Kong_Gilmour100 Denne kommentaren er så god at den ikke fortjener å forsvinne i mengden uten ytterligere respons. Hva mener sosialistbermen og innvandringsforsvarerne om dette? Er det virkelig nød...

Er det virkelig nødvendig å kjenne flere ganger på en varm kokeplate for å vite at du brenner deg, holder det ikke med 1 gang?

Det holder med én gang for normale folk.

Men for dem som nekter å innse at de brenner seg, må hånda bli helt maltraktert før de slutter.

Da er det selvsagt for sent, på samme måte som det snart er for sent med hensyn til innvandring. Om knappe 40 år er etniske nordmenn i mindretall, men reversering er umulig lenge før det, takket være poltikernes trang til "selvskading".

2
ondoro Det var akkurat det jeg gjorde du, selv om ikke du likte å få sand i maskineriet. Dersom du har et problem analyserer du problemet og årsaken til det og ikke går løs på resultatet...

ikke gå på ofrene og resultatet av problemet, de er de "svake og små" som fortjener all vår støtte og sympati. , Dere spytter og hetser ofrene og ikke overgriperne. gå på årsakene og det som skaper flyktningestrømmene, kjemp for en bedre verden så folk trygt kan leve et godt liv i sine land og slipper å få vestlige imperialistiske bomber i hodet, de som vil kan da også vende hjem til sine fedres jord.

Alt er så enkelt i en sosialists hode.

Alternativet til krig i land om Libya, Irak og Afghanistan - er fred for mennesker med et rørende naivt syn på livet. For Ondoro og de andre blodsosialistene så er det Vesten som er den store stygge ulven, dem som står bak all undertrykkelse, overgrep og elendighet.

Vesten og de forhatte kapitalistene, som pussig nok er greie til sitt bruk (les: plyndre for verdier, så Ondoro og innvandrede muslimer og afrikanere får sin velferd, og som de jo kom for)

Men nå er det altså ikke slik at det er Vesten som har stormet ned til Libya. Opprørerne der tryglet (forlangte) vestlig hjelp mot Gadaffis regjeringshær.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4150915.ece

Opprørere i Syria forlanger samme hjelp av Vesten. Hva er SV og Rødts råd til dem?

Alternativet til reaksjon mot Saddam Hussein var ikke fred og fordragelighet, slik SV og Rødt ynder å hevde. Alternativet til reaksjon mot Afghanistan/Taliban er ikke fred og fordragelighet. Men SV; Rødt og Ondoro vil gi all verdens diktatorer og terrorister arbeidsro til folkemord, undertrykking og bestialsk behandling av kvinner, ikke-muslimer og f.eks. homofile. Fy søren så "humane" de er!

2
ondoro Det var akkurat det jeg gjorde du, selv om ikke du likte å få sand i maskineriet. Dersom du har et problem analyserer du problemet og årsaken til det og ikke går løs på resultatet...

Flyktningstrømmer har sin årsak i sosiale, økonomiske og samfunnsmessige forhold, samt at folk flykter fra krig. Da er det eneste du kan gjøre for å få bort dette problemet at du før økonomisk utjevning i verden så folk kan leve anstendig og få slutt på krigene.

Naivistisk rabling. Naturligvis er flyktningestrømmer skapt av sosiale og økonomiske forhold. Men kjære venn, Norge har 5 mill innbyggere. Det tilsvarer en bydel i i en hvilket som helst storby ute i verden. Vi ligger på topp i verden hva gjelder å bidra til at fattige skal få det bedre.

Å si at løsningen er å holde grensene åpne for ubegrenset innvandring er ren galskap. Det vil ikke monne i det store bildet. Det vil etter hvert føre til at vi kan bidra mindre til utvikling i andre land.

4
ondoro Det var akkurat det jeg gjorde du, selv om ikke du likte å få sand i maskineriet. Dersom du har et problem analyserer du problemet og årsaken til det og ikke går løs på resultatet...

