simon2 [sitat…] For de mange som bekymrer seg over "drop-outs" fra VGS skal det bli interessante tider når disse elevkullene når aktuell alder. Vi har fulgt den perfekte oppskrift for å s...

For de mange som bekymrer seg over "drop-outs" fra VGS skal det bli interessante tider når disse elevkullene når aktuell alder.

Min spådom: "Ja, men se bak tallene". Så kommer det en endeløs punktliste av bullshit årsaker.

Uansett hva som skjer, så er det Norge/nordmenn som er ansvarlig. Eller som en folkevalgt sa under 4 øyne i et festlig lag, "hva mer kan Norge gjøre for endel innvandrere?

1
simon2 Det er mulig jeg har slurvet i min gjennomlesning av tråden, men har noen registerert en eneste debattant, et eneste innlegg som helhjertet har stått opp og forsvart gjeldende poli...

Grunnen til at folk uansett stemmer på partier som er for innvandring, er at de tror at de uansett får det bedre med dagens innvandringspolitikk enn de ville ha fått det om særinteresserpartiene til den privatansatte middelklassen hadde fått bestemme.

1
Ormetunge [sitat…] Ynkelig! Forklar hvilke kriger dette er snakk om, satt opp i mot hvilke land vi får drøssevis med folk i fra. Når starta krigene, kontra når starta folkevandringa?

Vi kan jo starte med Irak, Afghanistan og kanskje Libya?

Vi kan ta med at Iran hadde en demokratisk valgt leder på 1950 tallet, som ble ryddet vekk.

De fleste som ryddes vekk er av den sorten som står i veien for visse makters interesser.

1
Kong_Gilmour100 Haha, er du seriøs? Selvsagt flytter de, når total mangel på politisk styring gjør at Oslo flommer over av ikke vestlige innvandrere som det er et sant helvete å få integrert skikk...

Var det virkelig noen som tvang dem ut? Startet ikke det hele et sted. Kastet innvandrerne ut native normenn? Hadde det ikke vært plass og bo i Oslo, så hadde ikke innvandrerne 'inntatt plassene'.

Utover religiøst tullball finnes også materielle realiteter.

Rosengår vil ikke kunne skje i Oslo. I Oslo bor mange innvandrere i eneboliger. I malmø er bomiljøet et helt annet . Arbeidsledgheten større osv.

Hvilke konflikter har det vært i Groruddalen?

1
Digitodex Var det virkelig noen som tvang dem ut? Startet ikke det hele et sted. Kastet innvandrerne ut native normenn? Hadde det ikke vært plass og bo i Oslo, så hadde ikke innvandrerne 'in...
Kong_Gilmour100

Rosengår vil ikke kunne skje i Oslo. I Oslo bor mange innvandrere i eneboliger. I malmø er bomiljøet et helt annet . Arbeidsledgheten større osv.

Det er flott at du vet det så skråsikkert. Jeg deler desverre ikke den oppfatningen sammen med mange andre. Rosengård tilstander kan det meget vel bli både i Groruddalen og andre bydeler/byer med tiden. Bare se hvor lav eksempelvis arbeidsdeltagelsen er for ikke vestlige innvandrere har jmf Brochmannutvalgets rapport. Rosengårdtilstander er mye nærmere en virkelighet i Oslo/Groruddalen enn mange våger ta innover seg.

1
Digitodex Var det virkelig noen som tvang dem ut? Startet ikke det hele et sted. Kastet innvandrerne ut native normenn? Hadde det ikke vært plass og bo i Oslo, så hadde ikke innvandrerne 'in...

Rosengår vil ikke kunne skje i Oslo. I Oslo bor mange innvandrere i eneboliger. I malmø er bomiljøet et helt annet . Arbeidsledgheten større osv.

Før du vet ordet av det vil Rosengår skje i Oslo, og bli en avbildet tvilling. Som du sikkert vet - det man tror og håper ikke vil skje - det skjer. Før eller siden. Bare forholdene ligger til rette, og det gjør de i Oslo.

1
Digitodex Var det virkelig noen som tvang dem ut? Startet ikke det hele et sted. Kastet innvandrerne ut native normenn? Hadde det ikke vært plass og bo i Oslo, så hadde ikke innvandrerne 'in...

Rosengår vil ikke kunne skje i Oslo.

Rosengård kan bare skje i Rosengård. Som Rinkeby, Tynnered og Frölunda bare kan skje der.

Men "Grorud" kan absolutt skje i Groruddalen. Befolkningen skiftes ut i aksellererende tempo. Vi har ingen aning hvor dette prosjektet vil ende. Vi kan håpe og tro, men det finnes så vidt jeg vet ingen eksempler, i noe vestlig land, på vellykket integrering etter segresjons og enklave-modellen.

