statistikken genereres.

Det er i dag to kategorier. Innvandrere (Tidl. førstegenrasjons), og barn født av innvandrere (Tidl. andregenrasjon). Utover det fanges ikke befolkningen opp i slike kategorier til tross for at etnisk segregering ser ut til å være mer hyppig forekommende enn faktisk integrering.

Ett eksempel. En andre generasjons pakistaner gifter seg gjennom henteekteskap fra Pakistan. Barna dette paret får vil være 100% pakistanske. I statistikken er disse 100% norske.

Når vi vet at denne praksisen er svært utbredt, og det knapt inngås ekteskap på tvers av de etniske og kulturelle grensene, spesielt i den muslimske del av befolkningen, vil vi etter hvert som generasjonene ruller fremover få en stor "innvandrerbefolkning" som statistisk sett er registrert som "norske".

I praksis er de ikke særlig mer norske enn det førstegenrasjon var. I enkelte tilfeller faktisk mindre, fordi de etniske enklavene etter hvert blir så store at intergrasjonen ikke lenger fungerer. Man vil, som allerede er tilfellet i England, kunne leve hele livet i parallelle samfunn der kulturen fra opprinnelseslandet holdes i hevd i generasjon etter generasjon.

4
Ormetunge Manuela Ramin-Osmundsen er prosjektleder i Helse Sør-Øst med ansvar for arbeidet med likeverdige helsetjenester, og bistår nå Akershus universitetssykehus i utviklingsarbeidet rela...

Helt riktig! Helsevesenet er super sosialister. Dette merkes. Blant annet med det "mangfoldet" vi har blant ansatte fra alle verdensdeler. Vi er de første som hjelper dem med jobb.

Så er det den snilismen nordmenn har. Vi skal jo hjelpe alle fordi vi er så "heldige" selv. Vi er jo verdens beste på alt.

Dette tar sakte men sikkert livet av oss nordmenn. Det er faktisk myndighetene som tar livet av menig nordmann. Når skal folk våkne? Da kan det være forsent.

1

Skal du sette opp en villagarasje må all verdens miljøhensyn tas, etter føre-var-prinsippet. For å endre et lands befolkning, og frata en nasjon sitt hjemland, ser det ut til å holde med et knippe politiske utopier.

Paradokset er fullkomment når vi ser våre politiske ledere utrettelig kjempe for andre nasjoners selvstendighet og retten til et territorium de kan kalle sitt eget. Det være seg i Palestina, Kurdistan, Øst-Timor, Tibet, Vest-Sahara, Sør-Sudan etc. Men våre etterkommere skal åpenbart ikke ha den samme retten til et nasjonalt hjemland? Et stykke jord de kan dele med andre som har samme røtter og kulturbakgrunn

Dette er som man skulle sagt det selv og viser den komplett absurditet og bakvendtlandet man lever i.

Man sitter og humrer og ler av tidligere tiders religiøse, militære og politiske overtro, feilgrep og idioti man trodde på og gjorde. Ingen av tidligere tiders synder, feil og dumskap kommer til å koste noe i nærheten av like mye - eller være like irreversibelt og umulig å bøte på - som det makteliten idag holder på med.

4

Jeg er redd for at norge som land allerede er ødelagt. Den nasjonen vi kjente som barn og ungdom eksisterer ikke lengre. Av en eller annen underlig grunn har våre politikere funnet ut at landet og folket ikke er noe å satse på.-------------

Rapporten fra Brochmann-utvalget viser samme tendens for Norge. Det som gjør situasjonen spesielt eksplosiv er at denne innvandrede underklasse lett kan identifiseres på hudfarge og de trossamfunn de tilhører.

Dette kan få katastrofale følger. Vi har allerede sett terrorhandlinger, opptøyer og polarisering i de samfunn det gjelder.

Intet samfunn bør med viten og vilje forsette seg i en slik situasjon. Dette ser nå ut til å ha gått opp for statsledere i de land det gjelder.

17. februar i år brakte Financial Times en artikkel under overskriften «Opposition grows to multiculturalism». David Cameron, Angela Merkel og Nicholas Sarkozy skal ha uttalt at det å la flere kulturer blomstre ved siden av hverandre hadde ført til svekkelse av nasjonal identitet og radikalisering av innvandrerbarn.------------- HRS.

2
koralen Jeg er redd for at norge som land allerede er ødelagt. Den nasjonen vi kjente som barn og ungdom eksisterer ikke lengre. Av en eller annen underlig grunn har våre politikere funnet...