Dessuten sprer du og andre i hatets tjeneste desinformasjon, det finnes i dag overhodet ikke en fnugg av sannhet i at vi blir i mindretall i vårt eget land i totalt uoverskuelig framtid.

Jeg imøteser din dokumentasjon. Selv konservative SSB legger ikke skjul på dette faktum, men du vet kanskje bedre?

1
njaa Dette er nok en beskrivelse (problem) som mange vanlig velgere ser komme. At de folkevalgte er blinde for problemet er egentlig skremmende, eller er det slik at de tror det er dere...

Det kan virke som om våre folkevalgte har som mål å være minioritetsgruppe i eget land, lenge før 2050. Med den farten vi har, er det vel mer sannsynlig at vi er der i 2030. Det store spørsmåler er: Hvorfor vil de ha det slik?

Det er fordi de instinktivt ønsker et klassedelt samfunn basert på etnisitet!

Fremtidens arbeiderklasse, eller rettere formulert: Slave- og tjenrkaste, ettersom alt annet "vanlig" industriarbeid er planlagt flyttet til Asia!

En har allerede i flere tiår oppmuntret ikke-produktive nordmenn til å emigrere, mens arbeidsinnvandrere i alle kategorier er blitt oppmuntret og tildelt privilegier.

Vanlige arbeiderklasse-nordmenn holdes i ørene hva de er verdt, og får sjelden anledning til å karre seg inn i næringsliv eller selvstendig virksomhet, og de vil pent måtte mingle med de andre etnisiteter i de "fattige" bydelene. Allerede er de i ferd med å blande seg og etablere seg som den nye fattigklassen, som etter planen altså skal være en lett identifisèrbar underklasse, uansett hvor stor den etterhvert vil bli!

Spire Elias

2
simon2 [sitat…] Naivistisk rabling. Naturligvis er flyktningestrømmer skapt av sosiale og økonomiske forhold. Men kjære venn, Norge har 5 mill innbyggere. Det tilsvarer en bydel i i en hv...

Å si at løsningen er å holde grensene åpne for ubegrenset innvandring er ren galskap. Det vil ikke monne i det store bildet. Det vil etter hvert føre til at vi kan bidra mindre til utvikling i andre land

Helt korrekt.

*Problemet er dog egentlig mye større enn bare en bestemt nasjons innvandringspolitikk.

Problemet er rett og slett hele verdensordningen; det sentraliserende, industrielle og globalistiske økonomiske systemet. Og INNTIL det er løst eller forandret på, så VIL faktisk ikke situasjonen endres.

*Dette med å "hjelpe flyktinger" og "gi arbeidsomme østeuropeere en sjanse til å arbeide i Norge" og bla bla har kun ett eneste formål egentlig ,og det er å spare penger for staten og for rike kapitaleiere.

*For selv de nordiske land som inntil nylig stengte grensene nesten helt for innvandring fra fattigere land, Finland og Island, har etterhvert åpnet grensene på vidt gap.

Hvorfor? Jo for å spare penger, fordi ulandsarbeidere og østeuropeere er billigere. De kan bli trygdede på kort sikt, men på lang sikt er "planen" at de skal bli den nye slaveklassen.

-Og makta "må" spare penger av 2 grunner:

1.Budsjettrammene blir stadig vanskeligere å holde for både stater, helsevesener/off.institusj.,og private bedrifter.

Og grunnen til dette er ganske enkelt at verden har låst seg inn i en storindustriell tilstand (sosialisme+kapitalisme) der man må produsere mer og mer ,forbruke mer og mer, og skattlegge folk høyere og høyere for å få hjulene til å gå rundt.

-Rett og slett fordi et storsamfunn med sentralstyrte velferdssystemer vil bli dyrere og dyrere å vedlikeholde.

2.Folk har fått høyere og høyere lønninger. Se på fotballagene som ekstremt eksempel, der spillerlønningene dreper klubbenes økonomi.