Opplys meg gjerne om du sitter på alternativ empiri.

1
Digitodex Vi kan jo starte med Irak, Afghanistan og kanskje Libya? Vi kan ta med at Iran hadde en demokratisk valgt leder på 1950 tallet, som ble ryddet vekk. De fleste som ryddes vekk er av...

Prøv igjen. For en gangs skyld skal du dokumentere skvalderet ditt. Skjønner du ordet dokumentere?

Dette betyr at du må dokumentere dine åndssvake påstander.Inntil det er det du skriver fullstendig åndssvakt. Det hører ikke hjemme i virkelighetens verden, forholdet faktisk ikkevestlig innvandring og dine kriger.

KOM MED NOEN FAKTA!

Bygg opp logisk noe som underbygger din påstand. Påstanden din ser ut for meg ser ut som din sedvanlige sofisme. Altså du driver utstrakt stråmannsvirksomhet. Russlands "befolkningsvekst" og knapt relevante kriger for en massiv ikkevestlig innvandring. Hvilken krig har vi starta i Pakistan og når? Somalia? Feks.

1
jacklance [sitat…] Næmmen jøss, er det plutselig blitt slik at det er problemer i Rosengård nå? Jeg syns å huske at det ble benektet på det sterkeste?

Digitodex har i denne tråden opplyst oss om at han trenger dokumentasjon på hans sofisme mot meg der jeg har brukt time etter time på å opplyse han tidligere. Dermed har jeg jo lært at ovenfor han... som en rekke andre at dokumentasjon er fullstendig fånyttes og meningsløst.

Dermed spør jeg deg. Har du sett han bedrive det jeg beskylder han for? Ja eller nei er dokumentasjon god nok, for meg.

1
Bitbiter [sitat…] Her treffer du veldig bra, muligen uten at du har tenkt på det. For realitetene er at islam er den suverent største trusselen mot fred i verden. Det er ikke mulig å integr...

Alle som setter pris på frihet og demokrati bør være ekstremt fientlig til islam. Men la meg legge til, jeg snakker her om islam som ideologi

Uenig. Vi må tro på at det er mulig å avkle den menneskefiendtlige ideolgien enkelte muslimer har hengt på islam - og som politisk korrekte fjols dessverre sluker rått - slik at muslimer kan få ha sin religion i fred, akkurat som kristne, jøder, buddhister, sikher og alle andre religiøse grupper har det.

At vi nødvendigvis trenger å være fiendtlig mot islam som sådan tror jeg ikke på. Det er fullt mulig å oppnå dette målet, om bare de som løper islamistene sitt ærend - de politisk korrekte, enten de er i sentrum, på høyresida eller på venstresida - snart får opp øynene og slutter å forsvare alt det islamistene foretar seg i islam sitt navn, og isteden begynner å stå opp for de verdiene som har muliggjort et sekulært samfunn.

2
jacklance [sitat…] Næmmen jøss, er det plutselig blitt slik at det er problemer i Rosengård nå? Jeg syns å huske at det ble benektet på det sterkeste?

Aldri vært problemer der. Inntil nå, når det plutselig blir relevant å distansere seg fra problemene. Kan ikke skje her heter det nå.

Hvorfor skal vi stole på folk som beviselig tar feil hver gang de åpner kjeften? Som dyrker relativisme som om det var en kunstart?

1
Hikk Siste nytt fra Groruddalen (fra idag faktisk): Over en tredjedel av alle anmeldelser som omhandler vold i hjemmet stammer fra Groruddalen. – I noen kulturerer er det aksept for å m...

I noen kulturerer er det aksept for å mishandle kone og barn. Litt spesielt er det at vi ser en nedgang i antall anmeldelser når det nærmer seg ramadan (islamsk høytid red anm.), forteller Olsen.

Og vi kan trolig legge til at i noen kulturer er det en høy terskel for å involvere utenforstående, spesielt norsk politi, i slike saker.

1

Hvordan kan det ha seg at de samma som ofte kritiserer landoppdeling fra kolonitia i Afrika som sinnsvak, under parolen forskjellige stammer og folkeslag... tror på multikultur her?

Hva betyr ordet balkanisering?

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Balkanisering vil si å dele opp et større område i små, svake og lite selvstendige stater som gjerne er fiendtlig innstilt til hverandre. Uttrykket oppstod omkring første verdenskrig, da tyske sosialister brukte det om det russiske press mot statene på Balkan.[1] På 1990-tallet, da Jugoslavia ble delt opp etter etniske, språklige, kulturelle og religiøse linjer, ble uttrykket brukt om situasjonen der. Denne fragmenteringen ble en ulykke for området.