17. februar i år brakte Financial Times en artikkel under overskriften «Opposition grows to multiculturalism». David Cameron, Angela Merkel og Nicholas Sarkozy skal ha uttalt at det å la flere kulturer blomstre ved siden av hverandre hadde ført til svekkelse av nasjonal identitet og radikalisering av innvandrerbarn

Dette er politikere som har kommet litt lenger i utviklingen enn det vi har. De ser enklavene, segresjonen og de etter hvert tunge velferdsutgiftene som følger med. Og i motsetning til oss kan de ikke pumpe oljepenger inn i økonomien.

1

Stoltenberg, Støre, Halvorsen og Solberg er alle, så vidt jeg vet, foreldre. Om få år vil de bli velsignet med barnebarn. Disse vil trolig overleve neste århundreskifte. Da har de etter all sannsynlighet levd sine siste femti leveår som medlem av en nasjonal minoritet i sitt eget land.

Godt innlegg.

Det er et problem at enkelte ledende politikere blir hjernevasket til å tro at deres mandat er å være politikere på vegne av verden. Troen på en universal etikk blender for et normalt praktisk gangsyn.

Deres oppgave er enkel: å forbedre velferden til innbyggerne i den norske nasjonalstaten.

I sin higen etter å å få innpass i internasjonale organisasjoner har det sistnevnte blitt ofret. Politikerne kjøper seg en plass i WHO, en eksklusiv komité, FN eller Nato - med midler som ellers skulle komme landets skattebetalere til gode.

2

På 80-tallet het det seg at vi ikke hadde noe innvandring fordi vi hadde innvandringsstopp, likevel ble vi stadig fler. Da de styrende makter ikke lenger kunne holde seg til denne løgnen, endret de det til å hete at innvandring var nødvendig for å imøtekomme eldrebølgen. Da noen så smått begynte å spørre om hvor mange vi isåfall måtte ta inn, og hva som skulle skje når eldrebølgens buffere selv ble eldre og pleietrengende, endret man det atter igjen til å hete at innvandring var nødvendig for å opprettholde velferdstaten og arbeidsplassene. Da noen etterhvert spurte om vi kanskje var å ferd med å bli i mindretall i eget land, ble de møtt med hånlig latter og diagnostisert som paranoide. Samtidig ble det i det stille sørget for at definisjonen av en innvandrer ble slik at de nettopp aldri ville kunne komme i flertall (how convenient).

I 2011 vet vi at etniske nordmenn sannsynligvis vil komme i mindretall om noen få ti-år, eldrebølgen kommer uansett hvor mange vi importerer, om markedet kollapser, og alt vi vet om markedskonjunkturer sier at det før eller senere vil skje, vil arbeidsledigheten hoppe i taket og Norge blir sittende med en stor ikke-flyttbar ex-arbeidsstokk som ikke usannsynlig kommer til å undergrave hele eller deler av nettopp velferdstaten.

Løgnen i dag? Fordi Norge er bundet av en mengde internasjonale avtaler er innvandring bare noe vi må akseptere enten vi vil eller ikke.

Snakk om en total og fullstendig ansvarsfraskrivelse.

14

Stoltenberg, Støre, Halvorsen og Solberg er alle, så vidt jeg vet, foreldre. Om få år vil de bli velsignet med barnebarn. Disse vil trolig overleve neste århundreskifte. Da har de etter all sannsynlighet levd sine siste femti leveår som medlem av en nasjonal minoritet i sitt eget land.

Nok et flott innlegg fra VGDs beste debattant.

Det er helt utrolig at et konservativt parti har blitt med på dette sviket, når vi vet hva denne ideologien dreier seg om, bl. a innen samfunnsutvikling og raske forandringer.

Av ren skjær plikt til våre barn om å overlate de et samfunn i samme - eller helst bedre - stand enn det vi mottok, burde Høyre for lengst blåst støvet av Burke og resten av forgjengerne. I stedet for å etterlate oss noe trygt, forutsigbart og noe vi kunne vært stolte av, kulturelt og politisk, serverer vi dem en demografisk bombe hvis ringvirkninger vi bare kan spekulere i. Det gjør en konservativ trist.

5

Har dere registrert at dette noen gang har vært et politisk tema? At vi avskaffer oss selv som nasjon i vårt eget hjemland?

Det ser ut som om vi har satt i gang historiens største sosialpolitiske eksperiment uten noe begrep om hvor det vil ende. Skal du sette opp en villagarasje må all verdens miljøhensyn tas, etter føre-var-prinsippet. For å endre et lands befolkning, og frata en nasjon sitt hjemland, ser det ut til å holde med et knippe politiske utopier.