Dette gjør at det blir stadig dyrere for bedrifter å drive og ansette folk. Det hjelper ikke akkurat at arbeidsgiveravgifta og høy firmaskatt ligger der i tillegg..

*Og folk får stadig høyere lønn fordi bankvesenet, fagorganisasjoner og andre maktblokker som ryggsleiker hverandre driver det fram. De driver det fram fordi det vil øke forbruket(folk får mer penger).

-Og hvorfor vil de øke forbruket? Jo, fordi økonomien krever det.

*Hele dette er en håpløs karusell. Det er akkurat som et pyramidespill, eller en finansboble. Penger og naturressurser vokser ikke på trær. Men for at et storøkonomisk system skal virke (sosialisme, kapitalisme) så MÅ penger og naturressurser vokse på trær...men det gjør det altså ikke.

Derfor gikk sosialist-Sovjet konk, og derfor vil også den vestlige verden og tilslutt Kina gå konk.

*Derfor vil en rekke type problemer i samfunnet IKKE løse seg, men kun gå mot det verre, inntil vi rett og slett avskaffer det økonomiske systemet, og erstatter det med en lokalinndelt, resource-based economy. Små kooperativer.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Venus_Project#Resource-based_economy_.28Sustainable.2C_Automated.2C_Free_goods_and_services.29

http://www.venusproject.com/free-and-open-source-text-books.html

http://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w

http://www.youtube.com/watch?v=HLYHGiaG07I&feature=related

http://www.thevenusproject.com/en/a-new-social-design

1
simon2 [sitat…] Naivistisk rabling. Naturligvis er flyktningestrømmer skapt av sosiale og økonomiske forhold. Men kjære venn, Norge har 5 mill innbyggere. Det tilsvarer en bydel i i en hv...

Ja, dette har jo vært grunnlaget for debatten hele tiden, naivistisk rabling fra utopiske idealister, som argumenterer for at vi bør ha en høyere innvandring enn hva vi er i stan til å integrere av hensyn til "flyktninger", "befolkningsoverskudd i den tredje verden", "ta vår del av ansvaret for å redusere fattigdommen i verden" og sånn.

Roy Beck i "Numbers USA" - en organisasjon som tar til orde for å redusere innvandringstallene til USA til de tallene det historiske lå på fram til 1965 - har laget noen presentasjoner for å vise at innvandring ikke kan løse disse problemene. http://www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE

4
ondoro [sitat…] Nok et innlegg som sprer fremmedhat og som ikke settes i perspektiv på tommeltoppen tenker jeg vi sier. Vi får bombe Libya litt mer og helst flere land så flyktningestrømm...

Nok et innlegg som sprer fremmedhat

Jeg får ikke helt tak i hva dette "fremmedhatet" som du påstår fremkommer i åpningsinnlegget består av. Er det setningen "Slik utviklingen nå går vil andelen borgere med norsk kulturbakgrunn havne i mindretall en gang rundt 2050" du mener fremmer hat mot fremmede?

Er det fremmedhat å påpeke at nasjonalstatens grunnlag, med en befolkning som utgjør en ensartet språklig og kulturell gruppe med felles bakgrunn og historie er i ferd med å forvitre?

4
q1w2e3r4t5 [sitat…] Jeg får ikke helt tak i hva dette "fremmedhatet" som du påstår fremkommer i åpningsinnlegget består av. Er det setningen "Slik utviklingen nå går vil andelen borgere med n...

Er det fremmedhat å påpeke at nasjonalstatens grunnlag, med en befolkning som utgjør en ensartet språklig og kulturell gruppe med felles bakgrunn og historie er i ferd med å forvitre?

Det paradoksale, og lett latterlige, er at de samme som ikke ser noen problemer med å avvikle Norge som nasjonalstat for nordmenn befinner seg i første linje når det gjelder å kjempe for en selvstendig stat for palestinere, kurdere, saharawiere, tibetanere etc etc.

Er disse folka i stand til å tenke en sammenhengende tanke?