Uttrykket har fått en videre betydning og anvendes på ulike fagområder. Blant annet er det brukt om fragmenteringen i skolen hvor de ulike fagprofesjoner kjemper for sine revirer i stedet for institusjonen som helhet. Balkaniserte kulturer kjennetegnes ved lav gjennomtrengeliget fordi gruppene er skarpt isolerte fra hverandre og har lite kunnskap om andre. Undergruppene er også stabile over tid og medlemmene identifiserer seg med undergruppene mer enn med hovedgruppen.

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/695408/

Hva skjer i hjertet av Europa, i Belgia? Og Hvorfor? ca 27 minutter ut i programmet

Dokumentarserie. (24:35) 1950: Visjonære statsoverhoder samles i Luxemburg for å bygge et nytt Europa basert på fred.

2
TheBracket [sitat…] Nok et flott innlegg fra VGDs beste debattant. Det er helt utrolig at et konservativt parti har blitt med på dette sviket, når vi vet hva denne ideologien dreier seg om, b...

Nok et flott innlegg fra VGDs beste debattant.

Nok et innlegg som sprer fremmedhat og som ikke settes i perspektiv på tommeltoppen tenker jeg vi sier.

Vi får bombe Libya litt mer og helst flere land så flyktningestrømmen stanser ikke sant. De som flykter fra bombene kan vi jo la drukne slik NATOS djerve soldater i kapitalens tjeneste gjør.

Stans vestens imperialister i deres kriger og utbytting og dette "problemet" løser seg. Du er jo høyremann så vidt jeg vet? Du får hoppe av vet du og kjempe for sosialisme og frihet for hele menneskeheten.. da slipper du dette. Eller du får ta konsekvensen av det om du fortsatt støtter kapitalismen.

Heldigvis er høyre et anstendig parti på dette området ... enda...

2
ondoro [sitat…] Nok et innlegg som sprer fremmedhat og som ikke settes i perspektiv på tommeltoppen tenker jeg vi sier. Vi får bombe Libya litt mer og helst flere land så flyktningestrømm...
Kong_Gilmour100

Nok et innlegg som sprer fremmedhat og som ikke settes i perspektiv på tommeltoppen tenker jeg vi sier.

Ahh, den episke hersketeknikken hvor man stempler budskapet som fremmehat eller brungrums :)))) Rasismekortet måtte komme før eller senere i en eller annen form,- gud bedre så ynkelig.

1
TheBracket [sitat…] Nok et flott innlegg fra VGDs beste debattant. Det er helt utrolig at et konservativt parti har blitt med på dette sviket, når vi vet hva denne ideologien dreier seg om, b...

I stedet for å etterlate oss noe trygt, forutsigbart og noe vi kunne vært stolte av, kulturelt og politisk, serverer vi dem en demografisk bombe hvis ringvirkninger vi bare kan spekulere i. Det gjør en konservativ trist.

Du har helt rett. Det ligger i den konservative tenkning å forvalte den arv du er gitt til beste for neste generasjon. Samfunnet skal bygges, generasjon for generasjon. For første gang i moderne historie finnes det nå spørreundersøkelser der foreldre svarer at de ikke tror barna vil få det bedre enn de selv har hatt det. Og ja, det gjør oss triste.

Et lyspunkt er at det ser ut til å være et taktskifte på vei. Denne tråden har fått voldsom respons, og det som trolig er den tause og anonyme majoritet har gitt utrykk for sin bekymring. Saklig og uten rasistiske og fremmedfiendtlige formuleringer.

Like interessant er det å merke seg at ingen har stilt opp med seriøse forsøk på å forsvare gjeldende politikk. Det forteller meg at framstillingen i åpningsinnlegget ikke så lett lar seg angripe. Og det er dessverre dit vi er på vei om ikke vi snart bestemmer oss for noe annet.

Men vi må handle nå. Om få år er et for sent.

2
ondoro [sitat…] Nok et innlegg som sprer fremmedhat og som ikke settes i perspektiv på tommeltoppen tenker jeg vi sier. Vi får bombe Libya litt mer og helst flere land så flyktningestrømm...

Nok et innlegg som sprer fremmedhat og som ikke settes i perspektiv på tommeltoppen tenker jeg vi sier.

Det hadde vært interessant om du kunne kommentert det som var tema i åpningsinnlegget.

Er det fremmedhat å motsette seg avvikling av ens egen nasjonalstat?

Resten av det sedvanlige røret ditt får du ta opp i en egen tråd.

2
Laster...