Meget godt innlegg innledningsvis!

Ja, hva slags vedtak ligger bak det å gjøre Norge til et multietnisk land?

Hvor blir det av utredningene politikerne ellers er så glade i....? Når Gardermoen skulle bygges, så lå det årevis med utredninger bak, vi har hatt to folkeavstemninger om EU - en sak som er av langt mindre betydning enn å bytte ut Norges demografiske befolkning med fremmedkulturelle innvandrere - mennesker som ikke vil være i stand til annet enn å innføre kriminalitet, vold og økonomiske byrder - ute av mulighet, evne eller vilje til å være med på å utvikle Norge, slik at vi er i stand til å møte morgendagens teknologiske utfordringer.

I 1975 ble det vedtatt INNVANDRINGSSTOPP. Er dette lovlig fattede vedtaket nå offisielt erklært dødt og maktesløst av de rødtgrønne og sentrum?

1
TheBracket [sitat…] Nok et flott innlegg fra VGDs beste debattant. Det er helt utrolig at et konservativt parti har blitt med på dette sviket, når vi vet hva denne ideologien dreier seg om, b...
Kong_Gilmour100

Det er helt utrolig at et konservativt parti har blitt med på dette sviket, når vi vet hva denne ideologien dreier seg om, bl. a innen samfunnsutvikling og raske forandringer.

Av ren skjær plikt til våre barn om å overlate de et samfunn i samme - eller helst bedre - stand enn det vi mottok, burde Høyre for lengst blåst støvet av Burke og resten av forgjengerne. I stedet for å etterlate oss noe trygt, forutsigbart og noe vi kunne vært stolte av, kulturelt og politisk, serverer vi dem en demografisk bombe hvis ringvirkninger vi bare kan spekulere i. Det gjør en konservativ trist.

Amen, og helt enig. Det er som du påpeker HELT forbanna utrolig at vi tillater at dette skjer. Og attpåtil forsøker forståsegpåere å spille dumme og å stemple de som kritiserer utviklingen for fremmedhatere/brungrums og i verste fall rasister. Frekkheten kjenner absolutt ingen grenser hos enkelte.

1
Kong_Gilmour100

Nå må vi bare mobilisere som vi bare kan både Frp og Høyre folk, og sørge for at vi får en kursendring i 2013 ved å kvitte oss med den rødgrønne regjering en gang for alle. Det er den _eneste_ veien ut av dette uføret. Vi skylder oss selv å forsøke iallfall!

1

Har dette merkelige lille folket kalt nordmenn, en av verdens minste nasjoner, med historie tilbake til siste istid, og med tradisjoner vi deler med naboer i Skandinavia og rundt nordsjøbassenget, unisont bestemt seg for å la seg kolonisere?

Multikulturismens fortreffelighet har vel stort sett vist seg å være i samme kategori, som Mao's "La hundre blomster blomstre, la hundre forskjellige tankesett konkurrere".

Begge deler store ord og fett flesk.

1

Problemet er i grunnen ikke så mye at genene forandres, da uansett globaliseringen skaper nye "folkevandringer" som ikke er noe nytt fenomen, men idag foregår på en helt annen måte enn tidligere.

*Om mine etterkommere er blanding av hipp og happ og snapp fra ulike deler av verden spiller ingen rolle; det er bare fint for å unngå innavl og for å skape genetisk variasjon, noe som ("diversitet") på lang sikt evolusjonelt er en klar fordel.

*Imidlertid er problemet du så fint beskriver knyttet til noe helt annet, nemlig økningen av kulturrelativisme.

*Dette betyr at ulike former for dysfunksjonelle, bakstreverske, udemokratiske kulturer som den neo-samiske(enorm reindrift og korrupt Sameting), den muslimske(irrasjonell religion på sitt mest ekstreme), og foretak og organisasjoner i samfunnet som ikke har noe etisk fokus og/eller funksjonalitetsfokus ,alle vil øke mer og mer.

1
fabulator [sitat…] Meget godt innlegg innledningsvis! Ja, hva slags vedtak ligger bak det å gjøre Norge til et multietnisk land? Hvor blir det av utredningene politikerne ellers er så glade...

Hvor blir det av utredningene politikerne ellers er så glade i....?

Godt poeng. Du kan knapt bytte en lærebok i grunnskolen uten at det skal utredes og "høres" i det vide og brede. Men å irreversibelt ommøblere hele samfunnet og gjøre egen befolkning til minoritet i eget hjemland det kan gjennomføres ut at det engang er oppe til debatt.

1
Laster...