3
simon2 [sitat…] Det paradoksale, og lett latterlige, er at de samme som ikke ser noen problemer med å avvikle Norge som nasjonalstat for nordmenn befinner seg i første linje når det gjeld...

Er disse folka i stand til å tenke en sammenhengende tanke?

"Disse folka" hater sine "egne" og sin egen historie. Jeg tror de har enslags kompensasjons-tankegang i de valgene de gjør. Fordi vi(den hvite vestlige mann) har en historie fylt av imperialisme, kolonialisme og nasjonalisme, så er det selvsagt at vi skal smake samme medisin. Altså, vi som egentlig ikke er skyldig i noe annet enn at vi er født av feil etnisk grupppe - i hvert fall etter deres syn.

1

Spørsmålet som uvilkårlig tvinger seg frem er: Hva er det vi holder på med? Har vi virkelig tatt en beslutning, og bestemt oss for, at om 30-40 år skal innvandrere ha overtatt landet vårt?

Har dette merkelige lille folket kalt nordmenn, en av verdens minste nasjoner, med historie tilbake til siste istid, og med tradisjoner vi deler med naboer i Skandinavia og rundt nordsjøbassenget, unisont bestemt seg for å la seg kolonisere?

Har dere registrert at dette noen gang har vært et politisk tema? At vi avskaffer oss selv som nasjon i vårt eget hjemland?

Det ser ut som om vi har satt i gang historiens største sosialpolitiske eksperiment uten noe begrep om hvor det vil ende. Skal du sette opp en villagarasje må all verdens miljøhensyn tas, etter føre-var-prinsippet. For å endre et lands befolkning, og frata en nasjon sitt hjemland, ser det ut til å holde med et knippe politiske utopier.

Takk Simon for et presist og velformulert åpningsinnlegg.

Dette er et tema jeg personlig er svært opptatt av, og det burde oppta de aller fleste, siden det angår alle oss som bor i Norge. For egen del innebar det å bli far mange refleksjoner over fremtiden og hvilket samfunn vi overlater til våre barn. Mine barn har en mor som selv er flyktning, og det jeg frykter mest er et fremtidig økt konfliktnivå hvor man tvinges til å velge side mellom to radikaliserte fronter. Med dagens kurs mener jeg det er dit vi dessverre er på vei.

Jeg er lite aktiv på VGD nå, men har deltatt av og på siden 1999. Så lenge jeg har vært med så er det en ting som ikke har forandret seg, og det er at den dyktigste debattanten (på politikk, livssyn mm.) hele tiden har gått under navnet Simon2. En stor takk til deg for at du har holdt ut så lenge og bidratt med så mange intelligente, skarpe, velskrevne og ofte informative innlegg.

Hilsen "Platon" :)

1
Plutonium [sitat…] Takk Simon for et presist og velformulert åpningsinnlegg. Dette er et tema jeg personlig er svært opptatt av, og det burde oppta de aller fleste, siden det angår alle oss...

Hilsen "Platon" :)

Takk for rosende ord Platon :-) Du har vært savnet.

Og du har et viktig poeng. De som trolig blir første offer i en mulig fremtidig konflikt er de som helt uten skyld havner i ingenmannsland mellom partene, og som risikerer angrep fra både av den ene og den andre. Fra "hjemmelaget" fordi man antar vedkommende tilhører den andre parten, og fra "bortelaget" fordi han eller hun oppfattes som en sviker eller overløper.

Jeg kan ikke fatte at vi har et politisk lederskap som med full fart styrer inn i urent farvann der sannsynligheten for havari er meget stor.

En risikovurdering består av to hovedelementer. Den ene er sannsynligheten for at en begivenhet inntreffer. Den andre er konsekvensen av at den inntreffer.

I dette scenarioet er konsekvensen i verste fall både dramatisk og irreversibel. Da vil caset, selv om man skulle mene at sannsynligheten er lav, uansett være et høyrisikoprosjekt.

1
Plutonium [sitat…] Takk Simon for et presist og velformulert åpningsinnlegg. Dette er et tema jeg personlig er svært opptatt av, og det burde oppta de aller fleste, siden det angår alle oss...

Så lenge jeg har vært med så er det en ting som ikke har forandret seg, og det er at den dyktigste debattanten (på politikk, livssyn mm.) hele tiden har gått under navnet Simon2. En stor takk til deg for at du har holdt ut så lenge og bidratt med så mange intelligente, skarpe, velskrevne og ofte informative innlegg.

Kan bare samstemme i hyllesten. Simon2 er en hederskar, og et flott forbilde for oss alle! Dessverre synes Multikulturola Nordmann å være på en annen og langt mer risikabel fremtidskurs.

1
simon2 Og det ble helt stille. Som forventet.
Kong_Gilmour100

Helt stille ble det. Merkelig,- dette forekommer hver eneste gang noen skal forsøke å forsvare Norges sinnsvake asyl/innvandringspolitikk. Man kan således etter denne trådens mottagelse å dømme, slå fast at ingen greier å komme opp med noe som ligner et troverdig forsvar av denne politikken. Hvorfor stemmer vi da inn handlingslammede rødgrønne til makt når vi vet at de fortsetter med galskapen?

1
Kong_Gilmour100 Helt stille ble det. Merkelig,- dette forekommer hver eneste gang noen skal forsøke å forsvare Norges sinnsvake asyl/innvandringspolitikk. Man kan således etter denne trådens motta...

Hvorfor stemmer vi da inn handlingslammede rødgrønne til makt når vi vet at de fortsetter med galskapen?

Ingen ting tyder på at Høyre/FRP har mere handlekraft.

I Oslo komune hvor de styrer og steller etter beste evne ble det visst for vanskelig å fjerne heldekkende burka i barnehager selv om de hadde kommunal støtte!

Dette er ikke en fjær i hatten for de rødgrønne, men illustrerer hvor komplett handlingslammede samtlige politikere er blitt i innvandrings-saker.

1

Det er interessant å lese hvor lett enkelte kjører debatten i grøfta med generaliseringer og påstander hinsides fornuft, og der det sklir ut i rene usakseligheter.

Om noen tar innvandrerne i forsvar, så kommer kortslutningen at da ønsker en liksom åpen innvandring.

Etter min mening må en også stille spørsmålet om når blir innvandrerer eller etterkommere av innvandrerne fullverdige nordmenn? M.a.o hvor mange generasjoner trenger innvandrerne for å bli akseptert? Hvilken religion har de tillatelse til å dyrke? Hvilke klesplagg kan de få lov til å gå i? Får de lov til å beholde og la sine forfredres språk? Kort sagt hvilke rettigheter og plikter må til for at de skal kunne kalles ekte nordmenn?

Om en ser på fremskrivingen av befolkningsutviklingen vil de som fyller 'kravne' befinne seg i den 'aksepterte' delen avbefolkningen eller vil de tilhøre 'den farlige leiren'?

1
Digitodex Det er interessant å lese hvor lett enkelte kjører debatten i grøfta med generaliseringer og påstander hinsides fornuft, og der det sklir ut i rene usakseligheter. Om noen tar innv...

Om en ser på fremskrivingen av befolkningsutviklingen vil de som fyller 'kravne' befinne seg i den 'aksepterte' delen avbefolkningen eller vil de tilhøre 'den farlige leiren'?

Da må man skille mellom "naturlig innvandring",slik den har forekommet til alle tider i vår del av verden.

Og folkevandringer.

Mange historiske samfunn har hatt folkevandringer,ett av de mest kjente var da Romerriket kollapset,og det strømmet inn horder av ulike folkegrupper som totalt forandret sammensetningen og kulturen i en rekke områder.Der en rekke folkeslag og kulturer også forsvant totalt ut av historien,druknet av dette nye.

Likeledes selvfølgelig folkevandringen mot "tomme områder",som Amerika og Australia,med samme resultat:helt eller nærmest helt kollaps av det bestående urfolk og deres kultur og verdier.

Naturlig innvandring skjer når noen drar ut fra gruppa,kommer hjem med et nytt familiemedlem "utenfra",de får barn,kulturer blandes i takt med hva som passer inn i det nye miljøet,gener blandes på en sunn måte,og blir etterhvert som generasjoner går og stadig mer innblanding i landets egen genetikk,blir "ett".

Eller en liten gruppe kommer til et nytt område,og likeledes med tiden "forsvinner" inn i det eksisterende,dog ofte allikevel med "spor" der etterlates som et positivt bidrag til det gamle. Man deltar i et land og folks vekst.

Dagens nærmest oppløsning av grenser til små,faktisk sårbare etniske grupper som det norsk,der knapt har 5 millioner sjeler (og som åpningsinnlegget beskriver:knapt en liten landsby i Afrika),og dertil massiv innvandring fra områder og kulturer i verden der teller hundretalls milioner,er en historisk folkevandring som i antall (i forhold til den opprinnelige befolkningen) ALLDRI før hittil har skjedd i Norden.

Men det har skjedd i andre deler av verden.

Og vi ser alle resultatet:totalt utslettelse av eksisterende kultur,levesett,etnisk opprinnelig identitet ,der kun rester finnes på museer og turistområder for show.

HVORFOR ønskes det etnisk norske kulturen knuses? HVORFOR ønskes det Norske området overtas av andre etniske gruppers verdier,kulturer,religioner og levesett?

Er det noe PLAN bak? Noen MENING? Er det opprinnelige befolkningen blitt spurt,om dette er OK?

Hvis uigurenes skjebne over eget opprinnelsesområde i Kina,vis versa den massive folkevandringen fra Han-kineserne inn i deres opprinnelsesområde bekymrer også våre norske medier og deres skribenter,fordi det fortrenger uigurenes opprinnelige makt over eget område,hvorfor ikke bekymring blandt norske politikere og media over fotrengning av den etnisk norske befolknings makt over eget område?

Hva er forskjell mellom uigurer,tibetanere,amazonasindianere,inuitter.......og etnisk nordmenns rett til bevaring av egen kultur og opprinnelsesområde ?

Hudfagen?

2
Digitodex Det er interessant å lese hvor lett enkelte kjører debatten i grøfta med generaliseringer og påstander hinsides fornuft, og der det sklir ut i rene usakseligheter. Om noen tar innv...

Etter min mening må en også stille spørsmålet om når blir innvandrerer eller etterkommere av innvandrerne fullverdige nordmenn? M.a.o hvor mange generasjoner trenger innvandrerne for å bli akseptert? Hvilken religion har de tillatelse til å dyrke? Hvilke klesplagg kan de få lov til å gå i? Får de lov til å beholde og la sine forfredres språk? Kort sagt hvilke rettigheter og plikter må til for at de skal kunne kalles ekte nordmenn?

Du spør når innvandrere eller etterkommere av innvandrere kan regnes som nordmenn (her snakker vi naturligvis ikke om den juridiske nordmann=norsk statsborger). Hvorfor tar du det for gitt at svaret kan angis i tid, som antall år eller antall generasjoner? Etter min mening er slike faktorer irrelevante. En innvandrer kan bli norsk etter få år, eller det kan ta mange generasjoner. Finner ingen integrasjon sted overhodet vil innvandreren heller aldri bli norsk.

Siden du stiller spørsmålet slik lurer jeg på hva du legger i begrepet norsk? Mener du en familie av pakistansk opprinnelse, som i hver generasjon har hentet ektefeller fra Punjab (fordi pakistanske jenter her har blitt "for norske"!), som har urdu som morsmål (også i 3. generasjon), som med slektninger og andre landsmenn kun snakker urdu, kler seg i salvar kamiz, stort sett spiser jalfrezi og korma, går i moskeen på fredager, ser på pakistansk TV via satelitt, støtter dødsstraff for frafall fra islam og blasfemi, heller ser cricket enn fotball eller ski, nekter sine døtre å omgås norske gutter, føler seg som pakistanere, kaller seg pakistanere og har større lojalitet og tilhørighet overfor Pakistan enn overfor Norge kan kalles nordmenn? Hvis en slik familie finnes i Norge vil det være irrelevant om medlemmene er 2., 3., 4., 7. eller 13. generasjon, for de er soleklart pakistanere - ikke nordmenn. Det betyr ikke at de ikke kan være like gode borgere eller skal behandles på noen annen måte enn andre innbyggere!

Jeg har hørt om mange tullete "krav" for å kunne kalles norsk. Samene har definerte krav, som jeg mener fint kan overføres på nordmenn. For å kunne registreres i samemanntallet må man oppfatte seg selv som same, og enten ha samisk som hjemmespråk, eller ha foreldre/besteforeldre/oldeforeldre med samisk som hjemmespråk. Man behøver ikke gå med kofte eller eie reinsdyr!

Personer som er innvandret til Norge i voksen alder vil naturlig nok bare unntaksvis oppfatte seg som nordmenn da de allerede har dannet seg en identitet i sitt hjemland, men de yngre og de som er født her vil i større grad føle seg norske. Språk er en sentral faktor i de fleste slike spørsmål, og jeg mener hovedkriteriet for å kalles nordmann må være at norsk er ditt morsmål (evt. morsmålet til minst en av dine foreldre).

Hudfarge/biologi og fødested er etter min mening uinteressant. Fjernadopterte, som ikke "ser norske ut", er vokst opp i norske familier og i norsk kultur, snakker norsk og kjenner som regel lite til sitt fødelands kultur. De er helt klart nordmenn i mine øyne. Det samme er mange barn av innvandrere, som ikke skiller seg mer ut fra sine norske jevnaldrende enn at de har litt annerledes etternavn og litt andre fargenyanser.

Nå vil det i praksis være noen forskjeller i forhold til hvor man har innvandret fra, og foreldrenes holdninger. Det er nok ingen tvil om at det er lettest å "bli norsk" for innvandrere (spesielt barn) fra Norden, Baltikum, Nederland og andre land og kulturer som i utgangspunktet bare har små forskjeller fra den norske. Man har en større avstand i utgansgpunktet når man kommer fra f.eks. Somalia. Religion kan også være et hinder, spesielt hvis religionen forteller deg at landets kultur og befolkning er "uren", vantro, kommer til helvete fordi de spiser svin, og innebærer enn oss-vs-dem tenkning som man må langt ut på ytre høyrefløy for å finne maken til.

5
jakoline [sitat…] Da må man skille mellom "naturlig innvandring",slik den har forekommet til alle tider i vår del av verden. Og folkevandringer. Mange historiske samfunn har hatt folkevandr...

Jeg tror ikke det har så mye å si om årsaken til innvandringen er folkevandring, asyl eller arbeidsinnvandring. Folkevandring med mange mennesker vil selvsagt gi de største effekter for folks daglige liv, siden det kommer mange på kort tid.

Jeg vet ikke om det ligger noen plan eller mening bak det som skjer i verden idag. Personlig tror jeg ikke det. Derimot tror jeg at kommunikasjon og levesett har sterk innflytelse. Siden vi ikke har klart å bekjempe fattigdom slik at folk har det såpass bra at de ikke vil flytte eller flykte i hopetall, så må vi nok finne oss i en viss mobilitet.

Det finnes dessverre flere områder der folk ikke blir spurt før de blir påført endringer.

Dersom det finnes noen plan bak det hele, så kan det nesten se ut til å handle om å blande jordens befolkning slik at motsetninger etterhvert forsvinner? Nasjonalstaten forsøkes oppløst, EU kan kanskje tjene som eksempel.

1
Laster...